Anna de Klerk

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Anna de Klerk, gebore Coetsee.

Anna Sophia de Klerk (gebore Coetsee, Middelburg, Oos-Kaap, 21 Januarie 1891 - 12 Februarie 1962) was die derde eggenote van ds. Willem Johannes de Klerk en stiefmoeder van oudmin. Jan de Klerk, wie se seuns oudpres. F.W. de Klerk en dr. Wimpie de Klerk was.

Anna Coetsee was die dogter van Johannes Jacobus Coetsee en Magaretha Jacoba Coetsee (gebore Kruger) van die plaas Brandvlei, distrik Middelburg. Haar eerste eggenoot, mnr. Van der Linde, van Bloemfontein is jonk oorlede. Twee kinders is uit dié huwelik gebore. Op 6 Augustus 1920 het sy in die huwelik getree met ds. Willem Johannes de Klerk, destyds predikant van Potchefstroom, later van Johannesburg.

Anna Sophia de Klerk het as predikantsvrou haar volle gewig ingegooi saam met haar eggenoot om die veeleisende werk as pastoriepaar te volvoer. Mev. De Klerk het dan ook as voorsitster van die Sustersvereniging op die volgende plekke opgetree: Potchefstroom en Johannesburg waar sy vyf takke gedien het, waarvan drie hulle ontstaan aan haar te danke het. Die verenigings waaraan sy aktief deelgeneem het was Potchefstroom, Turffontein, Fordsburg, Brixton, Newlands en Delarey. As predikantsvrou in die Johannesburg gemeente het sy die moeilike taak gehad om groot afstande te voet af te lê om vergaderinge by te woon. Aangesien die gemeente baie behoeftig was, was dit dan ook haar taak om toe te sien dat die armes versorg moes word in tye van nood. Die uitdeling van wintersklere, komberse en soms ook eetware soos vleis en mieliemeel was ook deel van haar taak.Met 'n sekere geleentheid het sy selfs ook die beddegoed van 'n siek egpaar gaan was en stryk het. Tereg kan ook gesê word dat sy werklik 'n moeder vir haar gemeente wes.

Afgesien van die groot taak wat sy terdeë volvoer het in die gemeente was sy ook 'n moeder by uitstek vir haar kinders. Op een tydstip het sy tot 12 kinders in die huis gehad. Die brood het sy self gebak. Een sak boermeel het slegs twee baksels brood gelewer wat na een week opgeëet was. Nieteenstaande al hierdie aktiwiteite het sy nog tyd gehad om 'n koor in die gemeente af te rig en om as orreliste tydens eredienste op te tree.

Bronne[wysig | wysig bron]

  • (af) Die Gereformeerde Vroueblad. 1959. Die Gereformeerde vrou 1859-1959. Potchefstroom: Potchefstroom Herald.