Bespreking:Genesis

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Derde persoon[wysig bron]

Hierdie is 'n ensiklopedie, daar word nie in die eerste persoon geskryf nie. Verwyder asb die ons. Groete! Oesjaar (kontak) 06:14, 15 Julie 2019 (UTC)

Homoseksualiteit = onmenslikheid?[wysig bron]

Dit was die artikel se oorspronklike boodskap. Hierdie soort Bybelinterpretasie is nie in lyn met historiese feite of die leerstellings van hoofstroomkerke nie. Die Christelike tradisie verbied eksplisiet enige sodanige teksinterpretasie - "Gooi jy die eerste steen..." Anders probeer jy om soos God te word. Seksuele oortredings soos misbruik van kinders of verkragting word deur die owerheid gestraf. As demokratiese state, wat menseregteeerbiedig, selfdegeslaghuwelike wettig, moet Christene hierdie besluit respekteer. Alle ander vorme van seksualiteit hoort tuis in die privaat sfeer. "Gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort…" Voyageur (kontak) 14:39, 15 Julie 2019 (UTC)

Aai, Voya.
Die teks staan vas, die interpretasies [ekskuus, Hineininterpretierung] verander net volgens die whim van die "keisers", oftewel, die Staat en sy predikers wat die nuwe god geword het. Wag, sit dit gou op stereo:
People walking up to you
Singing glory hallelujah
Then thy try to sock it to you, oh
In the name of the Lord
Na na na Na na na Na na
Na na na Na na na Na na
Talking bout you and me, yeah
And the games people play
Hoe dan nou gemaak met selfmoord? In al my Romeins-Hollandse boeke, lyk dit my, is die wetsinterpretasie gegrond op die buierigheid van die staat en akademici. So het Mattaeus daarop gewys dat die selfmoord, op grond van die stoïsynse wysbegeerte in stryd is met die Christelike lewensbeskouing - hy verwerp alle verskonings vir selfmoord. "Wie ook al, sy dit uit bewustheid van 'n gruweldaad, weerspannigheid teen die Skepper op dergelike oorsaak, met bedagte goddeloosheid en opsetlik sy hand aan homself slaan, hy moet, met die swaard gestraf word" [bl. 85 -Regters aan die woord (1971)]. Veral as hy straf probeer ontduik as hy 'n misdaad gepleeg het, die lafaard.
Huber sê: "Lieden die haer self om den hals hebben gebracht, als sy niet buiten hare zinnen geweest zijn, worden gemeinelijk onder de galge begraven, of om reeden, heimelijk onder gezet."
Selfmoord is strafbaar in die ou strafboeke, en die ou pruikkoppe het selfs voorgestel jy moet lykskending toepas as dreigende waarskuwing vir diegene wat dit net durf waag oorweeg (in die werklikheid het dit selde indien ooit gebeur). Alle testamente sou verbeurd verklaar word en die staat word die enigste erfgenaam. Lekker man. Maar hierdie verbeurdverklaring is reeds in 1723 in Holland afgeskaf.
Maar sien, as jy moord op jouself kan pleeg, dan kon jy dit mos op ander ook doen, was die redenasie. Dus - as jou selfmoordpoging misluk, is dit poging tot moord. Die uitsondering was nog telkens "lewensmoegheid" of "depressie" of "iemand wat ondraaglike marteling ly" of "kranksinnigheid". O, en as jy saam met jou skip sink met die volksvyande daarop (pro patria) - kyk, dan is jy mos 'n held. Maar nietemin, jou bates moet steeds verbeurd verklaar word - aldus Van der Linden. Ook Van der Kessel gee toestemming tot lykskending en smaad en verbeurdverklaring. (p. 87)
Nietemin het die staat agtergekom kicking a dead horse werk nie so lekker nie, en buitendien is die onskuldiges (die kinders) die meeste gestraf deur 'n onverantwoordelike vader wie se testament verbeurdverklaar word. Ook die ontering het nie meer so lekker gewerk nie - want wie ruik en wie kyk?
"Wat onvoltooide selfmoord betref, was dit volgens Matthaeus, Damhouder, Voet en Carpzovius wel strafbaar."
In Dracula's Guest (1914) word daar kortliks melding gemaak van selfmoordenaars wat in Duitsland by die kruispaaie begrawe is, volgens gebruik. Ook by ons in Suid-Afrika is die lyke nie in kerkhowe begrawe nie - nie in die Jode s'n nie, maar ook nie die Christene s'n nie. Dit was 'n skande. So - kultuur en staat of staatsgodsdiens gaan toe tog bietjie hand aan hand.
- Nou kan mens seker maklik by die staat jou oeroupagrootjie se verbeurverklaarde testament gaan opeis, of hoe nou?
Maar nou, Voyageur... my liewe libertyn... anti-bestialiteitwette is in Denemarke in 1933 afgeskaf. In Duitsland en dié plekke is daar hondesalonne waar hondsvotte uithang (en ja, die skaaphondteef word met kleefband/duct tape gemuilband en van agter bewerk). Kragtens die Bybel is dit met steniging strafbaar, die Diereregteverenigings kry die skuimende aapstuipe daaroor - maar die staat doen net mooi bôggerôl daaraan. Dit druis teen die hele mensdom in - behalwe vir 'n paar siek individue wat hul tonge op die verkeerde plekke indruk. As iemand nie vir hierdie weerlose diere gaan opstaan nie, wie gaan? Stem Partij voor de Dieren! Of shit, nee - hulle is GroenLinkse Kommuniste! Suidpunt (kontak) 15:30, 15 Julie 2019 (UTC)
Hoeso? Die historiese gebeure en agtergrond asook die interpretasie bly dieselfde. Anders maak dit ook nie regtig sin nie. Dit gaan juis oor Skrifuitleg in die rewolusionêre teologiese debatte wat deur Jesus van Nasaret gevoer is. Die moeilikheid lê in die beoordeling van die historiese, kulturele en geografiese konteks van 'n teks wat as universele heilige skrif dien, maar dan tog bevrore raak in sy eie tyd en kulturele Hebreeus-Joodse konteks tot 'n mate waar dit deur gelowiges nie meer maklik ontsluit kan word nie. Ek voer - waarskynlik vir die 1000ste keer - 'n bekeerde Duitse Moslem aan wat daaroor kla dat sy godsdiens deur van die domste etniese groepe op aarde beoefen (en sodoende geskend en gediskretiteer) word. Al daardie oosterse goed van oordrewe manlikheid, sonde, profesie is nie inheems aan Europa se kulturele konteks nie. Homoseksualiteit is deur die Keltiese, Griekse en Romeinse beskawings nie as godsdienstige onderwerp beskou en nie eers as sonde bestempel nie. Dit is ook eers deur Victoriaanse Engeland gediskrediteer in koloniale plekke waar mense vroeër nie groot aandag daaraan geskenk het nie. Die sleutel vir enige sinvolle interpretasie lê êrens in die adelsklas waar ons twee uiteenlopende vorme van seksualiteit kry - geslagsomgang in (meestal) gedwonge huwelike en die noodsaaklikheid om 'n manlike erf te kry. En seksualiteit volgens persoonlike gusto.
Ook selfmoord is nie gediskrediteer in antieke Rome of Japan nie. As ons dit wil saamvat in 'n enkele kort sin - dit hele probleem word netjies omskryf in die Sciëntologiese teologiese konteks van oorlewing en oneindigheid. Sterflikheid was so groot in Christelike Rome en Middeleeuse Europa dat lewe en die bereiking van 'n hoë ouderdom as 'n soort geskenk beskou moes word. Mense kon nie verstaan hoe iemand sy eie lewe kon neem nie. Hier kry ons godsdienstige waninterpretasie + kulturele konteks.
Die hele Europese samelewing was daarop gerig om spirituele bevryding in die hiernamaals, in 'n paradys te vind - hul plek in die oneindigheid. Hulle het gepoog om godsdienstige waarheid te vind as die sleutel daarvoor. Hulle het geweldige Kruistogte georganiseer om toegang tot hul pelgrimsoorde te kry - en in die oneindigheid soos hulle dit verstaan het. Bouprojekte van ongekende omvang is begin om ongelooflike "ruimtevaartuie van lig" te skep wat hulle na oneindigheid kon neem - katedrale en kloosters (sekerlik het daardie geboue ook uitdrukking gegee aan gemeenskappe en enkelinge se strewe na sosiale status en prestige - maar die interpretasie van lig bly dieselfde van die Genesis oor katedrale tot Shaker-boukuns of moderne betonkerke). Hulle het selfs fanaties vasgeklou aan die sterflike oorskot van heiliges - mense wat, soos geloof is, daardie status van saligheid bereik het. Alles moet vanuit daardie beginpunt geïnterpreteer word.
Ek wag op die dag wanneer mense met ander realiteite gekonfronteer word soos die ruimtevaartuig van 'n tegnologies gevorderde beskawing. Sal ons lelike baardige Koran- en Bybelswaaiers dan op hulle losstorm en skreeu "Julle mag nie hier wees nie!" ? LOL. Voyageur (kontak) 16:10, 15 Julie 2019 (UTC)


"ruimtevaartuie van lig"!!! Voyageur, jy is INFP nes Fox Mulder ('skuus, ek bedoel dit nie lelik nie (is dit Raëlisme?) maar dit klink soos 'n sinkretistiese vermenging tussen Von Däniken en Sciëntologie). Ek het maar aangeneem die kerktorings is so hoog gebou om te wys: "Hey, kyk Here watter talente het U vir ons gegee! U en U Huis verdien net die beste! En terloops - julle volke sonder 'n Garmin, hier sit die kerk, hoor. X marks the spot. " Sien, alles het 'n logiese verduideliking.
Nou maar goed, dit wys jou net - dan maak ek my skuldig aan die suiwer Britse utilisme (wat nie nut het nie, moet weg) en die konstruksieleer (of noem dit die Switserse Calvinisme se onhaalbare meritokrasie wat vanuit die hoogte neerkyk op die Skandinawiese samelewings se wishy-washy-ons-sorg-vir-mekaar-met-crab-mentality-sindroom), wat my eie lewensfilosofie is. Want waarom het God daardie man gestraf wat sy penning in die sand gaan wegbêre het? Hy het dit nie gebruik nie. En wat 'n sonde is dit nie om jou Godgegewe gawes nie te gebruik nie.
Waarom is God gekant teen wraak tussen mense - want wraak en weerwraak vernietig 'n stad tot 'n bolletjie stront en dit staan in die pad van die modernistiese en wetenskaplike vooruitgang [met die uitsondering as die Hollandse koningin die Nazi-party groot asseblief vra om Rotterdam te bom sodat sy die hawe die grootste ter wêreld kan maak deur vergroting - 'n samesweringsteorie van my in wording, ek begin 'n patroon raaksien...]. Forza, Piccolo! Volle Kraft voraus! Suidpunt (kontak) 17:22, 15 Julie 2019 (UTC)
Fox Mulder en dergelike stof is 'n fragmentariese weergawe van grondleggende ervarings. Net nog 'n bewys dat hulle deel uitmaak van ons eie kulturele konteks. Die doel van alle religieuse handelinge en feeste op hierdie planeet is eintlik om "aus der Zeit und aus dem Raum herauszutreten" - juis om die goddelike of heilige te ervaar. Die dansende moonike van Islam of enige godsdienstige gebou - alles berus op dieselfde strewe. Seker het die argitektoniese aspek daarvan bietjie verlore gegaan in die nugtere omgewing van 'n Presbiteriaanse kerk. Hier kry ons die essensiële boekgodsdiens.
Die Roemeense religieuse filosoof Mircea Eliade beskryf hierdie aspek in een van sy werke: Das Heilige und das Profane. (Verdere leesstof - Mircea Eliade: Heilung durch das Heilige). Dit geld ook vir godsdienstige boukuns. Van Stonehenge tot hede. Die kontras tussen lig en donker ruimte is 'n kosmiese realiteit. Die "Hemelse Jerusalem" is die bloudruk vir Christelike sakrale boukuns. Hoekom is uitverkorenes in katedrale en kerke ter ruste gelê? "Ruimtevaartuie van lig" is 'n moderne beskrywing van die mees gesofistikeerde geboue se religieuse funksie. Voyageur (kontak) 17:32, 15 Julie 2019 (UTC)
Om op te som:
Suidpunt is 'n #hater, want uit sy utilitiese eenogigheid kan hy weinig nut insien van homoseksualiteit, die homoseksuele daad of bestialiteit nie (in sy vorige lewe was hy waarskynlik 'n beta-wyfiewolf wat die res van haar lewe 'n Streber gebly het (wat baie lyk op die "Obsessed Girlfriend"-meem) wat die Alfamannetjie doelbewus misgekyk het; in sy volgende was hy Katoliek en 'n moeder van 6 kinders; tans is hy 'n Wikipedia-bydraer).
Voyageur vind die homoseksuele vraagstuk 'n non-topic.
Gevolgtrekking: Geen konsensus is bereik nie. Suidpunt (kontak) 18:17, 15 Julie 2019 (UTC)
Selfs manlike heteroseksuele honde doen soms juis dit wat ek hierbo beskryf het. Dit lyk asof sekere geloofsgemeenskappe twee dergelike honde bitter nodig het vir 'n ingeligte beoordeling van hul eie skrifte. Homoseksuele pikkewyne wat onlangs in die nuus was en 'n kuiken aageneem het steun die Sciëntologiese stelling dat oorlewing deur nakomelinge een van die grondleggende dinamieke is. Geslagsomgang kan tussen persone plaasvind wat tot mekaar aangetrokke voel. Dit kan kommersieel bedryf word of selfs 'n soort gewelddadige dominante gedrag wees. Die twee laasgenoemdes kom in die Bybel voor, die eersgenoemde as omgang tussen persone van dieselfde geslag wat tot mekaar aangetrokke voel nie. Of wag tog - verskeie Hebreeuse tekste is in die kunsgeskiedenis as homoëroties geïnterpreteer. Voyageur (kontak) 18:41, 15 Julie 2019 (UTC)
Ek kry weer die idee hierdie twee luiperds speel net. Dit voel vir my asof die een doelbewus die ander probeer irriteer. Kyk mooi na die video - hy terg hom (nee, nie tease nie). Ek sien geen paringsdrang hoegenaamd nie. Ek vermoed dit is twee opgeskote adolessente, want waarom sou twee mannetjies dieselfde kamp in die eerste plek deel? Volwasse luiperdmannetjies is vreeslik territoriaal. Noudat ek na die video kyk, my een teefhond - sy het 'n vasektomie weg - bestorm soms my gekastreerde reun en maak asof sy 'n mannetjie is. Selfde bewegings al. Sy maak presies net so - en dit lyk... aardig. Is dit role-play?
Maar weer is die vraag - "Geslagsomgang kan tussen persone plaasvind wat tot mekaar aangetrokke voel" - watter nut het dit as daar niks van uitkom nie. Hier raak ek seker Katoliek: as daar nie lewe uitkom nie, wat's die punt? Gevoel vs. logika? Ek weet nie. Ek wil vir niemand voorskryf nie - ek wil liefs 'n 4chan-debat hier op Wikipedia spaar, daarvoor het die teoloë al tot in die anale gegaan. Noem my maar ouderwets, dis maklik genoeg. Iemand wat nie transhumanisme sal aanvaar nie, GMO-kosse in die drom smyt, ens. ens. ens. Suidpunt (kontak) 18:53, 15 Julie 2019 (UTC)
Die geslagte is nie eweredig versprei nie. As ons 110 seuns per 100 meisies kry, en terselfertyd tussen twee en tien persent van alle mense aangetrokke voel tot dieselfde geslag, het die natuur 'n oplossing gevind. Die voortbestaan van die mensheid word hierdeur nie geraak nie. Ek wil ook nie een of meer seuntjies of dogtertjies per geslagsomgang kry nie. Ons is tog nie konings wat troonopvolgers moet produseer nie. Nakomelinge is nie die enigste ding wat uit die verhouding tussen twee persone voortspruit. 'n Lelike baardige idioot wat met sy eweneens lelike idiotiese vrou 100 idiotiese kinders produseer, berokken skade vir die mensheid; twee lesbiese vrouens wat 'n nuwe Mac Mini konstrueer omdat hulle gelukkig en tevrede voel is vir my van groter belang.
Ons moet aanvaar dat besprekingbladsye hulle tot die ensiklopediese inhoud van artikels moet beperk. Die konsensus moet dus wees dat goed opgeleide teoloë in staat is om Hebreeuse tekste in hulle historiese konteks te interpreteer en dat enige poging deur religieuse fanatici om hulle vir haatspraak teen mense te misbruik vir wie 'n leefstyl met 'n lewensmaat van dieselfde geslag 'n realiteit is waarmee hulle gelukkig en tevrede voel, die gees van ons grondwette skend wat gehoor gee aan alle vreedsame mense se aspirasies. Voyageur (kontak) 19:04, 15 Julie 2019 (UTC)
Ek glo nie daardie visteorie nie. As dit so is, behoort daar beslis meer lesbiërs in die wêreld te wees - veral in Suid-Afrika. Kom ons dink gou hoeveel Wêreldoorloë daar was, en hoeveel mans elke keer in die oorloë omgekom het. Kom ons dink aan statistiek wat toon dat vroue die meerderheid is. En ons dink ook aan hul ouderdom - hulle oorleef mans. En tog, as jy na die foto's kyk, is dit hoofsaaklik mans wat die reënboogvlag swaai. Jy sal ook dink, waar daar al hoeveel keer bohaai gemaak is oor etniese Duitsers wat onder die lakens wegsterf (terwyl seker Britte met liefde 'n Brexit aanvra...), dat die noodklok sal lui. Maar dit gebeur nie. Is dit maar net 'n simptoom van oorbeskawing, soos ateïsme ook maar is, sodat Spengler reg had? Ek dink eerder daar is ander sielkundige faktore. Nou moet ek ongelukkig groet, daar is 'n boek wat wag, ek trek darem by bl. 811. Suidpunt (kontak) 19:20, 15 Julie 2019 (UTC)
Nog een laaste ding Voyageur - 'n mens voel nogal alleen in Suid-Afrika. Jy huil as jy 'n Afrikaanse boek optel en jy weet ook dié skrywer het gesterf. Juis weens die getalle wat agteruitgaan het jy geen vakgenote nie - en dit is voelbaar. Ek weet nie of jy dit in Brittanje sal verstaan nie, jy word omring deur doktore. Hier sien jy hoe die kennis agteruitgaan. Hoe selfs buitelanders, soos Nore, nie meer vertalings in Afrikaans doen soos vroeër nie. Suidpunt (kontak) 19:24, 15 Julie 2019 (UTC)
Dankie vir 'n konstruktiewe gesprek. 19:35, 15 Julie 2019 (UTC)
Ook van my kant af die laaste opmerking. Diskriminasie teen LGBT was een van die skadukante van die ou Apartheidsbedeling, net soos die verkragting van (en in enkele gevalle moord op) lesbiese vrouens in swart gemeenskappe nog steeds voorkom. Dit is hoekom geen pseudo-teologiese steun vir hierdie soort misdade geduld mag word nie. Daar is myns insiens nie meer mans as vroue betrokke by LGBT-burgerregaksies nie. Daar is egter meer gediskrimineer teen gay mans as lesbiese vroue.
Die sleutel tot die voortbestaan van 'n Afrikaanssprekende samelewing lê by Afrikaanssprekendes self. Met 'n baanbrekersgees en toekomsgerigte uitkyk sal oplossings vir enige vraagstuk gevind kan word. Tans lyk dit vir my asof mense probleme ondervind met 'n verskeidenheid realiteite soos twee- of meertaligheid of demografiese stabilisering op 'n laer vlak. Mense kry geen beter Suid-Afrika as hulle almal dieselfde taal praat nie. Afrikaanse gemeenskappe moet aktief betrokke raak om swart Suid-Afrikaners in te sluit. Is daar hulpbronne wat gedeel en gemeenskaplik ontwikkel kan word?
Digitalisering en tegnologiese vooruitgang in gevorderde beskawings vereis geen bevolkingsgroei nie. Ek dink dit is 'n uitdaging om gevorderde stadsbeplanning en ontwikkeling van landelike gebiede te bevorder. Voyageur (kontak) 19:45, 15 Julie 2019 (UTC)


1. Dit wil my voorkom of die Afrikaanse gemeenskap hoofsaaklik in 'n raadgewende hoedanigheid is. As jy nie die infrastruktuur kan vertrou nie - hoe weet jy of dit môre nog daar is? Mense wil nie gebonde voel aan 'n taak nie. Daarom sal mense eerder by 'n Facebook-groep betrokke raak en oornag padgee as om self iets te doen. Dit het 'n leefwyse geword - vandag is die ding hier, môre is dit weg. Gryp nou, of gryp nooit. Wat daarvan? As jy na ons Afrikaanse letterkunde kyk, sal jy sien al ons bekroonde werk handel steeds oor: "wat soek ek hier?" ('n donders goeie vraag) Ek dink nie jy gaan dit ooit uit die mense se psige kry nie. (Ek laat my ook nie vertel almal het Richter & Folwer se vlak 7 bereik nie). Tot 'n mate herinner hulle my aan die wolwe in Imperium Lupi - die imperium (wat soos radium werk) versamel in die wolwe se beendere - en hulle almal gaan op 'n jong ouderdom sterf. Toevallig word die boek uitgegee deur Dayfly Publications - die eendagsvlieg. Party word hedoniste, die ander weet hulle moet iets groots doen om onthou te word, die ander gaan doodgewoon hul gang.

2. Jou tweede probleem is - jy het dit seker tussen die reëls hierbo agtergekom - "doel". Iets wat my teen die mure uitdryf is my ondoelgerigtheid, en dis iets wat ek, waarvoor ek die Europeërs geweldig admireer - hulle weet presies wat hulle wil doen en hulle doen dit. Hier... word jy amper oorweldig deur 'n leemte. Moet ek Latyn leer? Ja? Waarom - ou tekste moet ontsluit word. Waarom? Want ons ken dit nie. Wat van Frans (wat meer te bied het), wat van Italiaans (wat tienvoudig makliker is as Latyn), wat van Sweeds (wat Afrikaans kan bevorder - die Frans en Italianers is maar taai om Afrikaans te leer, terwyl ek ondervind die Skandinawiërs, ten minste volgens Google Trends-resultate, meer toegeneë is)... Dis vir my moeilik. Jy wil relevant bly, jy wil mense help, maar dan wil jy ook nuwe inligting skep wat daar nie is nie. Dis vir my problematies, want alles duur tyd en jy voel onder druk om iets groots te doen ['n newe-effek van INTJ]. Om boonop tyd te balanseer om ou Afrikaanse woorde op te rakel omrede jy effens minderwaardig voel teenoor die Engelssprekendes wat maklike aanlyn-sinoniemwoordeboeke het en die mees passende woord uitsnuffel, ook 'n faktor wat mens inreken.

3. Om jou vraag te beantwoord - benewens die radio is daar Viva en daar is Afrikaans.com en die Taalkommissie. Daar is LAPA wat deur Google Play te kry is (ek praat nou internasionaal). Die res... moet jy voor geld opdok. Die meerderheid besoek die internet met hul sellulêre telefone. Almal se beleide is net so vaag soos myne en die meerderheid ken geen ander taal as Engels nie. Kan hulle regtig in 'n taal inwurm, tot in sy hart, tot in sy ontstaan, sy wortels - as ek daarvoor vra? 'n Ramp as mens wonder wat die aanspreekvorm van 'n Rooms-Katolieke priester in Suid-Afrika is. Is dit nou Vader (Frans/Italiaans/Britse wêreld), of is dit Pastoor (soos in Nederlands/België)? Kan jy hierdie organisasies vertrou? Jammer as ek skepties klink - maar ek vertrou eerder die Hollanders se taalraad. Suidpunt (kontak) 20:32, 15 Julie 2019 (UTC)

Oorsese lande, hul kultuur en selfs hul godsdiens is natuurlik buite die lewenservaring van die gewone mens wat dit nie maklik kan bekostig om daardie plekke te besoek nie. Nogtans doen ek moeite om in my beskeie artikels juis daardie dinge so ver moontlik "ervaarbaar" te maak. En mense stel blykbaar werklik belang daarin. Ek stem saam dat Britse en Amerikaanse onderwysinstellings en stigtings oor geweldige fondse beskik wat hulle in staat stel om hele vakgebiede soos Venesiaanse studies met 'n ongelooflike diepte van kennis te dek. Tot die punt waar Britte en Amerikaners die restourasie van Venesiaanse boukuns en kunsskatte organiseer en betaal.
En hoe belaglik arrogante Europeërs Donald Trump en sy aanhangers ook probeer maak en hoe erg die beledigings is wat hulle rondslinger - die vrygewigheid en harde werk van akademici en welvarendes en die trots van die gewone mens êrens in Texas of Utah wat die vrugte van daardie harde werk sien is die grootste geskenk wat hulle ooit kon maak. Ja, Trump het waarskynlik net "Ireland" en "border problem" genoteer voordat hy sy gesprek met die Ierse premier gevoer en die bou van 'n muur as oplossing aanbeveel het… Nogtans is daar opregtigheid wat uit sy woorde spreek. Ek vermoed ons deel so baie oortuigings met Afrikaanssprekendes of ander Suid-Afrikaners. Laat ons dan liewer die bande met arrogante Duitsers of ander beterweters verbreek. Die gewone, hard werkende mense met pioniersgees moet saamspan. En voilà, die Afrikaanse Wikipedia is die beste plek om met meer uitgebreide artikels te eksperimenteer - en om kennis toeganklik vir almal te maak en dit op 'n stylvolle manier aan te bied. Voyageur (kontak) 21:21, 15 Julie 2019 (UTC)

Hail Trump ons nuwe Mahdi en Messias! (Waag, dis CNN, hulle lieg net die hele dag en beledig die beste president sedert 1789! Hoe op aarde kan hulle só iets doen?!) Hy en sy eweknieë in Brasilië, Hongarye, Pole, Rusland, Noord-Korea, die Filippyne, die Volksrepubliek China, ens., sal die hele mensdom tot nuwe verligting kan lei! Maar wag, dis net agt apostels. Ons kort 12, waar is die oorblywende vier? Net 'n dosyn is volledig en waardevol. Die Volksrepubliek China en Mianmar doen alles reg, want hulle vervolg onderskeidelik Oeigoere en Rohingia. Niemand wil so iets tuis hê nie! Hinfort, noch heute! Die slim Slobodan Milošević het in 1995 te alles reg gedoen, maar van die arrogante Europese regerings het hom stopgesit. Wat hy alles kon bereik het...

Daai een onbekende, bekeerde Duitse Moslem is natuurlik baie gesaghebbend vir 1,8 miljard mense. Een uit amper twee miljard, baie geweldig! Mächtig gewaltig! Nein? Doch! Ooh! Amper soos 'n arm verwaarde Afrikaan wat se dat van die Afrikavolke die domste op aarde is. Óf Chinese óf Indiërs. Ek gesels elke week in Königs Wusterhausen met meer Afghane of Turke as daai ene. Van hulle praat soms beter Duits as Duitsers. Ek praat nie eens van krieket nie! Myns insiens beskik Wikipedia se taalweergawes in "Islamitiese tale" soos Arabies, Persies, Oerdoe, Bengaals, Turks, Bosnies, Indonesies, Maleis, ens. oor 'n baie hoë kwaliteit. Wonder wie daar alles skryf? Ons het laasjaar met Bengale in Kaapstad gesels, dis net só gesaghebbend soos die onbekende, bekeerde Duitse Moslem! Dit was twee uit 300 miljoen Bengale, volgens wiskundiges en Adam Riese is dit meer as een uit 1,8 miljard! Dalk was hulle Bengaalse Hindoes, want Moslems is vir só iets nie in staat nie?! Hopelik lees die dom Moslems van Suid-Afrika hier 'n bietjie en kry die een of ander IQ-puntjie bo-op.

Wat ek eintlik met hierdie ironie (ek hoop net, dit word hoegenaamd erken!) wil se, is die volgende: Ek dog, Wikipedia is nie 'n WP:FORUM nie? Dis net skadelik vir die projek, indien ander mense met ander menings beledig, etniese groepe as "dom" bestempel en aanhangers van ander godsdienste "idiote" genoem word! Wat is die sin van sulke woorde? Verligting vir die mense, waarna verwys word? Die Everything For Free (EFF) lees hierdie net en skree: "Ai, kyk, die arrogante Afrikaners praat al weer rassistiese kak. Verbied Afrikaans gou-gou. Dié rassistiese taal word nog steeds deur die onderdrukkers gebesig! Hoekom begin hulle nie Engels praat soos almal nie?" Hoekom gee ons hulle só iets om te praat? Debatteer lewers soos volwassenes en hulle sal moet swyg, want hulle het niks meer om te vertel nie. Bella Ciao uit Arrogancia Germanía! Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 21:56, 17 Julie 2019 (UTC)

Trump sal nooit Wikipedia blokkeer nie. Ek hoef nie diegene te noem wat dit wél doen nie. Voyageur (kontak) 22:22, 17 Julie 2019 (UTC)
OK, nou om nugter te redeneer.
Die gesprek het ontstaan omdat Voyageur voel die Grondwet bepaal dat die menseregte eerste kom en dat die kerke hul nou maar liefs daartoe moet omvorm. Dit handel ook om Gay-regte. Dalk is dit so - ek ken egter nie Brittanje se wette nie.
Ek het weer gesê die reg het eintlik nie 'n saak nie. [En dit hang net af wie agter die stuur van sake is]
Na afloop met my gesprek met Voyageur het ek wel in die regsgeskiedenis bietjie gaan rondblaai.
In die Suid-Afrikaanse wetgewing het ons drie wetstelsels wat ons handhaaf - naamlik, die Romeins-Hollandse reg, die Britse reg en die tradisionele reg. Met ander woorde, Westerse en Afrikakultuur (noudat die tuislande verval het).
Die Romeins-Hollandse wet verskil van die Britse wetgewing in die opsig dat ons nie beskerm word deur 'n koning(in) nie, maar deur die staat self. Die R-H-wetgewing word nie meer in Holland gehandhaaf nie, aangesien Napoleon dinge kom deurmekaar krap het.
Maar in hierdie Romeins-Hollandse reg geld wat bekend staan as volenti non fit iniuria, naamlik "teenoor hom wat instem, geskied daar geen onreg nie", "'n gewillige persoon kan nie oor benadeling kla nie." In Mike Bolhuis-Afrikaans: "As jy so fokken dom is om aan te sluit, verdien jy die kak wat jy kry".
Dit wil sê, as jou teenparty kan bewys dat jy al die reëls onderteken het, en dat jy daarvan bewus was, en/of jy nalatig was om nie die reëls noukeurig en met aandag deur te lees nie [lees jy werklik al jou Google-rekening se beleid met 'n vergrootglas voor jy op "Ja" of "Aanvaar" klik?] dan moet jy maar ly. As jy egter die persoon doelbewus mislei het en/of inligting van hom weerhou het, sodat die persoon kan skade ly, dan is jy in die sop. Veral vir nalatigheid.
Dit geld ook vir kerke wat hulle teen homoseksuele huwelike uitspreek, insluitend en vernaamlik DIE KATOLIEKE KERK (terloops, ek ken geen kerk daarbuite wat so anti-nasionalisties en anti-patriotisties is nie, en met rede: hoeveel Katolieke bloed is nie weerskante van die Frans/Duitse grens verspil deur prinse wat te lafhartig was om self die swaard op te neem nie? En is grense nie maar 'n sosiale konstruk nie?). Jy kan nou die Vatikaan bel, of sommer jou naaste priester en hom daaroor raadpleeg - jy weet dus wat gaan vir wat. (Ek kan net nie dieselfde van Sciëntologie sê nie, want jy word geleidelik ingelyf... maar ook dit weet jy mos!) Die staat is verdraagsaam teenoor geloof [behalwe dat Frankryk absoluut niks van Sciëntologie dink nie] en dit maak nie saak uit watter kant jy dit benader nie, as jy toegestem het tot hierdie geloof, kan die staat niks maak nie. Die staat kan nie gelowe verbied nie, of hy kan, maar dan is hy Rooi-Sjina of Rooi-Rusland of enige ander kommunistiese staat.
Dit kom dieselfde neer as om op grond van 'n fortuinverteller se raad eenmiljoenrand in die see te gooi, en dan kwaad vir die fortuinverteller te wees en haar wil dagvaar (soos dit werklik in ons strafhof 'n voorval was van 'n boer wat 'n waterwyser gekry het, onnodig baie geld betaal het om 'n boorgat te sink en nie 'n druppel watter te siene gekry het nie - die staat het die geval afgelag).
Maar, daar is uitsonderings. Die heel eerste voorval was 'n Professor Du Plessis in die 1930's wat uit die kerk geskop is, omrede hy as godgeleerde, maar tog lidmaat van een van ons Afrikanerkerke, 'n artikel/werk geskryf het wat glo nie strook met DA RULES van die betrokke kerk nie. Dit was in die 1930's - hy het hom tot die hof gewend, en hy is weer toegelaat of so [want die hof kon niks strydig vind met DA RULES en Du Plessis se werk nie]. Onlangs was daar ook 'n gay-predikant wat veronreg gevoel het deur die NG-kerk (as ek dit reg het) in die besonder, en ook hy het via die hofgeding sy beregtiging gekry soos hy gewou het.
Wat ek net probeer wys - jy kan hoe hoog of hoe laag D.J. Takswaai met jou menseregte, as jy oopoë in 'n ding ingaan, voel die staat vere vir jou. Die probleem begin net wanneer jy met mense buite die betrokke organisasie omgaan wat hulle nie tot hierdie reëls verbind nie. Ek as Protestant kan byvoorbeeld nie gaan moles maak in die Katolieke kerk nie, want ek is nie 'n aangenome lid nie. Suidpunt (kontak) 05:06, 18 Julie 2019 (UTC)
Die hoofargument is dat historiese tekste soos die Hebreeuse skrifte noukeurig geanaliseer en geïnterpreteer moet word. Aangesien ons teikengroep merendeels ongebonde of Protestants volgens Calvyn (of Knox of Luther) se leerstellings is, aanvaar ons die leidraad wat hoofstroomkerke soos die Kerk van Skotland gee. Die Bybel bevat geen tekste wat as godsdienstige regverdiging vir enige diskriminerende optrede teen LGBT kan dien nie. Jesus Christus het eksplisiet 'n verbod op sulke interpretasies geplaas in die tekste van die Nuwe Testament wat as grondslag dien vir die Christelike geloof.
Kwessies rondom selfdegeslaghuwelike val hoofsaaklik binne die siviele regsfeer en word derhalwe deur die staat gereël. 'n Staat, wat nie as tirannie volgens 'n moderne interpretasie van Calvyn se leerstellings wil kwalifiseer nie, sal aan sy burgers sodanige regte toestaan wat deur kerklede aanvaar en gerespekteer word, selfs al het hul geloofsgemeenskap om historiese redes nog nie self kerklike huwelike van twee persone van dieselfde geslag goedgekeur nie.
Die Franse Kerk van Sciëntologie is volgens 'n wet van 1901 as religieuse vereniging geregistreer. Natuurlik is geeneen van sy lede verhewe bo die reg nie, en nie almal is moontlik met dieselfde sprankelende intelligensie geseën nie. Daar is beslis lede wat die Kerk se doelwitte nie altyd regtig verstaan of interpreteer nie en dus foute begaan. So mag daar ook teen Kerklede regsake aanhangig gemaak word. Daar was sprake van bedrog en "geestelike manipulasie".
Tans is die Franse owerheid nie eens in staat om die lewe van sy burgers, eksplisiet dié van Joodse gelowiges, te beskerm nie. Voyageur (kontak) 10:29, 18 Julie 2019 (UTC)

Neutraliteit[wysig bron]

Die artikel is in die eerste persoon geskryf en moet in die derde persoon herskryf word om duidelik te maak watter stellings in Genesis verskyn en watter stellings ontledings van die geskrifte is. Dit lees tans soos 'n opiniestuk. – K175 (gesels met my | my bydraes) 18:04, 15 Julie 2019 (UTC)

Versmelt[wysig bron]

Kan die inligting dalk met Genesis versmelt word? – K175 (gesels met my | my bydraes) 18:09, 15 Julie 2019 (UTC)

Uitgevoer Uitgevoer – K175 (gesels met my | my bydraes) 18:28, 15 Julie 2019 (UTC)
Adriaan, ek het 'n probleem daarmee dat jy die twee artikels versmelt het. Die Bybelse gids bevat 'n mening wat nie in Genesis vooorkom nie. Oesjaar (kontak) 20:14, 15 Julie 2019 (UTC)
@Oesjaar: moet die mening nie eerder verwyder word nie? – K175 (gesels met my | my bydraes) 21:20, 15 Julie 2019 (UTC)
Ek wonder of dit dalk sal sin maak om 'n nuwe afdeling in die artikel te skep, en dié afdeling dan te gebruik vir die menings van die Bybelse gids. Die nuwe afdeling kan moontlik “Interpretasies” of “vertolking” genoem word. In dié afdeling kan daar ‘n beskrywing van die Bybelse gids se vertolking van die bronmateriaal wees. --Ossewa (kontak) 14:51, 19 Julie 2019 (UTC)