Bespreking:Hennie Rossouw

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Plagiaat?[wysig bron]

Ek het probeer om in redelike logiese volgorde die Engelse teks van Stellenbosch Writers hier by die Afrikaans (op Wikipedia) te plak. Is die vertaling nie té regstreeks om nié as plagiaat beskou te word nie?

Hennie Rossouw was married to Hester Heese, who died in January 1971. They had five children: Henk, Hans (died in 1981 at the age of 19), Linda, Gerda and Hester. Since December 1974 he has been married to Leonora de Kock (née Naudé). She has three children from her first marriage: Victor, Peet and Alta.

Hennie Rossouw was met Hester Heese getroud. Sy het in Januarie 1971 gesterf. Hulle het vyf kinders: Henk, Hans (wat in 1981 op die ouderdom van 19 oorlede is), Linda, Gerda en Hester. Sedert Desember 1974 is hy met Leonora de Kock (gebore Naudé) getroud. Sy het drie kinders uit haar vorige huwelik: Victor, Peet en Alta.

Hendrik Willem Rossouw was born on 7 December, 1933. In 1950 he passed matric as best student in the Cape Province. He studied at Stellenbosch University (BA, MA, BD and Cand.Theol, all cum laude) and obtained a ThDr (cum laude) at the Free University of Amsterdam.

Hendrik Willem Rossouw is op 7 Desember 1933 gebore en is 'n Afrikaanse filosoof. In 1950 het hy as die beste student in die Kaapprovinsie gematrikuleer. Hy het teologie aan die Universiteit Stellenbosch gestudeer en sy doktorsgraad aan die Vrije Universiteit, Amsterdam verwerf.

In 1963 he was appointed senior lecturer of Philosphy at Stellenbosch University. After serving as professor of Philosophy from 1972 until 1984, he was elected Vice-Rector for Academic Affairs, a position he took up in 1985. He retired at the end of 1993.

In 1963 is hy as senior lektor in die department filosofie aan die Universiteit Stellenbosch aangestel. Hy was hoogleraar in filosofie van 1972 tot 1984. Daarna is hy as visie-rektor vir Akademiese Aangeleenthede aangestel. Hy het in 1993 afgetree.

Apart from his academic and administrative duties at Stellenbosch University, he served on a number of other bodies, such as the Board of Human Sciences Research Council and the Councils of the South African Library, the SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, and the University of the Western Cape. He was also a member of the Academic Planning Committee of the CUP, the South African Council for Education, the National Commission of Higher Education (1995-96) and the National Working Group on the Institutional Restructuring of Higher Education (2001).

Rossouw het ook in die rade van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, die Rade van die Suid-Afrikaanse Biblioteek, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en die Universiteit van Wes-Kaapland. Hy was ook bemoeid met verskeie onderwysrade en was, onder andere, betrokke by die Nasionale Werkgroep vir die Institusionele Herstrukturering van Hoër Onderwys in 2001.

Morne 22:02, 9 Junie 2007 (UTC)

Ek moet erken, dit lyk na 'n probleem. Susynoid, stem jy saam dat die teks hoofsaaklik ooreenkom met wat by die bron geskryf is? Dan vermoet ek gaan dit verder as wat billik is volgens wetgewing en sal ons meer bronne moet raadpleeg of die stuk moet oorskryf. --Alias 11:13, 10 Junie 2007 (UTC)

Datums[wysig bron]

Hester Heese se eie artikel sê sy is dood in 1992, maar hier staan 1971. Morne (kontak) 08:11, 17 Augustus 2013 (UTC)

@Morne: Is dit moontlik 'n ander Hester Heese? – K175 (gesels met my | my bydraes) 16:52, 12 Augustus 2019 (UTC)