Bespreking:Jannie Hofmeyr

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Cscr-featured.svg
Hierdie artikel is deur die gemeenskap geïdentifiseer as een van Wikipedia se spogartikels en het vir die eerste keer tydens week 7 van 2019 op ons voorblad gepryk. Dit beteken egter nie dat die artikel nie verder gewysig kan word nie: voel vry om dit te verbeter of by te werk.

Verduidelik asb hoekom sy meerderhede oorbodig is? As dit feitlik korrek is en gestaaf word met bronne moet dit in die artikel bly. Groete! Oesjaar (kontak) 08:47, 21 Junie 2016 (UTC)

Herhalings[wysig bron]

Hoekom is dié deel uitgehaal as synde 'n herhaling? Waar staan dit nog? "Van Kaapstad het hy in die geselskap van sy moeder op 20 September 1913 na Balliol College aan die Universiteit van Oxford vertrek, waar hy ’n uitsonderlike akademiese loopbaan gehad het en ’n dubbele onderskeiding verwerf in die klassieke (1914) en in literae humaniores (1916). Daar is opgemerk dat, hoewel hy nie baie oorspronklik is nie, sy uitsonderlike vermoë om feite te begryp, te onthou en te orden, ’n voortreflike administrateur van hom sou maak." Morne (kontak) 15:08, 21 Junie 2016 (UTC)

Morne, dit lyk vir my asof Gebruiker:Hentie Joubert sy subjektiewe mening wil afdwing en nie neutraal wil bly nie. Sit dit terug! Groete! Oesjaar (kontak) 15:10, 21 Junie 2016 (UTC)
Hentie, ek kry die indruk jy wil jou eie artikel skryf en sodra gedeeltes wat reeds daar staan, nie inpas by die tydsverloop in die nuwe dele nie, vee jy dit uit onder die dekmantel van "herhalings". Sal jy asseblief probeer om bestaande gedeeltes te behou? Dit dra tog sekerlik by tot die geheel verstaan van Jannie Hofmeyr se werk en lewe. Morne (kontak) 15:15, 21 Junie 2016 (UTC)

Die nuwe paragraaf lui soos volg: "Hofmeyr en sy ma het op 20 September 1913 na Engeland, Oxford en Balliol vertrek. Hy was 19 jaar oud en het darem ʼn langbroek gedra.[22] Mevrou Hofmeyr het losies gevind in Wellington Square, maar hy het in sy kollege tuisgegaan.[23] Op sy kaggelrak was ʼn foto van een van sy helde, sy grootoom generaal C.F. Beyers.[24] Hofmeyr het besluit om sy studie van die klassieke tale voort te sit. By Oxford het hulle dit "literae humaniores" genoem. Die kursus was in twee verdeel: "Mods" en "Greats". Normaalweg sou dit vier jaar neem om "Greats" te voltooi, maar Hofmeyr kon dit in drie jaar doen weens sy vorige studies.[25]

ʼn Latere paragraaf lees: "Een van Hofmeyr se eksaminatore het die volgende te sê gehad oor die aard van sy briljantheid: Hy het ʼn wonderbaarlike vermoë gehad om orde te skep uit enige materiaal wat aan hom voorsien is. Hy kon dit dan verstaan, ontleed, weer aanmekaar sit en dan dit en sy eie gevolgtrekkings goed onthou.[37] Hofmeyr was die enigste student van Balliol wat in 1916 sy "Greats" in die eersteklas kon slaag".[38]

Waaroor is jy nou eintlik beswaard? Groete, Hentie. Hentie Joubert (kontak) 06:09, 22 Junie 2016 (UTC)

Ek het intussen gesien dié inligting het jy wel later ingesit, maar hoekom het jy dié paragraaf verwyder? "Hofmeyr het op 6 April 1936 een van die belangrikste toesprake van sy loopbaan gemaak; daarin het hy betoog dat die wetsontwerp in beginsel verkeerd is, en dat dit uit vrees spruit en boonop gevaarlik is vir sover dit impliseer dat die verskillende groepe in Suid-Afrika uiteenlopende eerder as gemeenskaplike belange het. Hofmeyr het sowel blanke heerskappy as rassegelykheid verwerp en die eiesoortige ontwikkeling van die swart mense in hul eie gebiede, asook die ekonomiese vooruitgang van dié wat in die stede woon, bepleit. Dit, het hy gemeen, sou veiliger as onderdrukking wees, hoewel geen beleid die voortbestaan van die blankes kon waarborg nie. Nóg die liberale nóg die konserwatiewe wit mense was tevrede met sy houding, maar die waardering wat deur die Indiërs getoon is vir die geringe toegewings wat Hofmeyr vir hulle verkry het in die Wysigingswet op Grondbesit deur Asiate, het daartoe gelei dat hy tydens die tweede helfte van 1936 'n welwillendheidstoer na Indië lei." Morne (kontak) 08:44, 22 Junie 2016 (UTC)

Ek het Paton se relaas van die toespraak probeer weergee: "Hofmeyr het gesê dat sy eerste beswaar was dat die bepaling dat swartes drie blankes tot die Volksraad kon verkies, self 'n verskanste klousule sou word, met die gevolg dat enige (selfs opwaartse) wysiging ook 'n twee-derdes besluit moes wees.[74] Sy tweede beswaar was dat die wetsontwerp neerkom op die wegneem van 'n reg wat toe reeds vir 80 jaar in die Kaap bestaan het.[75] Hy was ook gekant teen kommunale verteenwoordiging in die Parlement. Gemeenskaplike belange van al die inwoners van die land was soveel belangriker. [76] Hy het ook 'n waarskuwing aan sy gehoor gerig. Hy het gesê dat die ou bedeling het geleerde en vermoënde swartes binne die blankes se beskawing verwelkom en aangemoedig. Die nuwe bedeling sou hulle leiers van oproer en verset maak.[77] Hofmeyr se pleidooi het nie geslaag nie en die wetsontwerp het 'n wet geword." Hentie Joubert (kontak) 10:25, 22 Junie 2016 (UTC)

Ek het my vraagtekens daaroor hoe geloofwaardig Alan Paton as bron vir Jan Hofmeyr gaan wees. Is daar nie direkte bronne, soos briewe en transkripsies van toesprake beskikkbaar nie? --105.0.6.60 15:46, 22 Junie 2018 (UTC)