Bespreking:Nasionale lied van Suid-Afrika

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Standaarde weergawe[wysig bron]

"Daar is geen standaard weergawe van die volkslied nie. Gewoonlik..."

Is die weergawe wat in 1997 in die staatskoerant gepubliseer is nie standaard genoeg nie (sien [1])? As daar geen beswaar is nie kan ons hierdie sekerlik maar verwyder. --Alias 21:25, 9 07 2004 (UTC)

Geen besware - ek het dit verwyder. Ek neem aan daar was verwarring met die regeringsblad wat sê daar is geen standaard weergawe van Nkosi nie. --Alias 22:10, 13 07 2004 (UTC)

Die gebruik van die woord "vers" pla my bietjie - die eerste en tweede "vers" het nie melodie-, harmonie-, ritme-, toonsoort- of woordbetekenis-ooreenkoms met die derde en vierde "vers" nie. Kommentaar? --Alias 22:30, 9 07 2004 (UTC)

Ek het maar verander. Los gerus kommentaar as daar wel nog besware is. --Alias 22:10, 13 07 2004 (UTC)

I think phondo is a lu- word so that it should be phondo lwayo (not iwayo) Jcwf

Ek het dit reggemaak. Daar was eintlik meer foute. Dit is eintlik uphondo. Dankie dat jy dit uitgewys het. --Alias 22:10, 13 07 2004 (UTC)

Volkslied vs Nasionale lied[wysig bron]

Dan is daar die aspek van "Volkslied" vs "Nasionale lied". In die voor-1994 bedeling is na "Die Stem" verwys as die Volkslied. In die post-1994 bedeling het die amptelikheid van die lied vervorm en word in Engels na verwys as "The National Anthem of South Africa". Dit blyk dat die Afrikaans "Die Nasionale Lied" of ".. van Suid-Afrika" die gangbare verwysing verteenwoordig. Dit word ook so in die skole aangekondig. 'n Mens sou met gemak die artikel kan aansuiwer deur toepaslike gedeeltes wat na die volkslied verwys, te vervang met "nasionale lied". (GerharBe)

My woordeboek gee "Volkslied" en "National anthem" as vertalings vir mekaar (in albei rigtings). "Nasionale lied" is dus bloot 'n woord-vir-woord vertaling wat (in my opinie) lomp en onnodig is (en dus 'n anglisisme is). Ons kan dalk ook daarop let dat die woord "Volkslied" nie een of ander apartheidsbegrip is nie - dit kom immers net so van Nederlands af. (Kyk gerus na die interwiki skakels.) --Alias 16:52, 14 07 2004 (UTC)

Heeltemal goed so - woordeboekgesag waar "National anthem" lei tot "Volkslied", is uiteraard 'n meer geskikte benoeming asook minder anglisisties.--GerharBe 14:59, 15 07 2004 (UTC)

Proteslied vs Volkslied[wysig bron]

Voorts is daar in die 2de paragraaf onder -Geskiedenis- 'n nuanse wat dalk suiwerder kan vertoon: vervang ".. beskou as die volkslied deur die onderdrukte.." met "..en is dit ook as proteslied gesing deur die onderdrukte.."--GerharBe 16:11, 14 07 2004 (UTC)

Ek glo die oorspronklike skrywer het hierdie inligting van die ANC webwerf gekry. Ek het nou daardie bladsy as bron bygevoeg. Ek stem saam dat Nkosi waarskynlik as algemene proteslied gebruik is, maar ek vermoed sterk dat dit soms spesifiek gebruik is in die plek van Die Stem - wat hierdie huidige stelling in die artikel (en bron) sou ondersteun. Ek weet dat op 16 Junie 1976 daar die oggend by van die skole in Soweto Nkosi by opening gesing is eerder as Die Stem - seker maar juis om te dui op die feit dat dit 'n dag van protes sou wees (maw dis nie sommer op 'n arbitrêre tyd gesing nie). Hierdie is moontlik 'n saak van opinie. Ons kan dalk sommer 'n bietjie "navorsing in die veld" doen met wie ons in kontak kom. As ons dit hou soos dit nou is, kan ons dit seker ook maar by Nkosi Sikelel' iAfrika noem. Kommentaar? --Alias 16:52, 14 07 2004 (UTC)
Dit dui daarop dat 'n sekere groep dus protesteer het deur 'n lied te sing wat meer verteenwoordigend sou wees van die wense van daardie groep, maar nogtans op daardie stadium 'n lied wat ganse Afrika oproep. 'n Inhoudsaanvulling by Nkosi Sikelel' iAfrika kan in die gees van "ensiklopedie" geen kwaad doen nie.--GerharBe 14:59, 15 07 2004 (UTC)
Is jy dus gelukkig as ons die stelling so hou? --Alias 23:55, 15 07 2004 (UTC)
Ek is nog nie so seker nie. Die lied het nie amptelike (geproklameerde) status geniet nie. Die singendes het dit "beskou as (hul) volkslied". Die sing daarvan kom dus neer op protes as dit met politieke ondertone gesing is en by die boekstawing daarvan kan dit onder hierdie omstandighede nie anders beskryf word as proteslied nie. As dit doelbewus as alternatief tot die destydse volkslied gesing is, was dit beslis protes. As dit gesing is as geestelike kied, nou-ja.... Selfs die bron kon die aspek gedagteloos neergepen het. Die artikel is egter na 16:52 op 14 07 2004 wyer geskryf (produk van 196.2.152.68) en die konteks waarbinne "beskou as die volkslied" begryp moet word, is dalk duideliker. Dit gaan dus oor die "begeerte tot volkslied" deur 'n bepaalde groep (onderdruktes). Die voorstel tot navorsing in die veld mag dalk mettertyd 'n antwoord oplewer. --GerharBe 13:22, 16 07 2004 (UTC)

Sogenaamde apartheid-jare[wysig bron]

Enige spesifieke rede vir "sogenaamde"? --Alias 22:59, 14 07 2004 (UTC)

Sogenoemd/sogenaamd - omdat dit 'n unieke beklemtoning is van 'n era wat aan sekere groep(e) 'n apartheidsbestaan meegebring het (aan weerskante van die apartheidspektrum). Dog, daar is ook ander benamings, bv sogenaamde "afsonderlike ontwikkelingsjare", sogenaamde "jare van onderdrukking". Sogenaamd/sogenoemd, dus, omdat dit 'n tydvak aandui wat nie beklee is met eenstemmigheid tussen gebruikers of aanhoorders van die term nie, wat aanduidend is van wat die begrip presies aan die hoorder/leser wil sê nie, oop is vir interpretasie (reg/verkeerd, goed/sleg), onafgebaken in terme van die aanvang, en moontlik selfs die beëindiging, van die tydsgewrig.--GerharBe 14:59, 15 07 2004 (UTC)
Ek dink nie ek verstaan alles wat jy bedoel nie (dis al lankal na by slapenstyd), maar miskien kan ek net antwoord deur te vra of jy bedoel dat "apartheid-jare" enigsins dubbelsinnig is? (Maw weet almal van watter jare 'n mens praat?) Is die tydverwysing meer dubbelsinnig/wasig as die tydperiode waarin Nkosi deur sommige as volkslied geag is? Dankie vir lekker konstruktiewe gesprek. Groete, --Alias 23:55, 15 07 2004 (UTC)
Dankie, en ditto, Alias. Terloops, ek het nog nooit voorheen soveel aandag geskenk aan hierdie bepaalde saak en die aanverwante onderwerpe nie. Ek het begin skryf aan die nuwe artikel Apartheid, omdat daar 'n skakel is na hierdie onderwerp. Met die skryf daarvan dink ek al meer dat "sogenaamd" van pas is om al die redes wat Alias hierbo ekstrapoleer. Lees veral ook my 15 07 2004-kommentaar.--GerharBe 13:58, 16 07 2004 (UTC)
Ek het myself aansienlike tyd gegee om oor hierdie saak te dink. Ek het met mense gepraat en ek moet ongelukkig sê dat ek steeds voel dat "sogenaamde" vir my regtig erg onvanpas is. (Ek sien jy het dit nou voortgesit by Beyers Naudé.) Almal weet wat min of meer wat met apartheid, apartheidjare, apartheidgevoelens, apartheidsbeweging, ens bedoel word. Ek sien regtig steeds nie die sin in om "sogenaamde" voor elke voorkoms van die woord te voeg nie. Oor die eenstemmigheid waarna jy verwys, glo ek die feit dat die amptelike landswette as deel van apartheid gepubliseer is, dink ek plaas dit bo onduidelikheid. Ek stem saam dat "gevoelens" oor sekere dinge by hoorder/leser kan verskil, maar ek sien nie hoekom dit dan nodig is om "sogenaamd" vooraan te plaas om na apartheid te verwys nie.
Verder glo ek die byvoeging van "sogenaamd" is ongewens omdat dit kan voorkom asof die skrywer/wikipedia nie wil erken dat dit definitief bestaan het nie, dit gaan 'n instandhoudingsnagmerrie veroorsaak, en hierdie sal seker die enigste plek in die wêreld/Internet wees wat apartheid nie op die naam noem nie. Maar ek hoor graag jou kommentaar. Groete, --Alias 13:45, 9 09 2004 (UTC)
  • Ek aanvaar dat die deursnee-leser die "sogenaamde" interpreteer in die sin van "om voor te gee wat dit nie is nie", eerder as "so genoem". Lees ook my eerste antwoord op hierdie knelpunt. In die lig van die artikel Apartheid kan daar weggedoen word met hierdie gebruik in al die artikels waar ek dit onnodig ingevoeg het. Dit is reeds verwyder vanuit Beyers Naudé, en vandag ook uit Volkslied van Suid-Afrika, Nelson Mandela en Apartheid Dankie vir die riglyn(e).--GerharBe 15:31, 14 09 2004 (UTC)

Stukkende eksterne skakel[wysig bron]

During several automated bot runs the following external link was found to be unavailable. Please check if the link is in fact down and fix or remove it in that case!

--RobotJcb (kontak) 18:33, 12 September 2009 (UTC)