Bespreking:Outeniekwa

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Mense waarvoor ek gevra het hoe hulle dit spel se reaksie:
persoon 1: "nee dis definitief 'n q"
persoon 2: "outeniqua"

Woordboeke:
Pharos Groot Woordeboek: Outenie´kwa, Outeniekwaberge, outenie´kwageelhout.
WAT: outeniekwa (ook met 'n hl. Outeniekwa) s.nw., outeniekwas. (minder gebruiklik) Selde ook outenikwa. Outeniekwageelhout.

Jpm (kontak) 16:53, 30 Mei 2010 (UTC)

Haai, Jpm. As boeke soos die WAT, Pharos, Wêreldspektrum, ens. 'n spesifieke spelling gebruik dan is dit 'n uitgemaakte saak en word dit nie verder bespreek nie. Jy is natuurlik welkom om by, byvoorbeeld by Outeniekwapas die inleidingsin te wysig om te lees
"Outeniekwapas, soms ook Outeniquapas, op die N12..."
Ek hoop nie dat hierdie jou te veel omkrap nie, dit lyk asof jy nogal sterk hieroor voel. Anrie (kontak) 17:06, 30 Mei 2010 (UTC)
Die vorm Outeniekwa is aan Afrikaans se (byna) fonetiese spelling te danke, terwyl Outeniqua waarskynlik lankal as plaaslike historiese spelling bestaan het - nog voor Afrikaans in 1925 ampstaalstatus gekry het. Ons het reeds vroeër die inkonsekwentheid van sommige spelwyses in Afrikaans bespreek (vergelyk revolusie teenoor rewolusie, China teenoor Sjina ens.) en ooreengekom dat ons voorkeur aan die meer "Afrikaanse" spelwyses sal gee. Indien die "qu"-spelling egter spesifiek na die histories-etniese oorsprong van die naam verwys, en daar bewys gelewer kan word dat Outeniekwa eers later kunsmatig ingevoer is, is ek natuurlik ook ten gunste van Outeniqua.
Ek het sopas ontdek dat ander lande selfs komitees in die lewe roep wat hulle met die standardisering van geografiese plekname besig hou: - vergelyk die StAGN in Duitsland. Hierdie soort belangrike besluite kan beslis nie aan woordeboekwurms toevertrou word nie ;)...
--Voyageur (kontak) 18:36, 30 Mei 2010 (UTC)
Voyageur, dit is presies hoe ek ook daaroor voel. Jpm (kontak) 19:42, 30 Mei 2010 (UTC)
Of die "qu"-spelling meer na die histories-etniese oorsprong van die naam verwys is nie hier ter sake nie - hoeveel plekke (dorpe, stede, berge, riviere, bome...) ter wêreld is nie eers na hul ontstaan 'n "kunsmatig ingevoerde" Afrikaanse naam gegee nie? Ons moet ons steeds hou aan gepubliseerde bronne en werke soos die HAT, WAT, AWS (wat trouens ook "outeniekwa" gebruik - maar hulle verwys na die boom) is die gesaghebbendste. Wanneer Me. van Waart se skrywes meer aandag trek en die "q"-spelling ook in die gemelde werke verskyn, dán kan ons 'n skuif bespreek. Anrie (kontak) 06:24, 31 Mei 2010 (UTC)