Bespreking:SI-stelsel

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Verstaan nie wat hier aangaan nie. Op die voorskou lyk alles reg, maar as ek hom stoor is my eerste paragraaf 'n groot gemors. Renier

Lyk piekfyn hier, Renier. Getoets met konqueror en mozilla. Wat is fout? --Alias 16:19, 5 Mrt 2005 (UTC)

Ander SI-tabelle[wysig bron]

Ek wonder sommer of die gebruik van "SI aanvaarbare eenhede" en "SI spesiale eenhede" ideaal is. Sou mens nie eerder in Afrikaans sê: "Aanvaarbare SI-eenhede" en "Spesiale SI-eenhede"? --Alias 22:02, 7 Mrt 2005 (UTC)

Jy's reg dis beter afrikaanse sinkonstruksie. Sal verander sodra ek 'n tydjie kry! --RM 00:23, 8 Mrt 2005 (UTC)

Die (Britse?) Verenigde Koninkryk? Eh nee. Hulle het net met die lidmaatskap van die EU die SI stelsel willy-nilly aanvaar (1970's). Vanaf 1813 tot 1831 was wat nou Nederland en België is 'n Verenigd Koninkryk gewees onder koning Willem I van Oranje. In 1831 het die suide in opstand gekom en is onafhanklik geword as België. Moontlik ken in Suid-Afrika mense die Nederlandse Verenigde Koninkryk nie? Ek kan my dit goed voorstel maar weet nie goed hoe dit te formuleer. Gebruiker:Jcwf

Oeps ik zit dus te slapen. sorry forget it. Vraag blijft wel: is het zo duidelijk genoeg voor Afrikaanses? Jcwf

Ek dink dis 'n redelike veilige aanname dat Afrikaanssprelendes Verenigde Koninkryk met Brittanje sal assosieer, maar dis dalk nie 'n slegte idee om die hoofbladsy die volle naam te gee en 'n redirect in te sit van Verenigde Koninryk af nie. Laurens 19:27, 20 Desember 2005 (UTC)

SI-skryfstyl Canadian law prescibes a capital L and discourages, if not disallows, the slanted l as a symbole for liter. E.g. 500 mL, not 500 ml. (Law governig weights and measures/Loi sur les poids et mesures, L.R. 1985). Québec has opted, by legislation, to use the comma as a decimal marker in French language texts rather than the period. Peter Horn 15:57, 30 Junie 2006 (UTC) Oops, Peter Horn 15:58, 30 Junie 2006 (UTC)

"Eureka", De canadese wet is te vinded op Weights and Measures Act, W-6 Peter Horn 17:25, 30 Junie 2006 (UTC)

Komma as desimale simbool[wysig bron]

Ek verwys graag na die kursiewe gedeelte in die artikel.

Die gedeelte impliseer dubbelsinnigheid oor die gebruik van die punt as desimale simbool in Suid Afrika. Die SABS dokumentasie gebruik slegs die komma in Engels (SANS 474:2006 p. 16 63,5/110)

Dus, indien iemand dink dat die punt toelaatbaar, of opsioneel, is as desimale simbool in Suid Afrikaanse Engels moet daar 'n verwysing gegee word.

Spelling // Standaarde[wysig bron]

SI-voorvoegsels[wysig bron]

10^1   deka   da  Tien  10

Die SI afkorting vir Deka is D en nie da nie ! 'Dekameter' is dus Dm en nie dam nie !! 'Dekaliter' is dus Dl en nie dal nie !!


Daar is ook nog die gewone eenheit (10^0), wat ontbreek om die tabel volledig te maak.

10^0       `eenheid` (soos: g of m)   Eene   1

Waar kan mens dit regstel?

Ek het dit gevind by: SI-voorvoegsels en al korrigeer.

SI-voorvoegsels
10n Voorvoegsel Simbool Kortskaal Langskaal Naam Desimale Ekwivalent
1024 yotta Y Septiljoen Kwadriljoen 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z Sekstiljoen Triljard (duisend triljoen) 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E Kwintiljoen Triljoen 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P Kwadriljoen Biljard (duisend biljoen) 1 000 000 000 000 000
1012 tera T Triljoen Biljoen 1 000 000 000 000
109 giga G Biljoen Miljard (duisend miljoen) 1 000 000 000
106 mega M Miljoen 1 000 000
103 kilo k Duisend 1 000
102 hekto h Honderd 100
101 deka D Tien 10
100    (eenheid) Een 1
10−1 desi d Tiende 0.1
10−2 senti c Honderdste 0.01
10−3 milli m Duisendste 0.001
10−6 mikro µ Miljoenste 0.000 001
10−9 nano n Biljoenste Miljardste 0.000 000 001
10−12 piko p Triljoenste Biljoenste 0.000 000 000 001
10−15 femto f Kwadriljoenste Biljardste 0.000 000 000 000 001
10−18 atto a Kwintiljoenste Triljoenste 0.000 000 000 000 000 001
10−21 zepto z Sekstiljoenste Triljardste 0.000 000 000 000 000 000 001
10−24 yokto y Septiljoenste Kwadriljoenste 0.000 000 000 000 000 000 000 001

Afgeleide eenhede met spesiale name (Spesiale SI-eenhede)[wysig bron]

Sovêr as wat ek week word alle SI eenhede wat vanaf name afkomstig is met 'n hoofletter geskryf.

Vergelyk: Siemens met siemens en Kelvin met kelvin. (By hierdie geleentheid sien ek ook, dat Kelvin hier heeltemaal ontbreek! Vir volledigheid kan mos 'n ekstra kolom ingevoeg word waar aangedui word of dit 'n afgeleide eenheid is of 'n SI-Basiseenheid.)

Waar kan mens dit regstel?


SI afgeleide eenhede met spesiale name
Naam Simbool Grootheid Uitgedruk in basiseenhede
hertz Hz Frekwensie s-1
newton N Krag kg m s -2
joule J Energie N m = kg m2 s-2
watt W Drywing J/s = kg m2 s-3
pascal Pa Druk N/m2 = kg m -1 s-2
lumen lm Stralingsvloedsterkte cd
lux lx Verligting cd m-2
coulomb C Elektriese lading A s
volt V Elektriese potensiaalverskil J/C = kg m2 A-1 s-3
ohm Ω Elektriese weerstand V/A = kg m2 A-2 s-3
farad F Elektriese kapasitansie Ω-1 s = A2 s4 kg-1 m-2
weber Wb Magnetiese vloedsterkte kg m2 s-2 A-1
tesla T Magnetiese vloeddigtheid Wb/m2 = kg s-2 A-1
henry H Induktansie Ω s = kg m2 A-2 s-2
siemens S Elektriese geleidingsvermoë Ω-1 = kg-1 m-2 A2 s3
becquerel Bq Radio-aktiwiteit (verval per tydeenheid) s-1
gray Gy Geabsorbeerde dosis (van ioniserende straling) J/kg = m2 s-2
sievert Sv Ekwivalente dosis (van ioniserende straling) J/kg = m2 s-2
katal kat Katalitiese aktiwiteit mol/s = mol s-1
grade Celsius °C termodinamiese temperatuur K - 273.15


Beste groete   
Pieter-ZA 00:27, 21 November 2007 (UTC)
Pieter-ZA 00:57, 21 November 2007 (UTC)


ISO / SI of wat ???[wysig bron]

Wat el altyd wonder is dat hier in die afrikaanse Wikipedia snakse eenhede soos kg of kG (kilogreep) en MG (Megagreep) gebruik word (pleks van kB (kilobyte) en MB (Megabyte).

Die internasionale afkortings vir eenhede is standaard ook vir Suid-Afrika, volgens SABS is die standaarde in die vroë jare sewentig (1972?) so aanvaar saam met die metriese stelsel. Ek het gedink hierdie is bindend wêreldwyd (juis om verwarringe uitteskakel) en nou sien ek hier weer nuwe dinge .... Kan iemand asb. vir my verduidelik?
Ek wag in spanning! Beste groete Pieter-ZA 15:16, 8 Maart 2008 (UTC)

Afrikaans vir BIMP (Bureau International des Poids et Mesures)[wysig bron]

Wat is die korrekte vertaling vir die BIMP? Daar is skakels en verwysings na standaarde-organisasie, Internasionale Buro van Gewigte en Mates en Internasionale Buro van Gewigte en Maatstawe. Atoom (kontak) 09:40, 27 Mei 2010 (UTC)

Haai, Atoom. Dit is die Internasionale Buro vir Mate en Gewigte (IBMG) (uit Pharos verkry). Anrie (kontak) 15:06, 27 Mei 2010 (UTC)
Dankie Anrie. Ek sien die HAT gee ook die afkorting so. Plaas van dat ek daar kyk... Atoom (kontak) 06:18, 28 Mei 2010 (UTC)

Knope[wysig bron]

Ek wil graag knope laat skakel na knoop. Kan iemand help? Oesjaar (kontak) 19:56, 24 April 2014 (UTC)

Bedoel jy só: knope? Dit gebruik die pyp (|) en word só geskryf: [[knoop (snelheid)|knope]] Adriaan Joubert (kontak) 20:01, 24 April 2014 (UTC)
ja maar die knope is in 'n sjabloon wat bo my vuurmaakplek is!
Natuurlik, die probleem was met {{Aanvaarbare SI-eenhede}} wat na knoop (spoed) geskakel het. Ek het dit nou reggemaak. Ek neem aan ons kan ook 'n aanstuur van knoop (spoed) na knoop (snelheid) maak? Adriaan Joubert (kontak) 20:09, 24 April 2014 (UTC)
Dankie, nog 'n rooi skakel minder! Maak so! Oesjaar (kontak) 20:10, 24 April 2014 (UTC)

"Kelvin" begin met 'n kleinletter (2018-11-11)[wysig bron]

  • @Alias: Die eenheid "kelvin" 'n selfstandige naamwoord (common noun), maar die persoonsnaam "Kelvin" is 'n eigenaam (proper noun). Volgens die SI Brochure (Hoofstuk 5.2) moet 'n mens die reels van hul eie taal gebruik om vas te stel of the eenheid met 'n grootletter of 'n kleinletter begin. Martinvl (kontak) 17:34, 11 November 2018 (UTC)