Bespreking:Sciëntologie

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Opskrif (ek kan nie aan een dink nie)[wysig bron]

RE Wysigings: Ateïste soos Dawkins is geen tweederangse kritici nie, maar beslis ook geen spesifiek Anti-Sciëntologiese skrywers wat geld wil verdien met onsin nie. Tweederangse politici en joernaliste sluit byvoorbeeld 'n aantal Duitse skrywers en joernaliste soos Hartwig, Billerbeck en Nordhausen in.

Sweeney se optrede in Los Angeles was onbeleefd en dus onaanvaarbaar, die bewoording van sy vrae was allesbehalwe NPOV. Dawkins se uitlatings oor religie - veral dat dit eintlik as 'n "psigiatriese siekte" beskryf kan word - is op ALLE GODSDIENSTE toepasbaar en moet dan ook in artikels oor ander godsdienste en kerke genoem word. Ons moenie net Sciëntologie uitkies om kritiek op religieuse groeperings en kerke te lewer nie. --Voyageur 08:30, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]

Wat is onaanvaarbaar van Sweeney? Sy gedrag? Moontlik, as jy nou na sy uitbarstings verwys, alhoewel sy verskoning dit verduidelik. Sy skrywes is steeds relevant. Ek het nie gesê Dawkins se opmerkings moet bygevoeg word nie, net dat daar gesiene joernaliste/professors is wat Scientologie spesifiek gekritiseer het.
Die artikel kort heelwat verwysings, maar ek wil dit nie met (in my opinie) lelike "feit"-sjablone peper as dit nog 'n work in progress is nie. Is dit dus 'n "nog besig"-artikel? Anrie 10:25, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]
Sweeney het mense gevra of hulle lede van 'n "psigo-kult" is ensovoorts. As hy werklik probeer om 'n neutrale verslag te gee sal hy tog nie al in sy vraag aandui dat hy - ongeag die antwoorde wat hy kry - net weer bewyse gaan soek dat Sciëntologie 'n kult is nie. Dawkins is gekant teen enige soort godsdiens en religie. Albei is geskik as bronne vir 'n verslag wat Sciëntologie wil kritiseer, maar ons wil tog ook 'n bietjie oor die religieus-filosofiese agtergrond van die beweging in die artikel insluit. Daarbenewens word alle godsdienste en religies deur gesiene instellings en geleerdes skerp gekritiseer - ons hoef maar net die American Atheists Organization se stellings aan te haal.
Weereens, ek het nie bedoel dat die artikel nie die "religieus-filosofiese agtergrond van die beweging" moet insluit nie, my probleem was met die sin "Sciëntologie het vervolgens tot een van die bekendste sogenaamde Nuwe Religieuse Bewegings ontwikkel, maar is vanweë sy aggressiewe bemarkingsveldtogte en optrede teenoor kritici ook 'n gunstelingonderwerp vir 'n aantal merendeels tweederangse joernaliste, skrywers en politici." Ek besef wat jy bo genoem het, maar ek voel dit is té simpatiek teenoor die "geloof" om dit so te stel, aangesien dit (imo) insinueer dat daar geen ernstige, geloofwaardige kritiek daarteen is nie. As jy nie van Dawkins of Sweeny hou nie, wat van Richard Behar. Weereens, my punt is slegs dat die beweging (beide die kerk en die geloof) die onderwerp van kritiese informatiewe skrywes was wat deur gerespekteerde persone geskryf was en dat dit nie weggesteek moet word nie. Anrie 11:03, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]
Ek dink dat daar moontlik 'n botsing tussen Europese en Amerikaanse kulturele waardes is wat by 'n onderwerp soos Sciëntologie heel duidelik word. Dit is vir Amerikaners aanvaarbaar dat religie aggressief bemark en verkoop kan word, terwyl Europeërs die Kerk se retoriek as 'n bedreiging ervaar. Dit moet egter duidelik wees dat ook religies soos die Christendom en Islam met dubieuse heilsboodskappe van 'n "paradys" en "ewige lewe" verkoop word en lede gebreinspoel word. Aanrandings en moorde in verband met aborsie, homoseksualiteit, kritiek op Islam esv. het al 'n groot aantal menselewens geëis. En die American Atheists bewys dat lande wat in religieuse opsig sterk ongebonde is - Skandinawië, Kanada, esv. - 'n baie hoër lewensstandaard het as religieuse samelewings.
Hubbard het beweer dat hy 'n praktiese filosofie en morele kode ontwikkel het (wat selfs 'n "Rundown" vir Suid-Afrikaners ingesluit het - LOL). Ons sal feite moet kry (en betroubare bronne).
Hy het ook beweer dat "Writing for a penny a word is ridiculous. If a man really wants to make a million dollars, the best way would be to start his own religion." ;) Anrie 11:12, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]
Die artikel is nog nie voltooi nie - ek sal later probeer om nog meer inligting by te voeg en sal moet wag totdat ek publikasies van die Kerk in die hande kry. --Voyageur 10:49, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]

Aantal lede[wysig bron]

Volgens die artikel is die ledetal beperk tot "slegs enkele tienduisend mense". Volgens die kerk self het hulle 10 miljoen lede ([1]), alhoewel adherents.com die aantal nader aan 500 duisend beraam [2]. Hoe dit ook al sy, dis meer as "enkele tienduisend mense". Die tweede skakel verduidelik ook hoe mens die twee getalle moet interpreteer en watse kriteria gebruik is vir die beramings. Anrie 11:09, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]

Nee, ek dink enkele tienduisend mense is 'n realistiese beraming. Besoek gerus die Kerk van Sciëntologie Berlyn se webwerf en bekyk die foto van hul kapel - hoeveel sitplekke sien jy? Kliek op die laaste foto Ek sou die ledetal graag wil beperk tot aktiewe aanhangers wat Sciëntologie as hul enigste geloof aangeneem het, en dit sluit nie mense in wat boeke koop of kursusse volg nie. Moontlik is daar 50 000 lede in die VSA, 5 000 in Duitsland, esv. --Voyageur 11:17, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]
So, gaan ons ons inligting baseer op 'n foto van die kerk in Berlyn en raaiwerk, of op die statistieke van 'n betroubare bron? Adherents.com sê dat Figures presented here are generally estimates of primary, self-identified religious affiliation, dus is die 500 000 wel mense wat hulleself as Scientologiste beskou en nie die 6 630 000 wat die kerk se tydskrif ontvang het nie. Anrie 12:12, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]
Jy het jou bron nie regtig gelees nie: adherents.com sê daar is slegs 50 000 aktiewe lede. En hier is nog 'n amptelike Duitse bron wat ook na 'n ondersoek van die Universiteit van New York verwys: Verfassungsschutz BW. Die ander 450 000 mense WAS aktief en het die organisasie al lank weer verlaat; of hulle het in die verlede aan aktiwiteite soos kursusse deelgeneem maar is tans nie meer by die kerk betrokke nie. --Voyageur 16:40, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]
Kan jy asseblief die sin aanhaal uit adherents.com wat sê daar is slegs 50 000 aktiewe lede? Ek kan dit nie kry nie. Anrie 16:50, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]
Aktiewe lede (1991) - Aktiewe lede, amptelike Duitse verslag --Voyageur 17:21, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]

Die skakel lei na 'n aanhaling uit 'n artikel uit 1991. Kyk, wat basies my probleem is, is dat jy spekuleer en dan gevolgtrekkings op grond van daardie spekulasies maak.

Uit die artikel:

Terwyl die kerk se amptelike publikasies Sciëntologie dikwels as die "snelste groeiende religie ter wêreld" beskryf, het sy ledetal waarskynlik tot slegs enkele tienduisend mense beperk gebly.

Okay, praat ons nou van die kerk, of van die geloof. 'n Geloof het nie "lede" nie, dus kan hulle ook nie "aktief" of "onaktief" wees nie. Die Kerk het wel, maar toe ek die artikel oor die kerk en die geloof wou saamsmelt is daar aan my gesê dat dit verskillende dinge is.

Ek het ook nie 'n probleem daarmee as jy wil onderskeid tref tussen aktiewe en nie-aktiewe lede van die kerk nie, maar ek dink dis definitief nodig om die verskillende statistieke wat bestaan weer te gee.

Nou kom ons by die sin:

In verhouding tot die relatief klein ledetal en gebrek aan maatskaplike invloed blyk die kritiek egter sterk oordrewe te wees...

Hier kan daar definitief nie na slegs die aktiewe lede verwys word om hierdie konklusie te maak nie - wat se kritiek? En hoe het dit betrekking tot die ledetal?

En dan weer...

...en ten spyte van die omstredenheid van Sciëntologie is daar

Wat se omstredenheid? die artikel behandel die omstredenheid dan nie. Niks van hulle sienings oor sielkunde nie, niks oor die omstredenheid rakende die "disconnects" nie. Niks oor Scientologie as 'n besigheid nie (die feit dat die kerngelowe van Scientologie slegs bekend gemaak word aan gelowiges wat reeds 'n enorme bedrag geld betaal het). Niks van Xenu en sy waterstofbomme nie.

- in teenstelling met sekere terroristiese Christelike en Islamitiese groeperings en sektes - tot dusver hoegenaamd geen bewyse gelewer nie dat die Kerk enige wet oortree het of 'n anti-demokratiese gesindheid het...

So, nou vergelyk jy weereens "gelowe" met 'n "kerk"? 'n Meer neutrale bewoording is eerder iets soos "In vergelyking met ander gelowe, het daar nog geen geweldadige, ekstremistiese groepe uit Scientologie ontspring nie.

Mens kan ook nie sê "geen bewyse gelewer nie dat die Kerk enige wet oortree het nie" sonder om ten minste melding te maak van die aantal hofsake waarin die kerk al betrokke was nie. So 'n sin laat mens dan ook wonder: wie het hulle dan al daarvan beskuldig dat hulle die wet oortree het en waarvoor?

Ek gaan die NPOV-sjabloon hier byvoeg tot tyd en wyl die artikel voltooid is. Anrie 18:31, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]

Bygevoeg: Enige onderwerp wat as omstrede beskou word, moet as sulks beskryf word. Ek besef dat die artikel nie alleen om die omstredenheid moet draai nie, maar net soos ek van artikels oor "homeopatie", "Opus Dei", "anale seks" (of slegs "seks") en "aborsie" sou verwag om die omstredenheid aangaande dié onderwerpe te behandel, verwag ek dit ook van dié artikel. Anrie 18:37, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]

Die Sciëntoloë sal jou moontlik as die "mees omstrede administrateur" van die Afrikaanse Wikipedia kan beskryf - jy is tog ook al deur Suid-Afrikaanse joernaliste soos Morné van Rooyen skerp gekritiseer (LOL). Sê hierdie kritiek iets oor die gehalte van jou bydraes, jou geloofwaardigheid esv., of is dit net 'n persoonlike geskil tussen twee lede van ons projek? Ek dink die laasgenoemde is van toepassing.
Die Kerk van Sciëntologie en Sciëntologie sal net soos ander religieuse groeperings en gelowe behandel word; die Amerikaanse wetgewer het die Kerk immers as 'n sinkretistiese, nie-winsgewende organisasie erken (daar is egter ook winsgewende instellings soos die Religious Technology Center en die World Institute of Scientology Enterprises). As jy beweer dat Sciëntologie 'n besigheid met aandeelhouers of so iets is, moet jy ook bewyse kan lewer. Die Kerk vra net vrywillige bydraes en gebruik sy inkomste uitsluitlik vir sy sendingwerk ensovoorts.
Ek dink die histerie en media hype aangaande die Kerk van Sciëntologie behoort liewer in die artikel oor die Kerk behandel te word.
Die bronne wat jy graag wil aanhaal voldoen moontlik nie aan akademiese en wetenskaplike vereistes nie; daardie mengsel van stories oor Sciëntologie en sielkunde, Xenu esv. word gewoonlik gekies om mense se aandag vir opspraakwekkende, maar niksseggende artikels te trek. Dit is moontlik eerder selfpromosie en trivia en kan dus hier nie behandel word nie.
Die Kerk en sy organisasies het reeds geloofwaardige kritiek op onder meer die psigiatriese bedryf en mishandeling van pasiënte gelewer. Dit is 'n feit dat baie mense wat "amok gemaak" het psigiatriese pasiënte was. Sciëntoloë moet dan ook self kommentaar kan lewer oor wat hulle in hierdie verband doen, waarom hulle die farmaseutiese bedryf kritiseer esv. Ek sien daarna uit om meer materiaal te kry. --Voyageur 19:58, 17 Oktober 2007 (UTC)[reply]

Suppressive article in German Wikipedia[wysig bron]

Authors for German Wikipedia articles undermining credibility of Wikipedia. Subject: Scientology The German article about Scientology shows obvious digressions from the actual lemma. It doesn’t really distinguish from Scientology as a body of beliefs and related practices and the Scientology movement in Germany. In fact, if you have a look at the notes, references and external links in the German Wikipedia, you will find only one weblink to the german Scientology Kirche „Was ist Scientology“ as reference for source data, all other references are from opposing parties and critics. Regarding ongoing discrimination of Scientology in Germany, in the introduction it is said on second part, that Scientology is observed by the Office for the protection of Constitution in Germany – this seems to be important enough to give the reader a hint at first. In the chapter history, the proper name for Scientology technique auditing is not used nor defined, instead, the word „Psychotechniken“ is written, a word what is commonly found in connection with sects and maltreadment. Further, the article is kept way to short and is not given the reader a good information and understanding, regarding the bulk of data Scientology itself is offering. In fact, the German article is exactly doing what is written in the english version: „Scientologists have argued that the published accounts of the Xenu story and other teachings are distortions of their practice, presented out of context for the purpose of ridiculing their religion.“ Xenu is introduced, but no hint or background data is given. In „auditing“ you will read, that two electrodes are fixed on the preclears skin. It is unclear how much current goes to the wires and if it is harmful for the person. Also, the „fixation“ of the electrodes is not described, it could be under compulsion, regarding of the word psychotechniken used in the beginning. In „Weitere Techniken“, the OCA-Test is called „pseudowissenschaftlich“ = pseudo scientific. In „Positive Kritik“ (=positive criticism) it is stated, that outside criticism is seldom. The exception would be a study about the development of Scientology in the ucrainish Charkiw, it is assumed, that a „Scientology-layer“ helped participiants to get on in postcommunistic day life. The article itself is kept in conjunctiv, in the way that things might be, giving the article a negative connotation. It is flagrant to see, that the German article is written by people informed through the press and media, not using source data. I went into discussion and Fossa, a user of Wikipedia said, that Scientology source data are irreputable!!! The article itself is demonstrating, that it is written by using secondary sources, mostly critics. If you have a look to the introduction of the authors of the article, you recognize, that those people are mostly high educated and able to use English. It seems to be obvious, that the German authors have vicious intentions. To write a proper article, and to be in accordance with Wikipedia rules, it would be easy to use the english Scientology Wikipedia version, what is introducing Scientology itself, refering to credible and qualified sources. Dear reader, see yourself concernd of this matter, helping to keep Wikipedia by it rules. So please, send a email to Wikipedia Germany, info-de@wikimedia.org, asking for taking care of this subject, and have a copy sent to your national Wikipedia – OSA Int is informed. Further, put this text into the internet. Wolfgang PS: Regarding outside positive criticism, it might help the German article displaying wins and results of other people using Scientology technology. Feel free in posting a statement in the German Scientology article under discussion „Ich klage an, ist Wikipedia Wikipedia“ (= I acusse, is Wikipedia Wikipedia), or feel free to post your own headline. Wolfgang -- 89.15.153.76 14:11, 8 November 2007 (UTC)[reply]


Materiaal[wysig bron]

Die oorspronklike teks oor die geskiedenis van Sciëntologie word hier gestoor vir omvattende redigering.

Dianetiek is in 1950 deur L. Ron Hubbard as 'n soort psigoterapeutiese selfhulp-tegniek ontwikkel, en die gelyknamige boek het in die Verenigde State vinnig 'n blitsverkoper geword. Met die vrystelling van die boek Scientology 8-80 is die leerstellings in 1952 tot 'n filosofiese stelsel uitgebou, en in 1954 is die Kerk van Scientologie in die VSA gestig. Die stigtingskerk van die beweging is in Washington, DC geopen. Sciëntologie maak aanspraak daarop om tegelykertyd 'n universele religie en presiese tegnologie te wees.

Hubbard het die "isolasie, beskrywing en handhawing van die menslike gees" (Engels: spirit) - waarin hy volgens sy eie bewering in Julie 1952 in Phoenix (Arizona) geslaag het - as die belangrikste ontdekking van Sciëntologie beskryf.[1] Hubbard het aanspraak daarop gemaak dat hy wetenskaplike eerder as religieuse metodes gebruik het om bewys te lewer dat die persoonlikheid van 'n mens maklik van sy liggaam en bewussyn geskei kan word. Hierdie gees of Thetan is volgens Hubbard 'n soort skeppergees wat oor geen massa, golflengte, energie of tyd beskik nie.[2]

Die Sciëntologiese leerstellings en praktyke is in die volgende jare onder die leiding van die stigter L. Ron Hubbard presies uitgewerk. Ná 'n interne magstryd het 'n aantal lede die beweging in 1982 verlaat om hulle eie Sciëntologiese groeperings buite die kerk te stig.

Nog voor L. Ron Hubbard se afsterwe in 1986 het David Miscavige die leierskap van die kerk oorgeneem. Alhoewel die Internasionale Kerk van Sciëntologie (Church of Scientology International) met Heber Jentzsch oor 'n president beskik, word David Miscavige, die voorsitter van die Religious Technology Center ('n instelling wat die kopiereg van Hubbard se werke besit), as die invloedrykste persoonlikheid binne die Sciëntologie-organisasie beskou.[3]

Die ledetal van die kerk word op sowat 150 000 wêreldwyd beraam.[4] Sciëntologie word in die Verenigde State, Italië, Spanje, Swede, Hongarye, Portugal, Meksiko, Venezuela, Australië, Nieu-Seeland, Suid-Afrika, Zimbabwe, Indië en die Republiek van Sjina as 'n nie-winsgewende, religieuse gemeenskap erken.

Germany's anti-Scientology campaign[wysig bron]

It looks like the fad is over. Only a state or enterprise that is run by complete idiots and chooses to attack Scientology or any of its members for no obvious reason, is in real danger of being "infiltrated". Scientology does not pose any threat to German civilians - Islamists do. And there may be thousands of them, ready to KILL.

There are no reports of child molestation and abuse within the German branch of Scientology - so whatever Staatssicherheit resources they employ, they could be wisely spent to monitor religious organizations where this is the case - like the one based in Rome. (LOL) Voyageur (kontak) 14:32, 27 Augustus 2017 (UTC)[reply]

Gee kans, Voyageur. Hulle verwesenlik net my droom. Die volgende Kristallnacht is die sielkundiges se spreekkamers - en dan begin almal uit hul diepe slaap ontwaak en bemoerd raak omdat hulle vir 'n eeu lank 'n rad voor die oë gedraai is. Ek dink net die Duitse staat is suur omrede hierdie megamaatskappy minder belasting betaal as die kliniese groepe. Die Amerikaanse stigter kan voor in sy boeke hoog en laag sweer dis nie sielkunde nie - ek het genoeg Jungiaanse boeke gelees om die raakpunte te eien. As intelligente Duitsers nou net twee en twee bymekaar wil sit...
Rome beskik darem nog oor versamelstukke van Westerse kultuur, al wonder ek ook wat soek heidense Griekse beelde op gewyde, bloeddeurdrenkte Christengrond... En hulle beskik oor 'n argief wat staatsbiblioteke soos vulletjies laat lyk. Suidpunt (kontak) 05:35, 28 Augustus 2017 (UTC)[reply]
Die Kerk van Sciëntologie word amptelik erken as 'n nie-winsgewende organisasie. Alle inkomste word vir kerklike doelwitte aangewend. Los Angeles is nie Altötting of Mekka nie. Dit is 'n 21ste eeuse metropool wat met Sciëntologie een van die skerpste kritieke ooit op oosterse kultusse soos Christendom en Islam lewer. En anders as die twee eintlik geen of min skade berokken. Voyageur (kontak) 20:45, 28 Augustus 2017 (UTC)[reply]
Dis immers die mens wat namens 'n godsdiens, taal, "ras" of saak ander mense bedreig en nie die godsdiens, taal, "ras" of saak self nie! Dink maar net wat Afrikaans-, Duits-, Frans-, Spaans- of Portugeestaliges in die mensdom se geskiedenis gedoen het. Verpes ons nou een van hierdie tale? Nee, maar die ANC wel! In die VSA (ja, ook in Los Angeles!) vind elke dag 'n skietery tussen mense plaas, maar het dit iets met Christendom of Islam te doen? Is Anders Behring Breivik 'n Christen of 'n rassis? Moet ek nog vraag watter nie-Islamitiese land oor die hoogste getal moorde sonder 'n burgeroorlog beskik? Die Stasi het nie Sciëntologie vervolg nie, maar Jehovah se Getuies. Groete uit Duitsland! -- SpesBona 18:15, 1 September 2017 (UTC)[reply]
Die probleem is - baie geestelikes en gelowiges in albei groot boekgebaseerde godsdienste beweer dat hulle die "wil van God" sou ken. Ongelukkig is hulle nie eens in staat om hul "heilige skrifte" regtig te verstaan nie. 'n Leidende etnies Duitse Moslem het self ingestem dat Islam die "domste aanhangers" op aarde het (net omdat die geloof in lande met patriargaliese en ander belemmerende strukture versprei is). Ek het nog nie enige navorsing gesien of gedoen oor die moontlike samehang van die "kultuur van geweld" in sommige lande en watter invloed godsdiens hierby uitoefen nie. Sterk kennisgebaseerde ekonomieë sonder sosio-ekonomiese wanbalanse sal moontlik die beste vaar.
Die onderskeiding tussen geloof en aanhangers blyk kunsmatig te wees. Hubbard se uitlatings oor suppressive persons is hier van toepassing. Voyageur (kontak) 22:29, 1 September 2017 (UTC)[reply]

Verwysings[wysig bron]

  1. L. Ron Hubbard: Scientology - The Fundamentals of Thought. Kopenhagen: New Era Publications 1999, bl. 49
  2. Hubbard (1999), bl. 50
  3. The man behind Scientology: David Miscavige, the seldom-seen leader of the church, comes forth in his first newspaper interview to talk of a more peaceful time for Scientology, St. Petersburg Times, 25 Oktober 1998
  4. Scientology comes to town, The Pittsburgh Post-Gazette, 24 Julie 2005

Propaganda[wysig bron]

Hoekom word die kritiek teen die Sciëntologie kultus nie in hierdie artikel genoem nie? Dog neutraliteit is 'n Wikipedia beginsel Sobaka (kontak) 17:57, 13 Mei 2020 (UTC)[reply]

Die sogenaamde "Kritiek teen Sciëntologie" is 'n georganiseerde kommersiële multimiljardbedryf wat al dekades lank dieselfde onsin herhaal en herhaal en herhaal. Een van daardie idiote is op 'n foto te sien. Neutraliteit beteken nie dat 'n mens alles hoef te kritiseer nie. Moet ons dan ook marxistiese kritiek in die artikels oor Christendom, Islam en Jodedom invoeg? Die Kerk word amptelik erken in Suid-Afrika, sy lede het geen wet oortree nie, die beoefening van die religie is 'n privaat saak en word deur die grondwet beskerm. Persoonlike opinies van buitestanders is nie van ensiklopediese belang nie. Dit kwalifiseer ook moontlik as eie navorsing en is nie verifieerbaar nie. As ons weer die bogenoemde foto bekyk: Die bewering dat Sciëntologie Hubbard se seun tot selfmoord gedryf het is nie verifieerbaar nie. Daar is geen polisieverslag of ander amptelike dokument wat hierdie bewering steun nie. Niks. Ook die selfmoordhipotese kan nie verifieer word nie. Voyageur (kontak) 18:12, 13 Mei 2020 (UTC)[reply]
Oukei, hier die nodige kritiek: Lede en simpatisante en persone wat neutraal staan teenoor die Kerk van Sciëntologie dra by tot die Afrikaanse Wikipedia, 'n ensiklopedie in 'n taal wat in die verlede deur die Apartheidregering bevorder is. En hulle het dit nie eers nodig om uit die Engelse Wikipedia te vertaal nie. Nee, hulle skep ook nog oorspronklike artikels in Afrikaans. Ha! Hulle is mos rassiste! Voyageur (kontak) 18:50, 13 Mei 2020 (UTC)[reply]
Hier kry ons een van die "kritici" wat eers sy vrou in die gesig geskiet en dan selfmoord gepleeg het: Arnie Lerma. Ek dink ek verkies steeds die Kerk bo sy kritici, Islam, Al-Kaida, Christelike kindermolesteerders en watter vreemde kultusse nog daar buite mag wees… Voyageur (kontak) 13:06, 14 Mei 2020 (UTC)[reply]
En hier kry ons 'n dame wie se brein blykbaar só stadig werk dat sy 35 jaar lidmaatskap in die Kerk nodig het voordat sy besef dit is moontlik nie die beste keuse voor haar nie. En nou dat sy die Kerk verlaat het is hulle blykbaar besig om die Trump-administrasie oor te neem (!). Leah Remini Voyageur (kontak) 13:33, 14 Mei 2020 (UTC)[reply]
Dit moet ek van die Sciëntologie sê: hulle sou nie hul werke in Afrikaans vertaal het, as hulle nie waarde in Afrikaans, of potensiële lede uit die Afrikaanse gemeenskap raakgesien het nie. Op sy beurt dui dit op Afrikaans se ekonomiese waarde. Eat your heart out, South African Government. Suidpunt (kontak) 13:53, 14 Mei 2020 (UTC)[reply]
Die kerkstigter het 'n tyd lank in Suid-Afrika gebly en selfs 'n voorstel vir 'n nuwe Suid-Afrikaanse grondwet met gelyke regte vir almal gemaak: L. Ron Hubbard / South Africa. Voyageur (kontak) 14:06, 14 Mei 2020 (UTC)[reply]

"Werkgroep Sciëntologie" (Arbeitsgruppe Scientology) in Hamburg ontbind[wysig bron]

Die soort van propaganda-veldtog teen die Kerk van Sciëntologie, wat op die bladsye van die Engelse Wikipedia plaasvind, is vroeër ook in Hamburg uitgevoer - deur 'n fanatieke vrou wat die Kerk uit Duitsland wou verdryf… en uiteindelik self verdryf is. Sy het nie eens geskroom om na die vise-president van die Duitse parlement as "Sciëntologiese spioen" te verwys nie.

Wer ist Ursula Caberta? - Die Geschichte einer abservierten Sektenjägerin

Amerikaanse belastingbetalers moet miljarde opdok vir die "militêre beskerming" van lande soos Duitsland wat nie eens die reg op geloofsvryheid waarborg nie. Hoekom? Trump is reg. Ons betaal ook nie graag vir 'n Wikipedia wat geld en tyd verspil vir hierdie soort onsin nie. Daar is mense uit laer inkomstegroepe wat $1 bydra vir ons projekte - net omdat hulle trots is op hul land. En dan kom arrogante vet bedrieërs en leuenaars wat hulle probeer belaglik maak. Ek is gatvol vir hierdie soort kak. Sciëntologie word in ons projek neutraal beskryf soos ander gelowe. Ons kan bly wees as die Afrikaanse Wikipedia sy morele integriteit handhaaf. Die Engelse Wikipüedia is die regte plek vir enigeen wat nie tevrede is daarmee nie. Voyageur (kontak) 21:15, 14 Mei 2020 (UTC)[reply]

Uiteindelik het jy nou bewys jy ken Afrikaans! :) Maar dankie. Ek het al oorweeg om Caberta se boek aan te koop, maar sy het al ander boeke ook geskryf soos Schwarzbuch Esoterik (wat enige persoon met gesonde verstand kan skryf) en Schwarzbuch Feminismus wat eintlik vreemd is vir iemand wat korsies vanaf Sosialistiese partye se tafels geëet het.Suidpunt (kontak) 04:43, 15 Mei 2020 (UTC)[reply]

Haatspraak en propaganda teen Sciëntologie op die Engelse Wikipedia - wie organiseer dit?[wysig bron]

Dit is klaarblyklik lede van Anonymous wat die Engelse Wikipedia se neutraliteit probeer ondermyn en daarop naandring dat gemanipuleerde of valse inligting oor die Kerk in artikels ingevoeg moet word (die fotomateriaal, wat op Commons versprei word, steun hierdie vermoede) - asof daar mense is wat daardie onsin ter kennis neem. Die verskriklike en chaotiese uitleg van die meeste artikels in die Engelse projek word dan waarskynlik ook deur lede van Anonymous versorg - saam met oorbodige statistieke in die hoofartikels wat van die Sensusburo se webtuistes gekopieer is. Die Trivia-hoofstukke dokumenteer watter soort tydskrifte en televisiereekse hulle raadpleeg. Geen probleem mense - daar is Google wat as redder optree en dieselfde inligting sonder leuens publiseer! Ons lees dan graag ook die advertensies daar. Agtergrondinligting oor Anonymous en die misdade van sy kriminele lede: Die Kerk van Sciëntologie in Berlyn beantwoord vrae van lede van die deelstaatparlement

MIT Technology Review analiseer die Engelse Wikipedia (gepubliseer in 2013)[wysig bron]

Among the significant problems that aren’t getting resolved is the site’s skewed coverage: its entries on Pokemon and female porn stars are comprehensive, but its pages on female novelists or places in sub-Saharan Africa are sketchy. Authoritative entries remain elusive. Of the 1,000 articles that the project’s own volunteers have tagged as forming the core of a good encyclopedia, most don’t earn even Wikipedia’s own middle-­ranking quality scores.

MIT Technology Review: The Decline of Wikipedia - Lees die hele artikel

Dra Anonymous-lede by tot die verspreiding van ensiklopediese kennis? Aha - nou ja. Pokemon en pornografie word, sover ons weet, juis nie deur die Kerk bemark en versprei nie. 'n Brein is ook geen voorvereiste vir daardie soort tydverdrywe nie. Voyageur (kontak) 22:45, 14 Mei 2020 (UTC)[reply]

Wat van hierdie PR? Amerikaanse akademici dra liewer in Afrikaans by om nie met Anonymous, Pokemon en pornografie geassosieer te word nie? Voyageur (kontak) 23:03, 14 Mei 2020 (UTC)[reply]

Ek het selfs al gewonder of ek 'n artikel oor Solarpunk moet skryf, want Google Trends wys hier ons staan nou op die onderpunt van die groeikromme. Selfs ARTE.de en .fr dek hoofsaaklik net die dromerige positiewe. Kan dit werklik wees dat Afrikaans die eerste kritiek op hierdie literêre/politieke beweging lewer? Ek is immers opgelei in die letterkunde en ek weet wat 'n hoenderhok aan 'n tuin kan doen...Suidpunt (kontak) 04:53, 15 Mei 2020 (UTC)[reply]
ARTE is een van my Europese gunsteling-televisiekanale - uiters betroubaar, met programme van hoë gehalte wat op kultuur en wetenskap fokus. Hulle gee ook hul eie programtydskrif met agtergrondinligting uit wat ek gereeld lees. As hulle 'n onderwerp dek, is dit myns insiens relevant genoeg. Voyageur (kontak) 11:56, 15 Mei 2020 (UTC)[reply]