Elektroniese of digitale media

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Elektroniese of Digitale media is midde in snelle ontwikkeling, en die konsep word dikwels in verskillende hoedanighede gebruik. So kan radio, televisie asook publikasies vandag as elektronies in sekere omstandighede gesien word. Elektroniese media het ontstaan as gevolg van 'n samesmelting van die rekenaar-, telkommunikasie- en media-industrië.

'n Ander definisie daarvoor is Hipermedia - of media waar die gebruiker daarvan self sy of haar pad deur die media kan kies. Die kenmerk staan ook bekend as interaktiwiteit. Dit staan byvoorbeeld in teenstelling met TV en gedrukte materiaal, waar die gebruiker 'n liniêre pad deur dit volg en die outeur in beheer is. Dié is egter 'n fyn teoretiese punt, want soos reeds genoem kan liniêre media soos 'n rolprent of 'n novelle elektronies afgelewer word. Ander argumenteer dat video speletjies die volledigste vorm van interaktiwiteit en elektroniese media is.

'n Kenmerk van elektroniese media is dat dit digitale tegnologie as fondasie het. Beelde en klanke kan as inligting in digitale form gestalte kry en gemanipuleer word, met behulp van 'n rekenaar.

Aan die einde van die twintigste eeu het die Internet ontwikkel in die bekendste en mees indrukwekkende manifestasie van elektroniese media.

Daar is dikwels (soos met ander media) politieke betekenis aan digitale media gegee.