Gebruiker:Martinvl/Sandput/NGR

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Natal Railway Company[wysig | wysig bron]

Natalse Regeringspoorweë

Another Guide (1903)

In die vroeë jare ontwikkel Durban se hawe vlakby die huidige Punt-gebied van Durban en die markplein ontwikkel in die gebied van die huidige poskantoor en ou stasiegebou. Die afstand tussen die twee is 3 km en tussen-in lê 'n vlei. In 1859 is die Natal Railway Company (Natalse spoorwegmaatskappy) (NRC) gestig om vrag tussen die hawe en die markplein te vervoer. Later daardie jaar is die nodige wette deur die Natalse regering geproklameer. In die voorjaar 1860 begin die werk om 'n spoorlyn te bou met 'n spoorbreedte van 4' 812" (1435 mm). Die lokomotief is uit Engeland ingevoer en op 23 Junie 1860 voltooi hy sy eerste rit tussen die markplein en die hawe.[1]

In 1863 is daar besluit om die spoor met 7 km uit te brei om stene van die steengroef by Umgeni na die middestad te vervoer. Dié uitbreiding is in Januarie 1867 voltooi. Tussen 1868 en 1874 het die jaarlikse inkomste van die NCR van £3.815 tot £11.116 gestyg, die uitgawes het van 3.005 tot £6.499 gestyg, die winste het van £810 tot £3.815 gestyg. Terselfdetyd het die lang termyn laste van £13.695 tot £2.389 gedaal.[2]:44

In 1865 besluit die Natalse regering om 'n spoorlyn tussen Durban en Pietermaritzburg te bou. Weens die koste van die spoorweg was dit nie moontlik om privaatkapitaal daarvoor te verkry nie; dus neem die regering in 1877 beheer van die NRC oor teen 'n koste van £40 000 en die Natal Government Railways word gestig.[2]:45 Gedurende die eerste vier jaar is £1,2 miljoen deur die Natalse regering in die spoorweg belê.[2]:539 Toe die NRC ontbind is, het hy drie 0-4-0T tenklokomotiewe, ses vragwaens en een passasierswa besit.[1]

Natal Railway Company (1860-1877)
Voorloper van die NGR
Aankoms van die eerste trein in Durban (1860).
Aankoms van die eerste trein in Durban (1860).  
Eerste lokomotief in Suid-Afrika - Die "Natal" - spoorbreedte 4' 81⁄2" (1435 mm).
Eerste lokomotief in Suid-Afrika - Die "Natal" - spoorbreedte 4' 812" (1435 mm).  
Eerste passasierswa in Suid-Afrika.
Eerste passasierswa in Suid-Afrika.  


Natal Government Railways[wysig | wysig bron]

Die hoof NGR spoorlyn, wat vanaf Durban na Volksrust geloop het, het Charlestown (4 km van die ZAR grens) in 1891 bereik en die skakel na die Witwatersrand is in 1895 voltooi. Ander belangrike lyne is die Oranje-Vrystaat skakel wat Harrismith in 1892 bereik het, die Noordkuslyn en die Suidkuslyn.

Die NGR het 'n belangrike rol in die ekonomiese ontwikkeling van die Natalkolonie gespeel. In besonder, het die NGR in staat gestel die uitbuiting van die Noord-Natal se Steenkoolsteenkoolvelde. Voor die ontdekking van goud in die Witwatersrand, is die NGR gesubsidieer deur die Natalse regering, maar nadat die Witwatersrand skakel voltooi is, het die NGR 'n wins gemaak.

Die Natal Government Railways (NGR) in in 1875 gestig om die spoorweë van die Natal Kolonie to ontwikkel en bewêrk. Die kern van die spoorweësisteem is die hooflyn tussen Durban en die Witwatersrand. Hierdie spoorlyn is in 1895 voltooi en word deur die NGR tot by die grens van die Zuid-Afrikaansche Republiek bewêrk. Ander belangrikke spoorweë is die Noordkus en die Suidkus spoorweë en ook die hooflyn na die Oranje-Vrystaat/Oranjerivierkolonie (OVS). Hierdie spoorlyn, wat oor die Drakensberge loop, verbind Ladysmith met Kroonstad (voltooi in 1903). Al lê meer as 80% van hierdie spoorlyn in die OVS, is dit onder die beheer van die NGR ontwikkel en gewêrk.[3]:538

Voordat Natal selfregering in 1893 gekry het, is die 10 km spoorweg tussen Glencoe end die steenkoolmyne in Dundee die enigste taklyn van die NGR maar toe die NGR met die and Suid-afrikaansespoorwegsisteme gesmelt is, bevat die taklyne 40% van die NGR se spoorlengte.

Die hoof jaarliksesyfers van die Natalse spoorweemaatskapeie is:[3]:539

Jaar Gemiddelde Lengte Finansieël (£'000)
myle km Inkomste Uitgawe
1860 2 3 77,5 73,0
1870 6 10 126,3 117,0
1880 95.5 154 582,7 477,1
1889-90 225 362 1507,8 1393,9
1899-1900 567 912 886,7 1990,5
1909-10 987 1588 4293,7 3530,3

Spoorbou[wysig | wysig bron]

Various notes[wysig | wysig bron]

Die kenmerk van die laaste fase van die oorlog is die Boere-magte se guerilla taktieke en die bou van blokhuise deur die Britse-magte om hierdie taktieke te behinder. Die NGR spoorwee waar blokhuise gebou is is die spoorweg tussen van Reenen en Harrismith en die spoorweg tussen Glencoe en Utrecht.[4]

Laings Nek Tunnel notes: [5]

In 1897 is Zoeloeland met Natal gebond

SAR Annual Report[6]

 • Line to Verulam opened 1 Sep 1879 - SAHOL
 • 25 May 1878 – Umgeni to Avoca, 4 miles 21 chains (6.9 kilometres).[2] en:1878 in South Africa
 • 1 September 1879 – Avoca to Verulam, 12 miles 2 chains (19.4 kilometres). en:1879 in South Africa,
 • 3 December 1897 - Verulam to Tongaat, 12 miles (19.3 kilometres).[1]
 • 1 December 1898 – Natal – Tongaat to Tugela, 39 miles (62.8 kilometres).[1]
 • 18 July 1902 – Natal – Tugela to Mhlatuze, 44 miles 22 chains (71.3 kilometres).[1]
 • 17 September 1903– Natal – Mhlatuze to Somkele, 55 miles 17 chains (88.9 kilometres).[1]
 • 13 March – Natal 1901 – Stanger to Kearsney, 8 miles (12.9 kilometres).[4]
 • Line to Isipingo opened 1 Feb 1880 - SAHOL
 • 1 February 1880 – Rossburgh to Isipingo, 6 miles 27 chains (10.2 kilometres) - en:1880 in South Africa
 • 1 December 1897 - Isipingo - Park Rynie, 27 miles 48 chains (44.4 kilometres) -
 • 8 August 1900 – Natal – Park Rynie to Umzinto, 10 miles 40 chains (16.9 kilometres).[2]
 • 8 August 1900 – Natal – Kelso Junction to Mtwalume, 11 miles 54 chains (18.8 kilometres).[2]
 • 27 July 1901 – Natal – Mtwalume to North Shepstone, 20 miles 70 chains (33.6 kilometres).[4]
 • Line to Port Shepstone opened 17 July 1901 (?)
 • 2 September 1907 – Natal – North Shepstone to South Shepstone, 2 miles 10 chains (3.4 kilometres).[2]
 • 15 December 1897 - Thornville Junction to Richmond, 17 miles 17 chains (27.7 kilometres).[1]
 • 13 June 1898 – Clairwood to Wests in Durban, 6 miles 45 chains (10.6 kilometres
 • 1 November 1898 – Free State – Theunissen to Winburg, 28 miles 10 chains (45.3 kilometres).[1]
 • 25 October 1899 – Natal – Pietermaritzburg to New Hanover, 29 miles 51 chains (47.7 kilometres)
 • 25 July 1900 – Natal – New Hanover to Greytown, 35 miles 34 chains (57.0 kilometres).[2]
 • 13 March 1901 – Natal – Stanger to Kearsney, 8 miles (12.9 kilometres).[4]
 • 12 November 1903 – Natal – Talana to Lucas Meyer, 50 miles 64 chains (81.8 kilometres).[1]
 • 3 November 1904 – Natal – Pietermaritzburg to Elandskop, 35 miles 39 chains (57.1 kilometres).[1]
 • 1 November 1905 – Natal – Elandskop to Donnybrook, 42 miles 38 chains (68.4 kilometres).[1]
 • 16 May 1906 – Natal – Donnybrook to Creighton, 15 miles 3 chains (24.2 kilometres).[1]
 • 1 June 1906 – Natal – Ennersdale to Loskop, 12 miles 75 chains (20.8 kilometres).[1]
 • 18 April 1907 – Natal – Estcourt to Weenen (Narrow gauge), 28 miles 62 chains (46.3 kilometres).[2]
 • 15 May 1907 – Natal – Loskop to Winterton, 10 miles 60 chains (17.3 kilometres).[2]
 • 3 June – Natal – Esperanza to Donnybrook (Narrow gauge), 94 miles (151.3 kilometres).[2]
 • 4 February 1909 – Natal – Creighton to Riverside (Cape), 12 miles 3 chains (19.4 kilometres).[2]
 • 1 April 1909 – Natal – Vryheid East to Hlobane, 17 miles (27.4 kilometres).[2]
 • 27 April 1910 – Natal – Utrecht Junction to Utrecht, 26 miles (41.8 kilometres).[2]
 • New two-storey station 30 November 1898, extended to 4 stories 1904

[7]

Notas

Notes[wysig | wysig bron]

 • Tatlow Dummy[3]
 • Bulpin Dummy[8]

Progress[9] Third class carriages - pg 48

ten-wheeler controversy - http://www.natalia.org.za/Files/19/Natalia%20v19%20article%20p43-49%20C.pdf

http://www.britishbattles.com/battle-of-colenso/ - Picture of Colenso Bridge (See also Ingram1903)

http://www.sarf.org.za/uploads/cms/documents/MalcolmSeries2.pdf

Up to 1886, railways were a drain on the province's finances - http://www.heritageportal.co.za/article/railway-race-rand 1889: Decision to extend line from Newcastle to Charlestown. - http://www.salbu.co.za/salbu/Charlestown.html

The Cambridge History of the British Empire[10]

Natal province : descriptive guide and official hand-book (1911) [3] Paul Kruger at Newcastle after Relief of Ladysmith here

Lokomotief notas[wysig | wysig bron]

Smallspoor

Missing - Hendrie "B" NGR 11, 12

Lokomotieve van die NGR (1875-1910)
Klas K 2-6-0T (1877), die eerste NGR lokomotief met 'n 3' 6" (1065 mm) spoorbreedte.
Klas K 2-6-0T (1877), die eerste NGR lokomotief met 'n 3' 6" (1065 mm) spoorbreedte.  
4-10-2 tenklokomotief van die NGR.
4-10-2 tenklokomotief van die NGR.  
NGR 4-8-2 Klas B lokomotief (1906)
NGR 4-8-2 Klas B lokomotief (1906)  

NGR Lokomotiewe[wysig | wysig bron]

Loco table[wysig | wysig bron]

Jaar Aantal NGR Nommer NGR Tipe SAS Tipe Trekkrag Vervaardiger
kN lbf
1875 2 Durban[Nota 2]
Pietermartizburg
2-6-0T 44 9800 Kitson and Company
1877 7 1-7
501-507[Nota 3]
Klas K 2-6-0T 44 9800 Beyer, Peacock and Company
1879 37 8-14, 16-26
29-47
Klas G 4-6-0T[11] Klas C 62 13850 Kitson and Company[Nota 4]
1880 1 15 Klas K 0-6-0ST 31 7020 Hunslet Engine Company
1888 1 48 2-8-2TT/4-6-2TT (Havelock)[12] 64 14473 Natal Government Railways
1888 100 49-148 Klas D 4-8-2T[13] (Dubs "A") Klas A 83 18670 Dübs and Company
1890 5 89-93
510-511[Nota 3]
Klas K 0-4-0ST 25 5526 Neilson and Company
1899 101 149-249 Klas C 4-10-2T[14] (Reid) Klas H 126 28430 Dübs and Company
1901 1 512[Nota 5] Klas I 2-6-2T Klas I 34 7585 Baldwin Locomotive Works
1902 10 1-10 Klas F 4-6-4T[15] Klas E 222 15230 Neilson, Reid and Company
1904 25 250-274 Klas E 4-8-2T[16] Klas G 99 22280 North British Locomotive Company
1904 50 275-324 Klas B 4-8-0[17] (Hendrie "B") Klas 1 140 31590 North British Locomotive Company
1905 2 325- 326 Klas A 4-6-2[18] (Hendrie "A") Klas 2 102 22940 North British Locomotive Company
1906[Nota 6] 3 327-329 Klas L 4-8-0 Klas 7B 83.0 18660 Neilson, Reid and Company
1909 30 330-334, 345-369 Klas B 4-8-2[19] ("Hendrie "D") Klas 3 147 33150 North British Locomotive Company
1909 1 335 Klas B 4-8-2 "American D"[20] Klas 3A 162 36460 American Locomotive Company
1909 1 336 Mallet 2-6-6-0[21] Klas MA 199 44810 American Locomotive Company
1910 4 337-341 Mallet 2-6-6-0[22] Klas MB 199 44810 American Locomotive Company
1906 2 NG1, NG2 Klas N 4-6-2T (smalspoor)[23] Klas NG1 36,3 8183 Hunslet
1907 6 NG4-NG9 Klas N 4-6-2T (smalspoor)[24] Klas NG3 36,3 8183 Hawthorn Leslie and Company
1911 2 NG10, NG11 Klas N 4-6-2T (smalspoor)[25] Klas NG4 36,3 8183 Kerr Stuart and Co.

Notas

 1. NGR 25 rebuilt as Klas C1 and NGR 21 rebuilt as Klas C2.
 2. Hierdie twee lokomotiewe het name en nie nommers nie.
 3. 3,0 3,1 Hernommer
 4. NGR 25 is herbou as Klas C1 en NGR 21 is herbou as Klas C2.
 5. Voorheen Zoeloeland Spoorweë Nr 1.
 6. Gekoop van die Sentraal-Suid-Afrikaanse Spoorweë; Boujaar = 1900

Finansieël[wysig | wysig bron]

Die ou Durbanstasie. Die letters "NGR" staan nog steeds bo die voordeur. Die onderste twee verdiepings is in 1898 voltooi en die boonste twee verdiepings is in 1904 gebou.[26]

Die NGR het beide passasiersdienste en vragdienste aangebied en was ook die vervoerder van briewe namens die poskantoor. Gedurende die vroeë jare was bedrywighede die NGR teen 'n verlies gevoer, maar na die tweede vryheidsoorlog, kom ongeveer 'n helfde van die Natalse regeringsinkomste van die NGR.[27]

Bedryf[wysig | wysig bron]

Die NGR was een van die Natalseregerings grootste belegings - ongeveer 30% van die kolonie se skuld was leenings om die spoorweg te bou,[27] maar tussen 1880 en 1910 het die inkomste van die spoorweë van 40% tot 50% van die koloniale inkomste gestyg. Die grootste drywer van hierdie groei was die verlenging van die spoorweg tot Johannesburg nadat goud daar ontdek is.

Finansies van die NGR (£'000)[27][3]:539[2]:34
Prestasie metriek 1881 1891 1898 1909
NGR beleggingswaarde £1 201 £4 528 £6 078 £14 161
NGR inkomste £173 £572 £986 £2 024
NGR uitgawe £118 £372 £589 £1 187
NGR bedryfsurplus £54 £200 £397 £837
Surplus ÷ Belegging 4,5% 4,4% 6,5% 5,9%
Koloniale inkomste £439 £1 355 £2 023 £4 126
NGR inkomste ÷ Koloniale inkomste 39.4% 42.2% 58,6% 49.0%
Koloniale skuld £7 170 £22 685
NGR belegging ÷ Koloniale skuld 31,9% 31,0%


Passasiers[wysig | wysig bron]

Die passasiersdienste van die NRC is deur die NGR in 1877 oorgedra. Vanaf 1 Desember 1880 het die NGR een diens per dag tussen Durban en Pietermaritzburg aangebied. Die rit van Durban na Pietermaritzburg het 6:14 uur geduur teen 'n gemiddelde spoed van 18,1 km/h. Die terugrit het 5:45 uur geduur teen 'n gemiddelde spoed van 19,6 km/h. 'n Eersteklasretoerkaartjie het 29/9[Nota 1] gekos en 'n tweedeklaskaartjie 17/6.[9] In 1903 is die kostse amper dieselfde - 26/8 vir 'n eersteklasretoerkaartjie en 17/9 vir 'n tweedeklasretoerkaartjie.[28]:51 'n Eersteklasretoerkaartjie na Johannesburg het £9-5-6 (R18,55) gekos en 'n tweeedekasretoerkaartjie £6-14-0.[28]:142 Volgens die NGR handboek is daar geen offisieële onderskeiding tussen die verskillende rasse. Harrison en Ingram, redakteurs van die handboek het geskryf "... caters for the requirements of first, second , and third class travellers, although the latter class is almost entirely monopolised by the coloured community."[28]:278. Nogtans, in 1892 in Pietermaritzburg was Mahatma Gandhi, toe a jong advokaat, van 'n eersteklaskompartement uitgewerp op grond van sy ras. Hierdie voorval was die keerpunt in sy lewe.[8]:338

Vrag[wysig | wysig bron]

DUmmy ref (South Wales reference)[29]

tonne en ton
1 Engelse ton = 1019 kg
1 Kaapse ton = 910 kg
1 tonne = 1000 kg

Aanvanklik gebruik albei goederetreine en passasierstreine die Natalse spoornetwerk. In die eerste jare van die NGR was suiker en steelkool die belangrikste vrag. Latere jare nadat goud ontdek is, word algemene vrag tussen Durbanhawe en die Witwatersrand een van die belangrikste dienste van die NGR. Terselfdertyd het die vervoer van landbouprodukte, en veral wattelbome na die Witwatersrandse myne, geweldig verhoog. Tussen 1870 en 1909 het die hoeveelheid grond wat bewerk is dramaties toegeneem. In 1870 is 736 km2 grond bewerk, in 1891 1580 km2 (343 km2 besit deur wit boere) en in 1909 4020 km2 (2190 km2 besit deur wit boere).[30]

1870 - 182,000 acres
1890 - 391,000 acres (white farmers: 85,000 acres)
1909 - 993,000 acres (white farmers: 541,000 acres)

Suiker[wysig | wysig bron]

Suikerriet, c 1900

Een van die doeleindes van die spoorlyn tussen Durban en The Point was om suiker uit te voer. Al is suikerriet (umoba in isiZulu) aan die amaZulu bekend, het hulle dit nie gekweek nie. In 1847 is 40 000 suikerrietsaaijies vanuit Mauritius en Réunion ingevoer. Die setlaars het met verskillende variëteite eksperiementeer. Kommersiële verbouing van suikerriet begin in 1850 toe 20 ha onder suikerriet lê. In 1859 lê 1664 ha onder suikerriet. [31] Tussen 1854 en 1858, voordat die eerste spoorlyn gebou is, is 'n gemiddeld van 41 ton suiker jaarliks van Natal uitgevoer. Tussen 1859 en 1863 (toe die NRC se eerste spoorlyn gebou is) het die jaarlikse gemiddelde hoeveelheid 25 keer gestyg tot 1 103 ton. Tussen 1884 en 1888, nadat die noordkus- en suidkusspoor gebou is, het hierdie jaarlikse hoeveelheid nog 10 keer vermenigvuldig tot 11 370 ton.[2]:38

Steenkool[wysig | wysig bron]

Dundee steenkoolmyn, c 1900

In 1840 het die lede van die Beeskommando onder die bevel van Andries Pretorius plaaslike steenkool vir hul kampvure gebruik. In 1860 is die Talana Colliery op die plaas Coalfields vlakby die huidige stad van Dundee geopen. Thomas Paterson Smith het hierdie steenkool gebruik om sy eie baksteene te vervaardig. Voordat die spoorlyn gebou was, was dit baaie duur om hierdie steenkool na Durban te vervoer - die koste om dit 70 km per ossewa te vervoer is tweemal die koste om steenkool 10 000 km vanuit Suid-Wallis per skip in te voer.[32][33][29]

In 1889 is spoorlyn tussen Ladysmith en Newcastle voltooi en 'n private takspoor is tussen Glencoe en Dundee gebou. Ook in 1889 is die Dundee Coal Company gestig met die NGR as sy grootste klant. Ter selfde tyd is nog 'n myn vlakby die spoorweg te Elandslaagte (25 km noord van Ladysmith) gestig. In 1898 is die eerste steenkool in Vryheid gemyn maar die stad moet tot 1906 vir 'n spoorverbinding 1906 wag. In 1908 het die spoorlyn Hlobane bereik en sy myn is die volgende jaar geopen.[34][35]

Met die aankoms van die spoorlyn, styg die produksie van steenkool in Natal. In daardie jaar is die produksie 25 609 ton, maar in 1909 het dit tot 1 669 583 ton gestyg. In 1908 is die grootste gebruikers van steenkool die skepe wat 800 000 ton steenkool in Durban as brandstof aangelaai het. Die spoorweë het selfs 250 000 ton gebruik en andere plaslike gebruikers het 150 000 ton steenkool gebruik. Teen hierdie tyd is die uitvoerhandel van steenkool ontwikkel - in 1908 is 446 915 ton steenkool is oorseë en na Natal se buurstate uitgevoer.[33]

Wattel[wysig | wysig bron]

Mynstutte by 'n Johannesburgse goudmyn, c 1900

Wattelbome (Acacia mollissima) is een van die vernaamste landbouprodukte van die sogenaamde "misgordel" van Natal, 'n streek wat tussen 1000 m en 1500 m bo seevlak lê. Die bas van die wattel word gebruik om tannien vir die leer looiery bedryf te vervaardig. Die wattelhout word gebruik word vir myne stutte in die Witwatersrand. Die eerste wattel sade is uit Australië in die 1860's ingevoer. Aanvanklik is wattelbome geplant om skaduwee en skuiling aan die plase te gee, maar die kommersiële moontlikhede van wattelkweekery is eers deur George Sutton in 1876 erken. Wattelbas is vir die eerste uitgevoer na Engeland in 1886 en die volgende jaar 10 ton uitgevoer is en vergesog goeie pryse. Teen 1910 is 60 000 ha met wattelbome geplant en in 1910 is 24 000 ton wattelbas geoes.[36][37]

Hierdie groei is moontlik gemaak deur die bou van spoorlyne in die plantasie gebiede, veral die 104 km Greytownlyn (gebou 1899-1900) en die 172 km lyn Natal-Kaaplyn (gebou 1904-1909). Hierdie spoorweë het die meerderheid van the wattelprodukte vanaf die plantasies na die Natalse hooflyn vervoer.[3]:261,282

Landbou nedersetting[wysig | wysig bron]

Die Natalse "Agricultural Development Bill" van 1904 het voorsiening gemaak om kroongrond (Crown lands) aan boere teen gunstige terme te verkoop. Die doel van hierdie inisiatief was om landbou te bevorder, om te verseker dat die kolonie in voedsel selfonderhoudend was en ook om voedsel vir uitvoer doeleinde, veral na die Witwatersrand, te kweek. Onder andere is nedersettings in die Weenen, Winterton en Illovo gebiede gevestig. Besproeiingskemas is by Winterton en Weenen gestig. Terselfdetyd is nuwe spoorweë deur die Natalse Regering gemagtig. Hierdie spoorweë sluit in die Bo-Tugelalyn om Winterton met die hooflyn te verbind en die smalspoor Weenenlyn en Mid-Illovolyn om Weenen en Mid-Illovo aan die hooflyn te verbind. Nog 'n smalspoor, die 122,2 km AlfredCountylyn is ook gemagtig om Harding met die Suidkuslyn te verbind. Hierdie spoorlyn is in twee afdelings gemagtig, die eerste 39,2 km vanaf Port Shepstone tot Paddock deur die Natalse Regering in 1909 (voltooi 1911) en die laaste 83,0 km deur die regering van die Unie van Suid-Afrika in 1913 (voltooi 1915).[6][3]:426-430.


Wattle supports in a JHB mine

Witwatersrand

Dundee coal mine

Wattle industry

Notas

 1. "29/9" is 'n afkorting vir "29 sjielings en 9 pennies" (R2,97). In 1911 vervag 'n blanke ambagsman 'n loon van 10/- tot 15/- per dag. (Harrison, bl 564)
 1. 1,0 1,1 (en) Cottrell, Michael (2010). "The first public railway in South Africa: The Point to Durban railway of 1860" (PDF). Natalia. The Natal Society Foundation: 20–31. Onbekende parameter |vol= geïgnoreer (|volume= voorgestel) (hulp)
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 (en) Ingram, J Forsyth (1895). The Colony of Natal – An Official Illustrated Handbook and Railway Guide. "by authority".
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Dummy citation for Tatlow
 4. Inligtingsblad by die museum in die Kasteel die Goeie Hoop.
 5. (en) "Notes and Queries: Rail route centenary" (PDF). Natalia. The Natal Society. 19: 80–81. Desember 1991.
 6. 6,0 6,1 (en) "Statement No. 19 - Statement Showing, in Chronological Order, the Date of Opening and the Mileage of Each Section of Railway". Annual Report. Suid Afrikaanse Spoorweë. 1953. 200954-13.
 7. (en) "The Natal Train". Colonial history of Durban. South African History Online. Besoek op 15 Juli 2015. Gaan datum na in: |accessdate= (hulp)
 8. 8,0 8,1 Dummy citation for Bulpin
 9. 9,0 9,1 (en) Martin, Bruno (1980). "The Opening of the Railway between Durban and Pietermaritzburg - 100 Years Ago" (PDF). Natalia. The Natal Society Foundation. 10: 34–40.
 10. (en) Hofmeyr, J.H. (1936). Newton, A.P.; Benians, E.A.; Walker, E.A. (red.). The Cambridge History of the British Empire, Volume VIII. Cambridge Univeristy Press. pp. 539–540.AS1-onderhoud: meer as een naam: editors list (link)
 11. (en) "3ft 6in SAR Class C Tank Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Julie 2015.
 12. (en) Holland, D.F. (1971). Steam Locomotives of the South African Railways, Volume 1: 1859-1910 (1st uitg.). Newton Abbott, Devon: David & Charles. pp. 89–90. ISBN 978-0-7153-5382-0.
 13. (en) SAR Steam "3ft 6in SAR Class A Tank Locomotive Specifications" Check |url= value (hulp). SAR Steam. Besoek op 17 Juli 2015. Gaan datum na in: |accessdate= (hulp)
 14. (en) "3ft 6in SAR Class H Tank Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Juli 2015. Gaan datum na in: |accessdate= (hulp)
 15. (en) "3ft 6in SAR Class E Tank Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Juli 2015. Gaan datum na in: |accessdate= (hulp)
 16. (en) "3ft 6in SAR Class G Tank Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Juli 2015. Gaan datum na in: |accessdate= (hulp)
 17. (en) "3ft 6in SAR Class 1 Tender Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Julie 2015.
 18. (en) "3ft 6in SAR Class 2 Tender Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Julie 2015.
 19. (en) "3ft 6in SAR Class 3 Tender Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Julie 2015.
 20. (en) "3ft 6in SAR Class 3A Tender Locomotive Specification". SAR Steam. Besoek op 17 Julie 2015.
 21. (en) "3ft 6in SAR Class MA Mallet Articulated Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Julie 2015.
 22. (en) SAR Steam "3ft 6in SAR Class MB Mallet Articulated Locomotive Specifications" Check |url= value (hulp). SAR Steam. Besoek op 17 Julie 2015.
 23. (en) "2ft 0in SAR Unclassed NG1 & NG2 Hunslet Tank Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Julie 2015.
 24. (en) "2ft 0in SAR Class NG3 Tank Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 17 Julie 2015.
 25. (en) "2ft 0in SAR Class NG4 Tank Locomotive Specifications". SAR Steam. Besoek op 21 Augustus 2015.
 26. (en) "Notes and Queries - ... and a station" (PDF). Natalia. Pietermaritzburg: The Natal Society (18): 110–111. 1988. Besoek op 8 September 2015.
 27. 27,0 27,1 27,2 (en) Wilburn, Kenneth E (April 1987). "Cecil Rhodes, James Sivewright, and Paul Kruger: The Nature of Railway Diplomacy in South Africa, 1890-1892" (PDF). Pretoriana - Tydskrif van die Pretoriase Historiese Vereeniging (Genootskap Oud-Pretoria) (91): 44.
 28. 28,0 28,1 28,2 (en) Harrison, C.W.F.; Ingram, J.F. (1903). Natal: An Illustrated Official Railway Guide and Handbook of General Information. Text "publisher "by Authority"" ignored (hulp)AS1-onderhoud: meer as een naam: authors list (link)
 29. 29,0 29,1 Knwoles, Lilian Charlotte Anne; Knowles, Charles Matthew (1936). The Economic Development of the British Overseas Empire, Volume 3. Oxford, New York: George Routledge & Sons. p. 217. ISBN 0-415-35048-4. Onbekende parameter |republished= geïgnoreer (hulp); More than one of |pages= en |page= specified (hulp)AS1-onderhoud: meer as een naam: authors list (link)
 30. (en) Bundy, Colin (1979). The Rise and Fall of the South African Peasantry. Oxford: James Currey. pp. 183–186. ISBN 978-0-85255-047-2.
 31. (en) Martin, A. "The Early Days of the Natal Sugar Industry with special reference to the introduction of varieties" in SASTA Congress 1948.: 83-89, South African Sugar Technologists' Association. Besoek op 29 Junie 2016. 
 32. (en) {Henderson, Sheila (1982). "Colonial Coalopolis The Establishment and Growth of Dundee" (PDF). Natalia. Natal Society. 12: 14–26.
 33. 33,0 33,1 (en) Guest, Bill (1988). "Commercial Coal-mining in Natal: A Centennial Appraisal" (PDF). Natalia. Natal Society. 18: 41–58.
 34. (en) Scott, Peter (1951). "The Development of the Northern Natal Coalfields". South African Geographical Journal. 33 (1): 53–68. doi:10.1080/03736245.1951.10559280. Besoek op 26 Junie 2016.
 35. (en) Hancox, P John; Götz, Annette E (1 October 2014). "South Africa's coalfields - A 2014 perspective" (PDF). International Journal of Coal Geology. Elsevier. 132: 170–254. doi:10.1016/j.coal.2014.06.019. Besoek op 267 Junie 2016. Gaan datum na in: |accessdate= (hulp)AS1-onderhoud: meer as een naam: authors list (link)
 36. (en) Sherry, SP (1973). "History of the Wattle Industry 111 Natal" (PDF). Natalia. Natal Society. 3: 40–44.
 37. (en) Wellington, John H (1960) [First published 1955]. Southern Africa A Geographical Study. II. Cambridge University Press. p. 87.