Internasionale samelewing

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Internasionale samelewing is ‘n konsep in Internasionale Verhoudinge wat gebruik word om interaksies tussen en optrede deur state op die wêreldverhoog te verduidelik.

Die term internasionale samelewing stel voor dat verhoudings tussen state gekondisioneer is deur die bestaan van reëls en norme wat die patroon van ‘n samelewing bewerkstellig. Hierdie siening pas die realistiese klem op magspolitiek en internasionale anargie deur die bestaan voorstelling van ‘n samelewing van state eerder as slegs ‘n state stelsel. Dit impliseer dat internasionale verhoudinge deur reëls regeer word en dat hierdie reëls help om internasionale orde te behou. Die hoof instellings wat sosiale integrasie en kulturele samehangendheid bewerkstellig is internasionale wetgewing, diplomasie en internasionale organisasies (Heywood, 2014:9). State vorm ‘n internasionale samelewing wat funksioneer op dieselfde wyse as ‘n samelewing binne ‘n staat. Verder impliseer dit dat state nie slegs in ‘n state stelsel funksioneer nie maar in ‘n breër samelewing van state bestaan waar hulle verantwoordbaar is aan bepaalde norme en reëls.

Hierdie konsep word gebruik om te verwys na die idee dat orde in internasionale politiek deur sosiale verbintenisse tussen state onderhou word. Dit is ‘n manier om verhoudings tussen state te kenmerk (Kaczmarska, 2017). Die idee van ‘n internasionale samelewing word hoofsaaklik aan die ‘‘English School” van internasionale verhoudinge van die 1950’s en 1960’s toegeskryf en dit het ‘n belangrike rol gespeel in die vestiging van hierdie denkskool (Brown, 2001). Volgens hierdie idee het ‘n moderne samelewing van state in Europa ontstaan en teen die 19de eeu het hierdie state hulleself erken as ‘n groep wat deur internasionale wetgewing gebonde is. Deur ‘n proses van uitbreiding het die institusionele struktuur van die internasionale samelewing oor die wêreld versprei (Keene, 2014). Hierdie uitbreiding het plaasgevind deur die uitbreiding van reëls en instellings, veral internasionale wetgewing, wat gesien is as die noodsaaklike element van sosiale interaksie tussen state.

Sien ook[wysig | wysig bron]

Bronnelys[wysig | wysig bron]

  • Brown, C. 2001. World society and the English School. European Journal of International Relations, 7, 423–441.
  • Heywood, A. 2014. Global politics. 2de uitgawe. New York: Palgrave.
  • Kaczmarska, K. 2017. International Society. https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626[dooie skakel] .001.0001/acrefore-9780190846626-e-98#acrefore-9780190846626-e-98-bibItem-0013 [Datum van gebruik: 22 Mei 2019].
  • Keene, E. 2014. The standard of ‘civilisation’, the expansion thesis and the 19th-century international social space. Millennium—Journal of International Studies, 42, 651–673.