Inus Bester

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Inus Bester, 2006

Inus Bester is op 5 Desember 2000 tot die munisipale raad van Saldanhabaai verkies as verteenwoordiger van 'n plaaslike belastingbetalers-organisasie, SAFPA (SA Political Alliance). Vanuit die staanspoor was hy baie effektief deur die aanspreek en oplos van probleme en die aanspreek van kontroversiële sake wat vir die publiek belangrik was. Dit het sy gewildheid onder die publiek dramaties laat toeneem, en in 2002 nader die DA hom en onafhanklike raadslid Richard Majola om met die DA 'n samewerkingsooreenkoms te sluit.

Die gevolg was dat die ANC uit die kussings gelig is met Bester as burgemeester, Majola as onderburgemeester en Jan Cillié van die DA as speaker. (Majola het in 2007 by die DA aangesluit en is tans die Speaker van die DA-beheerde provinsiale regering in die Wes-Kaap).

Die ANC het egter later weer beheer geneem toe twee DA-raadslede, byname Phillip Duiker en Morgan Moodaley, tydens die oorlooptydperk die DA verlaat het.

In 2006 is Bester wéér tot die raad herkies met sy steun wat verdriedubbel het.

Ná die oorlooptydperk in 2007 het die ANC/Independent Democrats (ID)-koalisie weer beheer oor die raad verkry, maar op Vrydag 8 Augustus 2008 het die opposisie-koalisie, bestaande uit die DA, ID, ACDP, Inus Bester en onafhanklike Johanna Stoffels weereens beheer van die ANC oorgeneem met Stoffels as Uitvoerende Burgemeester en Bester as Uitvoerende Onderburgemeester.

DA-raadslid Jannie Uys sê in die Coastal News van Augustus 2007: “Councillor Inus Bester is our Go Getter and should you have any problems, he is the one to contact!”

Gerhard Grobler, uitgewer van die Olifantsrivier Herald skryf op 20 September 2007: “Nou ons weet die organisasie het 'n bewese rekord van veg vir die regte van die belastingbetaler. Raadslid Inus Bester is 'n getuigskrif hiervoor.”

Dít sê die Weslander van 16 Oktober 2008: “Irrespective of where one stands politically, one can only admire the guts of Councillor Inus Bester who is standing up for the rights of the ratepayers and does not appear to worry whose toes he stands on in the process – friend or enemy. 'If it is not right, then it is not right – end of the story’ seems to be his philosophy.”

Met 11 ANC-gesinde raadslede aan die een kant en 11 DA/ID/Onafhanklike-raadslede aan die ander kant, word Bester as 23ste lid van die raad en sogenaamde "kingmaker" in 2009 verkies tot Speaker van die raad. Hierdie tyd word algemeen beskou as die mees bestendige tyd in die politieke geskiedenis van Saldanhabaai omdat Bester 100% onafhanklik opgetree het en géén koukusvergadering van énige party bygewoon het nie. Die speaker-kantoor was op sy aandrang selfs verwyderd van die ander raadslede. Wat ook opvallend was, was dat raadslede van al die politieke partye vir Bester in die kantoor besoek het om sake met hom te bespreek. Vroeër het ANC's nie die DA-speaker gespreek nie en die DA's ook nie die ANC-speaker nie.

Wanneer die twee opponerende groeperinge tydens raadsvergaderings verskil het, het Bester die sake terugverwys vir onderhandeling tussen hulle, wat telkens uitgeloop het op 'n kompromie - en almal was tevrede. Raadskomitees het Bester saamgestel volgens raadslede se belangstelling en nie polities nie. Die gevolg was dat komitees nog nooit voorheen so goed funksioneer het nie, en géén komitee deur een enkele politieke party oorheers is nie.

Selde was dit ook vir Bester nodig om sy beslissende stem gedurende raadsvergaderings te gebruik, maar wanneer dit van hom verwag is, het hy nie politieke besluite geneem nie, maar die kwessie ondersteun wat in belang van die gemeenskap, belastingbetalers én munisipaliteit was.

Bester sal onthou word as iemand wat sterk gestaan het op goeie dienslewering, maar veral spaarsamige en omsigtige gebruik van munisipale fondse.

Bester het in 2011 uit die aktiewe politiek getree en is die eretitel van Raadsheer gedurende Mei 2011 deur die Raad aan hom toegeken vir voortreflike diens.