Kanon van die Nederlandse letterkunde

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Die Kanon van die Nederlandse letterkunde is in 2002 deur die lede van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde omskryf. Die Kanon omvat volgens die stemmers ruim 100 van die mees klassieke literêre outeurs en die 125 mees klassieke literêre werke uit die Nederlandse taalgebied. Die volgorde en samestelling in beide onderdele van die Kanon het tot stand gekom op die basis van die uitgebragte stemme.

Op 1 Julie 2015 sien 'n nuwe Canon van de Vlaams-Nederlandse literatuur (ook: De canon van de Nederlandse Literatuur vanuit Vlaams perspectief) met 51 titels die lig, waarin ruim aandag bestee word aan die Vlaamse literêre erfgoed. Die lys is saamgestel in opdrag van die Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Vlaandere en die Vlaams Fonds voor de Letteren.

Kanon deur die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2002)[wysig | wysig bron]

Outeurs[wysig | wysig bron]

1. Multatuli
2. Joost van den Vondel
3. W.F. Hermans
4. Willem die Madocke maecte (die outeur van Van den vos Reynaerde)
5. Louis Couperus
6. Gerard Reve
7. P.C. Hooft
8. Willem Elsschot
9. G.A. Bredero
10. Martinus Nijhoff
11. Herman Gorter
12. Harry Mulisch
13. Nicolaas Beets (Hildebrand)
14. Nescio
15. Simon Vestdijk
16. Die outeur van Beatrijs
17. Hugo Claus
18. F. Bordewijk
19. Betje Wolff & Aagje Deken
20. Die outeur van Karel ende Elegast
21. Constantijn Huygens
22. Gerrit Achterberg
23. Louis Paul Boon
24. Hadewijch
25. Guido Gezelle
26. Hella Haasse
27. J.J. Slauerhoff
28. Die outeur van Mariken van Nieumeghen
29. Frederik van Eeden
30. Paul van Ostaijen
31. J.C. Bloem
32. Ida Gerhardt
33. Die outeur van Elckerlijc (15de eeu)
34. J.H. Leopold
35. Jan Wolkers
36. E. du Perron
37. Lucebert

38. François HaverSchmidt (Piet Paaltjens)
39. Theo Thijssen
40. Marcellus Emants
41. Willem Kloos
42. Vasalis
43. Die outeur van die Wilhelmus (ca. 1572)
44. Herman Heijermans
45. Willem Bilderdijk
46. Carry van Bruggen
47. Annie M.G. Schmidt
48. Desiderius Erasmus
49. Die outeur van die Abele spelen (ca. 1400)
50. Menno ter Braak
51. Jacob Cats
52. Jacob van Lennep
53. Cd. Busken Huet
54. H. Marsman
55. J.J. Voskuil
56. Jacob van Maerlant
57. Arthur van Schendel
58. Maurice Gilliams
59. Anna Blaman
60. Gerrit Kouwenaar
61. Penninc & Pieter Vostaert, Roman van Walewein (begin 13de eeu)
62. Die outeur van die lied 'Egidius waer bestu bleven'
63. Lodewijk van Deyssel
64. Johan Huizinga
65. Heinric van Veldeken
66. Pieter Langendijk
67. Remco Campert
68. F. Springer
69. A.F.Th. van der Heijden
70. Justus van Effen
71. Hieronymus van Alphen
72. Stijn Streuvels

73. Ina Boudier-Bakker
74. Karel van de Woestijne
75. Gerard Walschap
76. A. Alberts
77. Simon Carmiggelt
78. Marga Minco
79. Anne Frank
80. Cees Nooteboom
81. Tessa de Loo
82. Frans Kellendonk
83. Arnon Grunberg (Marek van der Jagt)
84. Jan van Ruusbroec
85. Die outeur van Ulenspieghel (ca. 1519)
86. Anna Bijns
87. Adriaen Valerius
88. Die vertalers van die Statenbijbel (1637)
89. Jacob Campo Weyerman
90. Belle van Zuylen
91. Hendrik Tollens
92. De Schoolmeester (Gerrit van de Linde)
93. P.A. Daum
94. Jacques Perk
95. Henriette Roland Holst-van der Schalk
96. P.C. Boutens
97. J. van Oudshoorn
98. Herman Teirlinck
99. Adriaan Roland Holst
100. Maria Dermoût
101. Marnix Gijsen
102. Belcampo
103. Godfried Bomans
104. Hans Faverey
105. Jan Cremer
106. Jeroen Brouwers
107. Maarten 't Hart
108. Thomas Rosenboom


Literêre werke[wysig | wysig bron]

1. Multatuli, Max Havelaar (boek) (1860)
2. Van den vos Reynaerde (13de eeu) (anoniem, Willem die Madocke maecte)
3. Gerard Reve, De avonden (boek) (1947)
4. Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel (1637)
5. W.F. Hermans, De donkere kamer van Damokles (1958)
6. Nicolaas Beets (Hildebrand), Camera Obscura (verhale) (1839)
7. Beatrijs (middel 13de eeu) (anoniem)
8. Karel ende Elegast (einde 12de eeu) (anoniem)
9. W.F. Hermans, Nooit meer slapen (1966)
10. P.C. Hooft, Lyriek [w.o. liederen, sonnetten]
11. Mariken van Nieumeghen (begin 16de eeu) (anoniem)
12. Louis Couperus, Eline Vere (1889)
13. Herman Gorter, Mei (gedig) (1889)
14. Betje Wolff & Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782)
15. Louis Couperus, Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan (1906)
16. Joost van den Vondel, Lucifer (toneelstuk) (1654)
17. Elckerlijc (15de eeu) (anoniem)
18. G.A. Bredero, Spaanschen Brabander (1617)
19. Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan (1953)
20. Hugo Claus, Het verdriet van België (1983)
21. Nescio, De uitvreter (1918)
22. Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel (1992)
23. Louis Couperus, De kleine zielen (1901)
24. Willem Elsschot, Lijmen (deel van die dubbelroman Lijmen/Het been) (1924)
25. P.C. Hooft, Nederlandsche Historien (1642-1647)
26. Nescio, Titaantjes (1918)
27. F. Bordewijk, Karakter (boek) (1938)
28. E. du Perron, Het land van herkomst (1935)
29. F. Bordewijk, Bint (roman) (1934)
30. Willem Elsschot, Het been (deel van die dubbelroman Lijmen/Het been) (1938)
31. Frederik van Eeden, De kleine Johannes (1885-1906)
32. Het Wilhelmus (ca. 1572) (anoniem)
33. Gerard Reve, Nader tot U (1966)
34. Theo Thijssen, Kees de jongen (boek) (1923)
35. Harry Mulisch, Het stenen bruidsbed (1959)
36. Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten (1980)
37. G.A. Bredero, Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Liedboeck (postuum, 1622)
38. Nescio, Dichtertje (1918)
39. Willem Elsschot, Kaas (roman) (1933)
40. Simon Vestdijk, Terug tot Ina Damman (1934)
41. Harry Mulisch, De aanslag (roman) (1982)
42. Hadewijch, Strofische gedichten (13de eeu)
43. Abele spelen (ca. 1400) (anoniem)
44. Herman Gorter, Verzen (1890)
45. Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis (1894)
46. Multatuli, Woutertje Pieterse (1862-1877)
47. J.H. Leopold, Gedichten (postuum, 1983)
48. Louis Cuperus, De stille kracht (1900)
49. Martinus Nijhoff, Awater (gedigte) (1934)
50. J.C. Bloem, Verzamelde gedichten (1947)
51. Penninc & Pieter Vostaert, Roman van Walewein (begin 13de eeu)
52. 'Egidius, waer bestu bleven' (ca. 1350) (anoniem)
53. Desiderius Erasmus, Lof der Zotheid (1509)
54. Willem Elsschot, Villa des Roses (roman) (1913)
55. J.J. Slauerhoff, Verzamelde gedichten (postuum, 1947)
56. Willem Elsschot, Verzameld werk (1957)
57. Gerrit Achterberg, Verzamelde gedichten (1962)
58. J.J. Voskuil, Het Bureau (1996-2000)
59. Joost van den Vondel, Hekelgedigte (1646)
60. Simon Vestdijk, Anton Wachter-siklus (1934-1960)
61. Gerard Reve, Op weg naar het einde (1963)
62. Jacob van Lennep, Ferdinand Huyck (1840)
63. Multatuli, Ideeën (1862-1877)

64. François HaverSchmidt (Piet Paaltjens), Snikken en grimlachjes (1867)
65. Herman Heijermans, Op hoop van zegen (toneelstuk) (1900)
66. Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (1919)
67. Maurice Gilliams, Elias, of het gevecht met de nachtegalen (1936)
68. Martinus Nijhoff, Het uur U (1936)
69. Vasalis, Parken en woestijnen (1940)
70. Martinus Nijhoff, Verzameld werk: gedichten (1954)
71. Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest (boek) (1965)
72. W.F. Hermans, Onder professoren (1975)
73. Ulenspieghel (ca. 1519) (anoniem)
74. P.C. Hooft, Granida (1603-1604)
75. P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen (1613)
76. P.C. Hooft, Warenar (blyspel) (1617)
77. Joost van den Vondel, Palamedes (toneelstuk) (1625)
78. Statenbijbel (1637) (verskeie vertalers)
79. Hieronymus van Alphen, Kleine gedigten voor kinderen (1778-1782)
80. Jacob van Lennep, De roos van Dekama (1836)
81. Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods (1900)
82. J.H. Leopold, Cheops (gedigte) (1916)
83. Carry van Bruggen, Prometheus (uitgewery) (1919)
84. Paul van Ostaijen, Verzameld werk: poëzie (postuum, 1952)
85. Anne Frank, Het Achterhuis (postuum, 1947)
86. Hella Haasse, Oeroeg (boek) (1948)
87. Hella Haasse, Het woud der verwachting (roman) (1949)
88. Simon Vestdijk, De kellner en de levenden (1949)
89. Hugo Claus, Oostakkerse gedichten (1955)
90. Jan Cremer, Ik, Jan Cremer (1964)
91. Frans Kellendonk, Mystiek lichaam (1986)
92. Jacob Cats, Trouringh (1637)
93. Constantijn Huygens, Korenbloemen (1658, 1672)
94. Pieter Langendijk, Wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje (1715)
95. Hendrik Tollens, Overwintering der Hollanders op Nova Zembla (1819)
96. Gerrit van de Linde, Gedichten van den schoolmeester (1859)
97. P.A. de Genestet, Dichtwerken (postuum, 1869)
98. Jacques Perk, Mathilde (boek) (ca. 1879)
99. Conrad Busken Huet, Het land van Rembrand (1882-1884)
100. Lodewijk van Deyssel, Een liefde (1887)
101. Arthur van Schendel, Een zwerver verliefd (1904)
102. Louis Couperus, De berg van licht (1905-1906)
103. Louis Couperus, Alexander de Grote (1920)
104. Paul van Ostaijen, Bezette Stad (digbundel) (1921)
105. J.C. Bloem, 'De Dapperstraat' (1924)
106. Martinus Nijhoff, Vormen (1924)
107. Carry van Bruggen, Eva (1927)
108. J.J. Slauerhoff, Schuim en asch (1930)
109. J.J. Slauerhoff, Het verboden rijk (1932)
110. Forum (1932-1935) (tydskrif)
111. Gerard Walschap, Houtekiet (roman) (1939)
112. Jan de Hartog, Hollands glorie (1940)
113. Godfried Bomans, Erik of het klein insectenboek (boek) (1941)
114. Willem Elsschot, Het dwaallicht (1946)
115. Simon Vestdijk, De vuuraanbidders (1947)
116. W.F. Hermans, De tranen der acacia's (1949)
117. Simon Vestdijk, De koperen tuin (1950)
118. Louis Paul Boon, Menuet (roman) (1955)
119. Remco Campert, Het leven is vurrukkulluk (1961)
120. Nescio, Verzameld werk (postuum, 1996)
121. Hugo Claus, Omtrent Deedee (1963)
122. Frank Martinus Arion, Dubbelspel (boek) (1973)
123. Lucebert, Verzamelde gedichten (1974)
124. Maarten 't Hart, Een vlucht regenwulpen (1978)
125. Tessa de Loo, De Tweeling (boek) (1993)


Skrywers van die Vlaams-Nederlandse literatuurkanon (2015)[wysig | wysig bron]

 1. Hendrik van Veldeke, Sente Servas (1170/1180)
 2. Penninc en Pieter Vostaert, Walewein (13de eeu)
 3. Hadewijch, Liederen (ca. 1240)
 4. Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme (ca. 1270)
 5. Van den vos Reynaerde (ca. 1260)
 6. Karel ende Elegast (voor 1325)
 7. Jan van Ruusbroec, Die geestelike brulocht (ca. 1343)
 8. Beatrijs (voor 1374)
 9. Lanseloet van Denemerken (ca. 1400)
 10. Gruuthuseliedboek (ca. 1400)
 11. Elckerlijc (tweede helfte 15de eeu)
 12. Mariken van Nieumeghen (ca. 1515)
 13. Anna Bijns, Refreinen (eerste bundel)(1528)
 14. Antwerps Liedboek (Antwerpen: Jan Roulans, 1544)
 15. Geuzenliederen ('n uitgawe met die Wilhelmus) (1577-1578/1626)
 16. Gerbrand Bredero, Spaanschen Brabander (1617)
 17. P.C. Hooft, Gedigte van die heer P.C. Hooft (1636)
 18. Joost van den Vondel, Poësie/verskeie gedigte (1650)
 19. Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis (1653)
 20. Joost van den Vondel, Lucifer (1654)
 21. Hendrik Conscience, De leeuw van Vlaanderen (1838)
 22. Multatuli, Max Havelaar (1860)
 23. Herman Gorter, Verzen (1890)
 24. Willem Kloos, Verzen (1894)
 25. Guido Gezelle, Rijmsnoer (1897)
 26. Louis Couperus, De stille kracht (1900)
 27. Cyriel Buysse, Het gezin van Paemel (1903)
 28. Karel van de Woestijne, Het vader-huis (1903)
 29. Nescio, Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes (1918)
 30. Stijn Streuvels, Het leven en de dood in den ast (1926)
 31. Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten (1928)
 32. Martinus Nijhoff, Nieuwe gedichten (1934), waarin die gedig 'Awater' voorkom
 33. Maurice Gilliams, Elias of het gevecht met de nachtegalen (1936)
 34. F. Bordewijk, Karakter (1938)
 35. Gerard Walschap, Houtekiet (1939)
 36. Gerrit Achterberg, Eiland der ziel (1939)
 37. M. Vasalis, Parken en woestijnen (1940)
 38. Richard Minne, Wolfijzers en schietgeweren (1942)
 39. Willem Elsschot, Het dwaallicht (1946)
 40. Gerard Reve, De avonden (1947)
 41. Hella S. Haasse, Oeroeg (1948)
 42. Lucebert, apocrief/de analphabetische naam (1952)
 43. Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan (1953)
 44. Ida G.M. Gerhardt, Het levend monogram (1955)
 45. Hugo Claus, De Oostakkerse gedichten (1955)
 46. Ivo Michiels, Het boek alfa (1963)
 47. J.C. Bloem, Verzamelde gedichten (1965)
 48. Willem Frederik Hermans, Nooit meer slapen (1966)
 49. Jef Geeraerts, Gangreen 1. Black Venus (1968)
 50. Harry Mulisch, De aanslag (1982)
 51. Hugo Claus, Het verdriet van België (1983)

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]

Notas[wysig | wysig bron]

Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Nederlandse Wikipedia vertaal.