Lys van Afrikaanse vakwoordeboeke en terminologielyste

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Hier volg 'n lys van Afrikaanse vakwoordeboeke en terminologielyste:

 • Akkerboulys/Field Husbandry List (1964) – [Taaldiensburo]
 • Accounting and Commercial Dictionary (English-Afrikaans) (1958) – [B.S. Wiehahn]
 • Lys van Antarktiese terme (1961)
 • Aptekerswoordeboek (1965; 1981) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns]
 • Verklarende vakwoordeboek vir antropologie en argeologie (1996) – [Pieter Johannes Coertze; Roelof Dewald Coertze]
 • Asbesterme en -woordbepalings – [S.A. Buro van Standaarde]
 • Basketbal, korfbal en netbal: sportterme (1975) – [S.A. Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo: Terminologieseksie; S.A. Köordinerende Vaktaalkomitee vir Sport]
 • Betonwoordeboek (1988) – [B.J. Addis; L.C. Bekker]
Chemiewoordeboek (1968)
 • Biblioteekwoordeboek (1971) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
Woordeboek van biblioteekkundige, inligtingkundige en verwante terme: English-Afrikaans, Afrikaans-English (1989) - [A. Louw; J. A. Reyneke; S.A. Departement van Nasionale Opvoeding. Nasionale Vakterminologiediens; S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Afrikaans verklarende woordeboek vir biologie (1982; 1984) – [Eulalie Munnik]
 • Verklarende biologiewoordeboek (1983) – [Michael Webb; Meyer de Villiers; Johannes Jacobus du Plessis du Toit]
 • Blommerangskikkingsterme (1964) – [Taaldiensburo]
 • Borduurwoordeboek (1972) – [S.A. Departement van Kultuursake. Huisvlyttaalkomitee; S.A. Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo: Terminologieseksie]
 • Bouwoordeboek (English-Afrikaans; Afrikaans-English) (1960–1987) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns; Vaktaalburo]
 • Brandweerwoordeboek (1985) – [Terminologievereniging van Suid-Afrika; S.A. Brandweerinstituut; Rekenaarmatig en leksikografies herverwerk deur FJ Wolff en PJ Taljaard]
 • Brugwoordelys (2010) – [Johan Dorfling]
 • Bybelkundeterme (1979)
 • Engels-Afrikaanse skeikundige terminologie (1918) – [D.F. du Toit Malherbe]
Lys skeikundige terme, Engels-Afrikaans (1955) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
Chemiewoordeboek (Afrikaans-Engels): Chemical dictionary (English-Afrikaans) (1968) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo: Komitee vir Chemieterme]
Die Nuwe chemiewoordeboek. Deel 1, Engels-Afrikaans (1991) – [D. F. Louw. S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns; S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo; S.A. Departement van Nasionale Opvoeding: Nasionale Vakterminologiediens]
The New chemistry dictionary. Part 2, Afrikaans-English (1991) – [D. F. Louw. S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns; S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo; S.A. Departement van Nasionale Opvoeding. Nasionale Vakterminologiediens]
 • Dierkundewoordeboek (1982) – [Nasionale Vakterminologiediens]
 • Drukkersterme (English-Afrikaans; Afrikaans-English) (1971) – [S.A. Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo: Vaktaalseksie]
 • Voorlopige duikbote woordelys (1969) – [Dept. van S.A. Verdediging. Vloottaalkantoor]
 • Ekonomieterme
 • Ekonomiewoordeboek (English-Afrikaans) (1976–1981) – [W.F.J. Steenkamp; S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Ekonomie en bedryfswoordeboek (Engels-Afrikaans) (2004) – [W.F.J. Steenkamp; Hendrik Johannes Jacobus Reynders]
 • Woordeboek met elektrotegniese, elektroniese en aanverwante terme – [Chris Cillie, vir die rekenaar verwerk deur Fritz Wolff]
 • Elektrotegniese verklarende woordelys (1964) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Beveilingrelês (1967) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Elektriese traksie (1959) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Elektro-akoestika
Elektromeganiese toepassing
Elektronika (1964) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Golfleiers
Grondterme (Elektrotegniek) (1962) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Masjiene en transformators (1964) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Skakelborde en toestelle vir aansluiting en spanningsreëling -(1967) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Statiese omsetters
Een van die voorlopers van die Afrikaanse geneeskundige woordeboeke (1966)
Toepassing van elektrisiteit by verhitting
Transduktors (1958) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Verligting (1962) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Sakewoordeboek (1991, 1993) – [J.D.U. Geldenhuys; E.E. Viljoen-Smook]
Drietalige sakewoordeboek (1995) – [J.D.U. Geldenhuys; K.D. Mboweni-Marais; E.E. Viljoen-Smook]
Nuwe sakewoordeboek (2003) – [J.D.U. Geldenhuys; E.E. Viljoen-Smook]
Sakewoordeboek (2009) – [J.D.U. Geldenhuys; E.E. Viljoen-Smook]
 • Fisikawoordeboek Geargiveer 27 Mei 2018 op Wayback Machine (1977) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Fotografiewoordeboek (1982) -[S.A. Departement van Nasionale Opvoeding. Vaktaalburo]
 • Mediese Woordeboek (met inbegrip van Veeartsenykundige, Tandheelkundige en Hospitaalbenaminge) (1935) – [F.Z. van der Merwe; J.D. Louw]
Voorlopige Geneeskundige Woordelys (1944–1966) – [H. O. Mönnig; F.Z. van der Merwe; J.D. Louw]
Lys ontleedkundige terme: Engels-Afrikaans-Latyn (1953) – (S.P.E. Boshoff; Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo)
Beknopte mediese woordeboek (1962) – [Hansen Ralph]
Geneeskundige woordeboek (1972; 1988) – [Hendrik Willem Snyman]
Woordeboek van Afrikaanse Geneeskundeterme (1979; 1997; 2001) – [Andries Jacob Brink; Universiteit van Stellenbosch]
Oxford Mediese Woordeboek: vertalend & verklarend (1993) – [Elizabeth A. Martin. Oxford]
Woordeboek vir die Gesondheidswetenskappe (2011) – [Andries Jacob Brink; J. de V. Lochner]
 • Tweetalige lys geologiese en verwante terme (Afrikaans-Engels; Engels-Afrikaans) (1970) – [S.A. Geologiese Opname]
 • Geomorfologiese woordelys – [J.S. van der Merwe; A.B. de Villiers]
 • Grondkundelys (Engels-Afrikaans) (1965) – [S.A. Departement van Landbou-Tegniese Dienste: Landboutaalkomitee; S.A. Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo: Vaktaalseksie]
'n Verklarende woordeboek vir grondkunde (1990; 1995) – [H.v.H. van der Watt; Theo H. van Rooyen]
 • Haarkappersterme (Eng.-Afr., Afr.-Eng.), insluitende dermatologie, fisiologie en higiëne, haarkaplaboratoriumwerk, haarkunde, kosmetologie, manikuring, salonwetenskap, skoonheidskunde (1970, 1971) – [S.A. Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo: Terminologieseksie]
 • Handelsterme en -begrippe vir die sakeman (1978) – [S. Marx; H.J. Dekker]
 • Handwerkwoordeboek: breiwerk, hekelwerk, knoopwerk, kantwerk / Handwork dictionary= knitting, crochet, knotting, lacework (1977) – [S.A.. Department of National Education. Terminology Bureau]
 • Hoedeterme (1970) – [Taaldiensburo]
 • Hokkieterme Eng.-Afr.: Afr.-Eng (1972) – [S.A. Departement van Sport en Ontspanning. Koördinerende Vaktaalkomitee vir Sport / Coordinating Terminology Committee for Sport; S.A. Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo: Terminologieseksie]
 • Hotelontvangsterme met 'n lys uitdrukkings Eng.-Afr.: Afr.- Eng. (1979) – [Departement van Nasionale Opvoeding. Vaktaalburo]
 • Glossarium van Houtterme en Definisies (1960) – [S.A. Buro vir Standaarde]
 • Houtwerkterme (1980) – [Nasionale Vakterminologiediens]
 • Huishoudkundewoordeboek – [Taaldiensburo]
 • Ingenieursterme: hidroulies, pneumaties, fluïdies: English-Afrikaans / hydraulic, pneumatic, fluidic: Afrikaans-Engels (1976) – [Johannes Roux Uys; S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Veeltalige inligtingskommunikasietegnologiewoordeboek (Maart 2013) – [Departement van Kuns en Kultuur]
 • Gewone insekname / Common names of insects: insluitende bosluise, myte, aalwurms en spinnekoppe / including ticks, mites, eelworms and spiders (1963) – [S.A. Departement van Landbou-Tegniese Dienste. Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming. Landboutaalkomitee]
Gewone insekname: insluitende bosluise, myte, aalwurms en spinnekoppe (1979) – [S.A. Departement van Landbou-Tegniese Dienste. Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming.]
 • Johannesburg Stock Exchange Terminology: English – Afrikaans (1963) – [Johannesburg Stock Exchange]
 • Juridiese woordeboek, Afrikaans-Engels, English-Afrikaans / Juridical dictionary, Afrikaans-Engels , English-Afrikaans (1980) – [Claude A. Marais]
Marais se juridiese woordeboek / Marais' juridical dictionary (1983) – [Claude A. Marais]
Kunsterme (1967)
 • Handleiding van katoenterme vir Suidelike Afrika (1990) – [K.W. Sanderson]
 • Kerkwoordeboek / Church Dictionary (1970) – [Catholic Bishop's Conference / Katolieke Boekhandel]
 • Kernenergieterme (1976) – [Raad op Atoomkrag. Vaktaalburo; S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Terminologie in verband met en die klassifikasie van kleefmiddels vir hout – [S.A. Buro vir Standaarde]
 • Krieketterme (2 217 terme) (197?) – [Chris Cillie; J.H. Jordaan. F.A.K.]
 • Kriminologiewoordeboek. Afrikaans-Engels met verklarings. English-Afrikaans. 1 600 terme / 1 600 terms (1978) – [Daniël Andreas Louw; P.R. Smith; T.J. van Heerden. S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Kunsterme (1967) – [S.A. Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo: Vaktaalseksie]
 • Kwaliteit-woordelys – [S.A. Buro vir Standaarde]
 • Glossarium van terme vir kwaliteitsversekering en kwaliteitsbeheer
 • Landbou-ingenieursterme (1973) - [Nasionale Vakterminologiediens]
 • Drietalige Landbouwoordeboek (Afrikaans, Xhosa, Engels) Geargiveer 22 Oktober 2015 op Wayback Machine (2011) – [Departement van Landbou]
 • Letterkundige sakwoordeboek vir Afrikaans. (1963–1982) – A.P. Grové
Literêre terme en teorieë. 1992. - [Hein Viljoen; T.T. Cloete ]
 • Terminologie vir Liggaamlike Opvoeding (1968) – [Departement van Kultuursake]
 • Linguistiekwoordeboek
 • Lugvaarttermelys Weergawe 0.4 (Engels na Afrikaans) (2018 bygewerk) – Chris R. Burger
 • Lys van lokomotiefterme (1953) – [S.A. Spoorweë. Taalburo]
 • Defining Afrikaans dictionary of social work with equivalent terminology in English / Verklarende Afrikaanse woordeboek vir maatskaplike werk met ekwivalente terminologie in Engels (1971) – [Dept. van Volkswelsyn en Pensioene. Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk]
Tweetalige definierende woordeboek vir maatskaplike werk (1984) – [Dept. van Volkswelsyn en Pensioene; Dept. van Gesondheid en Welsyn. Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk; Dept. Nasionale Opvoeding. Vaktaalburo]
New dictionary of social work / Nuwe woordeboek vir maatskaplike werk (1995) – [Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk]
 • Veeltalige MIV/Vigs-woordeboek Geargiveer 30 Maart 2017 op Wayback Machine (2012) – [Departement Kuns en Kultuur]
 • Terme in die molekulêre biologie (1987) – [P.L. le Roux; D.F. Louw. Vakterminologiediens]
 • Motor terms : English-Afrikaans, Afrikaans-English (1965) – [S.A. Spoorweë; Spoorwegtaalburo; S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
Motorwoordeboek. English-Afrikaans, Afrikaans-Engels (1973) – [S.A. Spoorweë. Spoorwegtaalburo]
 • Motorisme handboek / Manual de automobilisimo (1969) – [Afrikaans-Portguese Vriendskapvereniging]
 • Engels-Afrikaanse terminologie van musiek (1950). M.C. Roode.
Musiekwoordeboek (1973; 1976) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo; S.A. Vereniging van Musiekonderwysers. Redaksiekomitee]
Afrikaanse verklarende musiekwoordeboek (1994) – [M.E. van Blerk]
Suid-Afrikaanase musiekwoordeboek (2000) – [Izak Grové; Reino Ottermann; Maria Smit. Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns; Nasionale Terminologiediens Suid-Afrika]
 • Mynbouwoordeboek (1983) – [Dept. van S.A. Nasionale Opvoeding. Vaktaalburo; Mynbouterminologiekomitee]
 • Mynventilasieterme (1961) – [Mynventilasievereniging, Federale Mynbou, Johannesburg]
 • Oftalmologiese leksikon (1972) – [S. Etzine; H. Meyer]
 • Opmeetwoordeboek (1965) – [SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Opvoedkundewoordeboek (Boekdeel 1-6) (2008) – [Adriaan J. Smit]
 • Oseanologiewoordeboek (2004) – [Johann R.E. Lutjeharms]
 • Pad- en vervoerterme (1986) – [WNNR. Komitee vir Padterme]
 • Gewysigde paramediese vakwoordeboek (1996) – [Lynette van Rensburg]
 • Papierterme (1970) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Veeltalige Parlementêre/Politieke terminologielys (Maart 2013) – [Departement van Kuns en Kultuur]
 • Plantkundewoordeboek (1972) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Woordeboek vir tuinboukunde met plantname. English-Afrikaans, Afrikaans-Engels (1991) – [S.A. Departement van Nasionale Opvoeding. Nasionale Vakterminologiediens]
 • Plastiekwoordeboek (1974) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Tweetalige polisiewoordeboek (1994) – [I.E. du Toit]
 • Nuwerwetse politieke woordeboek (2003) – [ RAU. Sentrum vir Politieke en Verwante Terminologie in Suider-Afrikaanse Tale]
 • Verklarende politieke handwoordeboek (2017) – [Albert Venter, Louis du Plessis, Mariëtta Alberts.]
Omslag van die Poskantoorwoordeboek (1980)
 • Poskantoorwoordeboek. Engels-Afrikaans, Afrikaans-Engels: insluitende 'n lys buitelandse plekname (1959; 1969) – [Dept. van Pos en Telegraafwese; Dept. van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo]
Poskantoorwoordeboek. aanvullende lys van ingenieursterme / supplementary list of engineering terms (1964) – [S.A. Departement van Pos- en Telegraafwese. Taalkomitee van die Poskantoor]
Poskantoorwoordeboek. met 'n vertalende lys van buitelandse plekname: Engels-Afrikaans, Afrikaans-Engels / with a bilingual list of foreign place names: English-Afrikaans, Afrikaans-English (1969) – [Departement van Pos- en Telegraafwese. Taalkomitee van die Poskantoor; Departement van Kultuursake. Taaldiensburo: Terminologieseksie]
Poskantoorwoordeboek (1990) -[Leksikografies herverwerk en uitgegee deur PJ Taljaard]
 • Radio- en televisiewoordeboek (1982) – [Dept. van Nasionale Opvoeding. Vaktaalburo]
Radio-woordelys (13 Junie 2016) - [Chris R. Burger, Weergawe 0.6)
 • Engels-Afrikaanse Regswoordeboek (1963) – [Victor Gustav Hiemstra; Henri Louis Gonin]
Drietalige Regswoordeboek / Trilingual Legal Dictionary. Latyn-Afrikaans-Engels / Latin-Afrikaans-English (1981, 1986) – [Victor Gustav Hiemstra; Henri Louis Gonin]
Drietalige Regswoordeboek / Trilingual Legal Dictionary. Engels-Afrikaans; Latyn-Afrikaans-Engels; Afrikaans-Engels (1992) – [Victor Gustav Hiemstra; Henri Louis Gonin]
Woordeboek van regs- en handelsterme: verklarend en vertalend (1992) – [Johannes Smuts; I.J. Smuts]
Regsterminologie: straf-, strafproses- en bewysreg (2015) – [Centre for Legal Terminology in African Languages; Juta Law]
 • Rekenaarterme (1969) – [Taaldiensburo]
Rekenaarwoordeboek (1984; 1987) – [Reg Dodds; Peter Grobbelaar]
Tweetalige rekenaarwoordeboek (1985–1987) – [N. Coetzee; August David de Villiers Cluver; N. F. du Plooy]
Skoolwoordeboek; Bonus: tweetalige Rekenaar- en Internetterme. Jan Kromhout. Pharos, 1998, ISBN 1-86890-012-6, 664 bls altesaam; 7 bls. vir rekenaarterme.
Kuberwoordeboek : Afrikaans-Engels, Engels-Afrikaans (2006) – [H. Christo Viljoen; N. F. Du Plooy, S. Murray]
 • Rekeningkundeterme (1973) – [Taaldiensburo]
 • Rugbyterme (1970) – [F.A.K.]
 • Sasol-terminologie (1978) – [SASOL-taalkomitee]
 • Voorlopige lys van opvoedkundige en sielkunde terms: Engels-Afrikaans (1957) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
Sielkundewoordeboek (1978) – [Nasionale Vakterminologiediens]
Psigologie-woordeboek (1981) – [Louis Alma Gouws]
Psigologie-woordeboek (1986–1989) – [C. Plug; W.F. Meyer; D.A. Louw; L.A. Gouws]
Verklarende en vertalende sielkundewoordeboek (1997) – [C. Plug; W.F. Meyer; D.A. Louw; L.A. Gouws]
 • Sinjaal- en treinbedryfsterme (1985) – [S.A. Vervoerdienste. Taalburo]
 • Skoenlapperlys (1959) – [Dept. van S.A. Landbou. Landboutaalkomitee]
 • Tweetalige Saketerme van Skryfbehoeftehandelaars/Bilingual Business Terms for the Stationery Trade (1970) – [Alex Pirie & Sons]
 • Sokkerwoordeboek (1982) – [S.A. Departement van Nasionale Opvoeding. Vaktaalburo]
Veeltalige sokkerterminologielys (2010) – [Departement van Kuns en Kultuur]
 • Sosiologiewoordeboek (1980) – [Dept. van S.A. Nasionale Opvoeding. Vaktaalburo]
 • Spoorbaanterme (1986) – [SA Vervoerdienste. Taalburo]
 • Springstofterme (1970) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo; Kamer van Mynwese van Suid-Afrika. Komitee vir Springstofterme]
 • Spyskaartwoordeboek – [Hotelskool]
 • Staalwoordeboek. Afrikaans-Engels: English-Afrikaans (1978) – [Suid-Afrikaanse Yster en Staal Industriele Korporasie (Yskor). Taaldienste]
 • Staatkundige en verwante terminologie (1989) – [Nasionale Vakterminologiediens van die Departement van Nasionale Opvoeding. Komitee vir Staatkundige en Verwante Terminologie]
 • Stadsbeplanningswoordeboek (1990) – [Universiteit van Pretoria. Terminologievereniging van Suid-Afrika, in samewerking met die Departement Stads- en Streeksbeplanning]
 • Statistiekwoordeboek: English-Afrikaans, Afrikaans-Engels / Statistical Dictionary (1965) – [B. de Loor]
Statistiekwoordeboek: English-Afrikaans, Afrikaans-Engels / Statistical Dictionary (1984) – [H.S. Schoeman]
English-Afrikaans Glossary of Statistical Terms – (Julie 2009) – [Faans Steyn, Chris Smit, Corna Vorster]
 • Standaardnomenklatuur vir steke, nate en stiksels
 • Sterrekundewoordeboek (1966) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
Sterrekundewoordeboek: met aanvullende inligting en bylaes (1990) – [J.H. de Klerk; S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo; Departement van Nasionale Opvoeding. Nasionale Vakterminologiediens]
Engels/Afrikaans - Afrikaans/Engels woordeboek van ruimteterminologie (2015; 2011) - [H.C. Viljoen, J.J. du Plessis, P. Martinez en P. van Heerden]
 • Verklarende woordelys van strategiese terme
 • Suiwelterme. Eng.-Afr., Afr.-Eng.: insluitende botter- en kaasvervaardiging, suiwelbakteriologie, suiwelboerdery, suiwelchemie (1972) – [Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo: Terminologieseksie; Departement van Landbou-Tegniese Dienste; Raad van Toesig oor die Suiwelnywerheid]
 • Gebruikskode vir Sweising Deel 1: Glossarium van Terme (1963) – [S.A. Buro vir Standaarde]
 • Gebruikskode vir Sweising Deel 2: Simbole (1963) – [S.A. Buro vir Standaarde]
Sweiswoordeboek (1970) – [S.A. Vervoerdienste. Taalburo]
 • Teaterwoordeboek. Afrikaans-Engels, English-Afrikaans: 3 200 terme / Afrikaans-Engels, English-Afrikaans: 3 200 terms (1977) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Tegniese tekenterme (1978) – [Nasionale Vakterminologiediens]
 • Engels-Afrikaanse tegniese woordeboek (1953–1993) – [Hendrik Josephus Terblanche]
 • Tekstielwoordeboek. Engels-Afrikaans, Afrikaans-Engels (1977) – [S.A. Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR). Redaksiekomitee vir Tekstielterminologie]
 • Terme: tennis, muurbal, tafeltennis, pluimbal, ringtennis, vlugbal (1978) – [Chris Cillie ; F.A.K.]
 • Teologie
 • Veeartsenykundige woordeboek (1978) – [S.A. Departement van Nasionale Onderwys. Vaktaalburo]
 • Genetiese en statistiese woordeboek vir veekunde (1983) – [D.R. Osterhoff; L.C. Eksteen]
 • Terminologie van vergaderingprosedure en redevoering. 'n fraseologiese woordeboek: Afrikaans-Engels, Engels-Afrikaans / a phraseological dictionary: Afrikaans-English, English-Afrikaans (1979) – [S.A. Departement van Nasionale Onderwys. Vaktaalburo]
 • Veeltalige verkiesingsterminologielys (2012) – [Departement van Kuns en kultuur]
 • Versekeringswoordeboek (1964, 1970) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Verpakkings- en behoueringswoordeboek (1982) – [SA Vervoerdienste. Taalburo]
 • Verpleegsterswoordeboek Engels-Afrikaans (1975) – [H. Rompel]
 • Veename
 • Portugees-Afrikaanse Visterme / Portugûes-Afrikaans lista dos peixes (1969) – [Afrikaans-Portguese Vriendskapvereniging]
 • Vlegwerkterme (1964) – [J.L. Badenhorst]
 • Voorligtingkundeterme / Extension Education Terms (1967)- [Taaldiensburo]
 • Terme vir die gebruik in die vuurvastemateriaalnywerheid – [S.A. Buro vir Standaarde]
 • Water- en rioolwerketerms (1967) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo; Instituut vir die Bestryding van Waterbesoedeling]
 • Watertegnologieterme (1981) – [WNNR. Nasionale Vakterminologiediens]
 • Weerkunde- en hidrologiewoordeboek (1983) – [Departement van Nasionale Onderwys. Vaktaalburo; Weerburo; S.A. Departement van Omgewingsake. Afdeling Hidrologie]
 • Weermagswoordeboek (1954) – [Dept. van Verdediging. Krygstaalraad; S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
 • Werktuigkundige terme (Engels-Afrikaans) (1963) – [Nasionale Vakterminologiediens]
Mechanical terms (Afrikaans-English) (1964) – [Nasionale Vakterminologiediens]
 • Werkstudieterme (1971, 1979) – [Departement van Kultuursake. Taaldiensburo; S.A. Departement van Kultuursake. Taalkomitee vir Werkstudie: Terminologieseksie]
 • Veeltalige natuurwetenskap en tegnologie terminologielys (Graad 4 tot 6) (Maart 2013) – [Departement van Kuns en Kultuur]
 • Wiskundewoordeboek (1971, 1987) – [S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo]
Die Cambridge wiskundewoordeboek vir skole (2009) – [Karen Press. Project for the Study of Alternative Education in South Africa]
Veeltalige Wiskundewoordeboek (Graad R-6) (Maart 2013) – [Departement van Kuns en Kultuur]
 • Verklarende en vertalende woordeboek vir die wolbedryf (1958, 1959) – [Albertus J. Hanekom; Suid-Afrikaanse Wolraad]
 • Wynbouwoordeboek: insluitende wingerdbou, wynbereiding, wynskeikunde (1973) – [Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Taaldiensburo: Terminologieseksie; Navorsingsinstituut vir Wynkunde en Wingerdbou]
SA Drietalige Wynbedryfwoordeboek (aanlyn sedert Augustus 2012)

Ander[wysig | wysig bron]

Bronne[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]