Lys van plantkundige vakbegrippe

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Hierdie lys bevat algemene begrippe wat in Plantkunde gebruik word:


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

A[wysig | wysig bron]

B[wysig | wysig bron]

C[wysig | wysig bron]

D[wysig | wysig bron]

E[wysig | wysig bron]

F[wysig | wysig bron]

G[wysig | wysig bron]

 • galblom
 • gameet
 • gametangiale hofie
 • gametangiofoor
 • gametangium
 • gametofiet
 • gametofietkraag
 • garingboom
 • gars
 • gaskringloop
 • Gasteromycetes
 • geelhoutboom
 • geelwortel
 • geen
 • gekondenseerde chromatied
 • gekoppelde gene
 • geleidingsweefsel
 • gelvorm
 • gematigde binnelandse woud
 • gemeenskap
 • gemende knop
 • gemma
 • generasiewisseling
 • generatiewe sel
 • genetika
 • genotipe
 • geofiet
 • gepaarde eenheidsmembraan
 • geplooi
 • gerokte knol
 • geskermde bloeiwyse
 • geslagsbeplaing
 • geslagschromosoom
 • geslagsgekoppelde oorerwing
 • geslagtelike voortplanting
 • geslote vaatbondel
 • getalpiramiede
 • gevleuelde bloeiwyse
 • gevleuelde ragilla
 • gevoude veselmodel
 • gewrig
 • gifblaar
 • gifbol
 • gimnosperm
 • gimnosperme-blaar
 • ginesium
 • ginobasies
 • ginofoor
 • gissel
 • gistingsproses
 • gladde ER
 • glioksisoom
 • globule
 • gluma
 • Gnetopsida
 • golflengte
 • Golgi-apparaat
 • gonosoospoor
 • gonospoor
 • gousiektebossie
 • graanvrug
 • gram-negatiewe bakterie
 • gram-positiewe bakterie
 • granietmos
 • granulere ER
 • granum
 • grasblaar
 • grasland
 • grasveld
 • groeivorm
 • groenalg
 • groenbakterie
 • groenboontjie
 • grondbedekking
 • grondboontjie
 • grondkleur
 • grondmeristeem
 • grondplan
 • grondplasma
 • grondproiel
 • grondseries
 • grondspiraal
 • grondtekstuur
 • grondwater
 • grondweefsel
 • growwe ER
 • G1-fase
 • G2-fase

H[wysig | wysig bron]

 • haagdoring
 • haarwortel
 • halfmens
 • halfonverenigbaarheid
 • halfsel
 • halofiet
 • halosinogenies
 • halwehofstippelpaar
 • handvormige bearing
 • haplo-genotipiese geslagsbepaling
 • haploied
 • haploiede geslagsbepaling
 • haplont
 • haplonte lewensiklus
 • haplosemoon
 • haptera
 • harpuiskanaal
 • hars
 • hawer
 • hegfunksie
 • hegrank
 • hegskyfie
 • hegwortel
 • heliofiet
 • helmbindweefsel
 • helmdraad
 • hemhok
 • helmknop
 • helmknopbuis
 • helofiet
 • hemi-epifiet
 • hemikriptofiet
 • hemiparasiet
 • hemitropies
 • hemiwortelparasiet
 • hemofilie
 • herbivoor
 • hermafroditiese plant
 • hesperidium
 • heteroblasties
 • heterofillie
 • heterogameties
 • heterogamie
 • heteroglamideies
 • heterokont
 • heteromeries
 • heteromorfiese generasiewisseling
 • heterosigoties
 • heterostilie
 • heterotallies
 • heterotrofe organisme
 • heterotrofies
 • hidatode
 • hidrarge suksessie
 • hidrofiet
 • hidroied
 • hidrokoolstof-ketting
 • hidropoot
 • hidroseer
 • hife
 • higrofiele skaduplant
 • higrofiet
 • higromorf
 • hilium
 • himeniumlaag
 • hipantium
 • hipodermis
 • hipogeaal
 • hipokotiel
 • hiponastiese groei
 • hipostase
 • hipsofil
 • histogeen
 • histologie
 • hofie
 • hofstippel
 • hofstippelpaar
 • hokverbrekend
 • holandriese geen
 • holoparasiet
 • holostingelparasiet
 • holwortelparasiet
 • homoblasties
 • homogameties
 • homogeen
 • homoglamideies
 • homoloechromosoompaar
 • homoloog
 • homosigoot
 • homospories
 • homotallies
 • hoofaar
 • hoofknopdominasie
 • hoofwortel
 • hop
 • horingmos
 • horison
 • hormogonium
 • hou
 • houstoriaal
 • houstorium
 • houtjie
 • houtvat
 • huidmondjie
 • hulpsel
 • humus

I[wysig | wysig bron]

 • identifikasie
 • idioblas
 • immergroen
 • indusium
 • indusiumsteel
 • inisiaalsel
 • inseketende plant
 • integument
 • inter-florale selfbestuiwing
 • interaksie tussen gene
 • interfase
 • interfassikulere kambium
 • interkaler
 • interkalere meristeem
 • internodus
 • intersellulêre lugruimte
 • intersisternale deeltjie
 • intien
 • intra-florale selfbestuiwing
 • intrors
 • isobilaterale blaar
 • isogamie
 • isokont
 • isometries
 • isotome digotomie
 • istmus
 • ivy

J[wysig | wysig bron]

K[wysig | wysig bron]

L[wysig | wysig bron]

 • laat anafase
 • laat profase
 • lagune
 • lamellamembraan
 • lamina
 • laminabasis
 • laminapunt
 • laminarand
 • laminarank
 • laminarien
 • laminavorm
 • lammella
 • langdagplant
 • laterale meristeem
 • laterale sekondere blaartjie
 • leervat
 • leervormige perforasieplaat
 • legumen
 • leguminosae
 • lekkerbreek
 • lemma
 • letikula
 • leptoied
 • leptosporangiaal
 • Leptosporangiopsida
 • leptoteen
 • letale geen
 • leukoplas
 • leukosien
 • lewendbarendheid
 • lewermos
 • lig
 • ligeen
 • ligkompensasievlak
 • ligmikroskoop
 • liguul
 • ligversadiging
 • lintblom
 • lipied
 • lipiedliggaampie
 • lipiedmolekuul
 • liptoproteinlaag
 • lisigeen
 • lisigene kanaal
 • lisosoom
 • lit
 • litofiet
 • litoseer
 • lodikuul
 • loekwart
 • loes
 • lofotrieg
 • lokus
 • lomentum
 • loofblaar
 • loofknop
 • loperrank
 • lugblaas
 • lugkamer
 • lugporie
 • lugvogtigheid
 • lugwortel
 • lynopnamemetode

M[wysig | wysig bron]

 • macchia
 • mikroelement
 • maksering
 • malva
 • malvadien
 • mangliet
 • mangroof
 • manlike gametofietgenerasie
 • mannitol
 • Mastigomycotina
 • mastigoneem
 • meeldraad
 • meerhandvormig saamgestelde blaar
 • meerjarige plant
 • meervoudige allele
 • meesterhorison
 • megafil
 • megagametofiet
 • meganiese beskadiging
 • maganiese weefsel
 • megaspoor
 • megaspoormoedersel
 • megasporangium
 • megasporofil
 • meiose
 • meiospoor
 • melksalelement
 • Mendel se reels
 • merikarp
 • meristematiese sel
 • meristematiese weefsel
 • meristemoied
 • meesofiet
 • mesofil
 • mesogamie
 • mesokarp
 • mesoklien
 • mesokotielmesosoom
 • mesotrofies
 • metafase
 • metafloeem
 • metamorfiese orgaan
 • metasentries
 • metaxileem
 • metula
 • middellamella
 • middelpuntsoekend
 • middelpuntfliedend
 • middelrif
 • mikobiont
 • mikologie
 • mikorisa
 • mikrobiologie
 • mikroelement
 • mikrofil
 • mikrogametofiet
 • mikrokokkus
 • mikroliggaampie
 • mikroob
 • mikropilum
 • mikrosoom
 • mikrospoor
 • mikrospoorbuis
 • mikrospoormoedersel
 • mikrosproangium
 • mikrosporofil
 • mikrotubuul
 • minerale
 • minerale element
 • minerale voedingstof
 • mineralisering
 • miselium
 • mispel
 • mitochondrion
 • mitose
 • monaad
 • monadelfies
 • Monocotyledonidae
 • Monocotyledonidae-blaar
 • Monocotyledonidae-stingel
 • Monocotyledonidae-wortel
 • monodinamies
 • monofaktoriale oorerwing
 • monogasium
 • monohibriedkruising
 • mononukleer
 • monopodiaal
 • monosimmetries
 • monotrieg
 • morfologie
 • mos
 • motorsel
 • mukopeptied
 • multiseriaal
 • mureien
 • murg
 • murgstraal
 • mutualisme

N[wysig | wysig bron]

 • najaarshout
 • nanisme
 • nawelstring
 • negatief geotropies
 • nekkanaalsel
 • nekromassa
 • neksel
 • nektarklier
 • netvat
 • netvormige bearing
 • neut
 • neutralisme
 • nie-oorspringende vrug
 • nie-ouerlike kombinasie
 • nie-rekombinant
 • niktinasties
 • niktinastiese toevou
 • nitrifikasie
 • Nitrobacter
 • nodus
 • nomenklatuur
 • noordfrontglooiings
 • nukleoied
 • nukleolus
 • nukleoplasma
 • nukleus
 • nukleusliggaam
 • nukleusmembraan
 • nukleusporie
 • nuks
 • nusellusweefsel

O[wysig | wysig bron]

 • O-horison
 • oksel
 • okselknop
 • oksilofiet
 • olieholte
 • olieklier
 • omgerol
 • omgewingsfaktore
 • omnivoor
 • omwindsel van hipsofil
 • onafhanklike sortering
 • onderdrukking
 • ondergrondse bergorgaan
 • ondergrondse stingel
 • onderkruinlaag
 • onderlinge wisselwerking
 • onderwaterplant
 • onewegeveer
 • ontbinder
 • ontstaan van selplant
 • ontstaan van selwand
 • onverenigbaarheidsalleel
 • oogamie
 • oogkleur
 • oogonium
 • oogvlek
 • Oomycetes
 • oop vaatbondel
 • oopspringende vrug
 • oorbewei
 • oorbeweiding
 • oorblyfsels van plasmalemma
 • oorgangslaag
 • oorkruising
 • oorlangse spleet
 • oortjie
 • oospoor
 • operkulum
 • orgaanoorplanting
 • organel
 • organisme
 • organografie
 • orto-amfitropies
 • ortostieg
 • ortostieghoek
 • ortotropies
 • ostiool
 • ouerlike kombinasie
 • ourikel
 • outekologie
 • outogene suksessie
 • outosoom
 • outotrofies
 • outotrofiese bakterie

P[wysig | wysig bron]

 • pagiteen
 • palea
 • paleobotanie
 • palissadeparenchiem
 • pantonematies
 • parafise
 • parallelle bearing
 • parasiet
 • parasietwortel
 • parasitiese blomplant
 • parenchiem
 • paringsgebied
 • partenogenese
 • partenokarpiese vrug
 • patologie
 • pektiese stof
 • penisillien
 • pentameries
 • pentasiklies
 • penwortel
 • pepo
 • perdestert
 • perforasie
 • perforasieplaat
 • periant
 • periderm
 • peridium
 • perigetium
 • periginies
 • periginium
 • perigoon
 • perigoonhaar
 • perikarp
 • periklinaal
 • periplasmatiese ruimte
 • perisikel
 • perisperm
 • perispoor
 • peristoomtand
 • peritekium
 • peritrieg
 • peritrofiese mikorisa
 • peroksisoom
 • petioluul
 • petiool
 • peul
 • peulplant
 • pigment
 • pileus
 • pinna
 • pinnuul
 • pinopsida
 • pinositose
 • pinosoomvorming
 • pinus-stingel
 • pireen
 • pirenoied
 • pit
 • plankton
 • plankwortel
 • planosigoot
 • planospoor
 • plantae
 • plantbevolking
 • plantegroei
 • plantegroeitipe
 • plantgemeenskap
 • plantsel
 • plasenta
 • plasentasie
 • plasmalemma
 • plasmodesma
 • plasmogamie
 • plastied
 • pleiogasium
 • plektenchiem
 • pleuronematies
 • pluimveetipe geslagsbepaling
 • plumula
 • plumulere haak
 • plurilokuler
 • pneumatofoor
 • pneumatood
 • poinsettia
 • pokkevirus
 • polere groep
 • polere nukleus
 • pliembrionie
 • polimeries
 • polinukleer
 • polisimmetries
 • polisoom
 • polisporangiaal
 • pollinium
 • polytrichum
 • pomum
 • porogamie
 • positief geotropies
 • predatoriese larwe
 • presipitasie
 • primere diktegroei
 • primere embriosel

Q[wysig | wysig bron]

R[wysig | wysig bron]

S[wysig | wysig bron]

T[wysig | wysig bron]

U[wysig | wysig bron]

V[wysig | wysig bron]

W[wysig | wysig bron]

Y[wysig | wysig bron]

X[wysig | wysig bron]

Z[wysig | wysig bron]

Literatuur[wysig | wysig bron]

 • Van der Schyff, H.P.: Algemene Plantkunde, 5de Uitgawe, J.L. van Schaik, 1987. ISBN 0-627-01347-3