Lys van regswetenskaplike vakbegrippe

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Die artikel bevat 'n lys van regswetenskaplike vakbegrippe. Regswetenskaplike vakbegrippe omvat die terminologie wat deur regspraktisyns in die uitoefening van hulle beroep gebruik word.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

A[wysig | wysig bron]

 • Aanranding
 • Aanspreeklikheid
 • Aanspreeklikheidsvereistes
 • Abduksie
 • Aberratio iuctis
 • Aborsie
 • Absolute aanspreeklikheid
 • Accessio
 • Actio fiduciae
 • Actio furti
 • Actio libera in causa
 • Actio venditi
 • Actus reus
 • Afskramming van die hou
 • Afskrikkingsteorie
 • Afpersing
 • Aksie
 • Amptelike bevoegdheid
 • Animus furandi
 • Animus hostilis
 • Animus iniurandi
 • Antesendente aanspreeklikheid

B[wysig | wysig bron]

 • Bedrog
 • Beëdigde verklaring
 • Begunstiging
 • Belastering
 • Besit
 • Beskuldigde
 • Bewys
 • Bewyslas
 • Boete
 • Bona fides

C[wysig | wysig bron]

 • Communio
 • Condictio furtiva
 • Condictiones
 • Contractus re innominati
 • Corpus
 • Cura

D[wysig | wysig bron]

 • Daad
 • Delik
 • Deliktereg
 • Diefstal
 • Dood
 • Doodslaan
 • Dronkenskap

E[wysig | wysig bron]

 • Edik
 • Eienaar
 • Eiendomsreg
 • Erf
 • Erfgenaam
 • Erfreg
 • Error in objecto

F[wysig | wysig bron]

 • Fama
 • Fiduciae
 • Furtum
 • Furtum manifestum

G[wysig | wysig bron]

 • Goeie trou

H[wysig | wysig bron]

 • Handeling
 • Handelsreg
 • Hoogverraad

I[wysig | wysig bron]

 • Infamia
 • Inheemse reg
 • Iniuria
 • Integriteit
 • Internasionale Privaatreg

J[wysig | wysig bron]

K[wysig | wysig bron]

 • Kontrak
 • Kontraktereg
 • Kuratele
 • Kurator

L[wysig | wysig bron]

 • Lewering
 • Lex Acquila
 • Liggaamlike saak

M[wysig | wysig bron]

 • Mede-eiendom
 • Meineed
 • Mens rea
 • Moord

N[wysig | wysig bron]

 • Negotiorum gestio

O[wysig | wysig bron]

 • Ongeregverdigde verryking
 • Onregmatige daad
 • Onroerende goed
 • Opset
 • Oorsaaklikheidsvereiste

P[wysig | wysig bron]

 • Pactum fiduciae
 • Paterfamilias
 • Pecus
 • Personereg
 • Persoon
 • Persoonlikheid
 • Persoonlikheidskrenking
 • Pignus
 • Poging
 • Poena
 • Praetor
 • Privaatreg

Q[wysig | wysig bron]

R[wysig | wysig bron]

 • Rapina
 • Regspersoon
 • Rei vindicatio
 • Roerende goed
 • Romeinse reg
 • Romeiins-Hollandse reg
 • Roof

S[wysig | wysig bron]

 • Saakbeskadiging
 • Saakwaarneming
 • Sakereg
 • Selfverdediging
 • Skadevergoeding
 • Skuld
 • Smartegeld
 • Straf
 • Strafreg
 • Sub poena

T[wysig | wysig bron]

 • Tutela

U[wysig | wysig bron]

 • usus fructus

V[wysig | wysig bron]

 • Vennoot
 • Vennootskap
 • Verryking
 • Vervalsing
 • Voog
 • Voogdy
 • Vrugafdrywing
 • Vruggebruik

W[wysig | wysig bron]

 • Waardigheid
 • Wanvoorstelling
 • Wederregtelik

X[wysig | wysig bron]

Y[wysig | wysig bron]

Z[wysig | wysig bron]