Lys van rekeningkundige vakbegrippe

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Die artikel bevat 'n lys van rekeningkundige vakbegrippe. Rekeningkundige vakbegrippe omvat die terminologie wat deur rekeningkundige praktisyns in die uitoefening van hulle beroep gebruik word.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

A[wysig | wysig bron]

 • Aandelekapitaal (rekeningkunde)
 • Aankoop (rekeningkunde)
 • Aankoopdatum (rekeningkunde)
 • Aftrekorder (rekeningkunde)
 • Afwagrekening (rekeningkunde)

B[wysig | wysig bron]

 • Bank
 • Bankaftrekorder (rekeningkunde)
 • Bankstate (rekeningkunde)
 • Bedrag (rekeningkunde)
 • Bedryfsuitgawes (rekeningkunde)
 • Belastingsopgawe (rekeningkunde)
 • Berging (rekeningkunde)
 • Bergingskoste (rekeningkunde)
 • Besending (rekeningkunde)
 • Beslote korporasie
 • Betaal (rekeningkunde)
 • Betaalwissels (rekeningkunde)
 • Bewysstrokie (rekeningkunde)
 • Breekware (rekeningkunde)
 • Boedel (rekeningkunde)
 • Boekwaarde (rekeningkunde)

C[wysig | wysig bron]

D[wysig | wysig bron]

E[wysig | wysig bron]

 • Eienaar (rekeningkunde)
 • Eindvoorraad (rekeningkunde)
 • Eksterne partye (rekeningkunde)

F[wysig | wysig bron]

 • Faktuur (rekeningkunde)
 • Faktuurprys (rekeningkunde)
 • Finansieële jaarstaat (rekeningkunde)
 • Finansieële rekords (rekeningkunde)
 • Formele rekords (rekeningkunde)

G[wysig | wysig bron]

 • Gebouerekening (rekeningkunde)
 • Geregtelike stappe (rekeningkunde)
 • Grootboek (rekeningkunde)
 • Grootboekrekening (rekeningkunde)

H[wysig | wysig bron]

 • Handelsvoorraad (rekeningkunde)
 • Heffing (rekeningkunde)
 • Hulpgrootboek (rekeningkunde)
 • Huurkoop (rekeningkunde)
 • Huurkoopfinansiering (rekeningkunde)

I[wysig | wysig bron]

 • Inkomste (rekeningkunde)
 • Inkomstestaat (rekeningkunde)
 • Inkoopjoernaal (rekeningkunde)
 • Inskrywing (rekeningkunde)
 • Insolvent (rekeningkunde)
 • Invorder (rekeningkunde)
 • Invorderbaar (rekeningkunde)

J[wysig | wysig bron]

 • Jaareinde (rekeningkunde)
 • Jaarstaat (rekeningkunde)
 • Joernaal (rekeningkunde)
 • Joernaalinskrywings

K[wysig | wysig bron]

 • Kasregister (rekeningkunde)
 • Kasregisterstrokie (rekeningkunde)
 • Kassier (rekeningkunde)
 • Kommissie (rekeningkunde)
 • Kontant (rekeningkunde)
 • Kontant ontvang (rekeningkunde)
 • Kontantontvangstejoernaal (rekeningkunde)
 • Kontantaankope (rekeningkunde)
 • Kontrolerekeninge (rekeningkunde)
 • Kontrolestelsel (rekeningkunde)
 • Korting (rekeningkunde)
 • Kosprys (rekeningkunde)
 • Krediet (rekeningkunde)
 • Kredietaankope (rekeningkunde)
 • Kredietnota (rekeningkunde)
 • Kredietsaldo (rekeningkunde)
 • Krediteure (rekeningkunde)
 • Krediteurejoernaal
 • Krediteure-afslagjoernaal
 • Kwitansie (rekeningkunde)
 • Kwitansies uitgereik (rekeningkunde)

L[wysig | wysig bron]

 • Lewensduur (rekeningkunde)

M[wysig | wysig bron]

 • Maatskappy

N[wysig | wysig bron]

O[wysig | wysig bron]

 • Omskrywing (rekeningkunde)
 • Ongerealiseerde heffing (rekeningkunde)
 • Oninvorderbaar (rekeningkunde)
 • Onttrekking (rekeningkunde)
 • Ontvanger van Inkomste (rekeningkunde)
 • Ontvangswissel (rekeningkunde)
 • Oorboek (rekeningkunde)
 • Oorplasing (rekeningkunde)
 • Oorgeplaasde voorraad (rekeningkunde)
 • Optelfout (rekeningkunde)

P[wysig | wysig bron]

 • Paaiement (rekeningkunde)
 • Perseel (rekeningkunde)
 • Polis (rekeningkunde)
 • Proefbalans (rekeningkunde)
 • Proefbalanstotaal (rekeningkunde)
 • Prys (rekeningkunde)

Q[wysig | wysig bron]

R[wysig | wysig bron]

 • Rekenmeester (rekeningkunde)
 • Rekening (rekeningkunde)
 • Rekeningkunde
 • Rente (rekeningkunde)

S[wysig | wysig bron]

 • Salaris (rekeningkunde)
 • Saldo (rekeningkunde)
 • Skenking (rekeningkunde)
 • Skryfbehoefterekening (rekeningkunde)
 • Skuld (rekeningkunde)
 • Skuldbriewe (rekeningkunde)

T[wysig | wysig bron]

 • Terugsendings (rekeningkunde)
 • Tjek (rekeningkunde)
 • Toerusting (rekeningkunde)
 • Transaksie (rekeningkunde)

U[wysig | wysig bron]

 • Uitgawe (rekeningkunde)
 • Uitstaande bedrag (rekeningkunde)

V[wysig | wysig bron]

 • Vaste bates (rekeningkunde)
 • Verdiskonteer (rekeningkunde)
 • Verhandel (rekeningkunde)
 • Verkoop (rekeningkunde)
 • Verkoop-state (rekeningkunde)
 • Verkope (rekeningkunde)
 • Verlies (rekeningkunde)
 • Versekering (rekeningkunde)
 • Versending (rekeningkunde)
 • Vervaldag (rekeningkunde)
 • Vervoer (rekeningkunde)
 • Voorraad (rekeningkunde)
 • Voorraadopname (rekeningkunde)
 • Voorraadsrekening (rekeningkunde)
 • Vooruitbetaalde uitgawes (rekeningkunde)

W[wysig | wysig bron]

 • Waardevermindering (rekeningkunde)
 • Wins (rekeningkunde)
 • Winstoeslag (rekeningkunde)

X[wysig | wysig bron]

Y[wysig | wysig bron]

Z[wysig | wysig bron]