Maria de Wet

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Maria de Wet.
Dr. C.J.H, en mev. M.M. de Wet en kinders buite die pastorie op Steynsburg.

Maria Magdalena de Wet (née Wentzel, onbekend – 19 Maart 1943) was tussen 1917 en 1925 predikantsvrou in twee gemeentes van die Gereformeerde Kerk, waarna haar man tot sy bedanking in 1946 hoogleraar aan die Teologiese Skool op Potchefstroom was.

Maria Wentzel, van Boshof in die Vrystaat, was die tweede oudste van agt kinders. Haar moeder en die kinders het die hele Tweede Vryheidsoorlog deur gevlug met ’n ossewa en is eers kort voor die vredesluiting gevang. So het die moeder en haar kinders die konsentrasiekamp vrygespring. Sy was 'n weduwee Wessels met een seuntjie uit haar eerste huwelik toe sy en ds. (later dr.) C.J.H. de Wet tydens sy studiejare op 14 Desember 1914 getroud is. Haar broers was Lodewyk en Jannie Wentzel, agtereenvolgens Volksraadslid vir Christiana. Haar man was eers van plan om vir predikant in die NG Kerk te studeer, maar het hom in 1912 laat inskryf as student aan die Gereformeerde Kerk se Teologiese Skool terwyl hy ook in daardie na dié kerkverband oorgegaan het. Uit hul huwelik is vir haar moontlik nog vier seuns en ’n dogter gebore, hoewel bronne verskil. Dit is wel bekend dr. De Wet is in 1956 oorleef deur drie seuns, onder wie uit sy eerste huwelik prof. J.M. de Wet, rektor van die Universiteit van Fort Hare en vroeër professor in wiskundige statistiek aan die PU vir CHO. Nog ’n seun uit sy eerste huwelik was prof. C.L. de Wet, hoogleraar in wiskunde aan die Universiteit van Pretoria en vroeër aan die Militêre Akademie op Saldanha. ’n Dogter uit sy eerste huwelik het hom ook oorleef. Ná Maria de Wet se dood is haar man getroud met mej. A.S.M. Erasmus, onderwyseres en leidster van die Christelike Studentevereniging, wat hom oorleef het.

Die De Wets het tot 1915 op Potchefstroom gewoon terwyl hy sy teologiese opleiding deurloop het. As proponent is hy na Steynsburg beroep waar hy in 1916 in die amp bevestig is en die opvolger was van die ontslape ds. P.C. Snyman. In 1919 is ds. De Wet met toestemming van sy kerkraad saam met sy gesin na Europa vir verdere studie en in 1921 het hy die doktorsgraad verwerf met 'n proefskrif oor: Die Kollegiale Kerkreg. Gedurende die afwesigheid van dr. en mev. De Wet is 'n nuwe pastorie gebou sodat ná hulle terugkoms dié gebou betrek het. In 1923 het die gesin na die Vrystaatse hoofstad verhuis nadat dr. De Wet die beroep na die Gereformeerde kerk Bloemfontein aangeneem het. Reeds in 1925 verhuis die gesin weer, dié keer na Potchefstroom nadat dr. De Wet benoem is tot professor aan die Teologiese Skool. Mev. De Wet het studente altyd baie gasvry ontvang en menige gesellige aand is deur studente aan die De Wets se huis deurgebring. Haar man het aangebly as professor tot hy in 1946 weens 'n leergeding teen hom sy bedanking ingedien het as professor en ook as lidmaat van die Gereformeerde Kerk.

Maria de Wet het haar laaste agt lewensjare aan suikersiekte gely, waaraan sy ook op betreklik jong leeftyd oorlede is, naamlik 54 jaar.

Bronne[wysig | wysig bron]