Morfoloog

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

'n Morfoloog (meervoud: morfoloë) is die benaming van 'n persoon wat 'n kenner in morfologie is.

Afrikaanse morfoloë[wysig | wysig bron]

In Afrikaanse Morfologie is daar verskeie wat ʼn belangrike bydrae tot die morfologiese studie gemaak het. Die twee belangrikste publikasies in terme van morfologie is eerstens dié van Willem Kempen, naamlik Samestelling, afleiding en woordsoortelike meerfunksionaliteit in Afrikaans (1969) en naas Kempen is daar ook die publikasie van Johan Combrink, naamlik Afrikaanse morfologie: capita exemplaria (1990a).[1]

Enkele belangrike morfoloë en taalkundiges (alfabeties)[wysig | wysig bron]

Rudie Botha[wysig | wysig bron]

Hy is ʼn professor in linguistiek by die Universiteit van Stellenbosch asook ʼn professor by die Universiteit van Utrecht. Hy het sy studies gedoen in die morfologiese teorie, die Afrikaanse woordformasie asook die konseptuele fondasies van linguistiese teorieë.[2]

Jac Conradie[wysig | wysig bron]

Hy het in 1975 as lektor by die Randse Afrikaanse Universiteit begin in die Departement Afrikaans en Nederlands. Sy vernaamste studies was in Taalgeskiedenis en Sintaksis. Hy is in 2002 tot professor bevorder en het in 2009 afgetree. Hy is tans nog steeds werksaam as ʼn navorser en gee deeltydse onderrig en studieleiding. Hy was ook die outeur en mede-outeur van verskeie boeke en het ook verskeie artikels geskryf.[3]

Meyer de Villiers (1913–1995)[wysig | wysig bron]

Meyer de Villiers was ʼn professor aan die Universiteit van Stellenbosch in die Departement Afrikaans en Nederlands vanaf 1953 tot 1978. Hy was ook ʼn dosent by die Universiteit van Kaapstad voordat hy by die Universiteit van Stellenbosch aangesluit het. Hy was die outeur van verskeie Afrikaanse woordeboeke asook handboeke.[4]

Boeke deur hom geskryf[wysig | wysig bron]
 • Woordsoorte, Werkwoorde en Tye, 1948
 • Nederlands vir Suid-Afrika (1960: Nederlands en Afrikaans), 1956
 • Afrikaanse klankleer, 1958
 • Norme en Afwykinge in Taal, Annale U.S., 1959
 • Afrikaanse klankleer; fonetiek, fonologie en woordbou, A. A. Balkema, 1969
 • Kernwoordeboek, 1967 (Mede-outeurs: J. Smuts, & L. C. Eksteen) (1971: Nasionale Woordeboek)
 • Die Semantiek van Afrikaans, 1975
 • Afrikaanse Grammatika vir Volwassenes, 1983
 • Afrikaanse klankleer (Mede-outeur: Fritz Ponelis), Tafelberg, 1987
 • Idiomewoordeboek, Nasou, 1988
 • Moderne Afrikaans vir Standerd 6
 • Moderne Afrikaans vir Standerd 7 en 8 (Mede-outeur: Anna M. Uys)

Francois Odendal (1926–2013)[wysig | wysig bron]

Francois Odendal het studeer aan die Universiteit van Stellenbosch en het ook ʼn jaar by die Universiteit van Utrecht spandeer. Hy het vanaf 1953–1956 as terminoloog gewerk by die Buro vir Terminologie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. In1956 is hy aangestel as mede-outeur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) by Stellenbosch en is in 1962 as die hoofredakteur aangestel. Hy was ook ʼn professor in Afrikaans in 1966 aan die universiteit van die Wes-Kaap en in 1968–1990 ʼn professor van Afrikaans- en Nederlandse Linguistiek aan die Rand Afrikaanse universiteit.[5]

Boeke deur hom geskryf[wysig | wysig bron]
 • Die struktuur van die Afrikaanse wortelmorfeem, HAUM, 1962
 • Taal as sisteem, RAU, 1969
 • Aspekte van taal, Nasou, 1973
 • Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) tweede en derde uitgawes, Perskor, 1979 en 1994.
 • Kort taalkundige reis deur N. P. van Wyk Louw, RAU, 1987
 • Afrikaans op sy beste (mede-outeur: A.F. Prinsloo), Van Schaik, 1995
 • Kernwoordeboek, Maskew Miller Longman, 2000
 • Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) (Mede-outeur: R. H. Gouws), vierde uitgawe, Maskew Miller Longman, 2000
 • HAT Verklarende woordeboek (Mede-outeur: R. H. Gouws), Pearson, 2005

Verwysings[wysig | wysig bron]