Multikulturele onderrig

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Foto: Wikipedia Commons
[1] Multikulture onderrig in gebruik

Multikulturele onderwys [2]bestaan uit 'n reeks opvoedkundige strategieë wat ontwikkel is om onderwysers toe te rus om positief te reageer op die talle probleme wat geskep is deur die vinnigveranderende demografie van hul studente. Dit bied studente kennis rakende die geskiedenis, kulture, en die bydraes van diverse groepe; dit veronderstel dat die toekoms van die samelewing pluralisties is. Dit is gebaseer op insigte van verskillende velde, insluitende etniese studies en vrouestudies, en herinterpretasie van die inhoud van verwante akademiese dissiplines. Dit word ook beskou as 'n manier van onderrig wat gebaseer is op die beginsels van insluiting, diversiteit, demokrasie, vaardigheid verkryging, ondersoek, kritiese denke, waarde van perspektiewe en self-refleksie. Hierdie metode van onderrig is doeltreffend in die bevordering van opvoedkundige prestasies onder immigrantstudente en vorm dus deel van die hervorming-beweging agter die transformasie van skole.


Doelstellings en doelwitte[3]

Die doelstellings en mikpunte van multikulturele onderrig wissel tussen opvoedkundige filosowe en liberale politieke teoretici. Opvoedkundige filosowe fokus op die behoud van die minderheidsgroepkultuur, deur die ontwikkeling van outonomie van kinders te bevorder en hulle aan nuwe en verskillende idees bekend te stel. Hierdie vorm van blootstelling help kinders om krities te dink, asook om hulle aan te moedig om 'n meer oop ingesteldheid te hê. Politieke teoretici fokus op 'n model van multikulturele onderwys wat sosiale aksie teweegbring en regverdig. Studente word dus toegerus met kennis, waardes en vaardighede wat nodig is om gemeenskapsveranderinge aan te wakker en deel te neem. Dit lei tot geregtigheid vir andersins geviktimiseerde en uitgesluite etniese groepe. Onder so 'n model dien onderwysers as agente van sulke verandering om demokratiese waardes te bevorder en bemagtig studente om op te tree. Multikulturele onderwys het 'n leër van ander winste en doelwitte:

 • Bevorder goeie burgerlikheid
 • Stel historiese rekords reg
 • Verhoog selfbeeld van nie-hoofstroomstudente
 • Verhoog blootstelling aan gediversifiseerde studente
 • Bewaar minderheidsgroepkultuur
 • Bevorder kinders se outonomie
 • Die bevordering van sosiale geregtigheid en gelykheid
 • Stel student in staat om ekonomies te slaag in 'n geïntegreerde, multikulturele wêreld

Die uitkoms hierbo gelys is afhanklik van die hoeveelheid tyd en moeite wat die onderwyser daaraan spandeer. Multikulturele onderwys, in sy ideale vorm, verg 'n aktiewe en opsetlike struktuur, eerder as 'n passiewe, toevallige benadering.


Verwysings

 1. Multikulture onderrig in gebruik
 2. https://www.edglossary.org/multicultural-education/
 3. https://www.nameorg.org/mission_goals_objectives.php