NG gemeente Bloukrans

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Bloukrans was ds. Johannes Christoffel Jansen se eerste gemeente en hy was ook die gemeente se eerste leraar. Hy het hier gearbei tot hy in 1957 na die NG gemeente Utrecht vertrek het, waar hy gebly het tot 1961.

Die NG gemeente Bloukrans was 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode van KwaZulu-Natal wat op 1 Februarie 1998 by die NG gemeente Weenen ingelyf is. Die gemeente was by afstigting gesetel op die dorpe Colenso en Winterton, maar op laasgenoemde is in 1968 'n afsonderlike gemeente gestig.

Op 12 Oktober 1949 is die gemeente Bloukrans van die moedergemeente Estcourt afgestig, en het die twee wyke Winterton en Colenso saam 'n selfstandige bestaan begin. Die wyk Estcourt is in 1934 as selfstandige gemeente van die moedergemeente, Weenen, afgestig. Colenso en Winterton het deel gebly van Weenen tot die twee plekkies in 1949 as Bloukrans afgestig het. Dit was 'n geloofsdaad vir moeder sowel as dogter, want in albei gevalle was die ledetal nouliks 350. Die Ringskommissie het dan ook tot versigtigheid gemaan voordat tot afstigting oorgegaan sou word.

Reeds op 5 Mei 1950 kon met diepe dankbaarheid in alle harte die eerste pastoriepaar, prop. en mev. J.C. Jansen, verwelkom word, en terselfdertyd is afskeid geneem van die konsulent en vorige leraar, ds. H.J. Moolman. Die bevestiging op 6 Mei het in die geskiedkundige ou kerkgebou op Winterton plaasgevind. Naas geestelike bearbeiding, waarvoor daar 'n rype veld gewag het, was die jong leraar se eerste taak die daarstelling van 'n kerksaal en pastorie op Colenso, en daarna die voorsiening in 'n lang gevoelde behoefte, die oprigting van 'n waardige kerkgebou op Winterton. Met ywer en geloof is aan die werk gespring, deur leraar en gemeente saam.

Op 10 Oktober 1950, een jaar ná afstigting, is die eerste sooi gesteek, op 2 Desember is die hoeksteen deur ds. Jansen gele, en op 5 Mei 1951, presies 'n jaar ná die aankoms van die eerste herderspaar, kon die kerksaal en pastorie ingewy word — albei skeppings van ons volksargitek Gerard Moerdijk. Die wydingsrede is gehou deur ds. H.J.C. Snijders, actuarius van die Natalse Sinode, en was 'n kragtige aansporing tot getroue en regte gebruik van Gods huis.

Ná die kort tydperk van sy bestaan, so is berig in Ons gemeentelike feesalbum van 1952, het die gemeente Bloukrans reeds veel om voor te dank, en veel om met geloof tegemoet te gaan en aan te durf. Die onbekende medewerker skryf: "Die omgewing hier is ryk aan stemme uit ons volksverlede. Hier het die pad van die Voortrekkers gelê, hier het hul bloed gevloei, en hul nasate woon hier nog op die erwe van hul vaders. Taferele in die bitterste stryd van ons volk is hier afgespeel. Mag die Boerevolk en die Boerekerk ook hier aan sy roeping getrou wees en 'n heldere lig laat skyn."

Bloukrans is op 25 November 1968 verdeel in NG gemeente Winterton en Bloukrans, maar Bloukrans is op 1 Februarie 1998 by Weenen ingelyf sodat Weenen sedertdien Colenso en Weenen bedien met 'n kerkgebou op elke dorp. Die pastorie is op Weenen, maar dienste word elke Sondag op elke dorp gehou.

Bronne[wysig | wysig bron]

  • Van Rene, Adri-Louise (hoof: Tydskriftemaatskappy). 2012. Jaarboek van die NG Kerke 2012. Wellington: Tydskriftemaatskappy.
  • Olivier, ds. P.L.. 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.

Verwysings[wysig | wysig bron]