NG gemeente Chinhoyi

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. A.J. Minnaar, die eerste leraar.

Die NG gemeente Chinhoyi (tot omstreeks 1980 Sinoia) is ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Ring van Midde-Afrika wat sedert die ontbinding van die Sinode van Midde-Afrika deel is van die Noordelike Sinode. Vandat Karoi met Chinhoyi saamgesmelt het, staan die gemeente bekend as Chinhoyi/Karoi.

Stigting[wysig | wysig bron]

Op 11 Februarie 1949 vergader die Ringsskommissie, naamlik di. A. Wessels, W. Esterhuysen en J. Joubert, tesame met ongeveer 100 gemeentelede vir die afstigting van die gemeente. As dogter van die destydse gemeente Salisbury, sou die gemeente wat as Sinoia bekendstaan, die verste noord lê in Suid-Rhodesië (nou Zimbabwe). Aan die ooste en suide sou dit respektiewelik aan die gemeentes Salisbury en Gatooma grens en aan die noorde en weste word dit deur die breed vloeiende Zambezi omsoom.

As kerkraadslede is gekies: ouderlinge J.J. Buitendag, J.L. Kruger, M.J. Grobler, A. Moerman, H. Botha en A. Kriel; diakens S. Snyman, P. Louw, A. Breytenbach, D. Ocksthuizen, W. Ferreira en J. de Jager.

Eerste leraar[wysig | wysig bron]

Die kerkgebou in die jare sewentig afgeneem deur die amateurkerkfotograaf John Conroy.

Die eerste beroep is uitgebring op ds. H. van Schalkwyk, maar sonder sukses. Die tweede beroep slaag egter toe ds. A.J. Minnaar van Bergville, Natal, die beroep aanvaar. Die bevestiging vind op 11 November 1949 plaas onder leiding van ds. P.J. Joubert as konsulent. Die aantal lidmate het binne drie jaar aangegroei van 175 tot 265. En die opbrengs van die derde jaar van die gemeente se bestaan (1951) was 'n rekord beskou van £40 5s. per lidmaat.

Kerkgebou[wysig | wysig bron]

In Oktober 1949 besluit die kerkraad om die plaas Fernlea van mnr. W. Booysen vir die bedrag van £5 500 te koop. Dadelik word ’n tabakskuur reggemaak om as kerk te dien. Hoewel dit verskriklik warm kon word, was die gebou heeltemal ruim genoeg. Op 'n kerkraadsvergadering op 10 Desember 1949 kollekteer die kerkraadslede onder mekaar £360 en koop 'n standplaas in die dorp. Op 29 Julie 1951 besluit die gemeente om so gou moontlik 'n nuwe toringkerk te bou. Die firma Geers & Geers is as argitekte benoem. Die beraamde koste vir die kerk was £20 000.

Feeste en verenigingslewe[wysig | wysig bron]

Daar is ook vyf akker grond opsygesit vir die hou van Dingaansfeeste (die latere Geloftefees). Kort ná die stigting is reeds die eerste keer fees gehou. Op 24 Februarie 1950 word 'n Sustersvereniging gestig wat later oorgegaan het tot 'n tak van die Rhodesiese Christelike Vrouevereniging (RCVV). 'n Sondagskool bestaan reeds vanaf die stigting, en met die heropening van die skool in 1950 is 'n Kinderkranstak gestig. Op 13 Mei van dieselfde jaar stig die jongmense 'n Strewerstak met 13 lede. In 1952 berig Ons gemeentelike feesalbum: “So groei die gemeente van krag tot krag en word daar buitengewone ywer getoon.”

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Christoffel Alwyn van Zyl, 1951 - 1957
  • Wilhelm Louis du Randt, 1962 - 1964

Sien ook[wysig | wysig bron]

Bronne[wysig | wysig bron]