NG gemeente Coligny

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. M.J. du Preez, leraar van 1929 tot sy uittrede uit die bediening in 1940.
Die NG kerk Coligny, argitek Gerard Moerdijk.
Ds. H.C. Botha, leraar van 1943 tot 1948.
Ds. D.C.H. Human was leraar hier van 1949 tot in die sestigerjare.

Die NG gemeente Coligny is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

Die kerkgebou is geleë by Kerkstraat 4, Coligny. In 2015 was die leraar ds. R.M. Gilfillan. In 2013 was hier 65 doop- en 301 belydende lidmate, maar in 2015 was dit 68 en 285. In die Jaarboek van 2021 was die syfers 47 en 254.

Stigting[wysig | wysig bron]

Die gemeente Coligny is saamgestel uit die uithoeke van die drie gemeentes Lichtenburg, Ventersdorp en Hartebeestfontein. Die gemeente Welgemoed (die aanvanklike naam) is op Woensdag, 13 Mei 1914, in die mieliepakhuis van die NW Koöp. Landboumaatskappy Bpk. gestig. Die naam is in 1923 met die stigting van die dorp verander na Coligny, na die Hugenotheld adm. Gaspard de Coligny. Die spelling en uitspraak van die nuwe naam het in die begin moeilikheid veroorsaak, getuie hiervan die verkeerde spelling op die hoeksteen van die ou kerk.

Eerste leraars[wysig | wysig bron]

Ds. R. Theron, hulpprediker van die NG gemeente Albanie met standplaas Grahamstad, is op 27 Oktober 1916 as eerste leraar bevestig. Tot die voltooiing van die pastorie het hy op die aangrensende plaas Leliesdal 'n onderdak gevind. Sy eggenote is hom ontval voordat die pastorie betrek kon word. Hy het hier gestaan tot 8 September 1928. Sy opvolgers was di. M.J. du Preez, J.F. de Vos, H.C. Botha en ds. D.C.H. Human.

Kerkbou[wysig | wysig bron]

Totdat die kerk voltooi is, is die eredienste in bogenoemde pakhuis gehou. Die hoeksteen van die ou kerk – later as kerksaal gebruik – is op 29 Julie 1916 gelê. Drie maande ná die hoeksteenlegging deur ds. J.G. Perold, is die kerk ingewy. Dit het sitplek aan 400 lidmate gebied en het sonder ameublement £960 gekos. Die pastorie, argitek mnr. Van Eck en kontrakteur mnr. Leemhuis, is in 1918 teen 'n koste van £2 300 voltooi.

Die nuwe kerk se hoeksteen is op 11 Junie 1931 deur ds. M.J. du Preez gelê en is op 14 Februarie 1932 ingewy. Die argitek was Gerard Moerdyk en bouaannemer L. Lauryssen. Die kerk, wat sitplek vir 750 lidmate verskaf, het tesame met die orrel en banke £12 000 gekos. Met die Simboliese Ossewatrek in 1938 het die klipstapeling ter aandenking aan die deurtog van die Voortrekkerwaens, op die kerkterrein plaasgevind en is die klippe omgewerk in die sierlike monument wat aan die hoofingang tot die kerkgebou pryk.

Sending[wysig | wysig bron]

'n Sendingkomitee is op 18 Februarie 1918 deur die kerkraad benoem om plaaslike sendingwerk te behartig. Ondanks heelwat aanvanklike teenkanting is 'n sendinggemeente gestig. Die dienste is in die motorhuis van die pastorie gehou totdat die sendingkerkie voltooi en op 13 Augustus 1921 ingewy is. Die preekstoel en kerkklok van die ou kerk is later aan die sendinggemeente geskenk. Die werk is gedoen deur 'n evangelis, bygestaan deur die leraar van die moedergemeente en sendelinge van aangrensende gemeentes. Die moedergemeente het omstreeks 1950 'n sendingpastorie aangekoop. Ook het die moedergemeente sy pro rata-deel bygedra tot die sendingwerk in die Lichtenburg-reservaat, waar eerw. Ferreira in 1950 of ‘51 as sendeling bevestig is.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Martin Johannes du Preez, 1929 – 1940 (tree uit die bediening)
  • Jacob Francois de Vos, 1940 - 1943 (waarna Bothaville tot hy in 1944 uit die NG Kerk tree)
  • Harold Christian Botha, 1943 – 1948
  • Dirk Cornelis Hendrik Human, 1949 - ?
  • Carl Wilhelm Jacobus Botha, 1966 - 5 Junie 1982 (aanvaar sy emeritaat)
  • R.M. Gilfillan, ? – 31 Maart 2021 (aan vaar sy emeritaat)


Bronne[wysig | wysig bron]

  • Olivier, ds. P.L. (samesteller). 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.