Gaan na inhoud

NG gemeente Durban-Wes

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. Coligny Nel, van 1942 tot 1947 Durban-Wes se eerste leraar.
Ds. F.J. van der Merwe, van Maart 1948 'n jaar en 11 maande lank die gemeenteleraar.
Ds. P.A. Prosch was van 1950 tot 1959 Durban-Wes se derde leraar. Ten tyde van sy vertrek het die gemeente 767 belydende lidmate gehad en 'n sieletal van 1 340, vergeleke met 460 en 859 in 1948.
Ds. B.J.K. Anderssen was Durban-Wes se leraar in die laat sestigerjare van die vorige eeu.

Die NG gemeente Durban-Wes is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die provinsie en Sinode van KwaZulu-Natal.

Soos talle ander gemeente in Durban, was Durban-Wes geleidelik aan die wegkrimp met net 187 belydende lidmate in byvoorbeeld 2010, maar op 13 November 2011 is sowel Hillary (gestig 1956; 358 belydende lidmate in 2010) as Malvern (gestig 1970; 630 belydende lidmate in 2010) by Durban-Wes ingelyf sodat laasgenoemde teen 2015 1 069 belydende lidmate gehad het, net 106 minder as die drie gemeentes se totaal in 2010. In dieselfde tydperk het die Ringe van Durban en Durban-Suid se belydende lidmate afgeneem van 7 933 tot 6 598, ’n afname van 16,8%, vergeleke met die samegestelde Durban-Wes se afname van net 9%.

Stigting

[wysig | wysig bron]

In die Ringsverslag van Pietermaritzburg van April 1940 staan die volgende betekenisvolle paragraaf opgeteken: "Dit is toe onder die aandag van die Ring gekom dat Durban se gemeente te groot is, en almal het gevoel dat die werk in die groot stad beter behartig sou kon word as die gemeente in twee, en heel moontlik nog in drie, verdeel kon word. Dit is toe aan die Ringskommissie opgedra om dadelik sy aandag aan die saak te gee en te sien in hoever so iets prakties en moontlik is en om dan tot die verdeling van die gemeente oor te gaan."

Uit die notule van die kerkraad van Durban, 13 Desember 1940 blyk dat "die beginsel om af te stig deur die vergadering goedgekeur is". Waarborglyste is uitgestuur en op die gekombineerde kerkraadsvergadering van 13 Desember 1941 stel mnr. J. de Wit voor dat Sea View-Pinetown as 'n aparte gemeente afgestig word. Hierdie voorstel is deur mnr. O.J. Bester gesekondeer en deur die kerkraad aanvaar.

Met 'n lidmaattal van 671 en 'n sieletal van 1 075 is Sea View-Pinetown deur die Ringskommissie van die Ring van Pietermaritzburg op 25 Julie 1941 afgestig en is ds. G.C. van Rooyen van Durban as die eerste konsulent benoem. Durban-Suid is net die dag vantevore afgestig.

Eerste leraars

[wysig | wysig bron]

Ds. C. Nel het as eerste leraar van Durban-Wes die gemeente vyf jaar bedien en gedurende hierdie tyd het om meer die bou en inwyding van die kerksaal sowel as die afstigting van Pinetown op 20 September 1948 plaasgevind.

Op Vrydag 5 Maart 1948 is ds. en mev. F.J. van der Merwe verwelkom in die plek van ds. Nel wat 'n beroep na Melville aangeneem het, en op Saterdag 6 Maart is hy bevestig. Op Sondag 7 Maart lewer hy sy intreepreek en bedien die gemeente 'n jaar en elf maande.

Hierna is prop. P.A. Prosch op Maandag 13 Februarie 1950 beroep en op Saterdag 8 April bevestig. IN 1952 was die lidmaattal 678, die sieletal 1 030, die diensdoende kerkraadslede 32 en die gemeente in 16 wyke verdeel.

Latere geskiedenis

[wysig | wysig bron]

Op die webtuiste van die NG Kerk in KwaZulu-Natal skryf Hannes Zwarts van Durban-Wes enkele jare gelede (waarskynlik 2008): "Weens verslegtende ekonomiese tendense en verminderde lidmaattal, het die gemeente se profiel drasties verander. In Oktober 1999 moes ons afskeid neem van ons voltydse leraar. Onder sy leiding het hy die gemeente gelei om selfstandig te bly fonksioneer en daar het ons geleer om nie ‘n “dominee-kerk” te wees nie. Omstandighede het ook daartoe bygedra dat ons ons kerkgebou moes prysgee. Einde November 2000 het ons die deure van ons geliefde kerkgebou finaal gesluit. Met groot hartseer het ons afskeid geneem. Die volgende erediens wat gehou was, het plaasgevind in die Seaview skoolsaal, wat nou vir die afgelope agt jaar ons plek van aanbidding is.

"Deurdat die samesyn van gelowiges so ’n heerlike ervaring is, hou ons nou al vir die afgelope elf jaar maandeliks ’n vlooimark wat alom bekend geraak het. Ons is dankbaar daarvoor dat ons werk aan andere kan verskaf om so ook brood op hulle tafel te verseker. Na vele in-diepte navorsing en gebed het ons besluit om voorlopig nie die gemeente by ’n buurgemeente in te skakel nie, maar voort te gaan as ’n kombinasie-gemeente met Malvern. Malvern se twee leraars lei om die beurt op ’n Sondagoggend die erediens. Een leraar is verantwoordelik vir huisbesoek en woon kerkraadsvergaderings by. Ons finalejaar katkisante woon ook die klasse te Malvern by. Ons vergoed Malvern maandeliks finansieel soos ooreengekom deur beide die kerkrade vir die dienste van leraars.

"Ons benader die toekoms met nugtere denke. Aangesien tendense meebring dat gemeentes kleiner word, neem ons deel aan gesprekvoering met die aangrensende gemeentes op ’n moontlike makrostruktuur. Ons toekoms is egter nie in ons eie hande nie, maar ons sal steeds die ligbaken in die area bly om hier te woeker en te werk tot eer van die Here en tot uitbreiding van die Koninkryk."

Hier die situasie het voortgeduur tot Durban-Wes, Hillary en Malvern op 13 November 2011 onder die naam Durban-Wes saamgesmelt het.

Enkele leraars

[wysig | wysig bron]
  • Coligny Nel, 1942 - 1947
  • Frederik Johannes van der Merwe, 1948 - 1950
  • Paul Arnold, Prosch, 1950 - 1959
  • George Johannes Viljoen Bell, 1951 – 1956
  • Annis du Toit, 1959 - 1960
  • Balthazar Johannes Kloppers Anderssen, omstreeks 1969

NG gemeentes in Durban

[wysig | wysig bron]

In 1960 het die Ring van Durban bestaan uit 13 gemeentes met 8 322 belydende lidmate, maar die gemeente Weza-Port Shepstone het later 'n afsonderlike ring geword sodat die 12 oorblywende gemeentes 7 698 belydende lidmate gehad het. In 1985 was daar twee Durbanse ringe, te wete Durban en Durban-Suid. In die gesamentlike getal van 20 gemeentes was daar toe 12 464 belydende lidmate. In 2000 het daar 19 gemeentes oorgebly met 10 241 belydende lidmate, maar die getal gemeentes het teen 2015 afgeneem tot 14 en die belydende lidmate tot 6 600.

Naam Stigtingsdatum Status Bel. lidm. 1960 Bel. lidm. 1972 Bel. lidm. 1985 Bel. lidm. 2000 Bel. lidm. 2015 Bel. lidm. 2016
Durban 1913 Bestaan nog 632 1 117 667 208 35 30
Noordkus 1940 Bestaan nog 500 709 500 480 342 352
Port Natal 1945 Bestaan nog 1 100 1 126 434 326 125 146
Berea 1945 Bestaan nog 790 1 038 470 287 68 73
Pinetown 1946 Bestaan nog 651 1 422 971 823 327 407
Durban-Noord 1958 Ingelyf by Umhlanga 2006 415 648 501 410
Glenwood 1961 Ingelyf by Port Natal 1992 489 415
Escombe 1974 Bestaan nog 670 507 220 200
Westville 1975 Bestaan nog 498 537 331 352
Durban Reformed 1977 Ontbind 2004 76 46
Krantzkloof 1984 Bestaan nog 315 258 660 679
Umhlanga 1978 Bestaan nog 332 565 735 561
Durban-Suid 1941 Saamgesmelt met Montclair as Durban-Oos 2005 600 1 132 884 643
Durban-Wes 1941 Bestaan nog 767 797 648 458 1 069 999
Fynnland 1955 Bestaan nog 793 1 284 1 033 680 372 331
Hillary 1956 Saamgesmelt met Malvern, Durban-Wes 2011 660 530 566 405
Malvern 1970 Saamgesmelt met Hillary, Durban-Wes 2011 460 1 003 827
Montclair 1951 Saamgesmelt met Durban-Suid as Durban-Oos 2005 450 1 050 820 503
Scottburgh 1978 Bestaan nog 325 653 584 409
Suidkus 1958 Bestaan nog 340 776 1 336 1 625 1 400 1 532
Durban-Oos 2005 Bestaan nog 332 334
Totaal 7 698 12 578 12 464 10 241 6 600 6 405

Bronne

[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels

[wysig | wysig bron]