NG gemeente Kangovalleie

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. P.A.C. Weidemann.

Die NG gemeente Kangovalleie is ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland in die omgewing van die dorp Oudtshoorn in die Klein-Karoo. Dit lê in die valleie onder die Swartberge. Die beroemde Kangogrotte val in die gemeente, asook die ou plase van genl. Koos de la Rey en genl. Louis Botha se ouers. Baie San-rotskuns word in die omgewing gevind.

Die gemeente is in Januarie 1950 gestig en dié feit is in die Kerkbode van 8 Februarie 1950 deur ds. W.A. Landman, Scriba Synodi, aangekondig. Die konsulent was ds. D. de Jager. As ouderlinge het gedien die brs. B.P.S. Botha, H.J. Greeff, D.S. Lategan en L.M. Schoeman; en as diakens: B.J. Terblanche, C.F.J. Spies, A.J. de Jager en H.S.N. Schoeman. Ook Louis de Jager en Bertus Botha is as pastoriekommissie gekoöpteer. Die moedergemeente, Oudtshoorn, het 'n bruidskat van £4 000 geskenk.

Ds. P.A.C. Weidemann (emeritus) het die gemeente tydelik bearbei. Hy is beroep en in Augustus 1950 bevestig. Sy seun, ds. J.A.C. Weidemann van Gamkavallei op Beaufort-Wes, het die rede gevoer. Die kerkraad en kommissie het toe 'n huis van die weduwee Kitty Schoeman, saam met ses morge besproeiingsgrond, buitegeboue en 70 morg buiteveld, teen £4 000 gekoop. Die huis is teen 'n bedrag van sowat £2 000 gemoderniseer. Die gemeente het tydens sy stigting bestaan uit 430 lidmate, wat in 1950 'n dankoffer van £2 400 gegee het, benewens £203 vir die Sending en £57 vir die Algemene Armesorg.

Die gemeente het twee kerksale op twee sentrale plekke gehad, maar altesaam is in sewe wyke om die beurt dienste gehou. Kangovalleie het omstreeks 1952 begin geld insamel vir 'n godsgebou. In daardie jaar het Ons gemeentelike feesalbum berig (waarskynlik geskryf deur ds. Weidemann): “(Dit) is 'n kerklik opgevoede gemeente. Bywoning van eredienste, kollektes en dankoffers is uitstekend goed.”

Op 14 April 1951 het die gemeente sy pastorie met 'n wydingsdiens deur ds. D. de Jager ingewy, en sy verjaardag met 'n outydse bruilof, landouers, orkes, toespraak en kore gevier. Die inkomste van die boere het destyds gekom uit die volgende bronne: tabak, melkery, okkerneute, lusern, erte, bone, patats, aartappels, koring, lusernsaad, blomme, vrugte, groente, hoenders, bokke en varke. “Daar is min dele in ons land waar daar so hard en aanhoudend gewerk word. Omtrent agt huisgesinne is arm. Behalwe 'n klein getal ryk boere, is die res middelmatig,” het Ons gemeentelike feesalbum destyds berig.

Bron[wysig | wysig bron]