NG gemeente Neilersdrift

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Die NG kerk Neilersdrift. Ds. G.J. Strydom het die hoeksteen op 3 Desember 1966 gelê.
Ds. W.A. Pretorius, Neilersdrift se eerste leraar.

Die NG gemeente Neilersdrift is 'n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Sinode van Noord-Kaapland en Ring van Kenhardt met sy middelpunt op die nedersetting Neilersdrift, ongeveer ewe ver (50 km) oos van Kakamas se suidwes van Upington. In 1985 was hier 57 doop- en 236 belydende lidmate, maar in 2015 was dit onderskeidelik 70 en 280, 'n toename van amper 20 persent binne 30 jaar.

Die gemeente Neilersdrift, geleë aan die suidelike oewer van die Oranjerivier, is op 7 Desember 1949 van die moedergemeente Keimoes, aan die oorkant van die rivier, afgestig en tot selfstandige gemeente verklaar. Hoewel herderloos en behoeftig, het die nuwe gemeente, bestaande uit sowat 550 lidmate en 870 siele (destyds as betreklik min beskou), dadelik skouer aan die wiel gesit. In 'n saaltjie, deur die inisiatief van die plaaslike CJV-tak opgerig en van laasgenoemde deur die kerkraad aangekoop, is die eerste diens, gelei deur oudl. J.E. de Waal, op Sondagoggend 11 Desember 1949 gehou. Die waarnemende konsulent, ds. W.A. Marais van Kanoneiland, het op Kersmôre 1949 die eerste doop waargeneem en op Kersaand het die plegtige voorstelling van die eerste kerkraad, benoem deur die Ringskommissie, plaasgevind.

Die volgende dag, 26 Desember, is 'n eerste beroep uitgebring op prop. (nou ds.) H.C. de Wet. Ongelukkig het hierdie beroep nie geslaag nie. Die volgende beroep, op 3 Februarie 1950 op prop. W.A. Pretorius uitgebring, is aangeneem. Die traktement van die predikant is vasgestel op £600 asook reiskoste van £100 per jaar plus lewenskoste, wat betaal sou word sodra hy trou. Intussen het die kerkraad en gemeente, hoewel herderloos, vorentoe gebeur en hul ywer en vertroue beloon gesien toe die pragtige som van £1 500 by geleentheid van die eerste dankfees van 18 Februarie 1950 ingesamel is. Enkele dae later, op 25 Februarie, is 'n tak van die Vrouesendingbond, met S.J. Benadé as eerste presidente, gestig.

Ná 'n vakature van drie en 'n half maande, is prop. W.A. Pretorius as eerste leraar georden en bevestig. Sondagoggend, 26 Maart, het hy sy intreerede, met 1 Kor. 1:22–24 as uitgangspunt, gelewer. Die eerste voorstelling van nuwe lidmate — altesaam 25 — het Saterdagaand 22 April plaasgevind en die volgende oggend is die Nagmaal vir die eerste keer bedien.

In 1950 is planne vir ’n pastorie voorgelê. Die tender van ene Barnard, vir £4 450, is op 16 Augustus 1950 aanvaar. Die perseel vir die nuwe pastorie is van ene F.A. Jacobs vir £25 aangekoop. 'n Groot mylpaal is in die lewe van die jong gemeente bereik toe, ná veel arbeid en opoffering waaraan die hele gemeente deelgeneem het, op Vrydagaand 1 Junie 1951 ('n jaar en ses maande ná stigting), 'n pastorie aan die pasgetroude pastoriepaar oorhandig is nadat die predikant voorlopig aan huis van diaken J. Gous loseer het. Reeds is in Oktober 1950 die bedrag van £1 500 byeengebring om die pastorieboufonds te styf.

Saal- en kerkbou[wysig | wysig bron]

Die moedergemeente het die nuut gestigte gemeente ’n bruidskat van £1 000 gegee: £300 met afstigting en £300 jaarliks vir die volgende twee jaar, met £100 daarna. ’n Kerksaal, op ’n perseel wat van ene J.A. van Rooyen bekom is, was deel van die bruidskat. Kort voor lank is ook begin om geld in te samel om ’n kerk te bou. In Junie 1956 was daar alreeds £6000 in die boufonds. Eers teen die einde van 1966 is begin om die jare lange ideaal van ’n eie kerkgebou te verwesenlik. Ten spyte daarvan dat die Oranje in die tydens die bouwerk aan die kerk oorstroom en al die landbouhoewes hier toe was onder 'n see van water, het die bouery fluks gevorder en die kon die kerk, ontwerp deur die Kaapse argitek W. De W. Bronkhorst op 25 Junie 1967 ingewy word nadat ds. G.J. Strydom die hoeksteen op 3 Desember 1966 gelê het.

Bronne[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]