NG gemeente Ruyterwacht

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Die gebou van die NG gemeente Ruyterwacht-Wes, vroeër bekend as Epping-Wes. Ds. W.D.R. van der Merwe het die hoeksteen op 4 Desember 1948 gelê. Sedert die samesmelting van Ruyterwacht (vroeër Eppingtuin) en Ruyterwacht-Wes, is dit die saamgestelde gemeente se kerkgebou.

Die NG gemeente Ruyterwacht is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Kaapse Skiereiland wat sy ontstaan te danke het aan die oprigting deur die Stedelike Behuisingsbond van 'n modeldorpie, Eppingtuin, wat moes meehelp om die groot vraag na subekonomiese behuising vir mindergegoede wit mense te verlig.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Zerilda Steyn, die groot dryfkrag agter die vestiging van modeldorpies soos Eppingtuin, na wie die gemeente se kerksaal genoem is.
Ds. en mev. P.W.J. van Jaarsveld, leraarspaar van 1946 tot 1948.

Ons gemeentelike feesalbum (1951) begin sy artikel oor die gemeente Eppingtuin as volg: "In die jaar 1938, Eeufeesjaar, 7 September, het hier in Eppingtuin, waar dennebome welig getier het en kruipende ongediertes taamlik volop was, sewentig gesinne soos ware Voortrekkers hul intrek geneem. Die getal, meestal die nasate van stoere Afrikaanse voorouers, het stadig maar seker aangegroei, totdat dit na 'n paar maande etlike honderde beloop het."

Die modeldorpie was binne die grense van die gemeente Goodwood geleë en deur die aanstelling van 'n hulpleraar het die kerkraad van Goodwood sedert die ontstaan van die dorpie die geestelike belange hier behartig. Weens gebrek aan 'n plek van samekoms moes dienste noodgedwonge in klein woonhuise gehou word. Hierdie reëlings het spoedig ondoeltreffend geblyk weens die vinnige toename van siele, wat "in 'n mate weer hier in die subekonomiese dorp hul Afrikaanse vryheid teruggevind het", aldus Ons gemeentelike feesalbum. Ná oneindige gesukkel is daar eindelik besluit om dienste onder die skaduryke denne te hou. 'n Kerkgrond is goedgunstiglik deur die Nutsmaatskappy van die Behuisingsbond geskenk, maar toe weer het die somerson hierdie dienste 'n stokkie voorgesteek.

Op hierdie kritieke oomblik het 'n paar lidmate, sonder die medewete van die kerkraad, 'n stuk seil en sak gaan koop en in 'n ommesientjie, tot almal se verbasing, 'n sak-kerk opgerig. Maar die intrekkers het teen so 'n geweldige tempo aangegroei dat die "kerk" vergroot moes word.

Gemeentestigting[wysig | wysig bron]

Dis in hierdie sak-kerk, seker die enigste van sy soort in Suid-Afrika, waar die gemeente op 18 Julie 1940 van Goodwood afgestig is — sonder enige bate, met 1 389 siele, waarvan 800 reeds lede was. Hier is dan ook die eerste leraar van die gemeente, ds. H.J. Strauss, bevestig. Daar is ook dadelik hand aan die ploeg geslaan en 'n kerksaal en pastorie opgerig. Die moedige kerkraad het op goeie geloof hierdie koste van £5 000 aangegaan en sekuriteit is geredelik deur die Algemene Armesorgkommissie verskaf. Die gemeente het geen gras onder die voete laat groei nie. Onder die inspirerende leierskap van die leraar, het hulle eendragtig saam gewerk en binne vyf jaar, op 22 Desember 1946, is in 'n stampende vol Zerilda-Steynsaal (genoem na die voorsitter van die Stedelike Behuisingsbond, Zerilda Steyn, met 'n sierlike Kersboom, geurige koek, heerlike koeldrank en lekkers, die skulddelgingsfunksie gehou. Toe kon die jong gemeente spog met 'n sierlike kerkgebou en pastorie waarop daar geen skuld gerus het nie.

Medeleraar en afstigting[wysig | wysig bron]

Die geliefde leraar het toe egter 'n beroep na Daniëlskuil aangeneem. Op 13 Mei 1946 is die nuwe leraar, ds. P.W.J. van Jaarsveld, feestelik verwelkom en steeds het die gemeente met 'n sistematiese instroming vermeerder. Op 15 Februarie 1947, agt jaar na sy stigting, vind daar dan ook 'n belangrike gebeurtenis in die geskiedenis van hierdie jong gemeente plaas, naamlik die ordening en bevestiging van 'n tweede leraar, prop. W.D.R. van der Merwe. Ná 'n korte bestaan van 10 jaar is 'n nuwe gemeente afgestig, Epping-Wes. Maar weer moes die ou gemeente teleurstelling smaak en afskeid neem van ds. Van Jaarsveld wat na 'n kort verblyf van twee jaar die beroep na Albertinia aangeneem het. Vol vertroue is beroepe egter uitgestuur en so is die derde leraar, ds. C. du Toit, verwelkom.

In 1952 berig die gemeente: "Daar word nou nie meer nuwe huise gebou nie. Die uitbreiding het dus versadigingspunt bereik. En alhoewel ons nog met baie probleme te kampe het, het hierdie jong gemeente nou min of meer sy koers gevind."

Huidige stand[wysig | wysig bron]

Die gemeente het, weens die afname in lidmate in die buurt, later met Ruyterwacht-Wes saamgesmelt. In Februarie 2015 het die gemeente vir 'n vastetermyn-kontrakleraar geadverteer. Die gemeente het homself toe as volg beskryf: "Ruyterwacht-gemeente is ’n multikulturele gemeenskapskerk geleë naby Epping/Elsiesrivier en grens aan die Grand West Casino. Die gemeente het 614 belydende, 180 doop- asook ’n aantal Engelssprekende lidmate. Die gemeente bied baie uitdagings, maar skep ook geleentheid vir groot vervulling. Ons uitdagings vir die toekoms is om huidige lidmate, maar ook kerkvreemdes oor die hele spektrum heen (jeug, volwassenes en senior lede) te bedien en te laat inskakel by die kerk, vernuwend te dink, die Engelssprekende gemeenskap verder in te skakel by die gemeente en goeie verhouding en skakeling te handhaaf, spesifiek met ons plaaslike VGK gemeente, asook buurgemeentes en ander godsdiensgroeperings." Die totale aangebode pakket was R15 000. "Vanweë die ekonomiese en finansiële situasie van die gemeenskap en gemeente, kan geen verdere toelaes, pensioen of mediese voordele aangebied word nie. Geen pastorie is beskikbaar nie."

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Hendrik Johannes Strauss, 1940 – 1947 (waarna Daniëlskuil)
  • Paul Willem Jacobus van Jaarsveld, 13 Mei 1946 – 1948
  • Wouter Daniël Retief van der Merwe, 15 Februarie 1947 – 1948 (waarna eerste leraar van die dogtergemeente, Epping-Wes)
  • C. du Toit, 1948 – ?

Bron[wysig | wysig bron]