Gaan na inhoud

NG gemeente Stanford

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die NG kerk Stanford.
Die kerk van voor gesien.
Ds. F.J. van der Merwe. Stanford was van 1935 tot 1941 sy eerste gemeente.
Ds. N.F.P. Burger is in 1950 hier bevestig.

Die NG gemeente Stanford is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Overbergstreek van die provinsie Wes-Kaap. In 1985 was hier 127 doop- en 307 belydende lidmate, maar 30 jaar later was die getalle onderskeidelik 49 en 182, ’n afname in die sieletal van amper 47 persent.

Die dorpie Stanford, met sy pragtige natuurskoon en rustige lewensatmosfeer, is op die walle van die Kleinrivier geleë. Dis in 1857 gestig op die plaas Kleinrivier en genoem na die eienaar, sir Robert Stanford.[1] Sedert 1861 was Stanford 'n buitewyk van die gemeente Napier. Dit was eers op 16 Januarie 1909 dat die kerkraad van Napier besluit het om 'n hulpprediker vir die Strandveldwyk, met Stanford as middelpunt, aan te stel. Maar omdat 'n proponent nie beskikbaar was nie, het die kerkraad eerw. P.J. van der Walt as tydelike hulpleraar aangestel. Hierdie toegewyde dienskneg en sy eggenote het geseënde pionierswerk in die Strandveldwyke Stanford, Gansbaai en Baardskeerdersbos gedoen. Hy het hierdie wyke ryp gemaak vir selfstandigwording, want op die sitting van die Swellendamse Ring te Ladismith op 14 Oktober 1913 is die gemeente Stanford tot 'n selfstandige gemeente verklaar, met die buitewyke Gansbaai en Baardskeerdersbos.

Met die stigting van die gemeente het daar 696 lidmaatsertifikate van die moedergemeente oorgekom. Skaars 31 jaar later (op 12 Augustus 1944) is op 'n kerkraadsvergadering 'n voorstel deur br. J.J. Germishuys ingedien, gesekondeer deur br. J.P. le Roux: "Die Raad versoek beleefdelik die Ringskommissie (van die Ring van Caledon) om andermaal die wyke Gansbaai en Baardskeerdersbos te kom besoek, om die moontlikheid van afstigting van genoemde wyke tot 'n aparte gemeente te bespreek." Dit blyk dat die kerkraad en Ringskommissie ook nie versuim het "om die yster te smee onderwyl dit heet is nie", want net die volgende maand (20 September) is op 'n spesiale vergadering van die kerkraad saam met- die Ringskommissielede eenparig tot afstigting met 700 lidmate, van die wyke Gansbaai en Baardskeerdersbos besluit; Stanford sou met 500 lidmate agterbly. Vir die betere bearbeiding van die drie wyke was dit 'n verstandige stap.

Die eerste Dankfeesbasaar in 1914, deur die drie wyke saam, het sowat £400 ingebring. Die Dankfeesbasaar (in 1951) van Stanford alleen, het oor die £1 600 gelewer. Die gemeente se kerkgebou, wat die medewerker van Ons gemeentelike feesalbum (1952) beskryf het as "een van die mooiste kerke in hierdie omgewing", is op 7 Mei 1927 ingewy. Die argitek was Wynand Louw van die Paarl, wat ook Napier se kerk ontwerp het. Van sy stigting tot in eersgenoemde jaar het in die gemeente die volgende leraars gedien: F.W. Koch (1914–'17), M.N.J. van Rensburg (1918–'28, wat die kerk se hoeksteen gelê het), J.C.G. Kotze (1929–'33), S.J.L. Marais (1933–'41), P.F. de V. Muller (1942–'45), W.A. Marais (1945–'47) en W.J. du Toit (1947–'49). Sy opvolger, ds. N.F.P. Burger, is op 26 Februarie 1950 op Stanford bevestig.

Enkele leraars

[wysig | wysig bron]

Verwysings

[wysig | wysig bron]
  1. (en) [Raper, Peter Edmund. 2004. New Dictionary of South African Place Names. Johannesburg & Cape Town: Jonathan Ball Publishers.