NG gemeente Volksrust

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Die ou NG kerk Volksrust, wat ds. P.J. Wolhuter, destyds leraar van Piet Retief, op 2 Desember 1905 ingewy.
Ds. J.I. de Wet.
Ds. J.I. de Wet, sedert 1910 die gemeente se eerste leraar, het die hoeksteen van die NG kerk Volksrust in 1930 gelê.

Die NG gemeente Volksrust is ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Oostelike Sinode en die moedergemeente van dié kerkverband op die dorp Volksrust, Mpumalanga. in 2016 het die gemeente bestaan uit 426 belydende en 100 dooplidmate terwyl die proses van samesmelting met Volksrust-Suid na verwagting in daardie jaar afgehandel sou word.

Die gemeente was eers deel van die moedergemeente Wakkerstroom, toe dit bearbei is deur ds. D.P. Ackerman. Reeds voor afstigting is dit egter heeltemal afsonderlik deur ’n hulpprediker, ds. J.I. de Wet, bearbei. Hy het op 2 Desember 1905 met werk begin. Op dieselfde dag is die kerkgebou ingewy deur ds. P.J. Wolhuter, destyds leraar van die gemeente Piet Retief.

Op 4 Junie 1910 het die Ringskommissie van Utrecht, in die dae toe die gemeentes in die gebied van die ou Nieuwe Republiek nog tot die Transvaalse Kerk behoort het, die gemeente Volksrust afgestig. Die eerste kerkraad het bestaan uit ses ouderlinge en nege diakens. Binne ses jaar is reeds die geliefde vader P.J. van Rensburg en twee diakens deur die dood weggeneem. Nie lank ná die stigting nie, is ds. J.I. de Wet tot eerste predikant van die nuwe gemeente beroep en word hy op 3 Desember 1910 as eerste leraar en herder bevestig.

Die dorp Volksrust lê aan die grens van Mpumalanga en KwaZulu-Natal, nie ver van die voet van die geskiedkundig belangrike Majubaberg nie en dus in die Drakensberge op ’n hoogte van sowat 1 650 meter bo seespieël. Met sy stigting was die gemeente waarskynlik die enigste in Suid-Afrika wat lidmate in drie verskillende provinsies gehad het, naamlik Transvaal, Natal en die Oranje-Vrystaat.

Die kerkgebou was reeds kort ná die gemeente se stigting heeltemal te klein, “en de gemeente hoopt door Gods genade binnekort of het kerkgebouw te vergroten, of een nieuw en doelmatig gebouw daartestellen”. Ds. De Wet kon egter eers in 1930 die huidige kerkgebou se hoeksteen lê. Dis ontwerp deur die vermaarde argitek Gerard Moerdyk.

Enkele lerars[wysig | wysig bron]

  • I.J. de Wet, 1910 – minstens 1930
  • Johannes Matthëus Benade, 1939 – 1943

Bronne[wysig | wysig bron]

  • (nl) Maeder, ds. G.A. en Zinn, Christian. 1917. Ons Kerk Album. Kaapstad: Ons Kerk Album Maatschappij Bpkt.