NG gemeente Worcester-Noord

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. N.E. Nel, die gemeente se eerste leraar.

Die NG gemeente Worcester-Noord is die vierde oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die dorp Worcester.

Ná die stigting van die eerste dogtergemeente van die NG gemeente Worcester op die dorp, naamlik Worcester-Oos in 1950, en die tweede, NG gemeente Worcester-Vallei, in 1952, was daar reeds in laasgenoemde sprake van die afstigting van ’n derde dogter van die ou moedergemeente en wel in die noordelike woongebiede van die dorp, maar dit het eers in 1955 ’n werklikheid geword. Die nuwe gemeente, Worcester-Noord, is op 26 Oktober 1955 deur die ringskommissie gestig. Besonderhede oor die grenslyne en die eerste kerkraadslede is in die Kerkbode van 23 November 1955 gepubliseer. Ds. N.E. Nel is as konsulent van die nuwe gemeente aangewys.

Reeds op 13 November 1955 het hy die nuwe kerkraadslede gaan voorstel en toe beroep hulle hom op die eerste kerkraadsvergadering. So het hulle die goeie voorbeeld van hul oudste suster op die dorp, Worcester-Oos, gevolg deur ’n leraar van die moedergemeente te beroep. Hy het die beroep aangeneem en is op 21 April 1956 as eerste leraar bevestig. Die kerkraad van die jong gemeente was al besig met pastoriebou en op 23 Junie 1956 kon ds. Nel sy intrek neem.

Die hoeksteenlegging van die nuwe kerkgebou het plaasgevind op 2 Februarie 1957. Intussen is die eredienste in die De la Bat-saal gehou, terwyl vir bidure die mense nog in privaat huise bymekaar moes kom.

Intussen het die wyke ten suide van die Breederivier, naamlik Moordkuil, Kweekkraal en Doornrivier, in 1952 ’n versoekskrif aan die moedergemeente se kerkraad gerig waarin hulle gepleit het om afstigting. Die kerkraad het egter op 12 Februarie 1953 besluit om dié versoek van die hand te wys. Eindelik sou nog drie gemeentes op Worcester gestig word: Worcester-Audenburg in 1975, -Brandwag in 1984 en –De la Bat in 1987 om die getal NG gemeentes op die dorp op sewe te staan te bring.

Worcester se NG gemeentes[wysig | wysig bron]

Die syfers onder elke jaartal dui op die getal belydende lidmate wat in daardie jaar in die NG Kerk se Jaarboek weergegee word; dié syfer word gewoonlik 'n jaar of twee voor die tyd ingestuur na die samestellers van die Jaarboek. In sommige gevalle is dit reeds enkele jare oud wanneer dit verskyn.

Gemeente 1960 1973 1979 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
Worcester 2 595 2 791 2 758 2 087 2 041 1 952 1 514 1 461 1 484 945 919
Worcester-Audenberg 600 977 1 064 1 045 1 194 1 095 1 182 1 055 1 055
Worcester-Brandwag 571 670 688 815 829 839 755 755
Worcester-De la Bat 101 114 115 134 198 252 252
Worcester-Noord 1 559 1 224 1 487 1 550 1 688 1 648 1 570 1 535 1 535 1 429 1 429
Worcester-Oos 1 080 903 797 895 888 860 807 869 860 742 712
Worcester-Vallei 880 2 097 1 285 1 218 1 281 1 147 1 236 1 074 1 214 1 141 1 141
Totaal 6 114 7 015 6 927 7 267 7 733 7 454 7 251 6 997 7 312 6 319 6 263

Bron[wysig | wysig bron]