NG gemeente Worcester-Oos

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. Andreas Stefanus Cronjé is in 1950 as die gemeente se eerste leraar bevestig. Hy het hier gebly tot sy aanstelling in 1956 as sekretaris vir evangelisasie in die Kaapse Kerk.
Ds. Gerrit Conradie le Roux, leraar van 1957 tot 1960.

Die NG gemeente Worcester-Oos is ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Sinode Wes-en-Suid-Kaapland met sy middelpunt op die dorp Worcester.

Die gemeente is op 12 Februarie 1950 van die moedergemeente, Worcester, afgestig. 'n Besonderse verskeidenheid dele het met afstigting die geheel uitgemaak. Die bekende buitewyke De Wet, Nonna, Nuy, Overhex en Aan-de-Doorns het aan die begin binne sy grense geval. Op die dorp het dit gestrek van Riebeekstraat af ooswaarts in die rigting van die ou paglande wat toe reeds 'n pragtig beboude gedeelte van die dorp was. Daarby het dit ook die snel-ontwikkelende nywerheidsgebied ingesluit waar duisende en duisende mense daeliks in verskillende fabrieke werksaam is. Ook die Tegniese Kollege hoort hierby, asook die pragtige tehuis Erica, wat deur die ACVV vir laagbesoldigde vroue opgerig is. In die saal van hierdie tehuis is van die begin af die eredienste gehou.

Op Sondag 12 Maart 1950 het die voorstelling van die eerste kerkraadslede plaasgevind. Die eerste gekom-bineerde kerkraadsvergadering om 'n leraar te beroep is op 20 Maart 1950 gehou. Ds. A.S. Cronjé, wat toe presies vyf jaar lank die gemeente Worcester bedien het, is beroep en hy het dit aangeneem. Sy bevestiging het op 22 Julie plaasgevind. By daardie geleentheid is die rede deur ds. W.A. Landman van Malmesbury uitgespreek. Terwyl hy nog konsulent was, het hy op Sondagaand 14 Mei die eerste 14 lidmate aan die gemeente voorgestel. Hoewel die gemeente toe nog herderloos was, het sy eerste dankfees op 4 Mei 1950 reeds die som van £3 230 byeengebring.

In Julie van dieselfde jaar nog het die kerkraad besluit om 'n eie kerkgebou op te rig. Die firma van argitekte Meiring en Naude is gevra om planne op te trek en dadelik is begin met die insameling van geld. Nog voor die einde van die jaar is ongeveer £20 000 aan bydraes en beloftes verseker. Die susters van die gemeente het hulle begeerte te kenne gegee om 'n nuwe orrel te voorsien; die kinders het die koste aan die kansel onderneem, en die jong mense die aanbring van die ligte in die kerkgebou.

As eerste vereniging van die gemeente is 'n VSB-tak op Donderdag 19 Oktober 1950 met 32 lede gestig. Hierdie getal het meteens aangegroei binne ’n jaar of wat die honderdtal-merk oorskry. In 1952 kon Ons gemeentelike feesalbum berig: “En so het hierdie nuwe gemeente sedert sy stigting sonder versuim, met heelhartige toewyding, besielende ywer, sterke eensgesindheid en vaste geloof die hand aan die ploeg geslaan op die akker van talryke geleenthede en moontlikhede en uitdaginge – alles vir die eer van sy Naam en die uitbreiding van sy Koninkryk.”

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Andreas Stefanus Cronjé, 1950 – 1956
  • Gerrit Conradie le Roux, 1957 – 1960

Worcester se NG gemeentes[wysig | wysig bron]

Die syfers onder elke jaartal dui op die getal belydende lidmate wat in daardie jaar in die NG Kerk se Jaarboek weergegee word; dié syfer word gewoonlik 'n jaar of twee voor die tyd ingestuur na die samestellers van die Jaarboek. In sommige gevalle is dit reeds enkele jare oud wanneer dit verskyn.

Gemeente 1960 1973 1979 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
Worcester 2 595 2 791 2 758 2 087 2 041 1 952 1 514 1 461 1 484 945 919
Worcester-Audenberg 600 977 1 064 1 045 1 194 1 095 1 182 1 055 1 055
Worcester-Brandwag 571 670 688 815 829 839 755 755
Worcester-De la Bat 101 114 115 134 198 252 252
Worcester-Noord 1 559 1 224 1 487 1 550 1 688 1 648 1 570 1 535 1 535 1 429 1 429
Worcester-Oos 1 080 903 797 895 888 860 807 869 860 742 712
Worcester-Vallei 880 2 097 1 285 1 218 1 281 1 147 1 236 1 074 1 214 1 141 1 141
Totaal 6 114 7 015 6 927 7 267 7 733 7 454 7 251 6 997 7 312 6 319 6 263

Bron[wysig | wysig bron]