Oude Post

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Ongeveer ‘n kilometer stroomaf van Suurbraak aan die BuffeljagsrivierOude Post. Van ongeveer 1730 tot 1791 het die VOC ‘n buitepos “op Rietvalleij aan de Buffeljagds Rivier” gehad ter beskerming van die veeboere en goedgesinde Khoi teen die San. Hier is trekosse van die Hessequa verky, maar moes ook die ongewensde handel in beeste met die Khoi beheer word. ‘n Korporaal en sewe dragonders is met die taak belas. ‘n Gedenkteken langs die R324 tussen Swellendam en Barrydale dui die juiste plak aan.