Pieter Bos

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. Pieter Bos (met die hoed), 'n Gereformeerde predikant, as krygsgevangene op Ceylon.

Pieter Bos (Schiedam, Nederland, 22 Oktober 1859Louis Trichardt, Transvaal, 21 September 1923) was 'n boekhouer en daarna baanbrekersendeling van die Gereformeerde Kerk.

Hy is in Nederland opgevoed en kom daarna op 37-jarige leeftyd na Suid-Afrika en vestig hom as boekhouer in Pretoria. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) word hy as krygsgevangene na Brits-Indië verban. In 1904 begin Bos onder toesig van die kerkraad van die Gereformeerde kerk Pretoria met sendingwerk onder die swartmense in die township en in die distrik van Pretoria. 'n Swart gemeente word op Middelbult gestig en hiervandaan brei die werk uit na die Maletsi-reservaat naby Pietersburg, waar ook 'n gemeente gestig word die heel eerste gemeentes van die Gereformeerde Kerk onder die swart mense in Suid-Afrika.

Hoewel Bos nooit 'n swart taal kon praat nie, het hy nietemin deur middel van tolke baanbrekerswerk gedoen. Van 1907 af oriënteer hy hom in die teologie onder leiding van dr. S.O. Los, predikant in Pretoria. Kragtens art. 8 van die Kerkorde wat voorsiening maak dat persone met buitengewone natuurlike begaafdheid sonder akademiese studie beroepbaar gestel word, word Bos in 1910 deur sy kerk se Sinode met die oog op die sending as predikant toegelaat. In dieselfde jaar word hy deur die Gereformeerde kerk Pretoria as sendeling beroep en die sendingarbeid in Pretoria en omgewing en die Maletsi-reservaat as eintlike sendingterrein aan hom opgedra. So word hy die eerste heeltydse sendeling van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika.

Sy arbeid is veral toegespits op die Vendas in die Soutpansberg. In 1911 koop hy en sy vrou die plaas Dundee en in 1915 die plaas Uniondale in die distrik Soutpansberg. Hoewel in getalle bereken Bos se sendingarbeid nie groot resultate bereik nie, is sy arbeid van groot belang, volgens B. Spoelstra in die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek. Hy doen baie deeglike werk en juis die hoë vereistes wat hy stel voordat hy bekeerlinge tot die doop toelaat, verhinder die snelle uitbreiding van die kerk. Jare lank bly die gebied van Louis Trichardt die vernaamste sendingveld van die Gereformeerde Kerk. Volgens Spoelstra was Bos 'n mensliewende persoon met so 'n sterk verantwoordelikheidsgevoel, vaste geloof en taai deursettingsvermoë dat hy onder moeilike fisieke omstandighede steeds volhard het, selfs wanneer sy eie kerkgenote hul teen die sending verset het.

Bronne[wysig | wysig bron]