Politieke risiko

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Politieke risiko is 'n soort risiko wat beleggers, sakeondernemings en regerings in die gesig staar naamlik dat politieke besluite, gebeure of voorwaardes die winsgewendheid van 'n ondernemingsakteur of die verwagte waarde van 'n gegewe ekonomiese aksie beduidend sal kan beïnvloed.[1] Politieke risiko kan verstaan en bestuur word met beredeneerde voorkennis en belegging.

Die term politieke risiko het mettertyd baie verskillende betekenisse gehad.[2] Oor die algemeen verwys politieke risiko egter na die komplikasies wat ondernemings en regerings kan ondervind as gevolg van wat gewoonlik politieke besluite genoem word - of "enige politieke verandering wat die verwagte uitkoms en waarde van 'n gegewe ekonomiese aksie verander deur die waarskynlikheid te verander van die bereiking van besigheidsdoelstellings ".[3] Politieke risiko's wat ondernemings in die gesig staar, kan gedefinieer word as "die risiko van 'n strategiese, finansiële of personeel verlies vir 'n firma as gevolg van nie-markfaktore soos makro-ekonomiese en sosiale beleidsrigtings (fiskale, monetêre, handel, belegging, nywerheid, inkomste, arbeid en ontwikkeling), of gebeure wat verband hou met politieke onstabiliteit (terrorisme, onluste, staatsgreep, burgeroorlog en opstand).[4] Portefeulje-beleggers kan soortgelyke finansiële verliese ervaar. Verder kan regerings komplikasies ondervind in hul vermoë om diplomatieke, militêre of ander inisiatiewe uit te voer as gevolg van politieke risiko's. Die veld fokus histories op die ontleding van politieke risiko's hoofsaaklik in ontluikende ekonomieë, maar sulke risiko's bestaan ook in ontwikkelde ekonomieë en liberale demokrasieë, al is dit in verskillende manifestasies.[5]

'n Lae vlak van politieke risiko in 'n bepaalde land stem nie noodwendig ooreen met 'n hoë mate van politieke vryheid nie.[6] Sommige van die meer stabiele state is inderdaad ook die mees outoritêre. Langtermynbeoordelings van politieke risiko's moet die gevaar inhou dat 'n polities onderdrukkende omgewing slegs stabiel is, solank bo-na-onder-beheer gehandhaaf word en burgers verhoed word om 'n vrye uitwisseling van idees en goedere met die buitewêreld uit te voer.[7]

Om risiko deels te verstaan as waarskynlikheid en deels as impak, bied insig in politieke risiko. Vir 'n besigheid is die implikasie vir politieke risiko's dat daar 'n mate van waarskynlikheid is dat politieke gebeure die strewe na verdienste kan bemoeilik deur direkte impakte (soos belasting of fooie) of indirekte impakte (soos geleentheidskoste prysgee). As gevolg hiervan is politieke risiko soortgelyk aan 'n verwagte waarde, sodat die waarskynlikheid dat 'n politieke gebeurtenis plaasvind, die wenslikheid van die belegging kan verminder deur die verwagte opbrengste te verminder.

Daar is beide makro- en mikrovlak politieke risiko's. Politieke risiko's op makro-vlak het dieselfde impak op alle buitelandse akteurs op 'n gegewe plek. Alhoewel dit by die ontleding van nasionale risiko's ingesluit word, sou dit verkeerd wees om politieke risiko-analise op makro-vlak gelyk te stel aan nasionale risiko, aangesien nasionale risiko slegs na risiko's op nasionale vlak kyk en ook finansiële en ekonomiese risiko's insluit. Risiko's op mikrovlak fokus op sektor-, firma- of projekspesifieke risiko's.[8]

Makro-vlak[wysig | wysig bron]

Politieke risiko op makro-vlak kyk na nie-projek-spesifieke risiko's. Makro-politieke risiko's beïnvloed alle deelnemers aan 'n gegewe land. [9] 'n Algemene wanopvatting is dat politieke risiko op makrovlak slegs na politieke risiko's op nasionalevlak kyk; Die koppeling van plaaslike, nasionale en streeks-politieke gebeure beteken egter dikwels dat gebeure op plaaslike vlak opvolgeffekte kan hê vir belanghebbendes op makrovlak. Ander vorme van risiko's sluit in aksies van die regering, regulatoriese veranderings, soewereine krediet wanbetalings, endemiese korrupsie, oorlogsverklarings en veranderinge in die samestelling van die regering. Hierdie gebeure hou portefeulje-beleggings sowel as buitelandse direkte beleggingsrisiko's in wat die algehele geskiktheid van 'n beleggingsbestemming kan verander. Boonop hou hierdie gebeure risiko's in wat die manier waarop 'n buitelandse regering ook sy sake moet behartig, kan verander. Makro-politieke risiko's beïnvloed ook die organisasies wat in lande werksaam is, en die resultaat van politieke vlak op makro-vlak is soos konfiskering, wat lei tot die beslaglegging van die eiendom van 'n onderneming.

Navorsing het getoon dat aanwysers op makrovlak gekwantifiseer en gemodelleer kan word soos ander soorte risiko's. Die Eurasia Group produseer byvoorbeeld 'n politieke risiko-indeks wat vier verskillende kategorieë sub-risiko's insluit in die berekening van politieke stabiliteit op makrovlak. Hierdie globale politieke risiko-indeks kan gevind word in publikasies soos The Economist.[10] Ander ondernemings wat publikasies bied op die politieke makro-vlak, is die Economist Intelligence Unit, DaMina Advisors, iStrategic LLC en The PRS Group, Inc. DaMina Advisors fokus op grensmarkte soos Afrika. iStrategic LLC is gefokus op die Midde-Ooste en Noord-Afrika.

Mikro-vlak[wysig | wysig bron]

Politieke risiko's op mikro-vlak is projekspesifieke risiko's. Benewens die makro-politieke risiko's, moet ondernemings aandag gee aan die industrie en die relatiewe bydrae van hul firmas tot die plaaslike ekonomie.[11] As hierdie soort politieke risiko's ondersoek, kan gekyk word na hoe die plaaslike politieke klimaat in 'n gegewe streek 'n sakeonderneming kan beïnvloed. Mikro-politieke risiko's is meer in die guns van plaaslike ondernemings eerder as vir internasionale organisasies wat in die land werk. Hierdie tipe risikoproses sluit die projekspesifieke regeringskomitee vir buitelandse beleggings in, die seleksie van gevaarlike plaaslike vennote met politieke mag, en onteiening / nasionalisering van projekte en bates.

Politieke risiko is ook relevant vir die besluitneming deur regering projeke, waardeur regeringsinisiatiewe (of dit nou diplomatiek of militêr of ander is) ingewikkeld kan wees as gevolg van politieke risiko's. Terwyl politieke risiko vir ondernemings die begrip van die gasheerregering kan behels, en hoe die optrede en houdings daarvan 'n sake-inisiatief kan beïnvloed, vereis die politieke risiko-analise van die regering 'n deeglike begrip van die politiek en beleid wat beide die kliënteregering sowel as die gasheerregering van die aktiwiteit insluit.

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. Matthee, H. (2011). Political risk analysis. In B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), International encyclopedia of political science. (bl. 2011-2014). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi:10.4135/9781412959636.n457.
 2. Sottilotta, C.E. (2013) Political Risk: Concepts, Definitions, Challenges, LUISS School of Government Working Paper Series SOG-WP6/2013 ISSN|2282-4189, http://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/SOG%20Working%20Papers%20Sottilotta%20ISSN_0.pdf
 3. Eurasia Group and PricewaterhouseCoopers, "Integrating Political Risk Into Enterprise Risk Management", [1] Geargiveer 21 Oktober 2007 op Wayback Machine.
 4. Kennedy, C (1988). "Political Risk Manageqment: A Portfolio Planning Model". Business Horizons. 31: 21.
 5. Julian M. Campisi (2016). “Re-considering Political Risk in Developed EconomiesJournal of Political Risk 4 (8) (Augustus); http://www.jpolrisk.com/re-considering-political-risk-analysis-in-developed-economies/
 6. http://delatletihastamorir.blogspot.com/2008/10/private-health-care-in-canada-political.html
 7. Ian Bremmer, "How to Calculate Political Risk," Inc. Magazine, April 2007, bl. 101
 8. Ephraim Clark, "Valuing political risk", Journal of International Money, and Finance, Vol. 16, No. 3, 1997, 484-485; Stefan H. Robock, "Political Risk: Identification and Assessment." Columbia Journal of World Business, Julie–Augustus 1971, bl. 6-20; and Stephen J. Kobrin "Political Risk: A Review and Reconsideration", Journal of International Business Studies, Vol. 10, No. 1 (Spring - Summer, 1979), bl. 67-80.
 9. Alon, Ilan; McKee, David L. (1999). "Towards a Macro-environmental Model of International Franchising". Multinational Business Review. 7 (1): 76–82.
 10. "Rolling with the Punches," Economist, 1 Oktober 2007 [2] (accessed 05/06/2008)
 11. Alon, Ilan; Mitchell, Matthew; Gurumoorthy, Rajesh; Steen, Teresa (2006). "Managing Micro-Political Risk: A Cross Sectional Study". Thunderbird International Business Review. 48 (5): 623–642. doi:10.1002/tie.20113.

Addisionele bronne[wysig | wysig bron]

 • Ian Bremmer and Preston Keat, The Fat Tail: The Power of Political Knowledge for Strategic Investing (Oxford University Press: New York, 2009).
 • Ian Bremmer, "Political Risk: Countering the Impact on Your Business Geargiveer 27 Augustus 2014 op Wayback Machine", QFinance, November 2009.
 • Llewellyn D. Howell, "The Handbook of Country and Political Risk Analysis", Fifth Edition, PRS Group, 2013 [3] Geargiveer 14 Februarie 2018 op Wayback Machine
 • Nathan Jensen "Measuring Risk: Political Risk Insurance Premiums and Domestic Political Institutions", Washington University, [4]
 • Martin Lindeberg and Staffan Mörndal, "Managing Political Risk—A Contextual Approach", [5]
 • Theodore H. Moran ed., International Political Risk Management: Exploring New Frontiers (IBRD: Washington, 2001, pg. 213-214)
 • Jeffrey D. Simon, "A Theoretical Perspective on Political Risk", Journal of International Business Studies, Vol. 15, No. 3. (Winter, 1984), pp. 123–143.
 • Cecilia E. Sottilotta, "Political Risk: Concepts, Definitions, Challenges, LUISS School of Government Working Paper series, 2013, [6]
 • Cecilia E. Sottilotta, "Rethinking Political Risk", London: Routledge (2016) [7]
 • Guy Leopold Kamga Wafo, "Political Risk and Foreign Direct Investment", Faculty of Economics and Statistics, University of Konstanz, 1998, [8]