Wikipedia:Riglyne vir administrateurs

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
(Aangestuur vanaf Richtlijnen administrateurs)
Jump to navigation Jump to search

Hierdie bladysy gee riglyne vir die optrede van administrateurs. Dit moet nog van die Hollands vertaal word. Probeer andersins die Engelse weergawe.

Bevoegdheid en wenslike gedrag van 'n administrateur[wysig bron]

Officieel is iedereen op Wikipedia gelijk. Dat is mooi, dat is nobel, dat is Wikipedia. Maar toch; administrateur kunnen zaken die een gewone gebruiker niet kan, zoals het verwijderen van een pagina (zie verderop). Naast administrateurs zijn en nog bureaucraten en ontwikkelaars.

Als administrateur draagt u meer verantwoordelijkheid en heeft u een voorbeeldfunctie. Van u wordt verwacht dat u zich redelijk gedraagt, reageert op vragen van andere gebruikers en zich in het algemeen diplomatiek uitdrukt bij het geven van commentaar, antwoorden en waarschuwingen. Waar een gewone vrijwilliger zich richt op het schrijven van gewone bladsye, heeft de administrateur een extra verantwoordelijkheid voor de administratie.

Een administrateur is niet meer dan een ander, een administrateur kan wel meer. Alle bevoegdheid gaat uit van de gemeenschap van Wikipedia in zijn geheel. Als administrateur bent u een dienaar van die gemeenschap.

Let er wel op om geen bevelen te geven! Geef enkel gemotiveerde adviezen, suggesties, aanbevelingen ... Als administrateur heeft u niet de bevoegdheid om autonoom belangrijke beslissingen te nemen.

Volg als administrateur zelf strikt de procedures (de weinige zeer losse die er zijn), zelfs als dat extra werk oplevert en het onwaarschijnlijk is dat iemand er kritiek op zal hebben. Reken er maar op dat men het zal zien in "Onlangse wysigings". Als een administrateur al niet de procedures volgt, kan je niet verwachten dat iemand anders dat zal doen. Blijf geloofwaardig.

Maak geen ruzie. Een discussie is één ding, maar weet u in te houden. Gebruik eventueel de "E-mail deze gebruiker functie". Niet alle vuile was moet buitengehangen worden. Zorg er voor dat er bij uw gebruikersinstellingen een e-mailadres is ingevuld. Administrateurs moeten bereikbaar zijn.

Probeer niet nodeloos de aandacht te vestigen op het feit dat u administrateur bent. Teken uw commentaren niet met "Gebruikersnaam" -- administrateur Wikipedia AF". Uw autoriteit moet uitgaan van de manier waarop u functioneert als medewerker van Wikipedia NL, niet van uw functie als administrateur. Als men wil weten of iemand administrateur is, kan men dat zien op de pagina Geregistreerde gebruikers tonen en Wikipedia:administrateur. Eventueel kan u ook op uw gebruikerspagina dat feit vermelden, maar doe dat dan op een informatieve wijze.

Het vermelden van uw echte naam op uw gebruikerspagina en een geldig emailadres is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen.

Vertroulikheid[wysig bron]

Informatie waar u enkel door uw functie als administrateur toegang tot heeft zoals wachtwoorden moet u zorgvuldig behandelen en niet verder verspreiden.

Er zijn gebruikers die een uitzonderlijk eenvoudig wachtwoord kiezen. Dat is geen goed idee. Als administrateur is dat een nog slechter idee. Kies, zeker als administrateur , een fatsoenlijk wachtwoord. Bijvoorbeeld iets als Jef4525 , dHe8lT, theepot45, ... Zorg gewoon dat u meer verbeelding heeft in plaats van uw gebruikersnaam als wachtwoord te gebruiken of iets eenvoudigs als 123' , abc, azerty, querty.

Gebruikt u Wikipedia NL op een publieke computer, vergeet dan niet uit te loggen.

Die gebruik van u mag[wysig bron]

U kan

 • een IP-adres blokkeren
 • een gebruiker blokkeren
 • een pagina beveiligen (niet bewerkbaar maken)
 • een pagina (of afbeelding) verwijderen

Omdat men iets kan doen wil dat nog niet zeggen dat men dat ook moet doen. Het niet-gebruiken van de speciale mogelijkheden is een moeilijke maar zeer belangrijke zaak.

De gemeenschap van Wikipedia NL kan ten alle tijde beslissen u uw rechten te ontnemen door middel van een publieke raadpleging.

'n IP-adres blokkeer[wysig bron]

Dit zijn de regels;

 1. Een IP-adres blokkeer je om een reden. Die reden is Wikipedia beschermen tegen vandalen en saboteurs. In principe kan het niet om een andere reden. Als het toch nodig zou zijn, leg de reden dan direct uit aan de gemeenschap.
 2. Blokkeer niet bij de minste ongepaste aanpassing een IP-adres. Mogelijk is die bezoeker nog aan het ontdekken hoe Wikipedia werkt. Een IP-adres van een mogelijke nieuwe medewerker blokkeren is geen goed "welkom".
 3. Een anonieme gebruiker heeft ook een overlegpagina. Gebruik die. Geef voor het blokkeren ook anonieme vandalen eerst een waarschuwing.
 4. Als iemand meerdere bewerkingen gedaan heeft die overduidelijk van slechte wil getuigen mag je een ip-adres blokkeren, als je denkt dat die maatregel in het voordeel is van het project.
 5. Gebruik uw gezond verstand.

'n Geregistreerde gebruiker blokkeer[wysig bron]

Zorg dat u zeer zeker bent van uw zaak als u dat doet. Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren.

Regels
Er zijn 2 soorten geregistreerde gebruikers:
 • Een ordinaire vandaal die de moeite gedaan heeft een account aan te maken
  • In dit geval zijn dezelfde regels als voor het blokkeren van een IP-adres van toepassing
  • Informeer de andere administrateurs hierover
 • Een echte geregistreerde gebruiker
  • Het blokkeren van een echte geregistreerde gebruiker kan in principe enkel met duidelijke instemming of verzoek van de gemeenschap. Een autonome beslissing van een administrateur om iemand te blokkeren zonder toestemming is buitengewoon uitzonderlijk en dit moet onmiddellijk kenbaar gemaakt worden aan de andere administrateurs en de gemeenschap met een duidelijke motivatie.
Elke blokkering krijgt automatisch een vermelding in het Spesiaal:Ipblocklist
Een administrateur mag vrij een gebruiker blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort. Dit kan normaal enkel het account van de administrateur zelf zijn.

'n Bladsy beskerm[wysig bron]

Dit is anti-wiki. Door een pagina te beveiligen kan niemand, behalve administrateurs , die pagina nog aanpassen.

Elke wijziging van de bewerkbaarheid van een pagina is publiek te zien in het Wikipedia:Protection_log

Dit kan indien;

 1. Dit kan eventueel zeer tijdelijk gebruikt worden als alternatief voor het blokkeren van een gebruiker, als iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk dezelfde pagina vandaliseert, maar verschillende IP-adressen gebruikt, of voor het stoppen van een editoorlog. Overleg met de betrokken gebruikers is nodig en het inlichten van de andere administrateurs wenselijk.
 2. Op verzoek van de gemeenschap of met steun van de gemeenschap.

Een administrateur mag vrij pagina's beveiligen in de systeem naamruimtes.

'n Bladsy of ander media verwyder[wysig bron]

Als administrateur mag u de pagina's van de lijst "Te verwijderen pagina's" verwijderen volgens de regels van die procedure.

Er bestaat de mogelijkheid een verwijderde pagina volledig te herstellen. Maar beschouw dat als een redmiddel, een backup. Er gebruik van maken zou een uitzondering moeten zijn. Dit is meer om tactische en psychologische redenen dan omdat er een technische reden zou voor zijn.

Het verwijderen van een pagina is de meest voorkomende en publieke actie die een administrateur meestal doet. Het geeft de boodschap, "ik, administrateur, beschouw deze pagina als onwaardig voor Wikipedia en gooi deze weg". Het is tonen van een macht die gewone gebruikers niet hebben. Het is daarom van fundamenteel belang daar voorzichtig mee om te springen. Door het volgen van de "Procedure te verwijderen pagina's" legt u de verantwoordelijkheid van het al of niet verwijderen van een pagina bij de gemeenschap en niet bij uzelf.

Ook als een administrateur twijfelt bij een pagina die op de verwijderlijst staat, is het beter deze nog te laten staan, met daarbij een motivatie, dan om hem te verwijderen.

'n Bladsy direk verwyder[wysig bron]

U mag als administrateur direct een pagina verwijderen onder volgende voorwaarden:


 • Pagina's zonder inhoud of pagina's met een inhoud die geen zinvolle informatie bevatten mogen zonder verdere formaliteit verwijderd worden na het controleren van de onderstaande punten.
  • Voorbeeld: Verwijder dit en beschrijf hier de nieuwe pagina. dfsgsdfs mina, kunnen jullie dat niet zelf???????? , # Hoi. Dit is Mattheus. Doei.
   • Controleer de voorgeschiedenis. Een artikel kan dan wel als inhoud hebben "kashjksjhfdklsjfklskldskjflsdjkl" maar in de voorgeschiedenis kan een echt, gewist artikel steken.
   • Wees zeker dat het echt volstrekte nonsens is, niet verwijderen bij twijfel. Als er ook maar de geringste twijfel bestaat, is het beter de pagina op de lijst "Te verwijderen pagina's" te zetten.
 • Als de auteur van een artikel of afbeelding aangeeft dat hij het weg wil, om een van de volgende redenen:
  • (tik)fout in de bestandsnaam
  • (tik)fout in de titel van een artikel, ook bij het verplaatsen van artikels
  • Afbeelding wordt vervangen door andere afbeelding.
In geval van enige twijfel of als het artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders dient het artikel/afbeelding op de lijst te verwijderen pagina's geplaats te worden met de normale procedure.

Bij het verwijderen is er een veld waar u dient de reden van verwijdering te vermelden. Vul die in. Maak dit zo duidelijk mogelijk, bijvoorbeeld "leeg; voormalige inhoud: \"deze man houdt van ........... geintje ik ken hem niet hahahahahahahahahahahahahaha\"

 • Een pagina verwijderen om technische redenen. Bijvoorbeeld een pagina verwijderen zodat je dan een pagina kan verplaatsen naar die pagina.
 • Pagina's in de eigen gebruikersnaamruimte van de administrateur zelf en pagina's aangemaakt voor testdoeleinden mag men vrij verwijderen

In alle andere gevallen zoals: foute titel, overtreding auteursrechten, overbodig of wat dan ook, steeds de procedure Wikipedia:Te verwijderen pagina's volgen. Zie ook daar. Plaats steeds op de pagina van het artikel een vermelding dat die pagina op de lijst is gezet om te verwijderen !

Pagina's die door gebruikers reeds op de lijst "Te verwijderen pagina's" zijn geplaatst kan je beter niet meer verwijderen, tenzij ze op de lijst "Direct verwijderen" staan. Dit werkt demotiverend voor de gebruiker die de moeite heeft genomen een pagina te vermelden, en kan de betrokkenheid van de niet-administrateurs bij het opsporen van dergelijke artikels en het plaatsen op de lijst "Te verwijderen pagina's" schaden. Het is de kracht van Wikipedia dat we allen waken om de inhoud zo goed mogelijk te maken en te houden.