Sarie du Toit

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Sarie du Toit, omstreeks 1958.

Sara Aletta Petronella (Sarie) du Toit (née Scheepers, 1907, Vrystaat – 1978) was van haar huwelik in 1931 tot 1935 ’n predikantsvrou in die Gereformeerde Kerk, waarna hulle na Potchefstroom verhuis het toe haar man aangestel is as hoogleraar aan dié kerk se Teologiese Skool.

Sarie Scheepers is in die Vrystaat gebore en het ook daar grootgeword. Haar ouers het later in die distrik Parys gaan woon. Voor haar huwelik het sy onderwys gegee en in 1931 tree sy in die huwelik met dr. Fanus du Toit, toe nog predikant van die kombinasie Bethal, Standerton, Volksrust, waar hy einde 1930 bevestig is. Haar skoonouers was van prof. dr. J.D. du Toit, wat as Totius roem verwerf het as Bybelvertaler, psalmberymer, digter en volksman, en Maria Postma. Haar man se oupa aan vaderskant was ds. S.J. du Toit (1847–1911), een van die belangrikste figure in die vroeë stryd om die erkenning van Afrikaans en konsulent van die Gereformeerde Kerke onder die Kruis. Aan moederskant was hy die kleinseun van ds. Dirk Postma (1818–1890), die grondlegger van die GKSA en eerste hoogleraar aan die GKSA se Teologiese Skool op Burgersdorp, waaraan sowel Fanus du Toit as sy vader ná die Skool se verplasing na Potchefstroom hoogleraar sou wees.

In 1935 verhuis die gesin na Potchefstroom toe dr. Du Toit, ná die dood van prof. J.A. du Plessis, benoem is as tydelike lektor aan die Teologiese Skool en in 1936 as professor, ook aan die PUK vir CHO, vir hoofsaaklik die Ou-Testamentiese wetenskap. Hy was meermale rektor van die Teologiese Skool en dekaan van die fakulteit teologie aan die PU vir CHO.

Sarie du Toit was ’n sterk krag in die vereningslewe en was altyd bereid om te help waar die kragte soms tekortgeskiet het, aldus Johanna du Plooy in die gedenkboek Die Gereformeerde Vrou 1859–1959. Vanaf die stigting van die Gereformeerde Sustersbond het sy in die provinsiale bestuur van Transvaal gedien. Op die plaaslike vereniging het sy van 1937 tot 1952 in die bestuur gedien, eers as sekretaresse en later as penningmeesteres. Du Plooy skryf: "Sy is besonder op netheid en presiesheid gesteld, nie alleen in haar persoonlike lewe en huishouding nie, maar ook met die werk wat die verenigingslewe betref."

Du Toit het haar man minstens twee keer oorsee vergesel: in 1939 toe prof. Du Toit in Nederland studeer het, en in 1946 na Amerika waar hy die Ekumeniese Sinode bygewoon het.

Uit hul huwelik is een dogter, Hanlie, gebore, later mev. (ds.) W.J. Maritz, tussen 1958 en sy dood leraar van die Gereformeerde kerke Salisbury, Parys en Florida; oorlede in die tuig op 12 Augustus 1983.

Bron[wysig | wysig bron]

  • (af) Die Gereformeerde Vroueblad. 1959. Die Gereformeerde vrou 1859-1959. Potchefstroom: Potchefstroom Herald.