Verskil tussen weergawes van "Johannes Beijer"

Jump to navigation Jump to search
 
== Terug na Nederland ==
WeensIn swakMaart gesondheid1869 vanvertrek syds. vrouBeijer vertrekmet hysy ingesin 1869met metagt maande verlof na Nederland, waarweens hysy invrou se swak gesondheid en ds. S.D. Venter word beroep as konsulent van Reddersburg. In dieselfde jaar aanvaar ds. Beijer 'n beroep aanvaar na die Christelike Gereformeerde gemeente van Alblasserdam. SyIn tweedehierdie huweliktyd washet nieheelwat gelukkigberoering nie.in Sydie vrougemeente segekom. gedragDie eneerste gevolglikeskok problemehet ingekom toe die gemeente, sowelnadat asdie syverloftyd swakvan gesondheid,ds. hetBeijer daartoeverstreke bygedrawas, moes verneem dat hy, opsonder [[10dat September]]behoorlik [[1873]]losgemaak eervolleis [[emeritaat]]van bysy verbintenis met die kerkraadgemeente, en'n klassisberoep ontvangaanvaar het, maarna dieAlblasserdam provinsialein sinodeNederland. hetDit homblyk daarnaegter vandat syds. ampBeijer onthefso opgelief grondwas daarvanin die gemeente dat hy syin huis1874 nieweer goedberoep konis, bestuurhoewel dit nie geslaag het nie. InLater 1874het dit geblyk dat ds. Venter sekere inligting van die gemeente weerhou het aangaande ds. Beijer, naamlik dat hy ''Klaagtoonverlof eensgevra verdrukten''het gepubliseerna enNederland tweeom jaardaar later'n inbeter verbitteringheenkome inte [[Rotterdam]]gaan gesterfsoek. inHierdie diesaak ouderdomhet 'n mate van 53spanning jaargebring tussen ds. HyDirk isPostma begraween inds. S.D. Venter. Laasgenoemde was 'n sterk aanhanger van ds. Beijer omdat hy die begraafplaasenigste Crooswijk,student was wat inonder laterds. jareBeijer verdwynsy opleiding voltooi het.
 
Sy tweede huwelik was nie gelukkig nie. Sy vrou se gedrag en gevolglike probleme in die gemeente, sowel as sy swak gesondheid, het daartoe bygedra dat hy op [[10 September]] [[1873]] eervolle [[emeritaat]] by die kerkraad en klassis ontvang het, maar die provinsiale sinode het hom daarna van sy amp onthef op grond daarvan dat hy sy huis nie goed kon bestuur nie. In 1874 het hy ''Klaagtoon eens verdrukten'' gepubliseer en twee jaar later in verbittering in [[Rotterdam]] gesterf in die ouderdom van 53 jaar. Hy is begrawe in die begraafplaas Crooswijk, wat in later jare verdwyn het.
 
== Skryfwerk ==
84 871

wysigings

Navigasie-keuseskerm