Verskil tussen weergawes van "N.H. van der Walt"

Jump to navigation Jump to search
8 769 grepe bygevoeg ,  3 jaar gelede
== Waardering ==
Ds. Coetzee sluit sy lewewnsberig af: "Hy het nou heengegaan om te wandel in die volle lig van die Son van geregtigheid (na aanleiding van sy afskeidspreek op Heidelberg). Mag die Here vir sy nablywende eggenote en kinders 'n son en skild wees. Ek is dankbaar dat ek die voorreg gehad het om die teraardebestelling van my liewe ou vriend en medewerker in so baie sake te kon lei. Dit was 'n swaar iets om by hierdie geleentheid op te tree. Ek is die laaste van die driemanskap wat sinds 1933 gedien het op die deputaatskap vir die uitgawe van ons ''Kerkalmanak''. By die begrafnis van albei die heengegane mededeputate het ek opgetree. Dit was vir my 'n voorreg en genot om met hierdie twee broeders saam te werk. As enigste oorblywende lid van die driemanskap se ek: Vaarwel, liewe broeder en vriend. U ywer, moed en geloof in die werk van die Here bly vir my 'n besieling en ek hoop om dit voort te sit totdat dit die Here sal behaag om ook my af te los. Ek sê: tot weersiens." Ds. Coetzee is vier jaar en 10 maande later oorlede.
 
== Galery ==
<gallery mode=packed heights=190px>
Lêer:Teologiese Skool Burgersdorp 1897.jpg||Professore en studente van die [[Teologiese Skool Burgersdorp|Teologiese Skool op Burgersdorp]] in 1897. Voor: [[Ferdinand Postma]], P. Coetzee, J. Venter, Wardaugh, P. Lion Cachet, [[Willem Johannes de Klerk|Willem de Klerk]], W. Henning, [[Johannes Petrus van der Walt|J.P. van der Walt]], J. Pretorius. Middel: [[G.H.J. Kruger]], [[Totius|J.D. du Toit]], [[Flippie Snyman|P.C. Snyman]], [[Jacobus du Plessis|J.A. du Plessis]], prof. [[Jan Lion Cachet|J. Lion Cachet]], prof. [[Stephanus Postma|S. Postma]], J. Kruger, [[J.G.H. van der Walt]]. Agter: C. Pretorius, [[Japie Maré|J. Maré]], ene Faul, H. de Klerk, L.J. du Plessis (begin 1969, met die skool se eeufees, die oudste [89 jaar] nog lewende oudstudent van die Teologiese Skool en woonagtig te [[Reddersburg]], seun van ds. [[Louw du Plessis|L.J. du Plessis]]), J. du Plessis, F. Henning, J. du Plooy, C. van der Walt, '''N.H. van der Walt''', [[Dirk Postma, seun van Martinus|D. Postma]].
 
Beeld:Studente en professore van die Teologiese Skool Burgersdorp 1899.jpg|1899: Professore en studente van die Teologiese Skool. Voor: J. van der Linde, T.N. Venter, W. Viljoen, D. Kruger, A. du Toit, H. Kruger, A.P.C. Duvenage, Smit, Snyman. Middel: (van links) [[Ferdinand Postma]], [[Flippie Snyman]] [[Jan Lion Cachet]], [[Jacobus du Plessis]] (wat presies twee jaar voor ds. De Klerk gebore is), Willem de Klerk, [[Dirk Postma, seun van Martinus|Dirk Postma]] en [[Hendrikus Pasch]]. Agter: J. van der Heever, H.J.R. du Plessis, J.C. Venter, [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], J.P. van der Walt, N. van der Walt, [[J.H. Kruger]], J. Venter, P. Lion Cachet, '''N.H. van der Walt''', C. Pretorius, J. van Rooy, [[Japie Maré]], J. du Plooy, H. de Klerk, J. Kruger, D. Lessing.
 
Beeld:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerk, Reddersburg, 1910.jpg|1910: Die Algemene Sinode van die GKSA wat op [[Reddersburg]] vergader het. Voor: Di. [[Koos van Rooy|J.A. Van Rooy]], [[Martinus Postma]], [[Petrus Postma]], W.J. Snyman, prof. [[Jan Lion Cachet]], di. [[Louw du Plessis|L.J. du Plessis]], [[Louis Vorster]], [[Pieter Biewenga]]. Tweede ry: Di. [[J.G.H. van der Walt]], [[Jacobus du Plessis]], [[Willem Johannes de Klerk|W.J. de Klerk]], [[G.H.J. Kruger]], [[Dirk Postma, seun van Martinus|Dirk Postma]], H.J.R. du Plessis, [[Willem Postma]], [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]]. Derde ry: Di. J.P. Van der Walt, '''N.H. Van der Walt''', T.N. Venter, [[Flippie Snyman|P.C. Snyman]], [[J.H. Kruger]], [[Totius|J.D. du Toit]] (Totius), dr. [[Sietse Los|S.O. Los]], [[Taetse Hamersma|T. Hamersma]] en [[Derk Rumpff]].
 
Beeld:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op Rustenburg, 4 April 1924, onder die seringboom waaronder die Kerk in 1859 gestig is en met prof HH Kuyper as deputaat van die Geref Kerke in Nederland.jpg|Die Algemene Sinode van die [[Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika]] op [[Rustenburg]], [[4 April]] [[1924]], onder die seringboom waaronder die Kerk in 1859 gestig is en met prof. H.H. Kuyper as deputaat van die Geref. Kerke in [[Nederland]]. Eerste ry: A.S.E. Yssel, [[Charles du Toit|C.W.M. du Toit]], [[J.V. Coetzee]], [[J.G.H. van der Walt]], J.H. Boneschans, [[Johannes Christiaan van der Walt|J.C. van der Walt]]. Tweede ry: [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], [[Derk Rumpff|D. Rumpff]], T. Hamersma, [[Dirk Postma, seun van Martinus|D. Postma]], [[Martinus Postma|M. Postma]], prof. H.H. Kuyper, [[Louis Vorster|L.P Vorster]], proff. [[Totius|J.D. du Toit]], [[Jacobus du Plessis|J.A. du Plessis]], [[Izak Krüger|I.D. Kruger]]. Derde ry: [[David Kotzé|D.N. Kotzé]], [[N.H. van der Walt]], A. Duvenage, [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], [[Casparus de Wet|C.J.H. de Wet]], [[Barend de Klerk|B.J. de Klerk]], [[Willem Johannes de Klerk|W.J. de Klerk]], [[G.H.J. Kruger]], [[Douw Venter|D.G. Venter]], [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]]. Vierde ry: F.P.J. Snyman, [[Hendrik Johannes Venter|H.J. Venter]], [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], H.S. van Jaarsveld, H.J.R. du Plessis, [[J.H. Kruger]].
 
Lêer:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerk in sitting op Reddersburg, 1927.jpg|1927: Die Algemene Sinode van die GKSA op [[Reddersburg]]. Eerste ry: [[Derk Rumpff|D. Rumpff]], '''N.H. van der Walt''', [[J.G.H. van der Walt]], prof. [[Jacobus du Plessis|J.A. du Plessis]], prof. [[Casparus de Wet| C.J.H. de Wet]], T. Hamersma, [[Louis Vorster|L.P Vorster]], [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]]. Tweede ry: H.S. van Jaarsveld, H. Venter, F.P.J. Snyman, [[Johannes Christiaan van der Walt|J.C. van der Walt]], [[Douw Venter|D.G Venter]], [[Charles du Toit|C.W.M. du Toit]], [[Izak Krüger|I.D Krüger]], [[H.J.R. du Plessis]]. Derde ry: [[J.V. Coetzee]], [[G.H.J. Kruger]], E.L.J. Venter, D. Postma, [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], A.S.E Yssel, [[David Kotzé|D.N. Kotze]]. Vierde ry: J.H. Boneschans, T.T. Spoelstra, W.J. Postma, W.J. Snyman, A. Duvenage, [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], [[Barend de Klerk|B.J. de Klerk]].
 
Beeld:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerk, Burgersdorp, 1930.jpg|1930: Die Algemene Sinode van die GKSA in sitting op [[Burgersdorp]]. Eerste ry: S. van der Walt, [[Jacobus van Rooy|Jacs van Rooy]]. Tweede ry: Dr. E. Venter, [[Johannes Christiaan van der Walt|J.C. van der Walt]], H.J. Venter, [[J.G.H. van der Walt]], [[G.H.J. Kruger]], W.J. Postma, [[Willem Snyman|W.J. Snyman]], [[Dirk Postma, seun van Martinus|Dirk Postma]], [[David Kotzé|D.N. Kotzé]], J.H. Boneschans, A. Duvenage. Derde ry: [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]], '''N.H. van der Walt''', [[Willem Johannes de Klerk|W.J. de Klerk]], [[Taetse Hamersma|T. Hamersma]], [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], [[J.V. Coetzee]], [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], H.S. van Jaarsveld en [[Douw Venter|D.G. Venter]]. Vierde ry: H. du Plessis, A.S.E. Yssel, [[Joseph Petrus Jooste|J.P. Jooste]], A. Postma, [[Izak Krüger|I.D. Krüger]], [[Willem Venter|W.F. Venter]], T.T. Spoelstra, F.P.J. Snyman, dr. [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], prof. [[Jacobus du Plessis|J.A. du Plessis]], H.J.R. du Plessis, [[Derk Rumpff]].
 
Beeld:Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, Pretoria, 1933.jpg|Algemene Sinode van die GKSA 1933 in sitting te [[Pretoria]], hier afgeneem op die trap van die [[Uniegebou]]. Eerste ry: A. Postma, [[Pieter Snyman|P.G.W. Snyman]], [[Derk Rumpff]], [[J.G.H. Van der Walt]], [[Izak Krüger|I.D. Krüger]], prof. [[J. Chris Coetzee]], T.T. Spoelstra, A.S.E. Yssel, [[David Kotzé|D.N. Kotzé]], W.J. Postma, J.P. van den Berg, I.J. van der Walt. Tweede ry: H.F.V. Kruger, J.H. Boneschans, J.M. de Wet. Tweede ry: [[Willem Johannes de Klerk|W.J. de Klerk]], [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], [[Barend de Klerk|B.J. de Klerk]], B. de Klerk, [[Stephanus van der Walt|S.J. van der Walt]], L.S. van der Walt, J. Schutte, [[N.H. van der Walt]], E.I.J Venter, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, [[Douw Venter|D.G Venter]], [[J.V. Coetzee]]. Vierde ry: J. van Rooy, [[Abraham Aucamp|A. Aucamp]], [[Hendrikus Pasch|H.P.J. Pasch]]. Vyfde ry: [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], [[J.H. Kruger]], [[G.H.J. Kruger]], [[Willem Venter|W.F. Venter]], I. Lessing, [[Jan du Plessis|J.B. du Plessis]], [[Sarel van der Walt|S.P. van der Walt]], [[Joseph Petrus Jooste|J.P. Jooste]], J.L. de Bruin, [[Stephanus du Toit|S. du Toit]], [[Dirk du Plessis|D.P. du Plessis]], F.P.J. Snyman.
 
Beeld:Nasionale Sinode van die GKSA voor die Vrouemonument, Bloemfontein, 1939.jpg|Eerste ry: H.S. van Jaarsveld, F.N. Lion Cachet, W.J. Postma, B. de Klerk, H.J. Venter, J. van Rooy, P.W. van der Walt, [[Pieter Snyman|P.G.W. Snyman]]. Tweede ry: '''N.H. van der Walt''', [[J.G.H. van der Walt]], D. Postma, dr. [[Totius|J.D. Du Toit]], [[Koos van Rooy|J.A. van Rooy]], dr. [[Casparus de Wet|C.J.H de Wet]], dr. [[Sietse Los|S.O. Los]], dr. [[Joseph Petrus Jooste|J.P. Jooste]], [[J.V. Coetzee]], [[Izak Krüger|I.D Kruger]], J.C. van der Walt. Derde ry: J.P. van der Berg, [[G.H.J. Kruger]], [[Abraham Aucamp|A.L Aucamp]], M. Postma, J.M. de Wet, I.J. Lessing. Vierde ry: [[Jacobus van Rooy|Jacs van Rooy]], J.L. de Bruyn, J.A. Schutte, A. Postma, E.L.J. Venter, [[Douw Venter|D.G. Venter]], J.L. Vorster, T.T. Spoelstra, [[Derk Rumpff]], H. du Plessis. Vyfde ry: dr. [[Barend de Klerk|B.J. de Klerk]], [[Petrus de Klerk|P.J. de Klerk]], J.J. Venter, J.H. Boneschans, L.S. van der Walt, [[Stephanus du Toit|S. du Toit]], J.F. du Plooy, A.S.E. Yssel. Sesde ry: H.F.V. Kruger, [[Philippus de Klerk|P.J.S. de Klerk]], [[David Kotzé|D.N. Kotzé]], W.J. Snyman, [[Willem Venter|W.F. Venter]], [[Sarel van der Walt|S.P. van der Walt]], [[Johan van Ryssen|J.W.J. van Ryssen]] N.J. Snyman, B.R. Kruger, D.J. van der Walt.
</gallery>
 
== Bronne ==
84 409

wysigings

Navigasie-keuseskerm

Persoonlike gereedskap

Naamruimtes

Variante