Spesiale karaktersː Unicode, ASCII, HTML

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die tabel hieronder gee 'n lys van spesiale karaters met ooreenstemmende kodes in unicode, Ascii en HTML.

Ascii[wysig | wysig bron]

In Windows kan Alt ingehou word en die Asciikode ingesleutel word om die spesiale karakter te tik. Om byvoorbeeld "ê" te tik, hou Alt in en druk 136. Die meeste mense is al vertroud hiermee.

Unicode[wysig | wysig bron]

Unicode is 'n meer uitgebreide stelsel as die Asciistelsel en stem nie in alle opsigte ooreen met die Asciikodes nie. Byvoorbeeld, wanneer jy in Windows werk, kan 'n "ê" getik word deur die Asciikode te gebruik of die Unicodekodeː

 • Ascii: Alt-136
 • Unicode: Alt-0234

MS Word

Om 'n spesiale karakter in MS Word in te voeg indien jy die Unicodekode het, tik die Unicodekode in waar jy dit wil hê, selekteer dit en druk Alt-X.[1]

Linux

Wanneer met Linux gewerk word, kan jy nie die Asciikodes gebruik nie, maar slegs die Unicode. En dan moet jy die heksadesimale kode gebruik. Om 'n spesiale karakter te tik, doen jy die volgende:

Ctrl-Shift + "U" + [heksadesimale Unicode]

Dus moet jy Ctrl en Shift inhou, dan druk jy "U" en dan die heksadesimale unicode. Indien die unicode met nulle begin, hoef dit nie getik te word nie.

Om byvoorbeeld 'n "ê" te tik, hou Ctrl en Shift in en druk U, E, A (Die unicode vir "ê" is 00EA)

HTML[wysig | wysig bron]

Die HTML-kode word in HTML gebruik. Kolom "HTML" in die tabel hieronder kan in beide Wikipedia en HTML gebruik word, maar kolom "HTML(2)" kan slegs in HTML gebruik word.

Tabel[wysig | wysig bron]

Kolom "Unicode(D)" bevat die desimale kode en kolom "Unicode(H)" bevat die heksadesimale kode van die karakter.

Kolom "Ascii bevat die Asciikode wat desimale waardes bevat. Vir die waardes in hierdie kolom kan die Alt-sleutel gebruik word om die kode in te tik. Kolom "Ascii" het egter nie kodes vir al die karakters nie. As jy die waarde in kolom "Unicode(D)" gebruik, kan jy steeds die Alt-sleutel gebruik, maar indien dit 'n driesyfer kode is, moet jy 'n nul ("0") vooraan sit. Dus, Alt + "0" + [kode]

Karakter Unicode(D) Unicode(H) Ascii HTML HTML(2) Beskrywing Engels
1 1 1 Start Of Heading
2 2 2 Start of Text
3 3 3 End of Text
4 4 4 End of transmission
5 5 5 Enquiry
6 6 6 &#6 Acknowledge
7 7 7 Bell
8 8 8 Backspace
9 9 9 	 Character Tabulation
10 A 10 
 Line feed
11 B 11 Line tabulation
12 C 12  Form feed (Ff)
13 D 13 
 Enter Carriage return (Cr)
14 E 14 Shift out
15 F 15 Shift in
16 10 16 Data Link Escape
32 20 32  Spasie Space
! 33 21 33 ! Uitroepteken Exclamation mark
" 34 22 34 " " Aanhalingsteken Quotation mark
# 35 23 35 # Nommerteken, hutsmerk, kruis (musiek) Number sign, Hashtag, Octothorpe, Sharp
$ 36 24 36 $ Dollarteken Dollar sign
% 37 25 37 % Persentasie Percent sign
& 38 26 38 & & Enteken Ampersand
' 39 27 39 ' ' Afkappingsteken Apostrophe
( 40 28 40 ( Linker hakie Left parenthesis
) 41 29 41 ) Regter hakie Right parenthesis
* 42 2A 42 * Asterisk Asterisk
, 44 2C 44 , Komma Comma
- 45 2D 45 - Koppelteken Hyphen-minus
. 46 2E 46 . Punt Full stop
/ 47 2F 47 / Skuinsstreep of per Forward slash, Slash, Solidus
0 48 30 48 0 Nul
1 49 31 49 1 Een
2 50 32 50 2 Twee
3 51 33 51 3 Drie
4 52 34 52 4 Vier
5 53 35 53 5 Vyf
6 54 36 54 6 Ses
7 55 37 55 7 Sewe
8 56 38 56 8 Agt
9 57 39 57 9 Nege
: 58 3A 58 : Dubbelpunt Colon
; 59 3B 59 &#59; Kommapunt Semicolon
< 60 3C 60 &lt; &#60; Kleiner-asteken Less-than sign
= 61 3D 61 &#61; Gelykaanteken Equal sign
> 62 3E 62 &gt; &#62; Groter-asteken Greater-than sign
? 63 3F 63 &#63; Vraagteken Question mark
@ 64 40 64 &#64; Byteken At sign
A 65 41 65 &#65; Alfabet hoofletter Latin capital letter A
B 66 42 66 &#66; Alfabet hoofletter Latin capital letter B
C 67 43 67 &#67; Alfabet hoofletter Latin capital letter C
D 68 44 68 &#68; Alfabet hoofletter Latin capital letter D
E 69 45 69 &#69; Alfabet hoofletter Latin capital letter E
F 70 46 70 &#70; Alfabet hoofletter Latin capital letter F
G 71 47 71 &#71; Alfabet hoofletter Latin capital letter G
H 72 48 72 &#72; Alfabet hoofletter Latin capital letter H
I 73 49 73 &#73; Alfabet hoofletter Latin capital letter I
J 74 4A 74 &#74; Alfabet hoofletter Latin capital letter J
K 75 4B 75 &#75; Alfabet hoofletter Latin capital letter K
L 76 4C 76 &#76; Alfabet hoofletter Latin capital letter L
M 77 4D 77 &#77; Alfabet hoofletter Latin capital letter M
N 78 4E 78 &#78; Alfabet hoofletter Latin capital letter N
O 79 4F 79 &#79; Alfabet hoofletter Latin capital letter O
P 80 50 80 &#80; Alfabet hoofletter Latin capital letter P
Q 81 51 81 &#81; Alfabet hoofletter Latin capital letter Q
R 82 52 82 &#82; Alfabet hoofletter Latin capital letter R
S 83 53 83 &#83; Alfabet hoofletter Latin capital letter S
T 84 54 84 &#84; Alfabet hoofletter Latin capital letter T
U 85 55 85 &#85; Alfabet hoofletter Latin capital letter U
V 86 56 86 &#86; Alfabet hoofletter Latin capital letter V
W 87 57 87 &#87; Alfabet hoofletter Latin capital letter W
X 88 58 88 &#88; Alfabet hoofletter Latin capital letter X
Y 89 59 89 &#89; Alfabet hoofletter Latin capital letter Y
Z 90 5A 90 &#90; Alfabet hoofletter Latin capital letter Z
[ 91 5B 91 &#91; Linker blokhakie Left square bracket
\ 92 5C 92 &#92; Trustreep of par Backslash
] 93 5D 93 &#93; Regter blokhakie Right square bracket
^ 94 5E 94 &#94; Kappie Circumflex accent
_ 95 5F 95 &#95; Onderstreep Low line
` 96 60 96 &#96; Gravis-aksentteken Grave accent
a 97 61 97 &#97; Alfabet kleinletter Latin small letter A
b 98 62 98 &#98; Alfabet kleinletter Latin small letter B
c 99 63 99 &#99; Alfabet kleinletter Latin small letter C
d 100 64 100 &#100; Alfabet kleinletter Latin small letter D
e 101 65 101 &#101; Alfabet kleinletter Latin small letter E
f 102 66 102 &#102; Alfabet kleinletter Latin small letter F
g 103 67 103 &#103; Alfabet kleinletter Latin small letter G
h 104 68 104 &#104; Alfabet kleinletter Latin small letter H
i 105 69 105 &#105; Alfabet kleinletter Latin small letter I
j 106 6A 106 &#106; Alfabet kleinletter Latin small letter J
k 107 6B 107 &#107; Alfabet kleinletter Latin small letter K
l 108 6C 108 &#108; Alfabet kleinletter Latin small letter L
m 109 6D 109 &#109; Alfabet kleinletter Latin small letter M
n 110 6E 110 &#110; Alfabet kleinletter Latin small letter N
o 111 6F 111 &#111; Alfabet kleinletter Latin small letter O
p 112 70 112 &#112; Alfabet kleinletter Latin small letter P
q 113 71 113 &#113; Alfabet kleinletter Latin small letter Q
r 114 72 114 &#114; Alfabet kleinletter Latin small letter R
s 115 73 115 &#115; Alfabet kleinletter Latin small letter S
t 116 74 116 &#116; Alfabet kleinletter Latin small letter T
u 117 75 117 &#117; Alfabet kleinletter Latin small letter U
v 118 76 118 &#118; Alfabet kleinletter Latin small letter V
w 119 77 119 &#119; Alfabet kleinletter Latin small letter W
x 120 78 120 &#120; Alfabet kleinletter Latin small letter X
y 121 79 121 &#121; Alfabet kleinletter Latin small letter Y
z 122 7A 122 &#122; Alfabet kleinletter Latin small letter Z
{ 123 7B 123 &#123; Linker krulhakie Left curly bracket
124 7C 124 &#124; Vertikale staaf Vertical bar
} 125 7D 125 &#125; Regter krulhakie Right curly bracket
~ 126 7E 126 &#126; Tilde Tilde
127 7F - &#127;
128 80 &euro; &#128; Euro (geldeenheid)
129 81 &#129;
130 82 &#130; Komma Comma
ƒ 131 83 159 &#131;
132 84 &#132; Aanhalingsteken
133 85 &#133;
134 86 &#134;
135 87 &#135;
ˆ 136 88 &#136; Kappie
137 89 &#137;
Š 138 8A &#138;
139 8B &#139;
Π140 8C &#140;
141 8D &#141;
Ž 142 8E &#142;
143 8F &#143;
144 90 &#144;
145 91 &#145; Enkelaanhalingsteken
146 92 &#146; Enkelaanhalingsteken (bv 'n)
147 93 &#147;
148 94 &#148; Cancel character
149 95 7 &#149;
150 96 &#150; Aandagstreep
151 97 &#151;
˜ 152 98 &tilde; &#152; Klein tilde Small tilde
153 99 &trade; &#153; Handelsmerkteken
š 154 9A &#154;
155 9B &#155;
œ 156 9C &#156;
157 9D &#157;
ž 158 9E &#158;
Ÿ 159 9F &Yuml; &#159; Latynse hoofletter Y met deelteken
  160 A0 255 &nbsp; &#160; Niebreekspasie Non-breaking space
¡ 161 A1 173 &iexcl; &#161; Omgekeerde uitroepteken Inverted exclamation mark
¢ 162 A2 155 &cent; &#162; Sentteken (geldeenheid) Cent sign
£ 163 A3 156 &pound; &#163; Pondteken (geldeenheid) Pound sign
¤ 164 A4 &curren; &#164; Geldeenheidteken Currency sign
¥ 165 A5 157 &yen; &#165; Jenteken (geldeenheid) Yen sign
¦ 166 A6 &brvbar; &#166; Gebroke staaf Broken bar
§ 167 A7 21 &sect; &#167; Section sign
¨ 168 A8 &uml; &#168; Deelteken Diaeresis (Umlaut)
© 169 A9 &copy; &#169; Kopieregteken Copyright sign
ª 170 AA 166 &ordf; &#170; Feminine Ordinal Indicator
« 171 AB 174 &laquo; &#171; Left-pointing double angle quotation mark
¬ 172 AC 170 &not; &#172; Nieteken Not sign
­ 173 AD &shy; &#173; Sagte koppelteken Soft hyphen
® 174 AE &reg; &#174; Geregistreerde handelsmerkteken Registered sign
¯ 175 AF &macr; &#175; Macron
° 176 B0 248 &deg; &#176; Gradeteken Degree symbol
± 177 B1 241 &plusmn; &#177; Plus-minusteken Plus-minus sign
² 178 B2 253 &sup2; &#178; Boskrif twee Superscript two
³ 179 B3 &sup3; &#179; Boskrif drie Superscript three
´ 180 B4 &acute; &#180; Akuutaksentteken Acute accent
µ 181 B5 230 &micro; &#181; Mikroteken Micro sign
182 B6 20 &para; &#182; Pilcrow sign
· 183 B7 250 &middot; &#183; Middelkol Middle dot
¸ 184 B8 &cedil; &#184; Cedilla
¹ 185 B9 &sup1; &#185; Boskrif een Superscript one
º 186 BA 167 &ordm; &#186; Masculine ordinal indicator
» 187 BB 175 &raquo; &#187; Right-pointing double angle quotation mark
¼ 188 BC 172 &frac14; &#188; Fraksie een kwart Vulgar fraction one quarter
½ 189 BD 171 &frac12; &#189; Fraksie een half Vulgar fraction one half
¾ 190 BE &frac34; &#190; Fraksie driekwart Vulgar fraction three quarters
¿ 191 BF 168 &iquest; &#191; Omgekeerde vraagteken Inverted Question Mark
À 192 C0 &Agrave; &#192; Latynse hoofletter A met gravis Latin capital letter A with grave
Á 193 C1 &Aacute; &#193; Latynse hoofletter A met akuut Latin capital letter A with acute
 194 C2 &Acirc; &#194; Latynse hoofletter A met kappie Latin capital letter A with circumflex
à 195 C3 &Atilde; &#195; Latynse hoofletter A met tilde Latin capital letter A with tilde
Ä 196 C4 142 &Auml; &#196; Latynse hoofletter A met deelteken Latin Capital letter A with diaeresis (umlaut)
Å 197 C5 143 &Aring; &#197; Latynse hoofletter A met ring bo-op Latin capital letter A with ring above
Æ 198 C6 146 &AElig; &#198; Latynse hoofletter Æ Latin capital letter Æ
Ç 199 C7 128 &Ccedil; &#199; Latynse hoofletter C met cedilla Latin capital letter C with cedilla
È 200 C8 &Egrave; &#200; Latynse hoofletter E met gravis Latin capital letter E with grave
É 201 C9 144 &Eacute; &#201; Latynse hoofletter E met akuut
Ê 202 CA &Ecirc; &#202; Latynse hoofletter E met kappie
Ë 203 CB &Euml; &#203; Latynse hoofletter E met deelteken
Ì 204 CC &Igrave; &#204; Latynse hoofletter I met gravis
Í 205 CD &Iacute; &#205; Latynse hoofletter I met akuut
Î 206 CE &Icirc; &#206; Latynse hoofletter I met kappie
Ï 207 CF &Iuml; &#207; Latynse hoofletter I met deelteken
Ð 208 D0 &ETH; &#208; Latynse hoofletter Eth
Ñ 209 D1 165 &Ntilde; &#209; Latynse hoofletter N met tilde
Ò 210 D2 &Ograve; &#210; Latynse hoofletter O met gravis
Ó 211 D3 &Oacute; &#211; Latynse hoofletter O met akuut
Ô 212 D4 &Ocirc; &#212; Latynse hoofletter O met kappie
Õ 213 D5 &Otilde; &#213; Latynse hoofletter O met tilde
Ö 214 D6 153 &Ouml; &#214; Latynse hoofletter O met deelteken
Ø 216 D8 &Oslash; &#216; Latynse hoofletter O met stroke
Ù 217 D9 &Ugrave; &#217; Latynse hoofletter U met gravis
Ú 218 DA &Uacute; &#218; Latynse hoofletter U met akuut
Û 219 DB &Ucirc; &#219; Latynse hoofletter U met kappie
Ü 220 DC 154 &Uuml; &#220; Latynse hoofletter U met deelteken
Ý 221 DD &Yacute; &#221; Latynse hoofletter Y met akuut
Þ 222 DE &THORN; &#222; Latynse hoofletter Thorn Capital Thorn
ß 223 DF 225 &szlig; &#223; Latynse kleinletter sharp S sharp S
à 224 E0 133 &agrave; &#224; Latynse kleinletter A met gravis
á 225 E1 160 &aacute; &#225; Latynse kleinletter A met akuut
â 226 E2 131 &acirc; &#226; Latynse kleinletter A met kappie
ã 227 E3 &atilde; &#227; Latynse kleinletter A met tilde
ä 228 E4 132 &auml; &#228; Latynse kleinletter A met deelteken
å 229 E5 134 &aring; &#229; Latynse kleinletter A met ring bo-op
æ 230 E6 145 &aelig; &#230; Latynse kleinletter Æ
ç 231 E7 135 &ccedil; &#231; Latynse kleinletter C met cedilla
è 232 E8 138 &egrave; &#232; Latynse kleinletter E met gravis
é 233 E9 130 &eacute; &#233; Latynse kleinletter E met akuut
ê 234 EA 136 &ecirc; &#234; Latynse kleinletter E met kappie
ë 235 EB 137 &euml; &#235; Latynse kleinletter E met deelteken
ì 236 EC 141 &igrave; &#236; Latynse kleinletter I met gravis
í 237 ED 161 &iacute; &#237; Latynse kleinletter I met akuut
î 238 EE 140 &icirc; &#238; Latynse kleinletter I met kappie
ï 239 EF 139 &iuml; &#239; Latynse kleinletter I met deelteken
ð 240 F0 &eth; &#240; Latynse kleinletter Eth
ñ 241 F1 164 &ntilde; &#241; Latynse kleinletter N met tilde
ò 242 F2 149 &ograve; &#242; Latynse kleinletter O met gravis
ó 243 F3 162 &oacute; &#243; Latynse kleinletter O met akuut
ô 244 F4 147 &ocirc; &#244; Latynse kleinletter O met kappie
õ 245 F5 &otilde; &#245; Latynse kleinletter O met tilde
ö 246 F6 148 &ouml; &#246; Latynse kleinletter O met deelteken
ø 248 F8 &oslash; &#248; Latynse kleinletter O met stroke Stroke
ù 249 F9 151 &ugrave; &#249; Latynse kleinletter U met gravis
ú 250 FA 163 &uacute; &#250; Latynse kleinletter U met akuut
û 251 FB 150 &ucirc; &#251; Latynse kleinletter U met kappie
ü 252 FC 129 &uuml; &#252; Latynse kleinletter U met deelteken
ý 253 FD &yacute; &#253; Latynse kleinletter Y met akuut
þ 254 FE &thorn; &#254; Latynse kleinletter Thorn Small letter Thorn
ÿ 255 FF 152 &yuml; &#255; Latynse kleinletter Y met deelteken
I 329 149 &#329; Lidwoord "'n" Latin Small Letter N preceded by apostrophe
Π338 152 &OElig; &#338; Latynse hoofletter Ligature Oe Capital Ligature Oe
œ 339 153 &oelig; &#339; Latin Small Ligature Oe Latin Small Ligature Oe
Š 352 160 &Scaron; &#352; Latin Capital Letter S With Caron Latin Capital Letter S With Caron
š 353 161 &scaron; &#353; Latin Small Letter S With Caron Latin Small Letter S With Caron
Ÿ 376 178 &Yuml; &#376; Latin Capital Letter Y With Diaeresis Latin Capital Letter Y With Diaeresis
ƒ 402 192 &fnof; &#402; Latin Small Letter F With Hook Latin Small Letter F With Hook
ˆ 710 2C6 &circ; &#710; Modifier Letter Circumflex Accent
˜ 732 2DC &tilde; &#732; Klein tilde Small tilde
ƒ 8480 2120 &fnof; &#8480; Diensmarksimbool
Α 913 391 &Alpha; &#913; Griekse hoofletter alfa
α 945 3B1 224 &alpha; &#945; Griekse kleinletter alfa
Β 914 392 &Beta; &#914; Griekse hoofletter beta
β 946 3B2 225 &beta; &#946; Griekse kleinletter beta
Γ 915 393 226 &Gamma; &#915; Griekse hoofletter gamma
γ 947 3B3 &gamma; &#947; Griekse kleinletter gamma
Δ 916 394 &Delta; &#916; Griekse hoofletter delta
δ 948 3B4 235 &delta; &#948; Griekse kleinletter delta
Ε 917 395 &Epsilon; &#917; Griekse hoofletter epsilon
ε 949 3B5 238 &epsilon; &#949; Griekse kleinletter epsilon
Ζ 918 396 &Zeta; &#918; Griekse hoofletter zeta
ζ 950 3B6 &zeta; &#950; Griekse kleinletter zeta
Η 919 397 &Eta; &#919; Griekse hoofletter eta
η 951 3B7 &eta; &#951; Griekse kleinletter eta
Θ 920 398 233 &Theta; &#920; Griekse hoofletter theta
θ 952 3B8 &theta; &#952; Griekse kleinletter theta
Ι 921 399 &Iota; &#921; Griekse hoofletter iota
ι 953 3B9 &iota; &#953; Griekse kleinletter iota
Κ 922 39A &Kappa; &#922; Griekse hoofletter kappa
κ 954 3BA &kappa; &#954; Griekse kleinletter kappa
Λ 923 39B &Lambda; &#923; Griekse hoofletter lambda
λ 955 3BB &lambda; &#955; Griekse kleinletter lambda
Μ 924 39C &Mu; &#924; Griekse hoofletter mu
μ 956 3BC 230 &mu; &#956; Griekse kleinletter mu
Ν 925 39D &Nu; &#925; Griekse hoofletter nu
ν 957 3BD &nu; &#957; Griekse kleinletter nu
Ξ 926 39E &Xi; &#926; Griekse hoofletter xi
ξ 958 3BE &xi; &#958; Griekse kleinletter xi
Ο 927 39F &Omicron; &#927; Griekse hoofletter omicron
ο 959 3BF &omicron; &#959; Griekse kleinletter omicron
Π 928 3A0 &Pi; &#928; Griekse hoofletter pi
π 960 3C0 227 &pi; &#960; Griekse kleinletter pi
Ρ 929 3A1 &Rho; &#929; Griekse hoofletter rho
ρ 961 3C1 &rho; &#961; Griekse kleinletter rho
ς 962 3C2 &sigmaf; &#962; Griekse kleinletter Final Sigma Greek Small Letter Final Sigma
Σ 931 3A3 228 &Sigma; &#931; Griekse hoofletter sigma
σ 963 3C3 229 &sigma; &#963; Griekse kleinletter sigma
Τ 932 3A4 &Tau; &#932; Griekse hooflletter tau
τ 964 3C4 231 &tau; &#964; Griekse kleinletter tau
Υ 933 3A5 &Upsilon; &#933; Griekse hoofletter upsilon
υ 965 3C5 &upsilon; &#965; Griekse kleinletter upsilon
Φ 934 3A6 232 &Phi; &#934; Griekse hoofletter phi
φ 966 3C6 237 &phi; &#966; Griekse kleinletter phi
Χ 935 3A7 &Chi; &#935; Griekse hoofletter chi
χ 967 3C7 &chi; &#967; Griekse kleinletter chi
Ψ 936 3A8 &Psi; &#936; Griekse hoofletter psi
ψ 968 3C8 &psi; &#968; Griekse kleinletter psi
Ω 937 3A9 234 &Omega; &#937; Griekse hoofletter omega
ω 969 3C9 &omega; &#969; Griekse kleinletter omega
ϑ 977 3D1 &thetasym; &#977; Griekse theta
ϒ 978 3D2 &upsih; &#978; Griekse upsilon met hoek
ϖ 982 3D6 &piv; &#982; Greek Pi simbool
+ 43 2B 43 &#43; Plusteken
8722 2212 &minus; &#8722; Minusteken
× 215 D7 &times; &#215; Maalteken
÷ 247 F7 246 &divide; &#247; Deelteken
= 61 3D 61 &#61; Gelykaanteken
8776 2248 247 &asymp; &#8776; Ongeveer gelyk aan
8800 2260 &ne; &#8800; Ongelyk
< 60 3C 60 &lt; &#60; Kleiner-asteken
> 62 3E 62 &gt; &#62; Groter-asteken
8804 2264 243 &le; &#8804; Kleiner-en-gelyk-aan
8805 2265 242 &ge; &#8805; Groter-en-gelyk-aan
8733 221D 240 &prop; &#8733; Eweredig
8734 221E 236 &infin; &#8734; Oneindigheidsteken Infinity symbol
8736 2220 &ang; &#8736; Hoek Angle
8801 2261 &equiv; &#8801; Ekwivalent Equivalent
± 177 B1 241 &plusmn; &#177; Plus-minusteken
8747 222B &int; &#8747; Integraal Integral
8721 2211 &sum; &#8721; Som Sum
8719 220F &prod; &#8719; Produk Product
8730 221A &radic; &#8730; Vierkantswortel Square root
· 183 B7 &middot; &#183; Middelkol Middle Dot
8901 22C5 &sdot; &#8901; Kol Dot Operator
8706 2202 &part; &#8706; Partial Differential
8242 2032 &prime; &#8242; Prime
8243 2033 &Prime; &#8243; Double Prime
8711 2207 &nabla; &#8711; Nabla Nabla
8240 2030 &permil; &#8240; Per Mille Sign
8756 2234 &there4; &#8756; Dit wil sê
8709 2205 &empty; &#8709; Leeg
8712 2208 &isin; &#8712; Ingesluit
8713 2209 &notin; &#8713; Nie ingesluit
8745 2229 239 &cap; &#8745; Sny
8746 222A &cup; &#8746; Byvoeg
8834 2282 &sub; &#8834; Subset of
8835 2283 &sup; &#8835; Superset of
8836 2284 &nsub; &#8836; Not a subset of
0 8837 2285 &#8837;
8838 2286 &sube; &#8838; Subset of or equal to
8839 2287 &supe; &#8839; Superset of or equal to
8727 2217 &lowast; &#8727; Asterisk Asterisk Operator
8743 2227 &and; &#8743; En
8744 2228 &or; &#8744; Of
8707 2203 &exist; &#8707; There Exists
8704 2200 &forall; &#8704; For all
8592 2190 &larr; &#8592; Linkspyltjie Left arrow
8593 2191 &uarr; &#8593; Oppyltjie Up arrow
8594 2192 &rarr; &#8594; Regspyltjie Right arrow
8595 2193 &darr; &#8595; Afpyltjie Down arrow
8596 2194 &harr; &#8596; Links-regspyltjie Left-right arrow
8656 21D0 &lArr; &#8656; Links dubbelpyltjie Left double arrow
8657 21D1 &uArr; &#8657; Op dubbelpyltjie Up double arrow
8658 21D2 &rArr; &#8658; Regs dubbelpyltjie Right double arrow
8659 21D3 &dArr; &#8659; Af dubbelpyltjie Down double arrow
8660 21D4 &hArr; &#8660; Links-regs dubbelpyltjie Left-right double arrow
8501 2135 &alefsym; &#8501; Alef
8211 2013 &ndash; &#8211; Aandagstreep
8212 2014 &mdash; &#8212; Dubbelaandagstreep
8226 2022 &bull; &#8226; Kolkarakter Bullet
8224 2020 &dagger; &#8224; Dolk Dagger
8741 2225 &par; &#8741; Parallel Parallel
8869 22A5 &perp; &#8869; Loodreg
9702 25E6 - &#9702; Wit kolkarakter White bullet
10216 27E8 &lang; &#10216; Linker hoekhakie
10217 27E9 &rang; &#10217; Regter hoekhakie
8194 2002 &ensp; &#8194; En space
8195 2003 &emsp; &#8195; Em space
8201 2009 &thinsp; &#8201; Thin space
8204 200C &zwnj; &#8204; Zero width non-joiner
8205 200D &zwj; &#8205; Zero width joiner
8206 200E &lrm; &#8206; Left-to-right mark
8207 200F &rlm; &#8207; Right-to-left mark
8216 2018 &lsquo; &#8216; Left single quotation mark
8217 2019 &rsquo; &#8217; Right single quotation mark
8218 201A &sbquo; &#8218; Single low-9 quotation mark
8220 201C &ldquo; &#8220; Left double quotation mark
8221 201D &rdquo; &#8221; Right double quotation mark
8222 201E &bdquo; &#8222; Double low-9 quotation mark
8225 2021 &Dagger; &#8225; Dubbel dolk Double Dagger
8230 2026 &hellip; &#8230; Horizontal ellipsis
8249 2039 &lsaquo; &#8249; Single left-pointing angle quotation mark
8250 203A &rsaquo; &#8250; Single right-pointing angle quotation mark
8254 203E &oline; &#8254; Overline
8260 2044 &frasl; &#8260; Fraction Slash
8364 20AC &euro; &#8364; Euroteken Euro Sign
8465 2111 &image; &#8465; Black-letter capital I
8472 2118 &weierp; &#8472; Script capital P
8476 211C &real; &#8476; Black-letter capital R
8482 2122 &trade; &#8482; Trade mark sign
8629 21B5 &crarr; &#8629; Downwards arrow with corner leftwards
8715 220B &ni; &#8715; Contains as member
8764 223C &sim; &#8764; Tilde Tilde operator
8773 2245 &cong; &#8773; Ongeveer gelyk aan Approximately equal to
8853 2295 &oplus; &#8853; Circled plus
8855 2297 &otimes; &#8855; Circled Times
8968 2308 &lceil; &#8968; Left ceiling
8969 2309 &rceil; &#8969; Right ceiling
8970 230A &lfloor; &#8970; Left floor
8971 230B &rfloor; &#8971; Right floor
9674 25CA &loz; &#9674; Lozenge
9824 2660 &spades; &#9824; Swart graaf suite Black spade suit
9827 2663 &clubs; &#9827; Swart skoppens suite Black club suit
9829 2665 &hearts; &#9829; Swart hart suite Black heart suit
9830 2666 &diams; &#9830; Swart diamant suite Black diamond suit
10003 2713 &#10003; Regmerk Check mark
10004 2714 &#10004; Swaar regmerk Heavy check mark
10007 2717 &cross; &#10007; Stembrief kruis Ballot X
10008 2718 &#10008; Swaar stembrief kruis Heavy Ballot X

Boskrifte en onderskrifte[wysig | wysig bron]

Karakter Boskrif Onderskrif Beskrywing Engels
0 2070 2080 nul zero
1 00B9 2081 een one
2 00B2 2082 twee two
3 00B3 2083 drie three
4 2074 2084 vier four
5 2075 2085 vyf five
6 2076 2086 ses six
7 2077 2087 sewe seven
8 2078 2088 agt eight
9 2079 2089 nege nine
+ 207A 208A plus plus
- 207B 208B minus minus
= 207C 208C gelyk aan equal sign
( 207D 208D linker hakie left parenthesis
) 207E 208E regter hakie right parenthesis
n 207F Latynse kleinletter n Latin small letter n
a 1D43 2090 Klein letter a Small letter a
b 1D47 Klein letter b Small letter b
c 1D9C Klein letter c Small letter c
d 1D48 Klein letter d Small letter d
e 1D49 2091 Klein letter e Small letter e
f 1DA0 Klein letter f Small letter f
g 1D4D Klein letter g Small letter g
h 02B0 Klein letter h Small letter h
i 2071 1D62 Klein letter i Small letter i
j 02B2 Klein letter j Small letter j
k 1D4F Klein letter k Small letter k
l 02E1 Klein letter l Small letter l
m 1D50 Klein letter m Small letter m
n 207F Klein letter n Small letter n
o 1D52 2092 Klein letter o Small letter o
p 1D56 Klein letter p Small letter p
q Klein letter q Small letter q
r 02B3 1D63 Klein letter r Small letter r
s 02E2 Klein letter s Small letter s
t 1D57 Klein letter t Small letter t
u 1D58 1D64 Klein letter u Small letter u
v 1D5B 1D65 Klein letter v Small letter v
w 02B7 Klein letter w Small letter w
x 02E3 2093 Klein letter x Small letter x
y 02B8 Klein letter y Small letter y
z 1DBB Klein letter z Small letter z
A 1D2C Hoofletter A Capital letter A
B 1D2E Hoofletter B Capital letter B
C Hoofletter C Capital letter C
D 1D30 Hoofletter D Capital letter D
E 1D31 Hoofletter E Capital letter E
F Hoofletter F Capital letter F
G 1D33 Hoofletter G Capital letter G
H 1D34 Hoofletter H Capital letter H
I 1D35 Hoofletter I Capital letter I
J 1D36 Hoofletter J Capital letter J
K 1D37 Hoofletter K Capital letter K
L 1D38 Hoofletter L Capital letter L
M 1D39 Hoofletter M Capital letter M
N 1D3A Hoofletter N Capital letter N
O 1D3C Hoofletter O Capital letter O
P 1D3E Hoofletter P Capital letter P
Q Hoofletter Q Capital letter Q
R 1D3F Hoofletter R Capital letter R
S Hoofletter S Capital letter S
T 1D40 Hoofletter T Capital letter T
U 1D41 Hoofletter U Capital letter U
V 2C7D Hoofletter V Capital letter V
W 1D42 Hoofletter W Capital letter W
X Hoofletter X Capital letter X
U Hoofletter U Capital letter U
Z Hoofletter Z Capital letter Z

Kyk ook[wysig | wysig bron]

Voetnotas[wysig | wysig bron]