Wikipediabespreking:Terminologie

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Miskien moet ons hierdie besprekingsblad eerder gebruik vir besprekings en net dinge waarop besluit is by Wikipedia:Nuwe woorde plaas. ? --Alias 21:58, 12 11 2004 (UTC)

Tooltip[wysig bron]

Ek stel skakelwenk voor? --Renier 21:35, 13 11 2004 (UTC)

Skakelwenk klink vir my beperk tot skakels. Hierdie goeters is tog algemeen in meeste sagteware met 'n grafiese koppelvlak. "Hulpwenke" word reeds in OpenOffice gebruik. --Alias 15:23, 16 11 2004 (UTC)
Gedink iets soos wyserwenk? Tjaart

Clinical trial[wysig bron]

Ek is nie seker wat die afrikaans hier is nie. Ek neem aan Kliniese ondersoek? --Renier 10:15, 15 11 2004 (UTC)

Ondersoek klink soos investigation. Toets, proef, proefneming, eksperiment? --Alias 19:07, 16 11 2004 (UTC)
De Nederlandse benaming is "klinisch onderzoek". "Onderzoek" heeft (in 't Nederlands) twee betekenissen; "investigation" of "research". Bij "klinisch onderzoek" geldt de tweede betekenis. Danielm 19:47, 16 11 2004 (UTC)
Ek glo ook "kliniese ondersoek" is die korrekte term; ek sal dit bevestig met iemand wat in die beroepsirkels beweeg. (Dewet 20:27, 16 11 2004 (UTC))
Ons gebruik meestal "kliniese navorsingsprojek" --70.69.232.39Nomdeplum

Datamining[wysig bron]

Ek stel Data-ontginning voor.

Nederlandse zusterpagina[wysig bron]

Ik ben zo vrij geweest dit uitstekende idee over te nemen op de Nederlandtalige wiki. Ik houd wel mijn hart een beetje vast voor de reactie. Vlamingen voor, Hollanders tegen denk ik. Maar ons sal sien. Gebruiker:Jcwf

Jargon[wysig bron]

My woordeboek het slegs argaise vertalings wat nie aanklank sal vind by jong afrikaners nie.

Siende dat dit ontspring vanuit die Frans "jargon", met waarskynlik Ou-Frans "gargon", en die twee betekenisse "gorrel" of "praatsugtig" mag beteken, wat van "gorreling"? -- Nom-de-plume
Ek dink nie ek sal ooit na my vakrigting se tegniese terme as "gorrelings" verwys nie; vir my stel jargon eerder iets soos "vakkundige terme" voor. (Dewet 08:06, 22 11 2004 (UTC))
Miskien dan net verkort na vakterme? -RM
Vaktaal? Gebruiker:Jcwf
Beide vaktaal en vakterme klink goed vir my. Dewet

Embedded system[wysig bron]

Kan glad nie op hierdie stadium dink aan 'n elegante vertaling nie --RM 14:34, 4 Feb 2005 (UTC)

Ingebedde stelsel word redelik algemeen op Stellenbosch gebruik, alhoewel ek nie baie lief daarvoor is nie weens die duidelike Anglisisme. Dewet.
Ek is amper seker iemand het onlangs 'n term in 'n artikel hier gebruik, ek kan nou nie onthou waar dit was nie. Dalk verskans(de)?--Alias 20:30, 5 Feb 2005 (UTC)
Bietjie daaroor gaan dink en ek wonder of ingeslote of beslote stelsel nie 'n goeie vertaling sal wees nie? --RM 06:24, 7 Feb 2005 (UTC)

Frame rate[wysig bron]

Ek is seker daar is 'n Afrikaanse term hiervoor, kan net nie onthou wat dit is nie? --RM 14:34, 4 Feb 2005 (UTC)

Raamtempo? Dewet
Beeldsnelheid kan 'n goeie Afrikaanse vertaling wees (dit is ook die Nederlandse term). Daar is soortgelyke vertalings in ander tale. In Frans is dit "la fréquence d'images", en ek dink dis "Bildwiederholrate" in Duits. Voyageur
Hierdie moes al êrens gebruik gewees het (SAUK?). Miskien kan iemand hulle kontak en hoor of hulle 'n woordelys het wat hulle gebruik (het). Eks selfs bereid om 'n bietjie vir so-iets te betaal. --20:30, 5 Feb 2005 (UTC)
Ek hou baie van beeldsnelheid --RM 06:26, 7 Feb 2005 (UTC)
Ek hou ook van beeldsnelheid, maar miskien iets soos beeldspoed? Snelheid rol nie so lekker vinnig van my tong af nie. - Tjaart

en:endearment[wysig bron]

Kan iemand hiermee help? Hierdie is die verskynsel in byvoorbeeld Wil mammie se skapie bietjie slapies? --Alias 07:07, 3 Jun 2005 (UTC)

Is dit bruikbaar? http://www.interglot.com/resultpage.php?word=endearing&SrcLang=2&DstLang=1 Danielm 07:21, 3 Jun 2005 (UTC)
Bietjie. Simpatie is in my gevoel 'n deel van wat ek verstaan van endearment. Dui endearment slegs op 'n aanspreekvorm? Dan kan mens seker praat van 'n troetelnaam. Ja. Dis deel van waarvoor ek gesoek het. Iemand nog idees? --Alias 08:54, 3 Jun 2005 (UTC)
My woordeboek gee bemindmaking, troetelnaam en troetelwoord as moontlikhede. Wat van minspraak of minnespraak? --RM 09:38, 3 Jun 2005 (UTC)


Constructive solid geometry[wysig bron]

Die vertaling "konstruktiewe soliede geometrie" lyk my onjuist. Hierdie term is egter moeilik vertaalbaar.

 • "Solide" in het Nederlands betekent stevig, goed gebouwd.
 • "Solid" is in het Engels een begrip uit de wiskunde voor vaste primitieven, zoals kubus, cilinder, piramide.
 • In het Nederlands heet dit een lichaam.

Ik heb als Nederlandse vertaling nl:Constructieve lichaamgeometrie gebruikt, wat mij het beste lijkt, maar ik ben er nog altijd niet erg gelukkig mee. Danielm 13:05, 11 Julie 2005 (UTC)

Sommer 'n paar deurmekaar gedagtes (ek het sommer my eie stryery met myself ingesluit vir volledigheid :-)

 • Agtergrond: Afrikaans gebruik wel solied as antoniem van hol (iets met ruimte ("lug") binne 'n geslote liggaam). Soliede kaas vs. emmentaler.
 • (Ek het nie nou my wiskundeboeke om te kyk oor die wiskundige gebruik van "solid" in Afrikaans nie.)
 • en:solid verwys tog daarna dat dit 'n geslote liggaam is, of miskien eerder 'n volumetriese liggaam, in teenstelling met iets wat met (plat/verboë) vlakke gebou kan word, eerder as spesifiek solied in die bogenoemde sin. 'n Wegbeweeg van die engelse "solid" moet egter goed oorweeg word.
 • Alhoewel geometrie nie noodwendig 'n probleem is nie, wonder ek of ons nie maar kan bly by meetkunde nie. Daniël, gebruik julle meetkunde of geometrie in wiskunde?
 • Verder het hierdie nie eintlik veel met geometrie/meetkunde te doen nie. Dit gaan tog eintlik eerder oor modelering.

Dus staan my gedagtes in die rigting van iets soos "Gesloteliggaammeetkunde" of "Meetkunde van geslote liggame", of dan eerder "Modelering van geslote liggame". Laasgenoemde klink nie werklik soos 'n gesaghebbende naam vir 'n onderwerp nie. In die sin soos wat dit in Povray gebruik is, kan mens dalk sê: "...ondersteuning vir gesloteliggaammodelle". Nou dat ek terugkyk, besef ek ek het die "konstruktiewe" deel êrens verloor.

Maar nou dat ek al hierdie geskryf het, wonder ek of die kernkonsep nie wel te doen het met volume eerder as geslote/solied nie. Sowaar, kyk die Engelse artikel by solid modelling:

Solid modelling (or modeling) studies unambiguous representations of the solid parts of an object, that is, models of solid objects suitable for computer processing. It is also known as volume modelling. Other modelling methods include surface models (used extensively in animation) and wire frame models (which can be ambiguous about solid volume).

Miskien kan ons dus mik in die rigting van "Konstruktiewe volumering" - heelwat korter, maar miskien bietjie té kripties. Ek hoor graag kommentaar. --Alias 05:56, 12 Julie 2005 (UTC)

Ik heb een boek over dit onderwerp, "geometrisch modelleren". Het boek is Nederlandstalig, maar de schrijver is te lui geweest om de termen te vertalen.
Er zijn 3 vormen van geometrische representaties (ik gebruik hier de termen uit mijn boek):
 • Skeletrepresentaties
  • Bijvoorbeeld draadmodel
 • Oppervlakterepresentaties
  • Bijvoorbeeld polygonen of "Non uniform B-spline surfaces"
 • Volumerepresentaties
  • Bijvoorbeeld grensrepresentatie, "constructive solid geometry" of "octrees".
"Solid modelling" verwijst naar modelering met volumerepresentaties. M.a.w. solid verwijst naar volume. Ik denk dat het deel "constructieve" belangrijk is omdat zuiver een vertaling van "solid geometry" op iedere mogelijke volumerepresentatie van toepassing kan zijn.
Meetkunde en geometrie komen allebei voor in het Nederlands. Meetkunde is veruit de meest dominante term, maar in sommige gevallen wordt geometrie vaker gebruikt; we praten eerder van de geometrie van een object dan over de meetkunde van een object.
Ik denk dat we niet te veel problemen moeten maken met cryptische termen; "constructive solid geometry" is op zichzelf al kryptisch. Maar, een duidelijke zou natuurlijk niet verkeerd wezen. Danielm 10:52, 12 Julie 2005 (UTC)
Net om ook 'n stuiwertjie in die beurs te kan gooi. My woordeboek vertaal solid geometry met stereometrie? Waar sou dit vandaan kom? Klink vir my goed - ek moet net gaan seker maak wat presies die stereo voorvoegsel tipies beteken. --RM 12:32, 12 Julie 2005 (UTC)
Ah ek sien die engelse wiki vat jou na dieselfde onderwerp toe as jy Stereometry gebruik. Hoe klink stereometriese modellering. --RM 12:51, 12 Julie 2005 (UTC)
Renier, geniale vondst! Ik heb dit een beetje in woordenboeken opgezocht en stereometrie is ook in het Nederlands bekend. Verder, stereometrie is synoniem met ruimtemeetkunde, wat een algemeen bekend begrip is.
Maar, dan is "constructive solid geometry" gelijk aan "constructieve stereometrie" of "constructieve ruimtemeetkunde". "Stereometriese modellering" lijkt mij weer een uitstekende vertaling voor "solid modelling". Danielm 14:21, 12 Julie 2005 (UTC)
Net sommer nog 'n bietjie inligting: 'n woordeboek wat ek het gee "solid analytic geometry: analitiese ruimtemeetkunde", "solid geometry: ruimtemeetkunde", "solid n.: ruimteliggaam" en "stereometry: stereometrie". --Alias 21:25, 12 Julie 2005 (UTC)
Dank je. Ik twijfel nog een beetje over wat de CSG-tree moet worden. Constructieve ruimtemeetkunde leid tot CR-boom of CRM-boom. Ik ga straks de boel hernoemen en proberen dat artikeltje in het Afrikaans te vertalen. Danielm 07:58, 13 Julie 2005 (UTC)

Hulp benodig met besluite oor statistiek terme[wysig bron]

In 'n artikel waarmee ek tans besig is het ek vertalings nodig vir 'n paar terme. Tussen my intuisie, woordeboek en ISI se Afrikaanse terme in die statistiek is ek nie seker hoe om die volgende te hanteer nie:

 • Maximum -Likelyhood - Ek het dit voorlopig as maskimumwaarksynlikheid vertaal, maar die NL en DE wiki's gebruik die Engels en verduidelik dan bv in nederlands dat dit na maksimum aanneemlikheid verwys. Aaneemlik lyk of dit in Nederlands 'n effens ander betekenis het as in Afrikaans - die ISI werf gee egter wel aanneemlikheid vir likelihood. Die probleem met waarskynlikheid is dat dit ook vir Probability gebruik word en Engels het seker 'n rede hoekom hulle tussen probability en likelyhood onderskei.
 • Estimate - is raming of skatting beter in die sin: In statistical computing, an expectation-maximization (EM) algorithm is an algorithm for finding en:maximum likelihood estimates of parameters in probabilistic models, where the model depends on unobserved latent variables.
 • hill-climbing method -
Jislaaik brand my breinselle nou. Ek sal dit bietjie gaan nadink en navors dalk kan ek help. --RM 16:14, 23 Februarie 2006 (UTC)


(Maximum) likelihood is inderdaad een ander begrip dan probability. Het is een product van individuele probabilities dat zo groot mogelijk gemaakt wordt om een geschikte schatting van de parameters (parameter estimate) te verkrijgen. Dit is een alternatief voor de methode van de kleinste kwadraten (Least Squares), hoewel in vele gevallen de uitkomst dezelfde is. Ik weet zo gauw ook geen Ned. woord. maar aanneemlijkheid is zeker niet slecht.

Expectation wordt meestal met 'verwachtingswaarde' aangegeven in nl. Een latent variable, tja, zoiets als een onderliggende variabele? Verborgen variabele? Hill-climbing method is nieuw voor mij. Beklimmingsmethode?

Hope this helps.. Moeilijk, moeilijk. Jcwf

 • maximum likelihood - maksimum aanneemlikheid (twee woorde) (aanneemlikheid in wiskundewoordeboek gekry)
 • estimate - my woordeboeke gee blykbaar bietjie meer voorkeur aan raming/raam/beraam. Skatting is waarskynlik nie 'n probleem nie
 • hill-climbing method - ek kry nie iets nie. Wat van bergklimmetode? As dit te informeel voel, wat van bergbestyging(s)metode? --Alias 20:28, 23 Februarie 2006 (UTC)


Dankie sover - ek sal bietjie inwerk en kyk hoe dit dan lyk. Ek sal dalk maar 'n wiskunde woordeboek ook moet aanskaf... Laurens 20:00, 25 Februarie 2006 (UTC)
Laat weet asb. as jy iets êrens te koop kry. Ek weet nie van veel vakwoordeboeke wat nog in die mark is nie. --Alias 18:48, 26 Februarie 2006 (UTC)


Nuwe begrippe waarvoor Afrikaanse woorde gesoek word[wysig bron]

Clip art

Ek's besig om aan 'n artikel te werk en kom toe op die frase "clip art" af, wat verwys na die invoeging van 'n (strokies)prent binne-in 'n dokument in. Ek het toe die woord "kunsknippie" daarvoor geskep. Is daar reeds 'n ander woord/uitdrukking hiervoor, of het iemand anders 'n beter idee? --Nom-de-plume

Ek weet nie of daar 'n woord bestaan nie maar "kunsknippie" is heel kreatief! - RM

Hierdie skepping kan ongewenste konnotasies verkry in Afrikaans. Ons praat in Afrikaans van "knip-en-plak". Na aanleiding daarvan stel ek voor "uitknipkuns".- Henry(Henry Pinkham)

Ja, behalwe die seksuele konnotasie is die verkleinvorm in 'kunsknippie' ook effens onvolwasse. Wat van "Kunsbrok".

Wat van Aanhegkuns. Miskien moet mens meer dink aan clip as 'n aanhangsel eerder as na uitsny. Dit is kuns wat jy of in 'n dokument plak (wat van plakkuns) of wat jy in 'n dokument aanheg, miskien moet ons uitknipkuns (minder ongewenste konnotasies) ook oorweeg... Dit is in effek wat jy met clip art doen! Miskien kram ons dit vas dan kan ons dit kramkuns noem?

Wat van iets soos flenterprent of plakprent? - Tjaart

Vreemde woorde waarvoor Afrikaanse woorde gesoek word[wysig bron]

Blog[wysig bron]

 • Op die translate-af-poslys het iemand webjoernaal voorgestel. --Alias 09:52, 12 11 2004 (UTC)
Ek hou daarvan. --Renier 10:19, 12 11 2004 (UTC)
Siende dat die oorsprong "(we)b log(book)" was, wat van "(we)b (j)oernaal" en dus: boernaal? Ons is mos immers nog trots daarop om Boere te wees? --Nom-de-plume
Jislaaik waar gaan die mense se kreatiwiteit eindig. Skerp! Ek hou daarvaan. --RM 05:57, 23 11 2004 (UTC)

Biologiese terme[wysig bron]

Tans besig om biologie artikel op te knap. Daar is egter hier 'n klomp studierigtings wat name met Latynse verbuigings het. Ek sou graag wou dat ons in tipies Afrikaanse tradisie die name begin vereenvoudig om meer betekenisvol te wees (hoop ek kan die vakkundiges ook oortuig of beïnvloed om die patroon te begin volg. Woorde het tog ten doel om begrippe oor te dra en sodoende te kommunikeer. Voorbeelde:

 • Phycologie - studie van alge. Waarom noem ons nie net die ding Algestudie/kunde nie
 • Paleontologie - studie van oerlewe. Waarom nie oerlewestudie nie?
 • Cryptozoology - studie of soeke na mitiese diere - waarom nie mitiese dierstudie nie?
 • Paleobotany - studie van oerplante - my woordeboek sê paleobotanie - waarom nie oerplantstudie/kunde nie? Waarom moet ons die ding forseer om latyns te klink? Ons sê tog plantkunde vir botany? Daar is nog baie ander voorbeelde.

Ek oorweeg dit om voort te gaan en gebruik te maak van die vereenvoudigde Afrikaanse name as ek sulke artikels skryf dalk kan ek vakkundiges tog oortuig om dieselfde te doen. Neem aan die meeste vakkundiges deesdae doen in elk geval hulle klasse in Engels? --Renier 09:34, 12 11 2004 (UTC)

Ek dink dit is belangrik dat ons nie sommer wegbreek van algemeen aanvaarde terminologie nie. Ek is persoonlik heeltemal vertroud met die woord paleontologie, ander is dalk nie. Ek sal persoonlik redelik versigtig wees om af te wyk van 'n erkende woordeboek. Woordeboeke het foute, dinge verander, maar ek gaan my nie sommer verhef bo leksikograwe nie (veral nie buite my vakgebied nie). --Alias 09:52, 12 11 2004 (UTC)
Dit gaan nie oor selfverheffing nie, maar eerder oor 'n vars benadering. Tale is nie deur Leksiko..? um Woordeboekskrywers ;-) ontwikkel nie maar deur mense wat dit praat en skryf. In die verlede is nuwe woorde myns insiens op 'n baie ondemokratiese wyse deur geleerdes gekies en op mense afgedwing. Die internet maak dit moontlik om die proses op 'n baie meer demokratiese wyse te laat geskied. Verwoording van nuwe begrippe vereis natuurlik dat die begrip verstaan word deur die persoon wat dit doen (baie belangrik). Ek glo egter dat selfs 'n Afrikaans sprekende vakkundige wat nie kan bewys dat hy 'n sinvolle bydra gemaak het (meritokrasie) tot die uitbou van Afrikaans in sy vakgebied nie, nie die reg het om 'n begrip in Afrikaans te verwoord nie (lei uiteindelik tot blote forsering van 'n engelse term om afrikaans te klink).
Ek is ook bekend met Paleontologie maar die woord sê nie opsigself vir jou waaroor die vakgebied gaan nie en dis juis 'n sterk afrikaanse tradisie gewees om eenvoudige en beskrywende woorde te ontwikkel vir begrippe, dit is totdat Afrikaans geïnstitusiolaniseer (eina!) geraak het. Die doelwit van taal is mos om 'n mens iets te maak verstaan en nie slim te klink nie. Ons betree 'n nuwe tydperk waar ons afrikaans ook "oop/vry" kan maak. Baie breinkrag word gemors op die memorisering van terme en betekenisse wat in die eerste plek meer beskrywend kon wees. Net soos Wikipedia nie bang was om af te wyk van die aanvaarde norm rondom die skep van ensiklopedieë, wat terloops verskriklik streng en onbuigsaam was nie, moet ons net eenvoudig voortbeweeg en die kultuur aangryp in die ontwikkeling van ons taal. Sodoende sal die woord waarmee die meeste mense identifiseer die norm word.
Ek dink in elk geval dit is verfrissend as jy in die lysie van 'n artikel se interwiki skakels deurgaan en daar is 'n woord wat nie bloot 'n verbuiging is van Latyns of engels nie. Wat ek van Wikipedia hou is dat ek die vryheid gegun word om die benadering te kies wat ek wil. --~~
Oeps, ek neem aan jy bedoel "wat ons wil" :-) Ek stem tot 'n mate saam met wat jy sê, maar dis seker ook so dat ons nie wil hê dat akademici wat hierheen kom nie artikels kan kry nie, of ons nie ernstig opneem nie. --Alias 21:37, 12 11 2004 (UTC)
Enige rede vir Soölogie dan? Sover ek weet word "Dierkunde" by universiteite gebruik. --Alias 21:37, 12 11 2004 (UTC)
My gevoel is dat vir wetenskaplike terme die ooreenkomstige engelse/latynse/griekse variante gebruik moet word. Dit ís makliker om die ooreenkomstige vreemde-taal assosiasie te maak, en engelse studente/sprekers moes die definisie leer ken sonder om die griekse/latynse wortel noodwendig te ken/verstaan. Daar is 'n rede hoekom baie ander groot tale vir hulle wetenskaplike woordeskat nie net plaaslike variante geskep het nie (soos "star knowledge" of "star science" seker die ooreenstemmende vertaling van "sterrekunde" sou wees): die terme soos astrologie is streng en nou gedefinieer, en 'n mens sal weer die ooreenkomstige afrikaanse woord moet oordefinieer om daardie selfde presiesheid te verkry. Ook juis omdat verhoudings in hierdie velde wêreldwyd strek veroorsaak dit makliker kommunikasie en minder twyfel. Ek het inderdaad geen probleem met nuutskeppings vir enige ander ding nie, maar ek as wetenskaplike/ingenieur voel ek dat 'n mens nie hiervan moet afwyk nie. As jy êrens begin, waar hou jy op en trek die lyn? Ek dink nie iets soos Fisika is (meer) 'n neologisme nie -- dit is nou soveel deel van die taal soos enigiets anders -- maar 'n mens kan seker 'n vertaling soos "fisiese wetenskappe" daarvoor kon gebruik as jy rêrig 'n Afrikaanse neologisme daarvoor wou soek. (Dewet 17:05, 13 11 2004 (UTC))
 • Natural selection my woordeboek gee "teelkeuse". Het jy bedoel om "natuurlike teelkeuse" te gebruik? --Alias 22:02, 12 11 2004 (UTC)
 • DNA sequence - volgorde klink vir my werklik erg vreemd. DNA-reeks? Ons moet eintlik net 'n vakwoordeboek kry. --Alias 22:02, 12 11 2004 (UTC)
  • Het Nederlandse woord is DNA-streng. Danielm 16:10, 13 11 2004 (UTC)
  • Streng-gesproke is DNA se vertaling iets soos DNS (acid=>suur), maar ek is vertroud met die term "DNA-string" (dink "string pêrels"). In die rekenaarwetenskappe/wiskunde word 'n "sequence" na 'n "ry" vertaal, maar dit klink effe vreemd. (Dewet 17:10, 13 11 2004 (UTC))
   • Klein foutjie (ek raak altyd deurmekaar), maar "series"=>"ry" en "sequence"=>"reeks" in Wiskunde.
  • DNA-string klink die beste ek dink ons moet dit so gebruik in alle artikels oor die onderwerp. --Renier 21:26, 13 11 2004 (UTC)

Portal

Die woord is in konteks vir "portal site" op die Internet. Ek het "deurgang" gebruik. Is daar ander keuses/idees? --Nom-de-plume

Copyleft

Ek het kopielinks geskep om twee redes: die Engelse right/left strook mooi met die Afrikaanse reg(s)/links, en die feit dat daar die gepaardgaande politieke "regs (konserwatief)/links (liberaal)"-konnotasie ook aangeheg is. Al die ander wikis (insl. nl.wp) gebruik Copyleft net so; ek dink ons kan dit genoegsaam benader met hierdie nuutskepping.

Ek sien Nom-de-plume het kopielosse ook geskep, wat 'n ander voorstel is. (Dewet 07:56, 22 11 2004 (UTC))

Ek hou meer van jou idee, Dewet! -- Nom-de-plum

Knowledge Base[wysig bron]

Ek het sommer Stoor van Kennis gebruik, ander voorstelle ? --Renier 14:44, 13 11 2004 (UTC)

 • Kennisbank? Danielm 16:21, 13 11 2004 (UTC)
Klink vir my baie goed! --Renier 06:46, 15 11 2004 (UTC)

Franchise[wysig bron]

My woordeboek gee agentskap maar ek dink nie dis reg nie! Dit is mos 'n agency en daar is tog 'n beduinde verskil tussen die twee begrippe? --RM 14:40, 11 Feb 2005 (UTC)

Als het over winkels gaat, heeft ndl. keten, winkelketen enz. Jcwf
Ja, ek stem ook vir kettingwinkel(groep). Dewet 18:30, 11 Feb 2005 (UTC)
Aangesien ek die "Nuwe Sakewoordeboek (JDU GEldenhuys en EE Viljoen-Smook, 2003) byderhand het, dog ek ek kyk gou - ek dog 'n ander woord is op die punt van my tong (vingerpunte)... maar was klein bietjie teleurgesteld:
franchise n 1. franchise (alg) 2. vrystelling
Miskien kan ons dan ten minste hierdie terme noem as ons dit nie gebruik nie (miskien selfs twv soekenjins). Ek het nog nie 'n spesifieke voorkeur/afkeur ontwikkel nie (raar, nè?) --Alias 21:14, 13 Feb 2005 (UTC)
'n Kettingwinkelgroep word nie noodwendig op 'n "Franchise" model bestuur nie. Dis my redelik duidelik dat daar nie 'n nuwe woord vir hierdie begrip uitgedink is in die meeste ander tale nie. Soos ek verstaan is 'n Franchise basies 'n besigheidsmodel wat onder lisensie bestuur word. Die keuse waarvoor ons te staan kom is om die woord net so te aanvaar (wat hom nie eintlik leen tot verbuiging om meer afrikaans te klink nie) of om 'n kreatiewe nuwe woord gebaseer op die samesmelting van kernbegrippe (lisensie, besigheidsmodel, agentskap ens.) te vorm of miskien 'n humoristiese verwysing na probleme wat 'n "Franchisee" tipies ondervind? --RM 05:53, 14 Feb 2005 (UTC)
Precies. Ik heb even op Eurodicautom gekeken en geen enkele taal heeft een eigen woord voor "franchise". Ik betwijfel dan ook of een nieuw woord hier zinnig is; het leenwoord "franchise" is reeds algemeen aanvaard. Als iets nog niet bestaat kan het nuttig zijn een nieuw woord te bedenken, maar Wikipedia is geen medium voor taalzuivering, reeds bestaande leenwoorden kunnen gewoon gebruikt worden. Danielm 12:23, 14 Feb 2005 (UTC)

franchise=lisensiering

Weet nie wie die voorstel geplaas het nie maar ek hou geweldig baie daarvan.

Ek weet dat dié betrokke gesprek al heel oud is, en dalk geen belang het meer vir enigiemand anders nie, maar ek was vir 'n lang tyd so besig dat ek glad nie by die lekkerte van medewerking kon kom op onse Wikipedia nie. Dis nou die begin van die naweek vir my en siende dat my vrou en kiddos in die States is vir 'n toernooi, het ek tyd om op te vang op alles wat hier aangaan. So -- hier dan my lange stuiwer oor die hele storie van 'Franchise'. Dit is 'n woord wat ten minste twee betekenisse het, afhangende van die konteks, en ek dink, dat 'n mens dit in gedagte moet hou wanneer jy 'n woord daarvoor wil gebruik, of sou besluit om die Engelse woord net so op te neem in ons Afrikaanse artikels (Gril!) Die eerste betekenis is maklik vas te vang met ons 'stemreg'. Nou vir die moeiliker tweede ene. In hierdie betekenis is 'franchise' mees oorsigtelik mos die voorreg om sekere aktiwiteite te mag doen, soos toegeken aan 'n ou deur 'n regering, individu of 'n maatskappy; 'n voorreg wat nie gedeel word deur Jan Alleman nie. Die voorreg word meestal verkoop maar kan ook sonder koste gebeur. Op sy simpelste gestel is dit die reg om 'n handelsnaam te gebruik. Meestal is dit ook 'n ooreenkoms dat die koper bereid is om sy besigheid op sekere maniere te bedryf, byvoorbeeld die denkbeeldige 'onder'eienaar van 'Onando Chicken' moet sê nou maar 'n sekere vierkante area hê vir klante om te sit. Die hoender moet ten soveel grade interne temperatuur wees voor dit kan verkoop word, ensovoorts. Dis hierdie betekenis wat so moeilik is om in 'n enkele Afrikaanse woord gevang te kry. Ek hou nogal van die vrye vertaling van die Duitse woord daarvoor 'wahlrecht', so losweg opsiereg; soos in: Lewies Trompet is die eienaar en het die alleenopsiereg op die 'Woudekom Cheetahs'.(Eng: Louis Late is the owner and has the sole franchise of the 'Vote-a-compt Cheetahs') Maar ek sal graag hoor wat julle almal daarvan dink. En baai de wei, Alias en julle almal, baie geluk met die 5000 mylpaal! Nomdeplume 03:00, 25 Maart 2006 (UTC) - Verder vanaand daaroor gedink: ook miskien bedryfsreg, handelsreg of besigheidsreg. Gebeur dit ook met julle dat goed met jou kan spook? Nou dat ek na die verskillende woorde kyk, weet ek nie eers of ek enigsins tot die geselsie bygedra of dit net meer obskuur gemaak het nie...Nomdeplume 05:17, 25 Maart 2006 (UTC)

Sover my kennis strek, is n Franchise in Afrikaans n "konsessie". Jammer vir die swak punktuasie, maar my sleutelbord werk net wanneer hy wil. — Adriaan  (SB) 15:06, 16 Augustus 2007 (UTC)
My woordeboek bied ook "konsessie" en "konsessiesaak" en ek het die terme al tevore in koerantartikels raakgeloop. Anrie 15:51, 16 Augustus 2007 (UTC)
Ek het die artikel oor die onderwerp konsessiesaak gedoop. --RM 19:44, 16 Augustus 2007 (UTC)

Body Piercing[wysig bron]

Wat sou 'n geskikte term vir die praktyk wees. --RM 07:36, 1 Jul 2005 (UTC)


Wat van Lyfskietings? Elsie Z

mmm - lyfsteek? - nee dit klink te veel na ... --RM 6 Julie 2005 12:41 (UTC)
Lyfhangsels? - Tjaart

WikiWoordeboek[wysig bron]

Ek het GerardM gevra om by WikiWoordboek die outomatiese hoofletters uit te skakel. Die Afrikaanse woordeboek staan nog baie stil. Kan ons ook 'n bietjie bydra? Byv. as ons 'n hier 'n geskikte term vind? Gebruiker:Jcwf 152.1.193.141 15:15, 18 Julie 2005 (UTC)

Hooflettergevoeligheid[wysig bron]

Op nl.wikti is die woorde hoofdlettergevoelig en hoofdlettergevoeligheid ingevoer vir de Englse begrip case sensitive. Hoe klink dit in Afrikaanse ore? Gebruiker:Jcwf

Ek vermoed Daniël gaan my kop afbyt, maar ek dink "kassensitief"/"kassensitiwiteit" is die woord. Definitief in Afrikaanse OpenOffice (nie nuutste gekyk nie). Ons praat van letterkas en someer. Bokas, onderkas. --Alias 20:34, 26 Oktober 2005 (UTC)
Gewoon terugbyt Alias ;-) Interessant kas, hmm, dat wist ik niet. Een kas is iets waar je tomaten in kweekt voor mij. Jcwf
Het valt wel mee. Alhoewel ik er niet aan twijfel dat deze term door invloed van Engels is ontstaan, heeft het Engelse "letter case" gewoon een Nederlandse vertaling, "letterkast". Dit is een kastje waar drukkers letters in bewaarden de hoofdletters lagen in de bovenste la, en de kleine letters in de onderste. Een beetje Google-werk levert nog wat mooie nostalgische foto's op: http://www.hendrikvanboven.nl/zetterij.htm
In het Engels wordt dit letterkastje dus figuurlijk gebruikt, in het Nederlands niet, wij hebben voor een exacte omschrijving van het begrip gekozen. Het grootste bezwaar is eigenlijk sensitiwiteit versus gevoeligheid, waarbij het leenwoord het inheemse woord verdrongen heeft. Maar ik heb dit woord al eerder in Afrikaans gezien, deze term is dus geen nieuwe import van dit woord. Wat dat betreft is het heel eenvoudig, wij proberen een encyclopedie te maken, met het mooiste taalgebruik, maar Wikipedia is geen taalzuiveringsinstituut. Ons taalgebruik moet een afspiegeling zijn van wat in praktijk gebruikt wordt. Danielm 06:01, 27 Oktober 2005 (UTC)
Sjoe ek weet darem nie, "kassensitief"/"kassensitiwiteit" klink vir my bietjie K-kerig... Laurens 06:59, 27 Oktober 2005 (UTC)
Jy verwoord my gedagtes so mooi Laurens - hooflettergevoelig kan werk mens moet dit net begin benut dan raak dit mettertyd gevestig - ek gebruik liewer andersins die engels eerder as die k-krige woord kassensitief. --RM 16:10, 23 Februarie 2006 (UTC)
Die kas-terminologie is al gevestig sedert die tyd van tikmasjiene, sover ek weet. Daar is mos twee kaste met letters, die bokas en die onderkas. Ek glo dit is waar al hierdies vandaan kom. --Alias 20:09, 23 Februarie 2006 (UTC)

Trackback[wysig bron]

Terloops ek is opsoek na 'n kreatiewe nuwe woord vir die Trackback begrip soos wat in boernale (blogs) gebruik word. --RM 16:10, 23 Februarie 2006 (UTC)

Nie baie vertroud met webjoernale nie, maar wat van "terugspeur"? --Alias 20:33, 23 Februarie 2006 (UTC)
Hou baie van Alias s'n, en is hoogs geamuseerd oor die wedstryd tussen 'boernaal' (thanks, Renier!) en 'webjoernaal'. Boernaal: 1, Webjoernaal: 1. Ek skree vir my tuisspan. Nomdeplume 03:05, 25 Maart 2006 (UTC)

Termocline[wysig bron]

Die gedeelte reg hieronder (tot na RM se gedateerde handtekening) is gekopieknip uit die bespreking van die artikel 'sonar', en nou hier geplak, sodat dit 'n breër besprekingspunt kan word:

Ek het die vrymoedigheid geneem en die woord termocline as warmtehelling vertaal. Ek het nie 'n vakwoordeboek nie, en weet dus nie of dit 'n nuutskepping is, en of daar 'n ander, meer gevestigde woord bestaan nie. In laasgenoemde geval, voel vry om die woord te vervang in die artikel. As dit egter wel 'n nuutskepping is, los vir my 'n boodskap hier, dan kan ek dit gaan invoeg by die Nuuutskepping-debatbladsy op ons liewe werf. --Nomdeplume 00:24, 7 April 2006 (UTC)

Klink vir my na 'n puik vertaling. Vat die begrip mooi vas! --RM 03:17, 7 April 2006 (UTC)

Vertalings vir Ensign, Naval Jack ens[wysig bron]

Ek is opsoek na akkurate vertalings vir Naval Ensign en Naval Jack vir Vlag van Thailand. Ek het vir eers Marinevlag en Handelsvlag gebruik, maar dit lyk of Naval Jack dalk eerder na Marinevlag vertaal behoort te word wat dan 'n probleem lewer vir Naval Ensign. Laurens 15:31, 14 Julie 2007 (UTC)

Mariene vaandel? --RM 19:19, 14 Augustus 2007 (UTC)
Marine vaandel (of selfs marine banier), klink vir my goed. Anrie 19:22, 14 Augustus 2007 (UTC)
Hoe sou mens onderskei tussen en:Naval Ensign en en:Naval Jack - dit lyk of dit in Engels beslis verskillende betekenisse het.
Ensigns are usually required to be flown when entering and leaving harbour, when sailing through foreign waters, and when the ship is signalled to do so by a warship. Warships usually fly their ensigns between the morning colours ceremony and sunset, when underway, and at all times when engaged in battle—the "battle ensign". When engaged in battle a warship often flies multiple battle ensigns. This tradition dates from the era of sailing vessels. Tradition dictated that if a ship lowered its ensign it was deemed to have surrendered. Masts were targets of gunfire, and the second and subsequent ensigns were flown in order to keep the ensign flying even after a mast hit.
Jacks are additional national flags flown by warships (and certain other vessels) at the head of the ship. These are usually flown while not underway and when the ship is dressed on special occasions. In the Royal Navy the Union Flag at sea serves both as a naval jack and as the rank flag of an Admiral of the Fleet. It is illegal for a merchant ship or yacht to fly the Union Flag: a civilian jack (sometimes known as the pilot jack as it was formerly used to request a pilot) exists, and consists of the Union Flag with a white border. The St George's Cross flown from the jack staff is known as the Dunkirk jack, and is customarily flown by ships and boats which took part in the Dunkirk evacuation operation in 1940. The flying of the St George's Cross elsewhere on a civilian ship is illegal, as it is the rank flag of a four-star admiral.
Laurens 06:45, 15 Augustus 2007 (UTC)