Wilhelm Arndt

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Wilhelm Friedrich Carl Arndt (8 Junie 1889 – 17 Junie 1951) was hoogleraar in wiskunde en toegepaste wiskunde aan die destydse Grey-universiteitskollege (vandag die Universiteit van die Vrystaat) vanaf 1919 tot met sy dood in 1951.

Arndt het in 1905 aan Grey Kollege in Bloemfontein gematrikuleer. Hy het in 1909 'n B.A.-graad van die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop ontvang met ’n onderskeiding in wiskunde. ’n Regeringsbeurs vir buitelandse studie is aan hom toegeken.

Hy het in Duitsland aan o.a. die universiteite van Halle, Berlyn en Göttingen gestudeer, en in 1916 onder C. Runge gepromoveer.

Prof. Arndt het tydens sy loopbaan baanbrekerswerk gedoen om wiskundige terminologie in Afrikaans te skep.

Hy het verskeie ampte aan sy alma mater beklee, o.a. Dekaan van die Fakulteit Natuurwetenskappe, ondervoorsitter van die senaat en president van die konvokasie. Hy was ’n gerespekteerde en geliefde persoon op die kampus en dekades na sy dood is daar nog staaltjies oor hom vertel.

Sy liefde vir musiek was alom bekend. Hy was orrelis van die Duitse gemeente in Bloemfontein en ook die eerste voorsitter van die Musiekvereniging van die UKOVS.

Wilhelm Arndt is in 1921 met Mathilde Maria Gertrude Brune getroud. Hulle het drie seuns en twee dogters gehad.

Bronnelys[wysig | wysig bron]

  • Beyers, C.J. (Hoofred.) en Basson, J.L. (Mederedakteur): SUID-AFRIKAANSE BIOGRAFIESE WOORDEBOEK – DEEL V (1987) Raad vir Geesteswetenksaplike Navorsing; Pretoria (Artikel oor W.F.C. Arndt in SABW Deel V geskryf deur C.B. van Wyk)