Gaan na inhoud

William Loftie Eaton

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. William Loftie Eaton
Ds. W.L. Eaton
Ds. William Loftie Eaton

Naam William Loftie Eaton
Geboorte 26 Junie 1862
Distrik Oudtshoorn, Kaapkolonie
Sterfte 5 Mei 1953
Jamestown, Kaapkolonie
Kerkverband Nederduits Gereformeerd
Gemeente(s) Oudtshoorn (hulpprediker), Jamestown
Jare aktief 27 Februarie 189715 Mei 1933
Kweekskool Kweekskool, Stellenbosch

Ds. William Loftie Eaton (distrik Oudtshoorn, Kaapkolonie, 26 Junie 1862 – onbekend, 5 Mei 1953) was ’n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat, buiten twee en ’n halfjaar as hulpprediker in die NG gemeente Oudtshoorn, sy hele loopbaan lank leraar van die NG gemeente Jamestown was.

Herkoms en opleiding

[wysig | wysig bron]

William Loftie Eaton het sy eerste opleiding op sy geboortedorp ontvang en daarna aan die Gill-kollege op Somerset-Oos studeer. In 1892 het hy na Stellenbosch vertrek vir sy teologiese studie aan die Kweekskool. Hy is op 5 November 1896 gelegitimeer en toegelaat as predikant van die NG Kerk. Die onderskeiding het hom te beurt geval dat op 27 Februarie 1897 hy in sy grootwordgemeente, Oudtshoorn, georden en bevestig is tot hulprediker.

Bediening op Jamestown

[wysig | wysig bron]
Op die eerste kerkraadsvergadering van die NG gemeente Jamestown, gehou op 28 Desember 1891, is besluit om hierdie gebou aan te koop vir £180. Dit het as pastorie gedien tot 1925 toe die nuwe pastorie ingewy is. In hierdie woning is ds. Meyer oorlede en is later ds. Eaton, sy opvolger (1899–1933), se ses kinders gebore en opgevoed.
Jamestown se NG kerksaal is in 1906 opgerig. Mev. ds. Eaton het die hoeksteen op 25 April gelê waarna die gebou ingewy is op 4 Augustus 1906.
Ds. Eaton het Jamestown se tweede kerkgebou, ontwerp deur William Henry Ford, se hoeksteen op 25 Februarie 1911 gelê. Ds. A.J. Pepler van Molteno het die rede gelewer by die plegtige inwyding op 12 Februarie 1912 van die kerkgebou wat £6 000 gekos het.
Ds. Eaton, sy vrou, twee dogters, vier seuns, skoonseun en kleinkind.

Nadat hy ruim twee jaar en ses maande op sy tuisdorp gearbei het, is hy op 21 Augustus 1899 beroep na Jamestown as opvolger van ds. T.J. Meyer wat in Maart die vorige haar weens tifuskoors gesterf het. Ds. Eaton is op 29 Oktober te Jamestown bevestig, 18 dae ná die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog. Op 1 Mei 1900 het hy in die huwelik getree met Magdalena Maria Hoek, wat op 23 Junie 1872 gebore is, ook in die distrik Oudtshoorn. Twee dogter en vier seuns is uit dié huwelik gebore wat almal nog geleef het ten tyde van die gemeente Jamestown se halfeeuviering in 1941.

’n Naamlose skrywer skryf in Jamestown se halfeeugedenkboek van hom: "Die heldere, nugtere oordeel, fyne humorsin en veral diepe godsvrug van ds. Eaton het onuitwisbare indrukke gemaak. Nederig, pligsgetrou en gelowig het hy sy werk in stilte voortgesit. Hy het die fondamente van die gemeente so gelê dat daar vandag nog (1941) op voortgebou word. Sy spore is diep getrap."

Drie hoogtepunte tydens ds. Eaton se dienstyd was die oprigting van die kerksaal, tweede kerkgebou en tweede pastorie. Die kerksaal is in 1906 opgerig. Mev. Eaton het die hoeksteen op 25 April daardie jaar gelê waarna die gebou op 4 Augustus 1906 ingewy is. Jamestown se eerste kerkgeboutjie is reeds in 1876 opgerig teen die som van £1 000, twee jaar nadat die dorpie aangelê is. Nadat die behoefte aan ’n ruimer kerkgebou gevoel is omdat die ledetal toegeneem en die ou kerk bouvallig en te klein geword het, is William Henry Ford as argitek aangestel en kon ds. Eaton die tweede kerk se hoeksteen op 25 Februarie 1911 lê. Dis op dieselfde plek gebou as die ou kerk, wat afgebreek is. Dié gebou is op 12 Februarie 1912 ingewy toe ds. A.J. Pepler van Molteno die rede gehou het oor Neh. 10:39. Die koste het £6 000 beloop, waarvan die gemeente met die inwyding nog £1 479 geskuld het, maar binne vyf jaar so te sê afbetaal was. (Molteno se kerkgebou, ingewy op 20 April 1906, het £7 000 gekos.)

Die eerste pastorie op Jamestown is aangekoop vir £180 nadat die kerkraad daartoe besluit het op sy eerste vergadering, op 28 Desember 1891. In dié gebou, wat as pastorie gedien het tot 1925, is ds. T.J. Meyer, ds. Eaton se voorganger, in Maart 1898 oorlede en al ses die Eaton-kinders gebore en opgevoed. Die nuwe pastorie het £2 511 gekos en is in besit geneem op 23 September 1925 waarna dit plegtig ingewy is op 17 Oktober daardie jaar.

Ds. Eaton het sy emeritaat ná ’n dienstyd van 33 en ’n half jaar aanvaar en moes die gemeente op 16 Mei 1933 "liefdebande verbreek en afskeid neem van sy waardige leraar en gade wat vir die gemeente soos ’n vader en moeder geword het. Behalwe die baie geestelike monumente, staan die huidige kerkgebou, kerksaal en pastorie as tasbare gedenktekens van hulle onvermoeide, ywerige en geseënde arbeid".[1] Die egpaar het hulle op Middelburg, Kaap gevestig, waar mev. Eaton oorlede is en aan die westekant van Jamestown se kerkgebou begrawe is.

Verwysings

[wysig | wysig bron]
  1. (af) Naamloos. 1941.Gedenkboek van die Vyftigjarige Bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Jamestown, 1891–1941. Die Kerkraad: Jamestown, K.P.

Bronne

[wysig | wysig bron]
  • (nl) Maeder, ds. G.A. en Zinn, Christian. 1917. Ons Kerk Album. Kaapstad: Ons Kerk Album Maatschappij Bpkt.
  • (af) Oberholster, ds. J.A.S. 1959. Eeufeesuitgawe van die Kweekskool, Stellenbosch 1859–1959. Kaapstad: N.G. Kerk-Uitgewers.
  • (af) Olivier, ds. P.L. (samesteller). 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • (af) Naamloos. 1941.Gedenkboek van die Vyftigjarige Bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Jamestown, 1891–1941. Die Kerkraad: Jamestown, K.P.