Wikipedia:Haal bronne aan

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na: navigasie, soek

Wikipedia artikels behoort betroubare bronne vir hul inligting aan te haal.

Vir inligting aangaande verwysings na Wikipedia-artikels (veral vir vertalings) sien Hulp:Permanente skakel. Vir inligting oor MediaWiki se ingeboude verwysingstelsel, sien Help:Footnotes (by meta, in Engels).

Hoekom is verwysings belangrik?[wysig]

  • Om erkenning aan ’n bron te gee vir die waardevolle inligting wat dit verskaf.
  • Om meer inligting te verskaf vir verdere leeswerk.
  • Om die akkuraatheid en geloofwaardigheid van artikels te verbeter.
  • Om vinnige en doeltreffende nagaan van feite in die hand te werk, veral in die geval waar vandalisme ter sprake kom.
  • Om die voorkoms van twispunte oor wysigings te verminder, of om te help om sodanige punte vinnig op te klaar.
  • Om die oorhoofse geloofwaardigheid en gesaghebbende aard van Wikipedia te verhoog.
  • Om aantygings van plagiaat of enige ander vorm van intellektuele oneerlikheid te vermy.

Wanneer u inhoud byvoeg[wysig]

Vir die redes hierbo bespreek, haal asseblief u bronne aan vir inligting wat u by ’n spesifieke eksterne bron verkry het. Verkieslik moet u ook probeer om die korrekte formaat van die aanhaling te verskaf. Indien u nie kan nie, kan ander dit vir u doen, solank u seker maak dat u al die nodige inligting verskaf wat nodig is om die oorspronklike bron op te spoor.

Oor die algemeen moet u, selfs al skryf u uit u geheue behoort u aktief te soek vir gesaghebbende verwysings om aan te haal. (Indien u skryf vanuit u eie kennis dan moet u voldoende kennis hê om goeie bronne te kan aanhaal om die leser te help om die onderwerp te bestudeer—u sal nie altyd daar wees om vrae te kan beantwoord nie). Die hoofpunt is om die leser by te staan asook ander bydraers en daarom moet u probeer om meer as net die bronne wat u self gebruik aan te haal.

Die behoefte aan verwysings is veral belangrik wanneer u skryf oor sieninge wat bestaan oor ’n spesifieke kwessie. Vermy veralgemenings soos, sommige mense sê... Probeer liewer ’n spesifieke persoon of groep vind wat daardie standpunt huldig en noem hulle op hulle naam en gee ’n verwysing na ’n plek waar hulle gesien of gehoor is in die uitdruk van daardie standpunt.

Net omdat ’n stelling ’n verwysing bevat beteken egter nie noodwendig dat dit geskik is of ’n akkurate indruk skep nie. Soos implisiet deur die amptelike “Neutrale standpunt”-beleid voorgeskryf word, moet daar selfs al word ’n gesaghebbende bron aangehaal verseker word dat die leser die kern van die navorsing oor ’n sekere onderwerp verstaan en nie net voorsien word met ’n versigtig gekose aanhalings wat uit verband geneem word ter ondersteuning van ’n sekere standpunt nie.

Onthou dat Wikipedia nie ’n platform is vir u standpunte of vir oorspronklike navorsing nie.

Waar feite betwis word[wysig]

Inligting wat met bewyse betwis word behoort na die artikel se bespreking blad geskuif word—wat ander gebruikers die geleentheid gun om bronne te vind ter ondersteuning van daardie inligting, in welke geval dit teruggeskuif kan word na die artikel op sigself.

Wanneer feite nie betwis word nie[wysig]

Dink vooruit: probeer om uself voor te stel of mense dit wat u skryf in twyfel gaan trek. Om dit wat u skryf behoorlik met duidelike en betroubare bronne te ondersteun sal stabiliteit van die bydrae verseker.

Om algemene of spesifieke verwysing by artikels te voeg waar dit ontbreek (of u dit geskryf het aldan nie) is ’n uitstekende manier vir u om ’n bydrae by Wikipedia te maak.

Hoe om dit te doen en riglyne[wysig]

Die belangrikste ding om te onthou is om omvattende verwysingsinligting te verskaf—die formaat daarvan is minder belangrik. Probeer egter om ’n formaat te gebruik wat die leser op die beste wyse by te staan om die bronne op te spoor waarop die artikel gebasseer is, sonder om die oorhoofse leesbaarheid van die artikel te belemmer. Aangesien standpunte rondom die beste formaat vir verwysings kan verskil (baie keer as gevolg van die soort artikel of ook volgens die styl wat voortvloei uit die hoof bydraes van inhoud tot die artikel), word daar voorgestel dat daar nie robotveranderings van een soort verwysing tot ’n ander gemaak word nie (sien wikipedia:bots vir algemene aanbevelings en voorbehoude met betrekking tot robot veranderinge).

Verwysings in ’n “Verwysings” afdeling[wysig]

Verwysings wat betrekking het tot die artikel in sy geheel word aan die einde van ’n artikel onder ’n ==Verwysings== opskrif. Onder hierdie opskrif moet die volledige verwysingsinligting as ’n (*)-gemerkte lysie, een vir elke verwysing.

Die formaat van ’n Wikipedia artikel se verwysingslys is van sekondêre belang en daar bestaan nie ooreenstemming op ’n presiese formaat vir aanhalings in Wikipedia nie. Indien u daarom reeds gebruik maak van ’n spesifieke styl veral as dit in algemene gebruik is onder die kundiges in die veld verwant aan die artikel wat u skryf, skryf asseblief die verwysings in die styl waarin u verkies.

Indien u egter nie op ’n formaat kan besluit nie of nie seker is watter inligting om in te sluit nie, verskaf die volgende bladsy ’n paar voorbeelde vir u gerief: Wikipedia:Styl#Bronne en verwysings.