Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk (AARP) is 'n term wat gebruik word om na die raamwerk van riglyne ten opsigte finansiële rekeningkunde te verwys. Die AARP bestaan sodat daar 'n eenvormigheid in die rekenigkundige wêreld kan bestaan en dus dat state van verskeie entiteite vergelykbaar en verstaanbaar kan wees. Die AARP sluit onder andere die riglyne en konvensies wat gevolg moet word vir die meting en openbaarmaking van transaksies en die voorbereiding van finansiële state in.

Die AARP sluit die volgende beginsels in:

  1. Entiteits
  2. Dubbelinskrywings
  3. Historiese koste
  4. Omsigtigheids
  5. Parings
  6. Konsekwentheid
  7. Lopende saak
  8. Wesenlikheid
  9. Finansiële tydperk
  10. Saldeerings