Gaan na inhoud

BTW

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Persentasie BTW volgens land.

Vanaf 30 September 1991 word Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) in Suid-Afrika gehef.

Enige onderneming (ondernemer) wat in twaalf maande se tyd 'n omset van meer as R1 000 000 het, moet by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) geregistreer word. Enige onderneming met 'n omset kleiner as R1 000 000 kan ook aansoek doen om registrasie. Indien die jaarlikse omset kleiner is as R50 000, mag die onderneming nie registreer nie.

Alle BTW-geregistreerde ondernemings (ondernemers) wat goedere en dienste lewer, moet BTW hef.

BTW word gelewer op die meeste goedere en dienste met uitsondering:

 • Lewering van finansiële dienste
 • Lewering van goedere en dienste deur welsynsorganisasies
 • Vervoer van reisbetalende passasiers per bus, huurmotor en trein
 • Opvoedkundige dienste
 • Verhuring van huisvesting vir gebruik as private woning

Toegevoegde Waarde bestaan uit die uitgawes aangegaan om produkte of dienste vir verkoop gereed te kry plus die wins wat die handelaar byvoeg.

BTW is 'n stelsel van belasting waar belasting gehef word op elke stap in die verskaffing van goedere en dienste - van die verskaffing van die grondstowwe tot by die verkope by die eindpunt.

'n Onderneming betaal belasting op alle goedere wat dit aankoop en dienste wat dit van die ander ondernemings ontvang. Dit word insetbelasting genoem.

BTW mag nie in die volgende gevalle as insetbelasting geëis word nie:

 • Onthaal
 • Motorvoertuie
 • Ledegeld aan klubs
 • Uitgawes ten opsigte van vrygestelde lewerings

Wanneer die onderneming op sy beurt die goedere en dienste aan die volgende onderneming of verbruiker verkoop, hef dit weer belasting. Dit word uitsetbelasting genoem.

BTW word teen 'n staandaardkoers van 15% (voor April 2018: 14%) en 'n nulkoers (0%) gehef.

Standaardkoerslewering (15%): Alle goedere en dienste is onderworpe aan die Standaardkoers, behalwe as dit spesifiek nulkoers is of vrygestel is.

Nulkoerslewering (0%): Goedere en dienste waarop BTW teen 'n nulkoers gehef word, byvoorbeeld bruinbrood, eiers, mieliemeel, groente, ensovoorts. Let wel: BTW word wél gehef, maar net teen 'n nulkoers.

'n Onderneming kan die insetbelasting bereken en dit van die uitsetbelasting aftrek. Die verskil tussen die twee bedrae is die BTW wat aan die SAID betaal word.

Wanneer die insetbelasting die uitsetbelasting oorskry, word 'n terugbetaling deur die SAID gedoen.

'n Belastingfaktuur word uitgereik om belasbare lewerings te verreken. Die BTW-koers en die BTW-bedrag word duidelik aangedui.

Twee metodes om BTW op opgawevorm te bereken:

 • Wanneer jy volgens die faktuurbasis geregistreer is, word uitsetbelasting betaal, wanneer 'n faktuur uitgereik word, hetsy die betaling ontvang is of nie.
 • Wanneer jy volgens die betalingsbasis geregistreer is, word die uitsetbelasting verreken wanneer jy die betaling of 'n gedeelte daarvan ontvang.

Die opgawevorm om BTW te verreken word die BTW 201 genoem.

Eksterne skakels

[wysig | wysig bron]