Gaan na inhoud

Geslagsregister vanaf Adam tot Jesus

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Hierdie artikel moet skoongemaak of andersins verbeter word.
Probleem: Die artikel bevat geen inleiding of kategorieë volgens Wikipedia-riglyne nie
Hierdie artikel voldoen nie tans aan die hoë gehaltestandaarde waarna Wikipedia streef nie. Voel vry om self in te spring en verbeterings te maak, en verwyder hierdie kennisgewing ná die tyd. Vir meer hulp, sien die redigeringshulp. Daar is moontlik kommentaar in die artikel of op die besprekingsblad oor wat verbeter moet word.
Hierdie kennisgewing is op 15 Oktober 2019 hier geplaas.

Die werkswyse is as volg: Die vader word eers gewys en waar die moeder bekend is verskyn haar naam in hakkies en dan volg die seun. Waar moontlik word in voetnotas verwysings en ander besonderhede verskaf.

Adam[1] (Eva)[2] - Set[3] - Enos[4] - Kenan[5] - Mahalel[6] - Jered[7] - Henog[8] - Metusalag[9] - Lameg[10] - Noag[11] - Sem[12] - Arpaksad[13] - Selag[14] - Heber[15] - Peleg[16] - Reu[17] - Serug[18] - Nahor (Milka)[19] - Tera[20] - Abraham (Sarai)[21] - Isak (Rebekka)[22] - Jacob (Lea)[23] - Juda (Tamar)[24] - Peres[25] - Gesron[26] - Ram[27] - Amminadab[28] - Nagson[29] - Salmon[30] - Boas (Rut)[31] - Obed[32] - Isai[33] - Koning Dawid (Batseba)[34] - Koning Salomo (Naama)[35] - Koning Rehabeam (Maaka)[36] - Koning Abia[37] - Koning Asa (Asuba)[38] - Koning Josafat[39] - Koning Joram (Atalia)[40] - Koning Ahasia (Sibja)[41] - Koning Joas (Jehoaddan)[42] - Koning Amasia (Jekolja)[43] - Koning Ussia (Jerusa)[44] - Koning Jotam[45] - Koning Agas (Abi)[46] - Koning Hiskia[47] - Koning Manasse[48] - Koning Amon[49] - Koning Josia[50] - Koning Joahas[51] - Koning Koning Eljakim of Jojakim[52] - Koning Jojagin[53] - Koning Sedekia[54] - Sealtiel[55] - Serubbabel[56] - Abihud[57] - Eljakim[58] - Asor[59] - Sadok[60] - Agim[61] - Elihud[62] - Elasar[63] - Mattan[64] - Jakob[65] - Josef (Maria)[66] - Jesus.

Sien ook[wysig | wysig bron]

 1. Die verhaal van Israel se geskiedenis in die Bybelse tyd
 2. Bybelse gids - Genesis
 3. Bybelse Gids - Eksodus tot Deuteronomium
 4. Bybelse gids - Josua
 5. Bybelse gids - Rigters

Bronne[wysig | wysig bron]

Die Bybel nuwe vertaling Bybelgenootskap in SA

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. Gen. 1:26 en Gen. 2:7.
 2. Gen. 2:18 en Gen. 2:21-24.
 3. Gen. 2:18 en Gen. 2:21-24.
 4. Gen. 5.6.
 5. Gen. 5:9.
 6. Gen. 5:12.
 7. Gen. 5:15.
 8. Gen. 5:18. Henog het nie gesterf nie, maar is lewendig die hemel ingeneem.
 9. Gen. 5:21.
 10. Gen. 5:25.
 11. Gen. 5:28. Noag het ark gebou en het die oorstroming oorleef met sy vou 3 seuns en 3 skoondogters.
 12. Gen. 5:32. Sem was gebore voor die vloed.
 13. Gen. 11:10.
 14. Gen. 11:12.
 15. Gen. 11:14.
 16. Gen. 11:16.
 17. Gen. 11:18.
 18. Gen. 11:18.
 19. Gen. 11:22.
 20. Gen. 11:24.
 21. Gen. 11:26.
 22. Gen. 21:2.
 23. Gen. 25:26.
 24. Gen. 29:35. Vir die geskienis van Juda en Tamar sien Gen.38. Tamar was Juda se skoondogter.
 25. Gen.38:39.
 26. 1 Kron. 2:6.
 27. 1 Kron. 2:9.
 28. 1 Kron. 2:10.
 29. 1 Kron. 2:10.
 30. 1 Kron. 2:11.
 31. 1 Kron. 2:11. Sien ook die Boek Rut.
 32. 1 Kron. 2:12.
 33. 1 Kron. 2.12.
 34. 1 Sam.16:12 tot 1 Kon. 2:11 en 1 Kron. 11 tot 2 Kron. 29.
 35. 1 Kon. 1:1 tot 11:42 en 1 Kron. 29.20 tot 2 Kron. 10:30.
 36. 1 Kon. 121 tot 1 Kon. 14:31 en 2 Kron. 10.1 tot 2 Kron. 12:16. Israel en Juda skeur in 2 en die geslagsregister loop verder net deur Juda. Maaka was 'n dogter van Absolom. 2 Kron. 13:2 se Abia se ma was Miga, 'n dogter van Uriel.Maar sien ook voetnotax38.
 37. 1 Kon. 15:1 tot 1 Kon. 15:8 en 2 Kron.13:1 tot 2 Kron. 14:1.
 38. 1 Kon. 15:9 tot 1 Kon. 15.24 en 2 Kron. 14:2 tot 2 Kron. 16:14. Asa het later sy ouma, Maaka, afgesit as koningsmoeder omdat sy 'n Asjera beeld laat maak het. Koning Asa se Ma was Asuba 'n dogter van silgie. Sien ook voetnota 36.
 39. 1 Kon. 22.41 tot 1 Kon. 22:51 en 2 Kron. 17:1 tot 2 Kron. 2:11.
 40. 2 Kon. 8:16 tot 2 Kon. 8:24 en 2 Kron. 21:2 tot 2 Kron.21:20.
 41. 2 Kon. 8:25 tot 2 Kon. 10:36 en 2 Kron. 22.1 tot 2 Kron. 22:10. Toe sy ma Atalia hoor haar seun is dood, het sy begin om die hele koningsgeslag uit te roei. Jehoseba, dogter van koning Joram en suster van Ahasia, het egter vir Joas, 'n seun van Ahasia en sy oppaster vir 6 jaar weggesteek. Vir hierdie 6 jaar het Atalia Juda regeer.
 42. 2 Kon. 11:4 tot 2 Kon. 12:21 en 2 Kron. 22:10 tot 2 Kron. 24:27. Joas se ma was Sibja uit Berseba.
 43. 2 Kon. 14:1 tot 2 Kon. 14:22 en 2 Kron. 25:1 tot 2 Kron. 25:28. Koning Amasia se ma was Jehoaddan uit Jjerusalem.
 44. 2 Kon. 15:1-7 en 2 Kron. 26:1-23. In konings word hy Asarja genoem. Sy ma was Jekolja uit Jerusalem.
 45. 2 Kon. 15.32-38 en 2 Kron. 27:1-9. Sy ma was Jerusa uit Jerusalem.
 46. 2 Kon. 16:1-20 en 2 Kron. 28:1-27.
 47. 2 Kon. 18.1 tot 2 Kon. 21:21 en 2 Kron. 29:1 tot 2 Kron. 32:33. Hy het om sy watervoorraad teen invallers te beskerm, die water vanaf die Gihonfontein meer as 650M deur 'n tonnel herlei deur rotse. Sy ma was Abi, 'n dogter van Sagaria.
 48. 2 Kon. 21:1-18 en 2 Kron. 33:1-20.
 49. 2 Kon. 21:19-26 en 2 Kron. 33:21-25.
 50. 2 Kon. 22:1 tot 2 Kon. 23:30 en 2 Kron. 34:1 tot 2 Kron. 35:27. Hy was 8 agt jaar oud toe hy koning geword en naas konings Dawid en Salomo, was hy die beste koning wat Juda nog gehad het.
 51. 2 Kon. 23:30-33 en 2 Kron. 36:1-4.bDie koning van Egipte het hom afgesit en Joahas se broer Eljakim koning gemaak.
 52. Sien voenota 52. Eljakim se naam is verander na Jojakim.
 53. 2 Kon. 24:8-17 en 2 Kron. 36:9-10. Nebukatnesar het hom en baie van Juda se mense verban na Babel.
 54. 2 Kon. 24:18 tot 2 Kon. 25:21 en 2 Kron. 36.11-21. Koning Nebukatnesar het hom en nog 'n klomp Judeers verban na babel.
 55. Hy is in Babel gebore.
 56. Esra 2:2 en Matt. 1:13. Ek is ook in Babel gebore. Toe die Persiers Babel oorneem, het Kores hom met 'n aantal Judeers teruggestuur Jerusalem toe.
 57. Matt. 1:13.
 58. Matt. 1:13.
 59. Matt. 1:13.
 60. Matt. 1:14.
 61. Matt. 1:14.
 62. Matt. 1:14.
 63. Matt 1:15.
 64. Matt. 1:15.
 65. Matt. 1:15.
 66. Sien die Evangelies.