I-Ching

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na: navigasie, soek
Die vlag van Suid-Korea het 'n teaguk in die middel wat deur vier van die agt trigramme omrings is. Die trigramme stel die hemel, water, aarde en vuur voor (kloksgewys van bo-links).

Die I-Ching of Boek van veranderinge is van Sjinese oorsprong en het 'n dramatiese invloed gehad op die Sjinese kulturele geskiedenis. Die meer korrekte vertaling van 'verandering' is 'probleme' oftewel 'ontwrigtende verandering'.Die boek van verandering help 'n persoon om in balans met die natuur te kom deur die persoon te help om 'n verandering te bestuur. In teenstelling met hedendaagse boeke is die I-Ching nie 'n boek wat van die een kant na die ander gelees word nie. Die I-Ching word beskou as die personifikasie van 'n wysgeer waarmee daar in gesprek getree word deur middel van 'n bepaalde metode van bevraagtekening.

Die boek bestaan uit 'n stelsel van 64 heksagramme. 'n Heksagram bestaan uit ses horisontale vaste en/of gebroke lyne wat op mekaar gestapel is. Hierdie lyne word van onder na bo benoem dws die onderste lyn word verwys na as nommer 1, die tweede lyn van onder as nommer 2,...en die boonste lyn as lyn nommer 6. Die lyne in 'n heksagram verteenwoordig bepaalde situasies waarin 'n persoon homself kan bevind in terme van die Sjinese Jin en Jang filosofie. 'n Lyn kan beskryf word as stabiel of veranderend dus is daar vier lyne in die Heksagram:

 1. Jin: 'n Stabiele gebroke lyn: - -
 2. Ou Jin: 'n Veranderende gebroke lyn: -x-
 3. Jang: 'n Stabiele vaste lyn: ---
 4. Ou Jang: 'n Veranderende vaste lyn: -0-

'n Heksagram bestaan uit twee trigramme wat elk bestaan uit drie horisontale vaste en/of gebroke lyne. Die twee trigramme word op mekaar geplaas en die onderste trigram verteenwoordig die intêrne situasie terwyl die boonste trigram die eksterne situasie voorstel. Sodoende verskaf 'n enkele heksagram 'n perspektief van beide 'n intêrne en ekstêrne perspektief op 'n probleem. Een heksagram transformeer in 'n ander heksagram deurdat die lyne waaruit dit bestaan verander van vas na gebroke of omgekeerd. Teoreties kan enige heksagram transformeer na enige ander heksagram. Die heksagramme word in 'n bepaalde genommerde volgorde geplaas. Die heksagramme van die I-Ching bestaan in pare waar 'n onewegetal (x) heksagram 'n paar vorm met die opvolgende ewegetal heksagram (x+1). 'n Heksagram se gepaarde heksagram is die omgekeerde ekwivalent van die oorspronklike heksagram. Die gepaarde heksagram word dus verkry deur lyn 1 te plaas in lyn 6 se plek, lyn 2 in lyn 5 se plek, lyn 3 in lyn 4 se plek, lyn 4 in lyn 3 se plek en lyn 5 in lyn 2 en laastens lyn 6 in lyn 1 se plek. Die onewegetal heksagram verteenwoordig die aspirasie van 'n situasie terwyl die ewegetal heksagram die voleinding van 'n situasie voorstel. Heksgramme se betekenis moet in konteks van hul rol in die heksagrampaar verstaan word.


Daar is agt trigramme elk met 'n unieke interpretasie van 'n samestelling betekenisse.

 • Ch'ien
  • bestaan uit drie vaste lyne,
  • beteken - Die skeppende,
  • verteenwoordig die eienskap van krag ,
  • verbeeld as die hemel,
  • en word geassosieer met die vader in 'n huishouding.
 • K'un
  • bestaan uit drie gebroke lyne,
  • beteken - Die innemende,
  • verteenwoordig die eienskap van toewyding,
  • verbeeld as die aarde,
  • en word geassosieer deur die moeder in 'n huishouding
 • Chén
  • bestaan uit twee gebroke lyne bo en 'n vaste lyn onder,
  • beteken - Die opwekking,
  • verteenwoordig die eienskap van iets in beweging bring,
  • verbeeld as 'n donderslag,
  • en word geassosieer deur die oudste seun in 'n huishouding
 • K'an
  • bestaan uit een vaste lyn in die middel en twee gebroke lyne bo en onder die vaste lyn,
  • beteken - Die onpeilbare,
  • verteenwoordig die eienskap van gevaar,
  • verbeeld as water,
  • en word geassosieer deur die tweede oudste seun in 'n huishouding
 • Kén
  • bestaan uit 'n vaste lyn bo en twee gebroke lyne onder,
  • beteken - Die stilstaande,
  • verteenwoordig die eienskap van rus,
  • verbeeld as 'n berg,
  • en word geassosieer deur die jongste seun in 'n huishouding
 • Sun
  • bestaan uit twee vaste lyne bo en een gebroke lyn onder,
  • beteken - Die sagmoedige,
  • verteenwoordig die eienskap van deurbraak,
  • verbeeld as wind of hout,
  • en word geassosieer deur die oudste dogter in 'n huishouding
 • Li
  • bestaan uit 'n gebroke lyn in die middel tussen twee vaste lyne,
  • beteken - Die klouerige,
  • verteenwoordig die eienskap van beligting,
  • verbeeld as vuur,
  • en word geassosieer deur die tweede oudste dogter in 'n huishouding
 • Tui
  • bestaan uit een gebroke lyn bo en twee vaste lyne onder,
  • beteken die vreugdevolle,
  • verteenwoordig die eienskap van blydskap,
  • verbeeld as 'n meer,
  • en word geassosieer deur die jongste dogter in 'n huishouding