Joernalistiek

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Joernalistiek is die werk van 'n joernalis as bydraer tot die media of dikwels ook as ander medewerker aan 'n joernalistieke medium.

Basiese omskrywing[wysig | wysig bron]

Joernalistiek het veral betrekking op die versamel en verwerking van bydraes tot die pers, televisie, radio en meer onlangs ook die internet. Die joernalistiek kan dui op algemene verslaggewing oor 'n wye spektrum onderwerpe in al vier die bogenoemde media of ook op spesialisverslaggewing, byvoorbeeld wanneer 'n joernalis hom of haar toespits op 'n bepaalde belangstellingsveld, byvoorbeeld die omgewing, gesondheid, misdaad, leefstyl, vermaak, motors of opvoeding.

Joernalistiek word beskou as 'n byna onmiddellike vorm van geskiedskrywing.

Objektiwiteit[wysig | wysig bron]

Hoewel een van die hoofvereistes van die joernalistiek ewewig en objektiwiteit is, is dit in die praktyk nie altyd die geval nie. Baie media, veral koerante, het 'n bepaalde politieke vooroordeel. In Suid-Afrika was dit veral voor 1994 die geval met sekere (meesal Afrikaanse koerante) wat die Nasionale Party ondersteun het, en sekere (meesal Engelse koerante) wat die Verenigde Party en later ook die Progressiewe Federale Party ondersteun het. In gevalle waar 'n medium so 'n bepaalde politieke uitkyk handhaaf, is dit selde vir die bestuur (hetsy redaksioneel of algemeen) nodig om joernaliste te sensoreer, omdat sulke media meesal net joernaliste aanstel wat hulle politieke vooroordeel huldig.

Loopbaan[wysig | wysig bron]

Joernalistiek as loopbaan word gekenmerk deur lang en ongereelde ure, werkspanning, swak besoldiging en ooreising. Aan die pluskant ervaar joernaliste byna daaglikse bevrediging wanneer hulle werk uitgesaai of gepubliseer word. Joernaliste kry die bykomende bevrediging dat hulle kan meehelp om die openbare mening te vorm. Veral weens die swak besoldiging verlaat baie joernaliste uiteindelik die beroep vir meer lonende werk in loopbane in onder meer openbare skakelwese.