NG gemeente Magaliesburg

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. J. le R. Hauptfleisch was van 1913 tot 1926 Magaliesburg se eerste NG predikant.
NG kerk Magaliesburg, 2015. Links is die ou kerkie, wat as saal gebruik word.
Die ou kerkie op Magaliesburg, omstreeks 1917.
Ds. J.M. van den Berg was die gemeente se leraar van 1946 tot 1964.

Die NG gemeente Magaliesburg is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

Die gemeente Magaliesburg (vroeër genoem Magaliesberg) is op 18 April 1910 gestig. Ds. J. le R. Hauptfleisch was die eerste leraar. In die nuwe gemeente is twee dele sonder samehorigheidsgevoel saamgevat, t.w. Skeerpoort en Brits. Dit het 'n spoedige afstigting in 1914 van die NG gemeente Krokodilrivier, wat later deel geword het van die Noordelike Sinode (die ou Noord-Transvaal) as gevolg gehad.

Kort hierna het dit geblyk dat die gemeente Magaliesburg gaan swaarkry. Toe aan die leraar in April 1917 'n tjek van £100 oorhandig word om nou vir die eerste maal 'n rytuig te koop, weet hy byna nie wat om te sê nie "omdat de zaak byna te goed is om waar te zyn". Met moeite en inspanning het die gemeente voortgegaan. Ondanks alle pogings het dit telkens maar weer geblyk dat die geldelike toestand ál swakker word.

In Augustus 1925 bereik die toestand 'n dramatiese hoogtepunt in 'n kerkraadsvergadering. "Na nog 'n lang diskussie oor die geldsake van die gemeente, kom die vergadering tot die besluit om die gemeente uit te brei of as dit nie kan geskied nie, om dit dan te ontbind." Voordat besliste stappe egter gedoen kon word, vertrek ds. Hauptfleisch in Junie 1926. Sy opvolger, ds. Harper Martins, beroep in April 1927, bly tot in Desember 1929.

Ná sy vertrek word drie beroepe tevergeefs uitgebring, en verskillende male word uitgestel om te beroep. Tydens die lang vakature word die toestand baie ernstig, en begin die ondersoek na 'n moontlike uitbreiding weer. Die resultaat is dat in 1934 'n aantal wyke van die gemeente Krugersdorp by Magaliesburg ingeskakel word, op voorwaarde dat Magaliesburg die sentrum moet wees.

Toe ds. J.F. du Toit in 1935 'n beroep aanneem, beëindig dit 'n vakature van meer as vyf jaar. Die gemeente het nou weer moed gevat. Danksy 'n gewaardeerde geskenk van £1 000 en die verdere inspanning van die gemeente, kon die kerksaal en kort daarna die pastorie op Magaliesburg gebou word. Ná ds. Du Toit word die gemeente agtereenvolgens deur di. W.J.G. Lubbe, P. de B. Kock en vanaf Julie 1946 tot 1964 deur ds. J.M. van den Berg bedien.

Die gemeente was omstreeks 1952 in staat om sy normale gemeentelike verpligtings na te kom, en dra ook die verantwoordelikhede van 'n sendinggemeente binne sy grense. Die probleem wat egter na die stigting daar was, is na die vergroting weer 'n probleem, want Skeerpoort het naas Magaliesberg maar sentrum gebly. Die kerkraad was destyds ernstig besig om te oorweeg of die gemeente, wat prakties twee gemeentes is, nie op een of ander manier verdeel kan word nie. Die NG gemeente Skeerpoort het toe in 1951 afgestig.

Die kerkgebou is geleë by Skoolstraat 24, Magaliesburg. In 2013 was die leraar ds. I.W. Breytenbach. Daar was in daardie jaar 73 doop- en 305 belydende lidmate.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Jacob le Roux Hauptfleisch, 1913 tot 1926, die gemeente se eerste leraar.
  • Jacobus Francois du Toit, 1935 - 1938

Bronne[wysig | wysig bron]

  • (af) Olivier, ds. P.L. (samesteller). 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • (af) Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC – 'n divisie van Bybel-Media.

Sien ook[wysig | wysig bron]