NG gemeente Warrenton

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Warrenton se NG kerk is deur Wynand Louw ontwerp.

Die NG gemeente Warrenton is ’n NG gemeente op die gelyknamige Noord-Kaapse dorp wat sy naam verleen aan die Ring van Warrenton, wat ook uit Jan Kempdorp, Hartswater, Noorderharts, Hartskroon en Tadcaster bestaan.

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

Ds. F.P.P. Myburgh het die herderstaf op 4 Februarie 1951 in Warrenton opgeneem.

Die gemeente Warrenton is op 9 September 1882 in opdrag van die Ring van Dutoitspan gestig. Die eerste kerkgebou is in 1885 opgerig en voltooi nog voor die eerste predikant in die persoon van ds. N. Hofmeyr op 20 April 1885 bevestig is. Hy was die derde seun en vierde van die 13 kinders van prof. N.J. Hofmeyr van die Kweekskool. Op 1 Januarie 1891 bedank hy as leraar van die gemeente en laat vaar die evangeliebediening. Hy vestig hom in Bloemfontein, waar hy Hollandse redakteur van De Express is. Hierna gaan hy in 1893 na Pretoria, waar hy aan die Staatsgimnasium geskiedenis doseer. Ná ’n aantal jare in hierdie pos word hy aangestel as inspekteur van skole in Transvaal en beklee dié amp tot met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog.

Ds. Hofmeyr is op 31 Oktober 1891 opgevolg deur ds. P.J. Perold, wie se eerste werkkring Warrenton was en wat veral bekend was vir die bou van ’n doeltreffende pastorie wat die gemeentes dekades lank gedien het. Ná ‘n bediening van 11 jaar vertrek hy op 28 Junie 1903 uit die gemeente en word op 4 Julie in Vryburg bevestig. Ds. J.A. van Blerk het hom op 10 Junie 1904 opgevolg. Gedurende sy 28-jarige verblyf in die gemeente het veral die finansiële bate aansienlik toegeneem. Hy was dan ook verantwoordelik vir die bou van die huidige kerkgebou in 1934.

In hierdie tyd is ook die eerste gemeente op die Vaalhartzskema (later Vaalharts gespel) van Warrenton afgestig, naamlik Vaal-Hartz (nou Vaalharts). Ds. W.P. Roux, die vierde predikant van die gemeente, het op 6 Mei 1943 die herderstaf opgeneem. In sy tyd het ook die dorpie nuwe vooruitgang geken sodat dit nodig geword het vir die kerkraad om die water-en elektrisiteitskema, wat nog altyd aan die kerkraad behoort het, aan die munisipaliteit te verkoop. Ook is op 11 Februarie 1950 ‘n doelmatige sendingkerk in gebruik geneem. Onder die sorg en leiding van mnr. B. A. Swiegers, het die sendingwerk steeds gegroei.

Ná ‘n lang vakature van 14 maande, het ds. F.P.P. Myburgh op 4 Februarie 1951 die herderstaf opgeneem. In sy tyd het die kerkraad hulle beywer vir herstelwerk en verfraaiing van die kerkgebou en die bou van ‘n nuwe skoolkoshuis. Ook is die afstigting van ‘n nuwe gemeente wat uit die volkswelsynsnedersetting Ganspan en ‘n deel van die Vaalhartsskema sou bestaan in 1951 afgestig met die naam Hartzvallei (nou Hartsvallei), wat die medewerker aan Ons gemeente feesalbum in 1951 as “soetklinkenk” beskryf het.

Predikante[wysig | wysig bron]

  • Nicolaas Hofmeyr, 18 Apr. 1885 – 1 Jan. 1891 (afgetree; 20 Nov. 1932 oorlede)
  • Petrus Johannes Perold, 31 Okt. 1891 – 1903
  • Jan Albertus van Blerk, 10 Jun. 1904 – 10 Okt. 1942 (emeritus)
  • Willem Petrus Roux, 8 Mei 1943 – 1949
  • Francois Petrus Panter Myburgh, 3 Feb. 1951 – 1955
  • Christiaan Jacobus Odendaal, 30 Jul. 1955 –

Bron[wysig | wysig bron]